GEN i Scrabble - ordspill.com

GEN i Scrabble

GEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGN.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
G2E1N1

Ved å legge til én bokstav til GEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGE 10
UNGE 8
GJEN 8
UGNE 8
GÅEN 8
VEGN 8
BENG 8
VENG 8
HEGN 7
HENG 7
KNEG 6
MENG 6
FENG 6
FEGN 6
GOEN 6
NAGE 5
LENG 5
REGN 5
SEGN 5
SENG 5
TEGN 5
NEGL 5
AGEN 5
GREN 5
ENGA 5
ANGE 5
DEGN 5
DENG 5
EGNA 5
EGNT 5
EIGN 5
ENGT 5
GNEI 5
ENIG 5
GANE 5
GEIN 5
GENA 5
GENI 5
GINE 5
AGNE 5
GNED 5

Ord som starter på GEN

OrdPoeng
GENUSKJØPENE 27
GENUSKJØPET 26
GENUSKJØPA 25
GENERALPRØVEN 24
GENERALPRØVER 24
GENUSKJØP 24
GENERALPRØVE 23
GENERALPRØVA 23
GENBEVARINGEN 21
GENOCIDENE 21
GENPRØVENE 21
GENPRØVEN 20
GENVITENSKAP 20
GENOCIDET 20
GENERALTABBEN 20
GENBEVARINGA 20
GENITIVFORMEN 20
GENERALNØKKEL 20
GENPRØVER 20
GENUAFOKKENE 20
GENOCIDER 20
GENITIVFORMER 20
GENOTYPENE 20
GENERALTABBER 20
GENIERKLÆRER 19
GENOCIDA 19
GENITIVSFORM 19
GENPRØVE 19
GENITIVFORMA 19
GENIERKLÆRES 19
GENUAFOKKEN 19
GENERALTABBE 19
GENIERKLÆRTE 19
GENPRØVA 19
GENUAFOKKER 19
GENBEVARING 19
GENOTYPEN 19
GENREMØNSTRET 19
GENOTYPER 19
GENERALKONSUL 19
GENITIVFORM 18
GENFORSKNINGA 18
GENIERKLÆRT 18
GENERASJONENE 18
GENREMØNSTER 18
GENERALMAJOR 18
GENIERKLÆRE 18
GENREMØNSTRE 18
GENREMØNSTRA 18
GENOCID 18
GENOTYPE 18
GENERALOBERST 18
GENUAFOKKA 18
GENIERKLÆR 17
GENTEKNOLOGI 17
GENOVESISKE 17
GENFORSKNING 17
GENSPLEISING 17
GENUAFOKK 17
GENFERKORSENE 17
GENERASJONEN 17
GENERASJONER 17
GENMODIFISERT 17
GENIFORKLARTE 17
GENERALDEBATT 17
GENRESSURSENE 17
GENERALPLANER 17
GENERALSTABEN 17
GENERALNEVNER 17
GENTEKNIKKEN 16
GENRESSURSER 16
GENTEKNIKKER 16
GENFERKORSET 16
GENOVESISK 16
GENREBILDENE 16
GENSØKEREN 16
GENRESSURSEN 16
GENEALOGISKE 16
GENOVESEREN 16
GENSØKERNE 16
GENRESURSENE 16
GENERATORGASS 16
GENOVESERNE 16
GENIFORKLART 16
GENTERAPIENE 16
GENOVESERE 15
GENDARMERIENE 15
GENERALSTAB 15
GENBANKENE 15
GENERALPLAN 15
GENTERAPIEN 15
GENMATERIALER 15
GENEALOGISK 15
GENERASJON 15
GENSØKERE 15
GENFKORSENE 15
GENERERINGENE 15
GENOMIKKEN 15
GENREBILDER 15
GENREMESSIGE 15
GENEALOGIENE 15
GENSERMOTENE 15
GENRESURSER 15
GENREBILDET 15
GENFERKORSA 15
GENTERAPIER 15
GENRESURSEN 15
GENRESSURS 14
GENOVESER 14
GENERATIVE 14
GENREBILDE 14
GENERALISTENE 14
GENEALOGENE 14
GENSERMOTEN 14
GENDARMERIET 14
GENFKORSET 14
GENERALISERER 14
GENTEKNIKK 14
GENERATIVT 14
GENREBILDA 14
GENFERKORS 14
GENERALISERES 14
GENITIVENE 14
GENIALITETENE 14
GENERALISERTE 14
GENEALOGIEN 14
GENEALOGIER 14
GENREMESSIG 14
GENERERINGER 14
GENERALITETEN 14
GENSØKER 14
GENERATORENE 14
GENISTREKENE 14
GENERALAGENT 14
GENMATERIALE 14
GENTESTINGEN 14
GENERERINGEN 14
GENMATERIALA 14
GENBANKEN 14
GENDARMERIER 14
GENSERMOTER 14
GENBANKER 14
GENETIKKENE 14
GENERERINGA 13
GENFKORSA 13
GENETIKEREN 13
GENITIVEN 13
GENTERAPI 13
GENTESTINGA 13
GENERALISTEN 13
GENERATOREN 13
GENISTREKEN 13
GENERATORER 13
GENERATIV 13
GENERALISERT 13
GENETIKERNE 13
GENOMIKK 13
GENISTREKER 13
GENIALITETER 13
GENIALITETEN 13
GENERALITETA 13
GENERALISERE 13
GENEALOGER 13
GENETIKKER 13
GENITIVER 13
GENBITENE 13
GENEALOGEN 13
GENDARMERIA 13
GENERALISTER 13
GENSERMOTE 13
GENPARENE 13
GENETIKKEN 13
GENRESURS 13
GENTESTING 12
GENFEILENE 12
GENBITEN 12
GENERALISER 12
GENUSENE 12
GENETIKERE 12
GENFKORS 12
GENBITER 12
GENBANK 12
GENDARMENE 12
GENEALOGI 12
GENERERENDE 12
GENERALITET 12
GENITALIENE 12
GENERERING 12
GENDARMERI 12
GENPARET 12
GENARVEN 12
GENIUSEN 12
GENITALIER 11
GENESISENE 11
GENETISKE 11
GENETIKK 11
GENEALOG 11
GENOMENE 11
GENTESTENE 11
GENFEILEN 11
GENDARMEN 11
GENITIV 11
GENUSET 11
GENUINT 11
GENERATOR 11
GENDARMER 11
GENERISKE 11
GENETIKER 11
GENISTREK 11
GENERALIST 11
GENERALENE 11
GENUSEN 11
GENIALITET 11
GENPARA 11
GENTLEMEN 11
GENTLEMAN 11
GENUINE 11
GENUIN 10
GENPAR 10
GENIUS 10
GENOMET 10
GENBIT 10
GENOMER 10
GENUSA 10
GENFERNE 10
GENARV 10
GENERISK 10
GENETISK 10
GENEGENT 10
GENMATEN 10
GENTESTER 10
GENESISER 10
GENERALER 10
GENERERER 10
GENFEREN 10
GENETTENE 10
GENERERES 10
GENERALEN 10
GENFEILA 10
GENTESTEN 10
GENESISEN 10
GENERAENE 10
GENERERTE 10
GENERELLE 10
GENOMA 9
GENFEIL 9
GENEGNE 9
GENFERE 9
GENERALT 9
GENITALT 9
GENDARM 9
GENERERT 9
GENERERE 9
GENETTER 9
GENERALE 9
GENERELT 9
GENSERNE 9
GENERELL 9
GENSEREN 9
GENITALE 9
GENESENE 9
GENUS 9
GENETTEN 9
GENEGEN 9
GENFER 8
GENMAT 8
GENOM 8
GENIENE 8
GENSERE 8
GENTILE 8
GENESER 8
GENTILT 8
GENERAL 8
GENTEST 8
GENESIS 8
GENIALT 8
GENIALE 8
GENRENE 8
GENESEN 8
GENERER 8
GENITAL 8
GENENE 7
GENIET 7
GENREN 7
GENIER 7
GENERA 7
GENESE 7
GENIAL 7
GENSER 7
GENRER 7
GENETT 7
GENTIL 7
GENEN 6
GENIA 6
GENET 6
GENRE 6
GENER 6
GENA 5
GENE 5
GENI 5

Ord som slutter med GEN

OrdPoeng
CYTOGEN 23
BØYGEN 19
CHINGEN 19
CHARGEN 19
ØYINGEN 17
PYROGEN 17
BUVEGEN 17
BEVÅGEN 17
YVINGEN 16
BYGGEN 16
WHIGEN 16
BYLEGEN 16
SKJØGEN 16
PLUGGEN 15
HYGGEN 15
UHUGEN 15
ÅHUGEN 15
HYINGEN 15
SWINGEN 15
ÅRVEGEN 14
BUGGEN 14
MYGGEN 14
BYGEN 14
SVUNGEN 14
FYINGEN 14
VUGGEN 14
MYOGEN 14
BØLGEN 14
RYGGEN 13
LYINGEN 13
TYGGEN 13
KUMAGEN 13
KRUGGEN 13
GYNGEN 13
UVEGEN 13
JUNGEN 13
PUNGEN 13
BAUGEN 13
NYENGEN 13
YRINGEN 13
TJUGEN 13
NYINGEN 13
TYINGEN 13
GEN 13
ÆRINGEN 13
SMYGEN 13
UDUGEN 13
HOMOGEN 13
TVÅGEN 13
IHUGEN 12
RYNGEN 12
GUGGEN 12
HAUGEN 12
FØLGEN 12
JOGGEN 12
MUGGEN 12
ADYGEN 12
LYNGEN 12
VOGGEN 12
ØDINGEN 12
KÅINGEN 12
DYNGEN 12
ÅSEGGEN 12
KVARGEN 12
ØRINGEN 12
ØNINGEN 12
DØINGEN 12
BUGEN 12
SNUGGEN 12
ÅKINGEN 12
BOLIGEN 12
FJELGEN 12
GJENGEN 12
KUINGEN 12
GEN 12
ØSINGEN 12
TØINGEN 12
KUGGEN 12
MUTAGEN 12
FEVEGEN 12
BRIGGEN 12
GÅINGEN 12
DUGGEN 11
BAGGEN 11
SUGGEN 11
KUNGEN 11
BLENGEN 11
RÅINGEN 11
HALOGEN 11
RUGGEN 11
DRAUGEN 11
NIAUGEN 11
SÅINGEN 11
ONKOGEN 11
TVANGEN 11
AVINGEN 11
LUGGEN 11
PIGGEN 11
PRANGEN 11
ROUGEN 11
KVIGEN 11
VIGGEN 11
GAUGEN 11
BRINGEN 11
BIOGEN 11
PLOGEN 11
TUGGEN 11
NUGGEN 11
KLOGGEN 11
DVERGEN 11
PEGGEN 11
VAGGEN 11
PEANGEN 11
VEGGEN 11
BIINGEN 11
GROGGEN 11
UTANGEN 11
PROGEN 11
SVELGEN 11
BORGEN 11
JIGGEN 11
BONGEN 11
FEHAGEN 11
HUGEN 11
TUNGEN 10
EKSOGEN 10
GEN 10
HORGEN 10
VINGEN 10
GEN 10
UGGEN 10
FUGEN 10
BINGEN 10
TRUGEN 10
BLEGEN 10
VARGEN 10
LUNGEN 10
UDAGEN 10
KNEGGEN 10
DRUGEN 10
SUNGEN 10
VANGEN 10
DUNGEN 10
VERGEN 10
PENGEN 10
ÅINGEN 10
BENGEN 10
EKLOGEN 10
SLUGEN 10
HAINGEN 10
TEHAGEN 10
MUGEN 10
BELGEN 10
PLAGEN 10
BOGEN 10
VENGEN 10
ORLOGEN 10
HEGGEN 10
STOGGEN 10
BALGEN 10
KOGGEN 10
IONOGEN 10
GEN 9
DUGEN 9
HENGEN 9
SLEGGEN 9
GEN 9
OIINGEN 9
HELGEN 9
VEGEN 9
OSINGEN 9
IDIOGEN 9
AKINGEN 9
GEDIGEN 9
DREGGEN 9
UNGEN 9
STEGGEN 9
SUGEN 9
RUGEN 9
KRENGEN 9
PEGEN 9
BAGEN 9
MEGGEN 9
KAGGEN 9
MORGEN 9
DOGGEN 9
GONGEN 9
GAGGEN 9
KONGEN 9
FOSGEN 9
LOGGEN 9
SMOGEN 9
SKOGEN 9
TOINGEN 9
FONGEN 9
SHAGEN 9
FOLGEN 9
HANGEN 9
KORGEN 9
MAGGEN 9
GIGGEN 9
HIGEN 8
FANGEN 8
TAGGEN 8
REINGEN 8
FINGEN 8
HEGEN 8
KNEGEN 8
DRENGEN 8
ETINGEN 8
STANGEN 8
ENINGEN 8
LONGEN 8
DONGEN 8
FARGEN 8
GANGEN 8
KRAGEN 8
GALGEN 8
FLAGEN 8
ILINGEN 8
IDINGEN 8
FERGEN 8
HAGEN 8
RAGGEN 8
KRIGEN 8
FELGEN 8
RONGEN 8
ZOOGEN 8
GNAGEN 8
DROGEN 8
SORGEN 8
NEOGEN 8
KLAGEN 8
LEGGEN 8
EROGEN 8
LIGGEN 8
ELOGEN 8
TIINGEN 8
SKAGEN 8
LEINGEN 8
IRINGEN 8
FENGEN 8
LAGGEN 8
TRANGEN 8
IMAGEN 8
RIGGEN 8
DIINGEN 8
DORGEN 8
MARGEN 8
EXINGEN 7
TELGEN 7
DENGEN 7
TINGEN 7
GIGEN 7
LOGEN 7
DOGEN 7
SOGEN 7
KAGEN 7
GAGEN 7
EGGEN 7
MAGEN 7
TENGEN 7
FEGEN 7
RANGEN 7
TANGEN 7
STEGEN 7
RINGEN 7
NOGEN 7
SENGEN 7
TREGEN 7
TEIGEN 7
STIGEN 7
LANGEN 7
DRAGEN 7
SARGEN 7
TALGEN 7
LENGEN 7
SLAGEN 7
SERGEN 7
DEIGEN 7
SLIGEN 7
SANGEN 7
LEGEN 6
ERGEN 6
RAGEN 6
SIGEN 6
ENGEN 6
LAGEN 6
TAGEN 6
TEGEN 6
ANGEN 6
SAGEN 6
INGEN 6
SEGEN 6
DAGEN 6
EIGEN 6
ELGEN 6
ALGEN 6
AGEN 5
EGEN 5

Lignende ord av GEN

Anagram av GEN

For mer informasjon om ordet GEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok