GEN i Scrabble - ordspill.com

GEN i Scrabble

GEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGN.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
G2E1N1

Ved å legge til én bokstav til GEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGE 10
UGNE 8
GJEN 8
GÅEN 8
UNGE 8
VEGN 8
HENG 7
HEGN 7
FENG 6
MENG 6
KNEG 6
TEGN 5
SENG 5
SEGN 5
REGN 5
GREN 5
NAGE 5
LENG 5
NEGL 5
AGEN 5
GNEI 5
ENGA 5
ANGE 5
DEGN 5
DENG 5
EGNA 5
EGNT 5
EIGN 5
ENGT 5
AGNE 5
ENIG 5
GANE 5
GEIN 5
GENA 5
GENI 5
GINE 5
GNED 5

Ord som starter på GEN

OrdPoeng
GENERALPRØVER 24
GENERALPRØVEN 24
GENERALPRØVA 23
GENERALPRØVE 23
GENBEVARINGEN 21
GENOCIDENE 21
GENPRØVENE 21
GENBEVARINGER 21
GENVITENSKAP 20
GENBEVARINGA 20
GENOTYPENE 20
GENPRØVER 20
GENITIVSFORMA 20
GENPRØVEN 20
GENITIVFORMEN 20
GENERALTABBEN 20
GENOCIDET 20
GENOCIDER 20
GENERALNØKKEL 20
GENUAFOKKENE 20
GENUAFOKKEN 19
GENOCIDA 19
GENERALTABBE 19
GENITIVFORMA 19
GENBEVARING 19
GENIERKLÆRER 19
GENIERKLÆRES 19
GENIERKLÆRTE 19
GENUAFOKKER 19
GENREMØNSTRET 19
GENITIVSFORM 19
GENERALNØKLER 19
GENOTYPER 19
GENOTYPEN 19
GENERALKONSUL 19
GENPRØVE 19
GENPRØVA 19
GENITIVFORM 18
GENIERKLÆRT 18
GENIERKLÆRE 18
GENUAFOKKA 18
GENOTYPE 18
GENOCID 18
GENSPLEISINGA 18
GENREBLANDING 18
GENREMØNSTRA 18
GENERASJONENE 18
GENREMØNSTRE 18
GENERALOBERST 18
GENERALMAJOR 18
GENREMØNSTER 18
GENFORSKNINGA 18
GENERALPOLISE 18
GENERALPLANEN 17
GENUAFOKK 17
GENFERKORSENE 17
GENIERKLÆR 17
GENRESSURSENE 17
GENFORSKNING 17
GENERALSTABER 17
GENERASJONER 17
GENSPLEISING 17
GENERASJONEN 17
GENOVESISKE 17
GENTEKNOLOGI 17
GENERALSTABEN 17
GENOVESERNE 16
GENTEKNIKKER 16
GENTEKNIKKEN 16
GENFERKORSET 16
GENIFORKLART 16
GENEALOGISKE 16
GENOVESISK 16
GENRESURSENE 16
GENREBILDENE 16
GENTERAPIENE 16
GENRESSURSEN 16
GENOVESEREN 16
GENERATORGASS 16
GENRESSURSER 16
GENRESURSEN 15
GENOVESERE 15
GENUESISKE 15
GENFERKORSA 15
GENTERAPIEN 15
GENREBILDET 15
GENTERAPIER 15
GENRESURSER 15
GENEALOGIENE 15
GENERALPLAN 15
GENEALOGISK 15
GENREMESSIGE 15
GENSERMOTENE 15
GENMATERIALER 15
GENFKORSENE 15
GENBANKENE 15
GENERALSTAB 15
GENERERINGENE 15
GENREBILDER 15
GENERALSTREIK 15
GENERASJON 15
GENSERMOTER 14
GENERATIVE 14
GENOVESER 14
GENEALOGIEN 14
GENITIVENE 14
GENFERKORS 14
GENREMESSIG 14
GENREBILDA 14
GENETIKKENE 14
GENTEKNIKK 14
GENBANKEN 14
GENERATIVT 14
GENSERMOTEN 14
GENUESEREN 14
GENDARMERIET 14
GENERALISERES 14
GENERALISERER 14
GENIALITETENE 14
GENERALITETET 14
GENERALITETER 14
GENTESTINGEN 14
GENMATERIALA 14
GENERERINGEN 14
GENISTREKENE 14
GENEALOGENE 14
GENERALAGENT 14
GENUESERNE 14
GENMATERIALE 14
GENUESISK 14
GENERERINGER 14
GENRESSURS 14
GENDARMERIER 14
GENFKORSET 14
GENBANKER 14
GENREBILDE 14
GENERATORENE 14
GENEALOGIER 14
GENEALOGER 13
GENISTREKEN 13
GENETIKKEN 13
GENERATORER 13
GENERØST 13
GENTERAPI 13
GENSERMOTE 13
GENERALISERE 13
GENIALITETER 13
GENERALISTEN 13
GENERALITETA 13
GENERALISERT 13
GENIALITETEN 13
GENBITENE 13
GENARVENE 13
GENITIVEN 13
GENFKORSA 13
GENERØSE 13
GENUESERE 13
GENERALISTER 13
GENETIKEREN 13
GENERERINGA 13
GENERATOREN 13
GENRESURS 13
GENISTREKER 13
GENITIVER 13
GENDARMERIA 13
GENTESTINGA 13
GENERATIV 13
GENETIKKER 13
GENEALOGEN 13
GENETIKERNE 13
GENERALISER 12
GENERERENDE 12
GENITALIENE 12
GENERALITET 12
GENTESTING 12
GENBITER 12
GENFEILENE 12
GENERØS 12
GENERERING 12
GENIUSEN 12
GENEALOGI 12
GENARVER 12
GENDARMERI 12
GENFKORS 12
GENETIKERE 12
GENARVEN 12
GENUSENE 12
GENUESER 12
GENBANK 12
GENBITEN 12
GENDARMENE 12
GENERISKE 11
GENEALOG 11
GENITIV 11
GENTLEMAN 11
GENISTREK 11
GENERATOR 11
GENETIKER 11
GENDARMEN 11
GENUSET 11
GENUINT 11
GENUINE 11
GENTESTENE 11
GENERALENE 11
GENETIKK 11
GENESISENE 11
GENITALIER 11
GENERALIST 11
GENIALITET 11
GENUSEN 11
GENDARMER 11
GENFEILEN 11
GENTLEMEN 11
GENETISKE 11
GENERAENE 10
GENARV 10
GENERENDE 10
GENOMET 10
GENESISER 10
GENETISK 10
GENFERNE 10
GENFEREN 10
GENBIT 10
GENFEILA 10
GENETTENE 10
GENUSA 10
GENIUS 10
GENERISK 10
GENUIN 10
GENERERTE 10
GENESISEN 10
GENERERES 10
GENERELLE 10
GENERALEN 10
GENTESTER 10
GENTESTEN 10
GENERALER 10
GENERERER 10
GENITALE 9
GENFEIL 9
GENETTEN 9
GENERELL 9
GENERELT 9
GENUS 9
GENDARM 9
GENFERE 9
GENERERT 9
GENERERE 9
GENETTER 9
GENITALT 9
GENESENE 9
GENSEREN 9
GENSERNE 9
GENITAL 8
GENESER 8
GENESEN 8
GENFER 8
GENERAL 8
GENTEST 8
GENIENE 8
GENTILE 8
GENERES 8
GENTILT 8
GENSERE 8
GENIALE 8
GENOM 8
GENESIS 8
GENERTE 8
GENIALT 8
GENRENE 8
GENERER 8
GENTIL 7
GENERE 7
GENERT 7
GENIAL 7
GENENE 7
GENSER 7
GENERA 7
GENRER 7
GENREN 7
GENETT 7
GENIET 7
GENESE 7
GENIER 7
GENEN 6
GENER 6
GENIA 6
GENRE 6
GENET 6
GENE 5
GENA 5
GENI 5

Ord som slutter med GEN

OrdPoeng
CHARGEN 19
CHENGEN 19
UHYGGEN 19
BØYGEN 19
BYHAGEN 18
BRYGGEN 17
ØYINGEN 17
YVINGEN 16
BYLEGEN 16
SKJØGEN 16
BYINGEN 16
WHIGEN 16
ÅTHUGEN 16
BYGGEN 16
HYINGEN 15
OKSYGEN 15
ÅHUGEN 15
SWINGEN 15
HYGGEN 15
PLUGGEN 15
MYGGEN 14
FYINGEN 14
AVVEGEN 14
UTVEGEN 14
ÅRVEGEN 14
BØLGEN 14
KLYNGEN 14
TVUNGEN 14
VUGGEN 14
SVUNGEN 14
BYGEN 14
BÅINGEN 14
STYGGEN 14
SLYNGEN 13
PUNGEN 13
RYGGEN 13
BLOGGEN 13
JUNGEN 13
TYGGEN 13
GYNGEN 13
ØLMAGEN 13
SMYGEN 13
UVEGEN 13
YTINGEN 13
YLINGEN 13
GRUGGEN 13
NYINGEN 13
YRINGEN 13
HOMOGEN 13
BAUGEN 13
GEN 12
KÅINGEN 12
DYNGEN 12
ØSINGEN 12
ØNINGEN 12
ØRINGEN 12
KUGGEN 12
AUTOGEN 12
ØDINGEN 12
PIROGEN 12
TØINGEN 12
FJELGEN 12
HAUGEN 12
ÅKINGEN 12
ØLINGEN 12
BOLIGEN 12
MUGGEN 12
KUINGEN 12
LYNGEN 12
JOGGEN 12
ÅSEGGEN 12
SNUGGEN 12
VOGGEN 12
FØLGEN 12
DØINGEN 12
BOINGEN 12
SMØGEN 12
LØINGEN 12
FÅINGEN 12
GAUGEN 11
SUGGEN 11
TUGGEN 11
PEGGEN 11
RUGGEN 11
BAGGEN 11
DUGGEN 11
KVIGEN 11
VRANGEN 11
KUNGEN 11
JIGGEN 11
DRAUGEN 11
TVINGEN 11
BRIDGEN 11
BRINGEN 11
UTINGEN 11
AUINGEN 11
STUNGEN 11
UTANGEN 11
HALOGEN 11
SVEIGEN 11
DVELGEN 11
BLENGEN 11
VIINGEN 11
BIINGEN 11
AVDAGEN 11
ULINGEN 11
KLOGGEN 11
APINGEN 11
HOINGEN 11
NIAUGEN 11
SVANGEN 11
SÅINGEN 11
FOTOGEN 11
LUINGEN 11
ÅRINGEN 11
BLEIGEN 11
VAGGEN 11
PIGGEN 11
BONGEN 11
LUGGEN 11
VEGGEN 11
BORGEN 11
HUGEN 11
ROUGEN 11
VIGGEN 11
PLOGEN 11
VERGEN 10
VINGEN 10
KNEGGEN 10
HORGEN 10
BALGEN 10
TUNGEN 10
TRUGEN 10
TEHAGEN 10
BELGEN 10
LUNGEN 10
BLEGEN 10
PLAGEN 10
FRIGGEN 10
MOINGEN 10
UDAGEN 10
PENGEN 10
HAINGEN 10
ÅINGEN 10
SUNGEN 10
VARGEN 10
BINGEN 10
EKONGEN 10
FUGEN 10
DUNGEN 10
BOGEN 10
GEN 10
DRUGEN 10
KRAGGEN 10
UGGEN 10
VANGEN 10
KOGGEN 10
MUGEN 10
IONOGEN 10
HEGGEN 10
KLENGEN 9
ROINGEN 9
SMOGEN 9
PEGEN 9
GEN 9
GONGEN 9
GIGGEN 9
SUGEN 9
BAGEN 9
KRENGEN 9
RUGEN 9
VEGEN 9
GEN 9
KONGEN 9
SLEGGEN 9
DOGGEN 9
AMINGEN 9
UNGEN 9
GEDIGEN 9
HANGEN 9
GAGGEN 9
HELGEN 9
MAGGEN 9
KORGEN 9
SKOGEN 9
ENDOGEN 9
LOGGEN 9
MEGGEN 9
KAGGEN 9
SHAGEN 9
MORGEN 9
TAGGEN 8
GANGEN 8
INDIGEN 8
KLAGEN 8
ISINGEN 8
FANGEN 8
SLENGEN 8
DRENGEN 8
TIINGEN 8
HAGEN 8
RIGGEN 8
ISSAGEN 8
STANGEN 8
DONGEN 8
HEGEN 8
HIGEN 8
FLAGEN 8
FARGEN 8
RAGGEN 8
DORGEN 8
ELINGEN 8
TEINGEN 8
ASINGEN 8
FERGEN 8
SLINGEN 8
KRIGEN 8
ALINGEN 8
LEINGEN 8
RAINGEN 8
LAINGEN 8
ETINGEN 8
ESINGEN 8
MARGEN 8
KNEGEN 8
EROGEN 8
IMAGEN 8
LEGGEN 8
FINGEN 8
ENINGEN 8
ANTIGEN 8
LONGEN 8
DIINGEN 8
DROGEN 8
GALGEN 8
RIINGEN 8
KRAGEN 8
SIINGEN 8
RONGEN 8
ELOGEN 8
FELGEN 8
IDINGEN 8
SKAGEN 8
LIGGEN 8
LAGGEN 8
LIINGEN 8
ANINGEN 8
SORGEN 8
STEGEN 7
SANGEN 7
DEIGEN 7
GAGEN 7
LANGEN 7
SOGEN 7
EGGEN 7
MAGEN 7
TELGEN 7
LENGEN 7
SLIGEN 7
MEGEN 7
TANGEN 7
DRAGEN 7
TALGEN 7
SARGEN 7
STIGEN 7
SENGEN 7
DOGEN 7
NOGEN 7
RANGEN 7
SLAGEN 7
RINGEN 7
TINGEN 7
TEIGEN 7
LOGEN 7
ELGEN 6
DAGEN 6
ANGEN 6
LEGEN 6
ALGEN 6
TEGEN 6
SEGEN 6
SIGEN 6
INGEN 6
SAGEN 6
EIGEN 6
ENGEN 6
ERGEN 6
EGEN 5
AGEN 5

Lignende ord av GEN

Anagram av GEN

For mer informasjon om ordet GEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok