GEN i Scrabble - ordspill.com

GEN i Scrabble

GEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGN.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
G2E1N1

Ved å legge til én bokstav til GEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGE 10
UGNE 8
GJEN 8
GÅEN 8
UNGE 8
VEGN 8
HENG 7
HEGN 7
FENG 6
MENG 6
KNEG 6
TEGN 5
SENG 5
SEGN 5
REGN 5
GREN 5
NAGE 5
LENG 5
NEGL 5
AGEN 5
GNEI 5
ENGA 5
ANGE 5
DEGN 5
DENG 5
EGNA 5
EGNT 5
EIGN 5
ENGT 5
AGNE 5
ENIG 5
GANE 5
GEIN 5
GENA 5
GENI 5
GINE 5
GNED 5

Ord som starter på GEN

OrdPoeng
GENERALPRØVER 24
GENOVERFØRING 24
GENERALPRØVA 23
GENERALPRØVE 23
GENBEVARINGEN 21
GENOCIDENE 21
GENPRØVENE 21
GENOCIDER 20
GENPRØVER 20
GENERALTABBER 20
GENBEVARINGA 20
GENVITENSKAP 20
GENOCIDET 20
GENPRØVEN 20
GENITIVFORMER 20
GENOTYPENE 20
GENUAFOKKENE 20
GENERALTABBEN 20
GENITIVFORMEN 20
GENITIVSFORMA 20
GENREMØNSTRET 19
GENUAFOKKER 19
GENERALNØKLER 19
GENIERKLÆRTE 19
GENPRØVE 19
GENITIVSFORM 19
GENBEVARING 19
GENUAFOKKEN 19
GENIERKLÆRER 19
GENOCIDA 19
GENITIVFORMA 19
GENERALTABBE 19
GENIERKLÆRES 19
GENPRØVA 19
GENOTYPEN 19
GENOTYPER 19
GENERALMAJOR 18
GENUAFOKKA 18
GENOTYPE 18
GENERALPOLISE 18
GENOCID 18
GENREMØNSTRA 18
GENFORSKNINGA 18
GENREMØNSTER 18
GENIERKLÆRE 18
GENITIVFORM 18
GENREMØNSTRE 18
GENIERKLÆRT 18
GENIFORKLARTE 17
GENERALSTABER 17
GENFORSKNING 17
GENTEKNIKKENE 17
GENRESSURSENE 17
GENMODIFISERT 17
GENERASJONER 17
GENTEKNOLOGI 17
GENERALPLANER 17
GENERALDEBATT 17
GENERALNEVNER 17
GENIERKLÆR 17
GENOVESISKE 17
GENUAFOKK 17
GENERASJONEN 17
GENSPLEISING 17
GENERALPLANEN 17
GENEALOGISKE 16
GENOVESERNE 16
GENOVESEREN 16
GENOVESISK 16
GENREBILDENE 16
GENIFORKLART 16
GENRESSURSEN 16
GENRESSURSER 16
GENRESURSENE 16
GENTERAPIENE 16
GENTEKNIKKER 16
GENTEKNIKKEN 16
GENFERKORSET 16
GENTERAPIEN 15
GENREMESSIGE 15
GENRESURSEN 15
GENERERINGENE 15
GENREBILDER 15
GENERALSTREIK 15
GENERALPLAN 15
GENUESISKE 15
GENSERMOTENE 15
GENDARMERIENE 15
GENFERKORSA 15
GENTERAPIER 15
GENREBILDET 15
GENRESURSER 15
GENERALSTAB 15
GENBANKENE 15
GENEALOGISK 15
GENFKORSENE 15
GENERASJON 15
GENOVESERE 15
GENEALOGIENE 15
GENIALITETENE 14
GENITIVENE 14
GENERALISERTE 14
GENRESSURS 14
GENUESERNE 14
GENERATIVT 14
GENERALITETER 14
GENREBILDA 14
GENTEKNIKK 14
GENERALISERER 14
GENERALISTENE 14
GENERATIVE 14
GENTESTINGEN 14
GENERALITETET 14
GENUESEREN 14
GENEALOGIER 14
GENFKORSET 14
GENMATERIALE 14
GENERATORENE 14
GENDARMERIER 14
GENSERMOTEN 14
GENREMESSIG 14
GENERERINGER 14
GENEALOGENE 14
GENREBILDE 14
GENDARMERIET 14
GENERALAGENT 14
GENSERMOTER 14
GENMATERIALA 14
GENEALOGIEN 14
GENISTREKENE 14
GENETIKKENE 14
GENERERINGEN 14
GENFERKORS 14
GENBANKER 14
GENOVESER 14
GENUESISK 14
GENBANKEN 14
GENDARMERIA 13
GENITIVEN 13
GENARVENE 13
GENERALISERE 13
GENBITENE 13
GENERØSE 13
GENISTREKER 13
GENERATOREN 13
GENISTREKEN 13
GENETIKEREN 13
GENFKORSA 13
GENTESTINGA 13
GENERØST 13
GENERALISERT 13
GENETIKERNE 13
GENERERINGA 13
GENITIVER 13
GENERATORER 13
GENRESURS 13
GENERATIV 13
GENETIKKEN 13
GENEALOGER 13
GENERALISTER 13
GENIALITETEN 13
GENTERAPI 13
GENERALITETA 13
GENEALOGEN 13
GENETIKKER 13
GENERALISTEN 13
GENSERMOTE 13
GENIALITETER 13
GENUESERE 13
GENERERING 12
GENARVER 12
GENITALIENE 12
GENTESTING 12
GENIUSEN 12
GENERØS 12
GENERALITET 12
GENBITER 12
GENEALOGI 12
GENBITEN 12
GENETIKERE 12
GENDARMENE 12
GENFEILENE 12
GENERERENDE 12
GENDARMERI 12
GENUESER 12
GENUSENE 12
GENFKORS 12
GENERALISER 12
GENARVEN 12
GENBANK 12
GENEALOG 11
GENUSEN 11
GENUSET 11
GENETIKK 11
GENUINT 11
GENUINE 11
GENTLEMAN 11
GENITIV 11
GENITALIER 11
GENTLEMEN 11
GENERALIST 11
GENETISKE 11
GENETIKER 11
GENERATOR 11
GENISTREK 11
GENFEILEN 11
GENIALITET 11
GENDARMEN 11
GENERISKE 11
GENTESTENE 11
GENERALENE 11
GENESISENE 11
GENDARMER 11
GENOMET 10
GENFEILA 10
GENESISEN 10
GENFEREN 10
GENERELLE 10
GENFERNE 10
GENARV 10
GENTESTER 10
GENERISK 10
GENIUS 10
GENTESTEN 10
GENUSA 10
GENERERTE 10
GENUIN 10
GENERENDE 10
GENESISER 10
GENERAENE 10
GENERALEN 10
GENETISK 10
GENBIT 10
GENETTENE 10
GENERALER 10
GENERERES 10
GENERERER 10
GENUS 9
GENITALE 9
GENERERT 9
GENITALT 9
GENETTEN 9
GENERELT 9
GENESENE 9
GENFERE 9
GENDARM 9
GENFEIL 9
GENSEREN 9
GENSERNE 9
GENETTER 9
GENERERE 9
GENERELL 9
GENOM 8
GENTEST 8
GENIALE 8
GENSERE 8
GENFER 8
GENTILT 8
GENIALT 8
GENESEN 8
GENITAL 8
GENIENE 8
GENESER 8
GENERER 8
GENERAL 8
GENTILE 8
GENERES 8
GENESIS 8
GENERTE 8
GENRENE 8
GENERA 7
GENERT 7
GENTIL 7
GENERE 7
GENENE 7
GENRER 7
GENREN 7
GENIER 7
GENIET 7
GENESE 7
GENIAL 7
GENSER 7
GENETT 7
GENER 6
GENIA 6
GENRE 6
GENET 6
GENEN 6
GENE 5
GENA 5
GENI 5

Ord som slutter med GEN

OrdPoeng
CYTOGEN 23
BØYGEN 19
CHARGEN 19
CHENGEN 19
BYHAGEN 18
BRYGGEN 17
ØYINGEN 17
BEVÅGEN 17
SKJØGEN 16
BYGGEN 16
BYDAGEN 16
BYINGEN 16
WHIGEN 16
BYLEGEN 16
TYMOGEN 15
ÅHUGEN 15
ØVINGEN 15
OMHUGEN 15
HYGGEN 15
ØRTUGEN 15
HYINGEN 15
PLUGGEN 15
UTVEGEN 14
AVVEGEN 14
VUGGEN 14
MYGGEN 14
BYGEN 14
BØLGEN 14
BÅINGEN 14
KLYNGEN 14
UVEGEN 13
TYINGEN 13
RYGGEN 13
BAUGEN 13
TYGGEN 13
UTHAGEN 13
ÆRINGEN 13
GYNGEN 13
ØKINGEN 13
PUNGEN 13
KRUGGEN 13
SMYGEN 13
SYINGEN 13
HOMOGEN 13
JUNGEN 13
DYINGEN 13
FØINGEN 13
OMVEGEN 13
SLYNGEN 13
SÆREGEN 13
YTINGEN 13
KUGGEN 12
JOGGEN 12
SMØGEN 12
ÅKINGEN 12
FÅINGEN 12
DYNGEN 12
RØNTGEN 12
BOLIGEN 12
NØINGEN 12
PIROGEN 12
AUTOGEN 12
ØLINGEN 12
GEN 12
GJENGEN 12
FJELGEN 12
SPONGEN 12
KUINGEN 12
TØINGEN 12
GÅINGEN 12
LYNGEN 12
KÅINGEN 12
FØLGEN 12
VOGGEN 12
ØDINGEN 12
HAUGEN 12
BOINGEN 12
MUGGEN 12
KJENGEN 12
ØNINGEN 12
TVANGEN 11
RUINGEN 11
PLOGEN 11
PIGGEN 11
HALOGEN 11
VIGGEN 11
ROUGEN 11
KLOGGEN 11
NÅINGEN 11
BLENGEN 11
NURAGEN 11
DVERGEN 11
SVINGEN 11
VEGGEN 11
ÅSINGEN 11
STUNGEN 11
GAUGEN 11
VAGGEN 11
KVIGEN 11
RUGGEN 11
UTANGEN 11
KUNGEN 11
DUGGEN 11
UTINGEN 11
BAGGEN 11
BRIDGEN 11
LUGGEN 11
ÅRINGEN 11
GROGGEN 11
HUGEN 11
NIAUGEN 11
APINGEN 11
TVINGEN 11
RÅINGEN 11
HOINGEN 11
AVDAGEN 11
BONGEN 11
TUGGEN 11
JIGGEN 11
SUGGEN 11
PEGGEN 11
BORGEN 11
SVELGEN 11
HEGGEN 10
DUNGEN 10
ORLOGEN 10
VANGEN 10
EKSOGEN 10
KNEGGEN 10
ÅINGEN 10
FUGEN 10
BOGEN 10
PLAGEN 10
VERGEN 10
MUGEN 10
GEN 10
UDAGEN 10
UGGEN 10
EKONGEN 10
KRAGGEN 10
MOINGEN 10
PENGEN 10
BALGEN 10
TRUGEN 10
TEHAGEN 10
BELGEN 10
TUNGEN 10
BINGEN 10
VINGEN 10
DRUGEN 10
LUNGEN 10
HORGEN 10
BLEGEN 10
SUNGEN 10
VARGEN 10
KOGGEN 10
DREGGEN 9
SLEGGEN 9
KRENGEN 9
KLENGEN 9
LOINGEN 9
KAINGEN 9
KRINGEN 9
OSINGEN 9
ERTOGEN 9
KLANGEN 9
OIINGEN 9
TOINGEN 9
ENDOGEN 9
SHAGEN 9
GEN 9
SMOGEN 9
GAGGEN 9
KONGEN 9
SKOGEN 9
DOGGEN 9
GEN 9
RUGEN 9
HANGEN 9
BAGEN 9
KORGEN 9
LOGGEN 9
UNGEN 9
MAGGEN 9
PEGEN 9
HELGEN 9
GONGEN 9
GIGGEN 9
MORGEN 9
SUGEN 9
MEGGEN 9
VEGEN 9
KAGGEN 9
HIGEN 8
RAGGEN 8
LONGEN 8
EIINGEN 8
LIGGEN 8
FARGEN 8
TRANGEN 8
RIINGEN 8
IDINGEN 8
TEINGEN 8
RONGEN 8
FANGEN 8
HEGEN 8
DIINGEN 8
HAGEN 8
KRIGEN 8
EROGEN 8
DONGEN 8
LEINGEN 8
KRAGEN 8
SLINGEN 8
SEINGEN 8
ISINGEN 8
LAINGEN 8
INDIGEN 8
ANINGEN 8
KLAGEN 8
FELGEN 8
ISSAGEN 8
DROGEN 8
IRINGEN 8
ELINGEN 8
ANTIGEN 8
DORGEN 8
NEINGEN 8
KNEGEN 8
LIINGEN 8
GANGEN 8
FINGEN 8
RIGGEN 8
FERGEN 8
SORGEN 8
FLAGEN 8
STANGEN 8
ELOGEN 8
IMAGEN 8
SKAGEN 8
TAGGEN 8
GALGEN 8
MARGEN 8
LAGGEN 8
LEGGEN 8
GAGEN 7
SLIGEN 7
SENGEN 7
SLAGEN 7
STIGEN 7
DEIGEN 7
LANGEN 7
DRAGEN 7
MAGEN 7
DOGEN 7
LOGEN 7
STEGEN 7
TINGEN 7
SANGEN 7
RANGEN 7
SOGEN 7
SARGEN 7
EGGEN 7
RINGEN 7
TANGEN 7
LENGEN 7
TEIGEN 7
TELGEN 7
MEGEN 7
TALGEN 7
NOGEN 7
SEGEN 6
INGEN 6
ENGEN 6
ANGEN 6
SIGEN 6
EIGEN 6
SAGEN 6
DAGEN 6
ERGEN 6
LEGEN 6
TEGEN 6
ELGEN 6
ALGEN 6
AGEN 5
EGEN 5

Lignende ord av GEN

Anagram av GEN

For mer informasjon om ordet GEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok