GEN i Scrabble - ordspill.com

GEN i Scrabble

GEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGN.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
G2E1N1

Ved å legge til én bokstav til GEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGE 10
UGNE 8
GJEN 8
GÅEN 8
UNGE 8
VEGN 8
HENG 7
HEGN 7
FENG 6
MENG 6
KNEG 6
TEGN 5
SENG 5
SEGN 5
REGN 5
GREN 5
NAGE 5
LENG 5
NEGL 5
AGEN 5
GNEI 5
ENGA 5
ANGE 5
DEGN 5
DENG 5
EGNA 5
EGNT 5
EIGN 5
ENGT 5
AGNE 5
ENIG 5
GANE 5
GEIN 5
GENA 5
GENI 5
GINE 5
GNED 5

Ord som starter på GEN

OrdPoeng
GENOVERFØRING 24
GENERALPRØVER 24
GENERALPRØVEN 24
GENERALPRØVA 23
GENERALPRØVE 23
GENOCIDENE 21
GENPRØVENE 21
GENBEVARINGER 21
GENERALNØKKEL 20
GENPRØVEN 20
GENOCIDET 20
GENOCIDER 20
GENOTYPENE 20
GENPRØVER 20
GENBEVARINGA 20
GENVITENSKAP 20
GENUAFOKKENE 20
GENITIVFORMER 20
GENERALTABBER 20
GENUAFOKKEN 19
GENIERKLÆRTE 19
GENITIVSFORM 19
GENIERKLÆRES 19
GENITIVFORMA 19
GENREMØNSTRET 19
GENIERKLÆRER 19
GENPRØVA 19
GENOTYPEN 19
GENUAFOKKER 19
GENERALKONSUL 19
GENBEVARING 19
GENPRØVE 19
GENERALTABBE 19
GENOTYPER 19
GENOCIDA 19
GENREMØNSTRE 18
GENERALMAJOR 18
GENREMØNSTER 18
GENIERKLÆRE 18
GENOTYPE 18
GENIERKLÆRT 18
GENUAFOKKA 18
GENITIVFORM 18
GENOCID 18
GENERALOBERST 18
GENERASJONENE 18
GENREBLANDING 18
GENSPLEISINGA 18
GENREMØNSTRA 18
GENERASJONER 17
GENTEKNIKKENE 17
GENERALNEVNER 17
GENSPLEISING 17
GENERALDEBATT 17
GENOVESISKE 17
GENFORSKNING 17
GENTEKNOLOGI 17
GENMODIFISERT 17
GENFERKORSENE 17
GENERALSTABEN 17
GENUAFOKK 17
GENIERKLÆR 17
GENIFORKLARTE 17
GENERALPLANER 17
GENERASJONEN 17
GENFERKORSET 16
GENIFORKLART 16
GENOVESEREN 16
GENTEKNIKKEN 16
GENEALOGISKE 16
GENERATORGASS 16
GENRESSURSER 16
GENRESURSENE 16
GENOVESERNE 16
GENREBILDENE 16
GENTEKNIKKER 16
GENOVESISK 16
GENTERAPIENE 16
GENRESSURSEN 16
GENERALPLAN 15
GENRESURSEN 15
GENERERINGENE 15
GENUESISKE 15
GENREBILDET 15
GENERASJON 15
GENERALSTAB 15
GENTERAPIER 15
GENBANKENE 15
GENREBILDER 15
GENDARMERIENE 15
GENRESURSER 15
GENFERKORSA 15
GENMATERIALET 15
GENEALOGIENE 15
GENREMESSIGE 15
GENEALOGISK 15
GENSERMOTENE 15
GENMATERIALER 15
GENFKORSENE 15
GENTERAPIEN 15
GENOVESERE 15
GENREBILDA 14
GENFERKORS 14
GENDARMERIER 14
GENBANKER 14
GENEALOGIEN 14
GENEALOGENE 14
GENERERINGER 14
GENRESSURS 14
GENERALISTENE 14
GENDARMERIET 14
GENITIVENE 14
GENERATORENE 14
GENERALISERTE 14
GENUESEREN 14
GENERALISERES 14
GENREBILDE 14
GENFKORSET 14
GENERALITETEN 14
GENUESERNE 14
GENETIKKENE 14
GENREMESSIG 14
GENERATIVT 14
GENBANKEN 14
GENERERINGEN 14
GENSERMOTEN 14
GENOVESER 14
GENMATERIALA 14
GENERATIVE 14
GENTESTINGEN 14
GENERALAGENT 14
GENMATERIALE 14
GENTEKNIKK 14
GENISTREKENE 14
GENSERMOTER 14
GENEALOGIER 14
GENUESISK 14
GENISTREKER 13
GENTESTINGA 13
GENERERINGA 13
GENSERMOTE 13
GENDARMERIA 13
GENERATOREN 13
GENEALOGEN 13
GENETIKKER 13
GENEALOGER 13
GENTERAPI 13
GENETIKERNE 13
GENERATIV 13
GENIALITETEN 13
GENERALISTER 13
GENERALISERE 13
GENERØSE 13
GENERØST 13
GENIALITETER 13
GENERALISTEN 13
GENRESURS 13
GENERALISERT 13
GENITIVER 13
GENERALITETA 13
GENETIKEREN 13
GENITIVEN 13
GENISTREKEN 13
GENBITENE 13
GENERATORER 13
GENETIKKEN 13
GENUESERE 13
GENFKORSA 13
GENARVENE 13
GENITALIENE 12
GENBANK 12
GENERØS 12
GENARVER 12
GENERALISER 12
GENUSENE 12
GENERERENDE 12
GENBITEN 12
GENUESER 12
GENARVEN 12
GENFKORS 12
GENERERING 12
GENBITER 12
GENIUSEN 12
GENDARMENE 12
GENERALITET 12
GENDARMERI 12
GENETIKERE 12
GENTESTING 12
GENFEILENE 12
GENEALOGI 12
GENESISENE 11
GENERALIST 11
GENFEILEN 11
GENUINE 11
GENUINT 11
GENUSET 11
GENITIV 11
GENIALITET 11
GENEALOG 11
GENETIKK 11
GENERATOR 11
GENTLEMAN 11
GENERISKE 11
GENDARMEN 11
GENTLEMEN 11
GENUSEN 11
GENTESTENE 11
GENDARMER 11
GENETIKER 11
GENETISKE 11
GENISTREK 11
GENITALIER 11
GENERALENE 11
GENERISK 10
GENARV 10
GENFEILA 10
GENIUS 10
GENFEREN 10
GENERENDE 10
GENFERNE 10
GENUSA 10
GENETISK 10
GENESISER 10
GENBIT 10
GENTESTEN 10
GENERAENE 10
GENETTENE 10
GENERERER 10
GENERERTE 10
GENERALER 10
GENERERES 10
GENERALEN 10
GENTESTER 10
GENESISEN 10
GENERELLE 10
GENOMET 10
GENUIN 10
GENFEIL 9
GENUS 9
GENDARM 9
GENETTEN 9
GENERERT 9
GENERELT 9
GENITALT 9
GENESENE 9
GENSEREN 9
GENSERNE 9
GENFERE 9
GENETTER 9
GENERELL 9
GENERERE 9
GENITALE 9
GENOM 8
GENFER 8
GENTILT 8
GENTEST 8
GENERTE 8
GENTILE 8
GENESEN 8
GENERER 8
GENRENE 8
GENESIS 8
GENIALE 8
GENERAL 8
GENERES 8
GENIALT 8
GENESER 8
GENSERE 8
GENIENE 8
GENITAL 8
GENSER 7
GENIET 7
GENESE 7
GENIAL 7
GENREN 7
GENIER 7
GENRER 7
GENETT 7
GENERA 7
GENERT 7
GENTIL 7
GENERE 7
GENENE 7
GENIA 6
GENRE 6
GENET 6
GENEN 6
GENER 6
GENA 5
GENI 5
GENE 5

Ord som slutter med GEN

OrdPoeng
CYTOGEN 23
CHENGEN 19
BØYGEN 19
UHYGGEN 19
CHARGEN 19
BYVEGEN 19
BYHAGEN 18
ICINGEN 17
BEVÅGEN 17
BYDAGEN 16
SKJØGEN 16
BYINGEN 16
ÅTHUGEN 16
NYVEGEN 16
YVINGEN 16
BYLEGEN 16
WHIGEN 16
BYGGEN 16
HYGGEN 15
ØVINGEN 15
ÅHUGEN 15
SKYGGEN 15
OKSYGEN 15
SWINGEN 15
ØRTUGEN 15
SVUNGEN 14
BYGEN 14
FYINGEN 14
STYGGEN 14
TVUNGEN 14
MYGGEN 14
ÅRVEGEN 14
BØLGEN 14
KLYNGEN 14
VUGGEN 14
RYGGEN 13
JUNGEN 13
PUNGEN 13
UVEGEN 13
UTHAGEN 13
BAUGEN 13
ÆRINGEN 13
KØINGEN 13
GRUGGEN 13
DYINGEN 13
ØKINGEN 13
RYINGEN 13
TYGGEN 13
SMYGEN 13
GLUGGEN 13
GYNGEN 13
HOMOGEN 13
YLINGEN 13
KRUGGEN 13
BLOGGEN 13
YRINGEN 13
NYINGEN 13
ØLMAGEN 13
BOINGEN 12
LYNGEN 12
PATOGEN 12
REFUGEN 12
GEN 12
SPONGEN 12
ØLINGEN 12
DØINGEN 12
FÅINGEN 12
KUGGEN 12
MUGGEN 12
JOGGEN 12
HAUGEN 12
KVARGEN 12
MUTAGEN 12
DYNGEN 12
RØNTGEN 12
VOGGEN 12
BOLIGEN 12
LØINGEN 12
SMØGEN 12
FØLGEN 12
FJELGEN 12
SNUGGEN 12
ØSINGEN 12
VAGGEN 11
SUGGEN 11
FOTOGEN 11
AVDAGEN 11
VRANGEN 11
DUGGEN 11
LUGGEN 11
ULINGEN 11
BEINGEN 11
SVEIGEN 11
VAINGEN 11
PEGGEN 11
SVINGEN 11
DVELGEN 11
VIINGEN 11
BLEIGEN 11
GROGGEN 11
SÅINGEN 11
SVANGEN 11
LUINGEN 11
AUINGEN 11
HOINGEN 11
HALOGEN 11
STUNGEN 11
BRIDGEN 11
KLOGGEN 11
RUINGEN 11
NIAUGEN 11
ÅRINGEN 11
TVINGEN 11
JIGGEN 11
BONGEN 11
KVIGEN 11
HUGEN 11
TUGGEN 11
ROUGEN 11
VIGGEN 11
KUNGEN 11
GAUGEN 11
BAGGEN 11
PIGGEN 11
VEGGEN 11
BORGEN 11
RUGGEN 11
PLOGEN 11
BELGEN 10
GEN 10
EKONGEN 10
BLEGEN 10
SUNGEN 10
PLAGEN 10
TRUGEN 10
KOGGEN 10
BINGEN 10
VARGEN 10
DRUGEN 10
HORGEN 10
KNAGGEN 10
FRIGGEN 10
VINGEN 10
STOGGEN 10
KLEGGEN 10
VANGEN 10
TUNGEN 10
FUGEN 10
MUGEN 10
BALGEN 10
KRAGGEN 10
UGGEN 10
KNEGGEN 10
LUNGEN 10
EKSOGEN 10
UDAGEN 10
DUNGEN 10
HEGGEN 10
VERGEN 10
BOGEN 10
PENGEN 10
ÅINGEN 10
BAGEN 9
VEGEN 9
STEGGEN 9
RUGEN 9
KLINGEN 9
ERTOGEN 9
AKINGEN 9
HELGEN 9
MAGGEN 9
KLANGEN 9
KORGEN 9
UNGEN 9
GEN 9
KLENGEN 9
SUGEN 9
GONGEN 9
SMOGEN 9
KRINGEN 9
FLENGEN 9
GEN 9
PEGEN 9
KRENGEN 9
SHAGEN 9
MEGGEN 9
LOGGEN 9
DOGGEN 9
HANGEN 9
MORGEN 9
KONGEN 9
GIGGEN 9
KAGGEN 9
GAGGEN 9
SKOGEN 9
SLEGGEN 9
SLINGEN 8
FLAGEN 8
ANTIGEN 8
DONGEN 8
HAGEN 8
DROGEN 8
FERGEN 8
FELGEN 8
LAGGEN 8
IRINGEN 8
LEGGEN 8
ELOGEN 8
SKAGEN 8
LIGGEN 8
HIGEN 8
FINGEN 8
LIINGEN 8
TAGGEN 8
SLANGEN 8
EIINGEN 8
DRENGEN 8
GALGEN 8
ISSAGEN 8
LONGEN 8
DORGEN 8
IMAGEN 8
KRIGEN 8
HEGEN 8
ELINGEN 8
ETINGEN 8
ALINGEN 8
ASINGEN 8
REINGEN 8
SLENGEN 8
GANGEN 8
ESINGEN 8
MARGEN 8
RAGGEN 8
KLAGEN 8
IDINGEN 8
KNEGEN 8
EROGEN 8
RONGEN 8
TRANGEN 8
TEINGEN 8
FARGEN 8
SORGEN 8
KRAGEN 8
DIINGEN 8
TIINGEN 8
FANGEN 8
RIGGEN 8
TALGEN 7
TANGEN 7
RANGEN 7
MEGEN 7
MAGEN 7
LOGEN 7
SANGEN 7
SOGEN 7
TINGEN 7
DOGEN 7
NOGEN 7
SARGEN 7
RINGEN 7
LENGEN 7
STEGEN 7
STIGEN 7
DRAGEN 7
SLAGEN 7
TEIGEN 7
LANGEN 7
TELGEN 7
SENGEN 7
SLIGEN 7
GAGEN 7
EGGEN 7
DEIGEN 7
INGEN 6
TEGEN 6
LEGEN 6
DAGEN 6
SEGEN 6
ANGEN 6
SIGEN 6
EIGEN 6
ENGEN 6
SAGEN 6
ERGEN 6
ELGEN 6
ALGEN 6
AGEN 5
EGEN 5

Lignende ord av GEN

Anagram av GEN

For mer informasjon om ordet GEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok