GEN i Scrabble - ordspill.com

GEN i Scrabble

GEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGN.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
G2E1N1

Ved å legge til én bokstav til GEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGE 10
UGNE 8
GJEN 8
GÅEN 8
UNGE 8
VEGN 8
HENG 7
HEGN 7
FENG 6
MENG 6
KNEG 6
TEGN 5
SENG 5
SEGN 5
REGN 5
GREN 5
NAGE 5
LENG 5
NEGL 5
AGEN 5
GNEI 5
ENGA 5
ANGE 5
DEGN 5
DENG 5
EGNA 5
EGNT 5
EIGN 5
ENGT 5
AGNE 5
ENIG 5
GANE 5
GEIN 5
GENA 5
GENI 5
GINE 5
GNED 5

Ord som starter på GEN

OrdPoeng
GENERALPRØVER 24
GENERALPRØVEN 24
GENERALPRØVA 23
GENERALPRØVE 23
GENOCIDENE 21
GENBEVARINGEN 21
GENPRØVENE 21
GENBEVARINGER 21
GENPRØVEN 20
GENUAFOKKENE 20
GENOCIDET 20
GENERALTABBEN 20
GENITIVFORMEN 20
GENBEVARINGA 20
GENOCIDER 20
GENOTYPENE 20
GENVITENSKAP 20
GENITIVSFORMA 20
GENPRØVER 20
GENIERKLÆRTE 19
GENUAFOKKER 19
GENOCIDA 19
GENUAFOKKEN 19
GENBEVARING 19
GENPRØVE 19
GENITIVSFORM 19
GENERALTABBE 19
GENREMØNSTRET 19
GENPRØVA 19
GENITIVFORMA 19
GENERALNØKLER 19
GENOTYPER 19
GENOTYPEN 19
GENIERKLÆRER 19
GENERALKONSUL 19
GENIERKLÆRES 19
GENREMØNSTRA 18
GENOCID 18
GENIERKLÆRE 18
GENSPLEISINGA 18
GENIERKLÆRT 18
GENREMØNSTRE 18
GENITIVFORM 18
GENERALMAJOR 18
GENOTYPE 18
GENUAFOKKA 18
GENFORSKNINGA 18
GENERALPOLISE 18
GENERALOBERST 18
GENERASJONENE 18
GENREBLANDING 18
GENREMØNSTER 18
GENOVESISKE 17
GENIERKLÆR 17
GENFORSKNING 17
GENUAFOKK 17
GENSPLEISING 17
GENIFORKLARTE 17
GENFERKORSENE 17
GENERASJONEN 17
GENERALPLANEN 17
GENRESSURSENE 17
GENTEKNOLOGI 17
GENERALSTABER 17
GENMODIFISERT 17
GENERASJONER 17
GENIFORKLART 16
GENEALOGISKE 16
GENRESSURSEN 16
GENOVESISK 16
GENOVESERNE 16
GENERATORGASS 16
GENOVESEREN 16
GENRESURSENE 16
GENTEKNIKKEN 16
GENTERAPIENE 16
GENTEKNIKKER 16
GENREBILDENE 16
GENRESSURSER 16
GENFERKORSET 16
GENREMESSIGE 15
GENMATERIALER 15
GENERALSTREIK 15
GENERASJON 15
GENBANKENE 15
GENTERAPIEN 15
GENERERINGENE 15
GENTERAPIER 15
GENREBILDET 15
GENFKORSENE 15
GENOVESERE 15
GENRESURSEN 15
GENEALOGISK 15
GENSERMOTENE 15
GENERALSTAB 15
GENRESURSER 15
GENEALOGIENE 15
GENERALPLAN 15
GENFERKORSA 15
GENREBILDER 15
GENUESISKE 15
GENUESERNE 14
GENBANKEN 14
GENSERMOTEN 14
GENREMESSIG 14
GENERALITETER 14
GENEALOGIER 14
GENFERKORS 14
GENEALOGENE 14
GENERALITETET 14
GENERATIVE 14
GENSERMOTER 14
GENERALAGENT 14
GENERALISERER 14
GENRESSURS 14
GENFKORSET 14
GENREBILDE 14
GENERATIVT 14
GENUESEREN 14
GENIALITETENE 14
GENITIVENE 14
GENTEKNIKK 14
GENREBILDA 14
GENUESISK 14
GENERALISERTE 14
GENETIKKENE 14
GENERERINGER 14
GENMATERIALA 14
GENMATERIALE 14
GENBANKER 14
GENDARMERIER 14
GENERERINGEN 14
GENEALOGIEN 14
GENERATORENE 14
GENOVESER 14
GENDARMERIET 14
GENISTREKENE 14
GENTESTINGEN 14
GENIALITETEN 13
GENERALISERT 13
GENIALITETER 13
GENERALISTEN 13
GENETIKERNE 13
GENERALISTER 13
GENDARMERIA 13
GENERALISERE 13
GENERATORER 13
GENERØSE 13
GENETIKEREN 13
GENISTREKEN 13
GENERØST 13
GENERERINGA 13
GENERATOREN 13
GENISTREKER 13
GENTESTINGA 13
GENETIKKEN 13
GENERALITETA 13
GENEALOGEN 13
GENTERAPI 13
GENFKORSA 13
GENETIKKER 13
GENUESERE 13
GENITIVEN 13
GENERATIV 13
GENSERMOTE 13
GENARVENE 13
GENITIVER 13
GENRESURS 13
GENBITENE 13
GENEALOGER 13
GENUESER 12
GENEALOGI 12
GENDARMENE 12
GENBITEN 12
GENERALISER 12
GENDARMERI 12
GENITALIENE 12
GENBITER 12
GENERERENDE 12
GENIUSEN 12
GENFKORS 12
GENERØS 12
GENERALITET 12
GENUSENE 12
GENETIKERE 12
GENTESTING 12
GENARVER 12
GENFEILENE 12
GENBANK 12
GENERERING 12
GENARVEN 12
GENTLEMAN 11
GENISTREK 11
GENITIV 11
GENDARMER 11
GENERATOR 11
GENUSET 11
GENUSEN 11
GENUINT 11
GENETIKER 11
GENETISKE 11
GENUINE 11
GENTLEMEN 11
GENERISKE 11
GENTESTENE 11
GENITALIER 11
GENDARMEN 11
GENERALIST 11
GENEALOG 11
GENIALITET 11
GENESISENE 11
GENFEILEN 11
GENERALENE 11
GENETIKK 11
GENTESTEN 10
GENFEREN 10
GENOMET 10
GENERERTE 10
GENERISK 10
GENTESTER 10
GENERALER 10
GENFEILA 10
GENETTENE 10
GENIUS 10
GENESISER 10
GENETISK 10
GENUSA 10
GENARV 10
GENERAENE 10
GENFERNE 10
GENUIN 10
GENESISEN 10
GENERELLE 10
GENERERER 10
GENBIT 10
GENERENDE 10
GENERALEN 10
GENERERES 10
GENUS 9
GENITALE 9
GENETTER 9
GENERERT 9
GENSEREN 9
GENSERNE 9
GENFERE 9
GENDARM 9
GENERELL 9
GENESENE 9
GENERERE 9
GENERELT 9
GENFEIL 9
GENETTEN 9
GENITALT 9
GENIALT 8
GENRENE 8
GENOM 8
GENFER 8
GENERTE 8
GENSERE 8
GENESER 8
GENESIS 8
GENERES 8
GENTILT 8
GENTEST 8
GENIALE 8
GENERAL 8
GENERER 8
GENTILE 8
GENITAL 8
GENIENE 8
GENESEN 8
GENRER 7
GENERA 7
GENERT 7
GENTIL 7
GENIAL 7
GENERE 7
GENIET 7
GENENE 7
GENETT 7
GENREN 7
GENIER 7
GENSER 7
GENESE 7
GENER 6
GENIA 6
GENRE 6
GENET 6
GENEN 6
GENE 5
GENA 5
GENI 5

Ord som slutter med GEN

OrdPoeng
CYTOGEN 23
BYVEGEN 19
CHARGEN 19
BØYGEN 19
CHENGEN 19
BYHAGEN 18
ØYINGEN 17
BEVÅGEN 17
BYGGEN 16
BYINGEN 16
BYLEGEN 16
BYDAGEN 16
WHIGEN 16
ØVINGEN 15
TYMOGEN 15
ÅHUGEN 15
PLUGGEN 15
HYGGEN 15
ØRTUGEN 15
OMHUGEN 15
HYINGEN 15
BØLGEN 14
BYGEN 14
VUGGEN 14
MYGGEN 14
UTVEGEN 14
GLØGGEN 14
FØINGEN 13
GLUGGEN 13
TYINGEN 13
GRUGGEN 13
BLOGGEN 13
RYGGEN 13
GYNGEN 13
SÆREGEN 13
LYINGEN 13
DYINGEN 13
PUNGEN 13
JUNGEN 13
BAUGEN 13
SMYGEN 13
RYINGEN 13
SLYNGEN 13
SYINGEN 13
UTHAGEN 13
TYGGEN 13
UVEGEN 13
YTINGEN 13
OMVEGEN 13
FØLGEN 12
HAUGEN 12
NØINGEN 12
DYNGEN 12
ØLINGEN 12
LYNGEN 12
SMØGEN 12
KUINGEN 12
MUGGEN 12
VOGGEN 12
BRIGGEN 12
SPONGEN 12
ØNINGEN 12
KJENGEN 12
PATOGEN 12
GEN 12
BOLIGEN 12
KÅINGEN 12
ÅSEGGEN 12
GÅINGEN 12
ØRINGEN 12
GJENGEN 12
TØINGEN 12
ØDINGEN 12
DØINGEN 12
PIROGEN 12
MUTAGEN 12
JOGGEN 12
KUGGEN 12
ÅKINGEN 12
REFUGEN 12
GAUGEN 11
NURAGEN 11
TVANGEN 11
SVINGEN 11
ÅLINGEN 11
UTANGEN 11
VEGGEN 11
BAGGEN 11
PIGGEN 11
BORGEN 11
DVERGEN 11
ÅSINGEN 11
RUGGEN 11
AUINGEN 11
KUNGEN 11
NÅINGEN 11
RÅINGEN 11
KVIGEN 11
DUGGEN 11
LUGGEN 11
VIGGEN 11
PLOGEN 11
SVELGEN 11
RUINGEN 11
BONGEN 11
TUGGEN 11
SUGGEN 11
HUGEN 11
SÅINGEN 11
JIGGEN 11
SVANGEN 11
LIVEGEN 11
ÅRINGEN 11
BEINGEN 11
PEGGEN 11
UTINGEN 11
HOINGEN 11
NIAUGEN 11
ROUGEN 11
VAGGEN 11
AVDAGEN 11
TVINGEN 11
FUGEN 10
BELGEN 10
HAINGEN 10
VINGEN 10
KLEGGEN 10
HEGGEN 10
ORLOGEN 10
VANGEN 10
HORGEN 10
MOINGEN 10
DRUGEN 10
PENGEN 10
DUNGEN 10
BINGEN 10
KNAGGEN 10
UDAGEN 10
LUNGEN 10
ÅINGEN 10
VERGEN 10
GEN 10
IONOGEN 10
TEHAGEN 10
VARGEN 10
BALGEN 10
SUNGEN 10
TRUGEN 10
BOGEN 10
UGGEN 10
BLEGEN 10
TUNGEN 10
PLAGEN 10
MUGEN 10
KOGGEN 10
SLEGGEN 9
GEDIGEN 9
GEN 9
GEN 9
RUGEN 9
KAINGEN 9
VEGEN 9
DREGGEN 9
LOINGEN 9
UNGEN 9
AKINGEN 9
KLENGEN 9
SUGEN 9
BAGEN 9
LOGGEN 9
MORGEN 9
SKOGEN 9
PEGEN 9
ROINGEN 9
DOGGEN 9
HELGEN 9
KORGEN 9
GONGEN 9
SMOGEN 9
SHAGEN 9
GIGGEN 9
KLINGEN 9
MEGGEN 9
OSINGEN 9
MAGGEN 9
OIINGEN 9
KAGGEN 9
TOINGEN 9
GAGGEN 9
KONGEN 9
ENDOGEN 9
HANGEN 9
IDINGEN 8
ESINGEN 8
NEINGEN 8
ANTIGEN 8
SEINGEN 8
SIINGEN 8
ENINGEN 8
LAINGEN 8
REINGEN 8
TRANGEN 8
RAINGEN 8
ETINGEN 8
DIINGEN 8
TEINGEN 8
SLINGEN 8
FERGEN 8
INDIGEN 8
DROGEN 8
GALGEN 8
HEGEN 8
RONGEN 8
GANGEN 8
MARGEN 8
RAGGEN 8
KNEGEN 8
SORGEN 8
LONGEN 8
FLAGEN 8
RIGGEN 8
LEINGEN 8
LAGGEN 8
FELGEN 8
LEGGEN 8
ELOGEN 8
TAGGEN 8
SKAGEN 8
FANGEN 8
EROGEN 8
IMAGEN 8
DONGEN 8
LIGGEN 8
FINGEN 8
RIINGEN 8
KRAGEN 8
ILINGEN 8
ASINGEN 8
ALINGEN 8
DORGEN 8
ISINGEN 8
KRIGEN 8
HAGEN 8
FARGEN 8
KLAGEN 8
HIGEN 8
STANGEN 8
RANGEN 7
EGGEN 7
TALGEN 7
MAGEN 7
GAGEN 7
SOGEN 7
DOGEN 7
MEGEN 7
NOGEN 7
LOGEN 7
RINGEN 7
DRAGEN 7
SLIGEN 7
STIGEN 7
TANGEN 7
SANGEN 7
LANGEN 7
TEIGEN 7
TELGEN 7
DEIGEN 7
LENGEN 7
TINGEN 7
STEGEN 7
SARGEN 7
SENGEN 7
SLAGEN 7
ENGEN 6
SEGEN 6
SAGEN 6
ERGEN 6
ELGEN 6
DAGEN 6
LEGEN 6
TEGEN 6
ANGEN 6
INGEN 6
ALGEN 6
SIGEN 6
EIGEN 6
EGEN 5
AGEN 5

Lignende ord av GEN

Anagram av GEN

For mer informasjon om ordet GEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok