GEN i Scrabble - ordspill.com

GEN i Scrabble

GEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGN.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
G2E1N1

Ved å legge til én bokstav til GEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGE 10
UNGE 8
GJEN 8
UGNE 8
GÅEN 8
VEGN 8
BENG 8
VENG 8
HEGN 7
HENG 7
KNEG 6
MENG 6
FENG 6
FEGN 6
GOEN 6
NAGE 5
LENG 5
REGN 5
SEGN 5
SENG 5
TEGN 5
NEGL 5
AGEN 5
GREN 5
ENGA 5
ANGE 5
DEGN 5
DENG 5
EGNA 5
EGNT 5
EIGN 5
ENGT 5
GNEI 5
ENIG 5
GANE 5
GEIN 5
GENA 5
GENI 5
GINE 5
AGNE 5
GNED 5

Ord som starter på GEN

OrdPoeng
GENUSKJØPENE 27
GENUSKJØPET 26
GENUSKJØPA 25
GENERALPRØVEN 24
GENERALPRØVER 24
GENUSKJØP 24
GENOVERFØRING 24
GENERALPRØVE 23
GENERALPRØVA 23
GENPRØVENE 21
GENBEVARINGEN 21
GENOCIDENE 21
GENITIVSFORMA 20
GENVITENSKAP 20
GENUAFOKKENE 20
GENOTYPENE 20
GENBEVARINGA 20
GENITIVFORMEN 20
GENERALNØKKEL 20
GENERALTABBEN 20
GENPRØVEN 20
GENOCIDET 20
GENOCIDER 20
GENITIVFORMER 20
GENPRØVER 20
GENBEVARING 19
GENOTYPER 19
GENUAFOKKER 19
GENUAFOKKEN 19
GENOTYPEN 19
GENPRØVA 19
GENIERKLÆRTE 19
GENERALTABBE 19
GENIERKLÆRER 19
GENOCIDA 19
GENPRØVE 19
GENITIVSFORM 19
GENERALKONSUL 19
GENREMØNSTRET 19
GENIERKLÆRES 19
GENITIVFORMA 19
GENOTYPE 18
GENFORSKNINGA 18
GENERASJONENE 18
GENUAFOKKA 18
GENERALOBERST 18
GENREMØNSTRA 18
GENERALMAJOR 18
GENITIVFORM 18
GENIERKLÆRE 18
GENOCID 18
GENREMØNSTRE 18
GENREMØNSTER 18
GENIERKLÆRT 18
GENSPLEISING 17
GENTEKNOLOGI 17
GENFERKORSENE 17
GENERALDEBATT 17
GENUAFOKK 17
GENRESSURSENE 17
GENERALPLANER 17
GENERALSTABEN 17
GENERALNEVNER 17
GENERASJONER 17
GENFORSKNING 17
GENERASJONEN 17
GENIERKLÆR 17
GENMODIFISERT 17
GENERALPLANEN 17
GENOVESISKE 17
GENIFORKLARTE 17
GENOVESISK 16
GENFERKORSET 16
GENOVESEREN 16
GENTEKNIKKER 16
GENTERAPIENE 16
GENIFORKLART 16
GENEALOGISKE 16
GENREBILDENE 16
GENRESSURSER 16
GENTEKNIKKEN 16
GENRESSURSEN 16
GENERATORGASS 16
GENSØKEREN 16
GENSØKERNE 16
GENRESURSENE 16
GENOVESERNE 16
GENSØKERE 15
GENFERKORSA 15
GENERALSTAB 15
GENFKORSENE 15
GENERALPLAN 15
GENRESURSEN 15
GENTERAPIER 15
GENREBILDER 15
GENEALOGISK 15
GENREBILDET 15
GENBANKENE 15
GENSERMOTENE 15
GENRESURSER 15
GENTERAPIEN 15
GENOVESERE 15
GENERERINGENE 15
GENERASJON 15
GENREMESSIGE 15
GENDARMERIENE 15
GENEALOGIENE 15
GENOMIKKEN 15
GENFERKORS 14
GENRESSURS 14
GENITIVENE 14
GENERATIVE 14
GENEALOGENE 14
GENBANKER 14
GENFKORSET 14
GENEALOGIER 14
GENREMESSIG 14
GENSERMOTEN 14
GENOVESER 14
GENBANKEN 14
GENTEKNIKK 14
GENETIKKENE 14
GENIALITETENE 14
GENERALISERTE 14
GENERALISERER 14
GENERALISTENE 14
GENERALITETEN 14
GENSØKER 14
GENTESTINGEN 14
GENERATORENE 14
GENDARMERIET 14
GENREBILDE 14
GENERERINGER 14
GENDARMERIER 14
GENSERMOTER 14
GENISTREKENE 14
GENERALAGENT 14
GENMATERIALE 14
GENERERINGEN 14
GENMATERIALA 14
GENREBILDA 14
GENEALOGIEN 14
GENERATIVT 14
GENEALOGER 13
GENEALOGEN 13
GENETIKEREN 13
GENISTREKEN 13
GENETIKKEN 13
GENSERMOTE 13
GENETIKERNE 13
GENERATORER 13
GENISTREKER 13
GENETIKKER 13
GENOMIKK 13
GENIALITETER 13
GENERALISTER 13
GENIALITETEN 13
GENITIVEN 13
GENERALISERT 13
GENERALISTEN 13
GENERALITETA 13
GENERALISERE 13
GENBITENE 13
GENITIVER 13
GENFKORSA 13
GENERERINGA 13
GENPARENE 13
GENDARMERIA 13
GENERATIV 13
GENTESTINGA 13
GENERATOREN 13
GENRESURS 13
GENTERAPI 13
GENITALIENE 12
GENERALITET 12
GENERALISER 12
GENBANK 12
GENERERENDE 12
GENBITEN 12
GENUSENE 12
GENERERING 12
GENFEILENE 12
GENDARMENE 12
GENEALOGI 12
GENTESTING 12
GENIUSEN 12
GENPARET 12
GENARVEN 12
GENDARMERI 12
GENETIKERE 12
GENFKORS 12
GENBITER 12
GENPARA 11
GENDARMER 11
GENETISKE 11
GENERISKE 11
GENOMENE 11
GENUINE 11
GENETIKK 11
GENUSEN 11
GENDARMEN 11
GENFEILEN 11
GENUSET 11
GENTLEMAN 11
GENEALOG 11
GENETIKER 11
GENERATOR 11
GENIALITET 11
GENESISENE 11
GENERALENE 11
GENUINT 11
GENITIV 11
GENTESTENE 11
GENISTREK 11
GENITALIER 11
GENERALIST 11
GENTLEMEN 11
GENERALER 10
GENESISER 10
GENERELLE 10
GENTESTEN 10
GENETISK 10
GENUIN 10
GENERERTE 10
GENERISK 10
GENOMER 10
GENUSA 10
GENEGENT 10
GENFERNE 10
GENTESTER 10
GENIUS 10
GENFEILA 10
GENESISEN 10
GENERALEN 10
GENERAENE 10
GENFEREN 10
GENBIT 10
GENERERES 10
GENPAR 10
GENMATEN 10
GENOMET 10
GENARV 10
GENERERER 10
GENETTENE 10
GENOMA 9
GENERALT 9
GENSEREN 9
GENERERT 9
GENITALT 9
GENSERNE 9
GENERERE 9
GENEGNE 9
GENFERE 9
GENERELL 9
GENEGEN 9
GENERELT 9
GENESENE 9
GENDARM 9
GENFEIL 9
GENETTEN 9
GENERALE 9
GENETTER 9
GENITALE 9
GENUS 9
GENFER 8
GENMAT 8
GENOM 8
GENESER 8
GENTILT 8
GENITAL 8
GENESEN 8
GENIALE 8
GENERER 8
GENRENE 8
GENTEST 8
GENSERE 8
GENIALT 8
GENESIS 8
GENERAL 8
GENIENE 8
GENTILE 8
GENIAL 7
GENESE 7
GENTIL 7
GENENE 7
GENIET 7
GENREN 7
GENIER 7
GENETT 7
GENRER 7
GENERA 7
GENSER 7
GENIA 6
GENRE 6
GENER 6
GENET 6
GENEN 6
GENA 5
GENE 5
GENI 5

Ord som slutter med GEN

OrdPoeng
CYTOGEN 23
BØYGEN 19
BYVEGEN 19
BJØRGEN 18
ØYINGEN 17
ICINGEN 17
YVINGEN 16
WHIGEN 16
BYGGEN 16
NYVEGEN 16
HYGGEN 15
UHUGEN 15
ØVINGEN 15
ØRTUGEN 15
SKYGGEN 15
OMHUGEN 15
ÅHUGEN 15
TYMOGEN 15
PLUGGEN 15
FYTOGEN 15
ÅRVEGEN 14
MYOGEN 14
MYGGEN 14
BØLGEN 14
AVVEGEN 14
BUGGEN 14
BYGEN 14
KLYNGEN 14
VUGGEN 14
TYGGEN 13
UDUGEN 13
NYENGEN 13
UVEGEN 13
JUNGEN 13
GYNGEN 13
SMYGEN 13
PUNGEN 13
SLYNGEN 13
TJUGEN 13
OMVEGEN 13
TVÅGEN 13
KØINGEN 13
RYGGEN 13
FØINGEN 13
GLUGGEN 13
ØKINGEN 13
SÆREGEN 13
HOMOGEN 13
LYINGEN 13
YRINGEN 13
ÆRINGEN 13
KRUGGEN 13
BAUGEN 13
GEN 13
IHUGEN 12
ØSINGEN 12
GUGGEN 12
DYNGEN 12
FÅINGEN 12
BOLIGEN 12
KJENGEN 12
GEN 12
DØINGEN 12
KUGGEN 12
FØLGEN 12
LØINGEN 12
JOGGEN 12
ADYGEN 12
LYNGEN 12
SNUGGEN 12
ØNINGEN 12
BRIGGEN 12
MUGGEN 12
ØDINGEN 12
HAUGEN 12
BUGEN 12
RYNGEN 12
VOGGEN 12
ROUGEN 11
RUGGEN 11
TÅINGEN 11
PEANGEN 11
JIGGEN 11
GAUGEN 11
HALOGEN 11
DRAUGEN 11
BIOGEN 11
AVDAGEN 11
ULINGEN 11
SVINGEN 11
PRANGEN 11
NURAGEN 11
VAGGEN 11
PEGGEN 11
VEGGEN 11
DUGGEN 11
PLOGEN 11
BLEIGEN 11
SVANGEN 11
LUINGEN 11
NÅINGEN 11
PIGGEN 11
LUGGEN 11
URINGEN 11
BEINGEN 11
SUGGEN 11
BLINGEN 11
UTINGEN 11
DVERGEN 11
LIUNGEN 11
AUINGEN 11
BORGEN 11
KVIGEN 11
VIGGEN 11
PROGEN 11
STUNGEN 11
TUGGEN 11
KUNGEN 11
HUGEN 11
RÅINGEN 11
ONKOGEN 11
BONGEN 11
BAGGEN 11
NUGGEN 11
BENGEN 10
FUGEN 10
HAINGEN 10
HORGEN 10
PENGEN 10
VARGEN 10
EKSOGEN 10
MUGEN 10
BLEGEN 10
EKLOGEN 10
ORLOGEN 10
DUNGEN 10
BALGEN 10
TUNGEN 10
DRUGEN 10
BELGEN 10
LUNGEN 10
VENGEN 10
KOGGEN 10
VANGEN 10
GEN 10
HEGGEN 10
VINGEN 10
PLAGEN 10
UDAGEN 10
GEN 10
BOGEN 10
VERGEN 10
SLUGEN 10
TRUGEN 10
KLEGGEN 10
ÅINGEN 10
UGGEN 10
FLIGGEN 10
BINGEN 10
SUNGEN 10
GEN 9
DUGEN 9
HENGEN 9
KAGGEN 9
SKOGEN 9
MORGEN 9
PEGEN 9
STEGGEN 9
IDIOGEN 9
GAGGEN 9
HELGEN 9
GIINGEN 9
GONGEN 9
SMOGEN 9
MEGGEN 9
OSINGEN 9
MAGGEN 9
SHAGEN 9
DREGGEN 9
VEGEN 9
SUGEN 9
DOGGEN 9
KLINGEN 9
GIGGEN 9
KORGEN 9
BAGEN 9
FONGEN 9
FLENGEN 9
KLANGEN 9
KRENGEN 9
HANGEN 9
GEN 9
UNGEN 9
FOSGEN 9
LOGGEN 9
RUGEN 9
KONGEN 9
GEDIGEN 9
KLENGEN 9
KRINGEN 9
FOLGEN 9
DIINGEN 8
LIINGEN 8
TAINGEN 8
LAINGEN 8
SLENGEN 8
ASINGEN 8
ANTIGEN 8
HIGEN 8
DRENGEN 8
ETINGEN 8
HEGEN 8
TAGGEN 8
ENINGEN 8
DORGEN 8
EROGEN 8
RIGGEN 8
SORGEN 8
KRIGEN 8
KNEGEN 8
IMAGEN 8
LONGEN 8
FINGEN 8
ELOGEN 8
KLAGEN 8
DROGEN 8
SKAGEN 8
FARGEN 8
DONGEN 8
LIGGEN 8
NEOGEN 8
FELGEN 8
FANGEN 8
KRAGEN 8
RAGGEN 8
GALGEN 8
GANGEN 8
FENGEN 8
LAGGEN 8
GNAGEN 8
RONGEN 8
ZOOGEN 8
LEGGEN 8
FERGEN 8
FLAGEN 8
HAGEN 8
MARGEN 8
REINGEN 8
SLIGEN 7
RINGEN 7
DOGEN 7
SANGEN 7
DENGEN 7
SOGEN 7
LANGEN 7
TENGEN 7
TEIGEN 7
NOGEN 7
FEGEN 7
LOGEN 7
TREGEN 7
TALGEN 7
MAGEN 7
XIANGEN 7
TANGEN 7
SARGEN 7
TELGEN 7
TINGEN 7
KAGEN 7
STEGEN 7
DRAGEN 7
STIGEN 7
GAGEN 7
SLAGEN 7
SENGEN 7
LENGEN 7
DEIGEN 7
SERGEN 7
EGGEN 7
GIGEN 7
EXINGEN 7
RANGEN 7
LAGEN 6
ELGEN 6
ERGEN 6
RAGEN 6
ALGEN 6
TEGEN 6
INGEN 6
LEGEN 6
TAGEN 6
EIGEN 6
DAGEN 6
ENGEN 6
SAGEN 6
ANGEN 6
SIGEN 6
SEGEN 6
AGEN 5
EGEN 5

Lignende ord av GEN

Anagram av GEN

For mer informasjon om ordet GEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok