GEN i Scrabble - ordspill.com

GEN i Scrabble

GEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGN.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
G2E1N1

Ved å legge til én bokstav til GEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGE 10
UNGE 8
GJEN 8
UGNE 8
GÅEN 8
VEGN 8
BENG 8
VENG 8
HEGN 7
HENG 7
KNEG 6
MENG 6
FENG 6
FEGN 6
GOEN 6
NAGE 5
LENG 5
REGN 5
SEGN 5
SENG 5
TEGN 5
NEGL 5
AGEN 5
GREN 5
ENGA 5
ANGE 5
DEGN 5
DENG 5
EGNA 5
EGNT 5
EIGN 5
ENGT 5
GNEI 5
ENIG 5
GANE 5
GEIN 5
GENA 5
GENI 5
GINE 5
AGNE 5
GNED 5

Ord som starter på GEN

OrdPoeng
GENUSKJØPENE 27
GENUSKJØPET 26
GENUSKJØPA 25
GENOVERFØRING 24
GENUSKJØP 24
GENERALPRØVEN 24
GENERALPRØVA 23
GENERALPRØVE 23
GENPRØVENE 21
GENBEVARINGER 21
GENOCIDENE 21
GENPRØVEN 20
GENBEVARINGA 20
GENUAFOKKENE 20
GENOCIDET 20
GENVITENSKAP 20
GENOCIDER 20
GENPRØVER 20
GENERALTABBER 20
GENOTYPENE 20
GENITIVFORMEN 20
GENERALTABBEN 20
GENITIVSFORMA 20
GENERALNØKKEL 20
GENPRØVE 19
GENUAFOKKEN 19
GENIERKLÆRER 19
GENBEVARING 19
GENERALTABBE 19
GENOTYPER 19
GENOCIDA 19
GENIERKLÆRTE 19
GENIERKLÆRES 19
GENITIVFORMA 19
GENPRØVA 19
GENUAFOKKER 19
GENREMØNSTRET 19
GENOTYPEN 19
GENITIVSFORM 19
GENERALNØKLER 19
GENERALKONSUL 19
GENERALOBERST 18
GENREMØNSTER 18
GENIERKLÆRT 18
GENOTYPE 18
GENERALPOLISE 18
GENREMØNSTRE 18
GENOCID 18
GENSPLEISINGA 18
GENREBLANDING 18
GENUAFOKKA 18
GENITIVFORM 18
GENERALMAJOR 18
GENREMØNSTRA 18
GENIERKLÆRE 18
GENERALPLANEN 17
GENFERKORSENE 17
GENIERKLÆR 17
GENERALSTABER 17
GENTEKNIKKENE 17
GENERALSTABEN 17
GENIFORKLARTE 17
GENSPLEISING 17
GENOVESISKE 17
GENERASJONER 17
GENUAFOKK 17
GENERASJONEN 17
GENTEKNOLOGI 17
GENMODIFISERT 17
GENFORSKNING 17
GENRESSURSER 16
GENOVESEREN 16
GENOVESERNE 16
GENREBILDENE 16
GENTEKNIKKEN 16
GENRESURSENE 16
GENFERKORSET 16
GENSØKEREN 16
GENSØKERNE 16
GENTERAPIENE 16
GENERATORGASS 16
GENEALOGISKE 16
GENTEKNIKKER 16
GENRESSURSEN 16
GENIFORKLART 16
GENOVESISK 16
GENDARMERIENE 15
GENERALPLAN 15
GENEALOGISK 15
GENFKORSENE 15
GENSØKERE 15
GENTERAPIEN 15
GENERALSTAB 15
GENMATERIALET 15
GENRESURSEN 15
GENOVESERE 15
GENERALSTREIK 15
GENMATERIALER 15
GENERASJON 15
GENOMIKKEN 15
GENEALOGIENE 15
GENBANKENE 15
GENREMESSIGE 15
GENRESURSER 15
GENREBILDET 15
GENFERKORSA 15
GENTERAPIER 15
GENREBILDER 15
GENSERMOTENE 15
GENERATIVT 14
GENFERKORS 14
GENRESSURS 14
GENFKORSET 14
GENITIVENE 14
GENREBILDE 14
GENERALITETEN 14
GENTEKNIKK 14
GENERERINGEN 14
GENERALITETET 14
GENERALITETER 14
GENERALISERES 14
GENERERINGER 14
GENDARMERIER 14
GENISTREKENE 14
GENERALAGENT 14
GENMATERIALE 14
GENMATERIALA 14
GENREBILDA 14
GENTESTINGEN 14
GENDARMERIET 14
GENSERMOTEN 14
GENREMESSIG 14
GENEALOGENE 14
GENEALOGIEN 14
GENSERMOTER 14
GENETIKKENE 14
GENEALOGIER 14
GENERATORENE 14
GENERATIVE 14
GENOVESER 14
GENBANKEN 14
GENSØKER 14
GENBANKER 14
GENERALITETA 13
GENISTREKER 13
GENERALISERE 13
GENOMIKK 13
GENERERINGA 13
GENEALOGEN 13
GENERATIV 13
GENIALITETER 13
GENSERMOTE 13
GENETIKKEN 13
GENITIVEN 13
GENTESTINGA 13
GENERATOREN 13
GENRESURS 13
GENISTREKEN 13
GENETIKERNE 13
GENDARMERIA 13
GENEALOGER 13
GENERALISTER 13
GENETIKEREN 13
GENERATORER 13
GENFKORSA 13
GENTERAPI 13
GENITIVER 13
GENIALITETEN 13
GENPARENE 13
GENERALISERT 13
GENBITENE 13
GENERALISTEN 13
GENETIKKER 13
GENUSENE 12
GENERALITET 12
GENERALISER 12
GENFKORS 12
GENBITEN 12
GENERERENDE 12
GENITALIENE 12
GENERERING 12
GENEALOGI 12
GENBITER 12
GENDARMERI 12
GENETIKERE 12
GENBANK 12
GENIUSEN 12
GENDARMENE 12
GENARVEN 12
GENPARET 12
GENFEILENE 12
GENTESTING 12
GENETIKK 11
GENPARA 11
GENUSEN 11
GENITIV 11
GENUSET 11
GENOMENE 11
GENUINT 11
GENUINE 11
GENEALOG 11
GENERALIST 11
GENISTREK 11
GENTESTENE 11
GENESISENE 11
GENDARMER 11
GENITALIER 11
GENFEILEN 11
GENETIKER 11
GENDARMEN 11
GENIALITET 11
GENTLEMEN 11
GENETISKE 11
GENERALENE 11
GENTLEMAN 11
GENERISKE 11
GENERATOR 11
GENOMER 10
GENUSA 10
GENMATEN 10
GENERERER 10
GENESISER 10
GENARV 10
GENETTENE 10
GENIUS 10
GENOMET 10
GENBIT 10
GENERALEN 10
GENTESTER 10
GENERELLE 10
GENFEILA 10
GENPAR 10
GENEGENT 10
GENTESTEN 10
GENETISK 10
GENESISEN 10
GENERAENE 10
GENERISK 10
GENERERTE 10
GENERALER 10
GENFERNE 10
GENUIN 10
GENERERES 10
GENFEREN 10
GENFEIL 9
GENDARM 9
GENFERE 9
GENITALT 9
GENERERT 9
GENEGEN 9
GENOMA 9
GENERALE 9
GENETTER 9
GENERELT 9
GENSERNE 9
GENSEREN 9
GENESENE 9
GENEGNE 9
GENETTEN 9
GENITALE 9
GENERELL 9
GENERERE 9
GENERALT 9
GENUS 9
GENMAT 8
GENOM 8
GENFER 8
GENESER 8
GENITAL 8
GENIENE 8
GENERER 8
GENRENE 8
GENESIS 8
GENESEN 8
GENTILT 8
GENTILE 8
GENTEST 8
GENERAL 8
GENIALE 8
GENSERE 8
GENIALT 8
GENSER 7
GENERA 7
GENESE 7
GENIET 7
GENIAL 7
GENRER 7
GENETT 7
GENIER 7
GENTIL 7
GENREN 7
GENENE 7
GENIA 6
GENRE 6
GENER 6
GENET 6
GENEN 6
GENI 5
GENA 5
GENE 5

Ord som slutter med GEN

OrdPoeng
UHYGGEN 19
BØYGEN 19
CHENGEN 19
BYHAGEN 18
BEVÅGEN 17
PYROGEN 17
BYINGEN 16
SKJØGEN 16
BYLEGEN 16
BUHAGEN 16
ÅTHUGEN 16
ÆRUNGEN 16
WHIGEN 16
BYGGEN 16
HYGGEN 15
TYMOGEN 15
OKSYGEN 15
UHUGEN 15
FYTOGEN 15
ÅHUGEN 15
KRYOGEN 15
HYINGEN 15
VUGGEN 14
BUGGEN 14
MYOGEN 14
MYGGEN 14
BØLGEN 14
BYGEN 14
KLYNGEN 14
UTVEGEN 14
STYGGEN 14
HOMOGEN 13
UTHAGEN 13
BAUGEN 13
UVEGEN 13
YTINGEN 13
GYNGEN 13
LYINGEN 13
PUNGEN 13
ØLMAGEN 13
JUNGEN 13
UDUGEN 13
TVÅGEN 13
KØINGEN 13
SMYGEN 13
TYGGEN 13
NYINGEN 13
GEN 13
TJUGEN 13
SYINGEN 13
SLYNGEN 13
RYGGEN 13
DØINGEN 12
RYNGEN 12
DYNGEN 12
ÅSEGGEN 12
BRIGGEN 12
GUGGEN 12
FØLGEN 12
SLUGGEN 12
AUTOGEN 12
JOGGEN 12
FÅINGEN 12
REFUGEN 12
KUGGEN 12
BOLIGEN 12
IHUGEN 12
BUGEN 12
VOGGEN 12
GEN 12
ØLINGEN 12
FEVEGEN 12
FJELGEN 12
HAUGEN 12
ÅGANGEN 12
MUGGEN 12
LYNGEN 12
ADYGEN 12
VIGGEN 11
PROGEN 11
RUGGEN 11
DUGGEN 11
SUGGEN 11
ÅLINGEN 11
PLOGEN 11
VRANGEN 11
RÅINGEN 11
LUGGEN 11
ROUGEN 11
VIINGEN 11
NUGGEN 11
BORGEN 11
AVINGEN 11
SVEIGEN 11
VEGGEN 11
KUNGEN 11
PEGGEN 11
BIOGEN 11
BAGGEN 11
ISVEGEN 11
VAINGEN 11
BLENGEN 11
FEHAGEN 11
PIGGEN 11
PRANGEN 11
VAGGEN 11
KVIGEN 11
BIINGEN 11
BONGEN 11
JIGGEN 11
ÅRINGEN 11
BRIDGEN 11
TUGGEN 11
GAUGEN 11
SVINGEN 11
APINGEN 11
URINGEN 11
HUGEN 11
PEANGEN 11
ÅSINGEN 11
ÅINGEN 10
BINGEN 10
MOINGEN 10
ORLOGEN 10
LUNGEN 10
UGGEN 10
FLIGGEN 10
KNEGGEN 10
KOGGEN 10
BLEGEN 10
PENGEN 10
UDAGEN 10
VERGEN 10
HAINGEN 10
GEN 10
SLUGEN 10
EKSOGEN 10
HORGEN 10
TRUGEN 10
FUGEN 10
BALGEN 10
TUNGEN 10
BOGEN 10
MUGEN 10
EKLOGEN 10
PLAGEN 10
BENGEN 10
VINGEN 10
HEGGEN 10
VARGEN 10
DRUGEN 10
BELGEN 10
DUNGEN 10
KRAGGEN 10
GEN 10
VANGEN 10
VENGEN 10
SUNGEN 10
IONOGEN 10
KORGEN 9
PEGEN 9
HANGEN 9
UNGEN 9
GIGGEN 9
GEN 9
FLENGEN 9
SMOGEN 9
HENGEN 9
GAGGEN 9
VEGEN 9
BAGEN 9
FOSGEN 9
GONGEN 9
SHAGEN 9
HELGEN 9
FOLGEN 9
SKOGEN 9
MEGGEN 9
MAGGEN 9
DREGGEN 9
GEN 9
MORGEN 9
AMINGEN 9
LOGGEN 9
FONGEN 9
AGINGEN 9
KAGGEN 9
OIINGEN 9
GENEGEN 9
RUGEN 9
DOGGEN 9
DUGEN 9
SUGEN 9
KONGEN 9
ISINGEN 8
NEINGEN 8
HEGEN 8
ETINGEN 8
HIGEN 8
ENINGEN 8
SLINGEN 8
LEINGEN 8
ISSAGEN 8
XENOGEN 8
SIINGEN 8
TEINGEN 8
ANINGEN 8
MARGEN 8
HAGEN 8
ELOGEN 8
FENGEN 8
ALINGEN 8
SKAGEN 8
SORGEN 8
SLENGEN 8
DROGEN 8
DONGEN 8
KRIGEN 8
IRINGEN 8
FANGEN 8
RAGGEN 8
FERGEN 8
FARGEN 8
ZOOGEN 8
GNAGEN 8
FLAGEN 8
LONGEN 8
TAGGEN 8
LIGGEN 8
REINGEN 8
KNEGEN 8
IDINGEN 8
SLANGEN 8
STINGEN 8
NEOGEN 8
KRAGEN 8
GALGEN 8
RONGEN 8
TAINGEN 8
DORGEN 8
KLAGEN 8
FELGEN 8
IMAGEN 8
GANGEN 8
EROGEN 8
RIGGEN 8
LAGGEN 8
LEGGEN 8
FINGEN 8
EXINGEN 7
TANGEN 7
STIGEN 7
RANGEN 7
NOGEN 7
GIGEN 7
GAGEN 7
LOGEN 7
MAGEN 7
KAGEN 7
SOGEN 7
DOGEN 7
LENGEN 7
FEGEN 7
RINGEN 7
SLIGEN 7
DEIGEN 7
SENGEN 7
LANGEN 7
TALGEN 7
TINGEN 7
SARGEN 7
STEGEN 7
DENGEN 7
SLAGEN 7
TELGEN 7
DRAGEN 7
TENGEN 7
TREGEN 7
TEIGEN 7
SERGEN 7
SANGEN 7
EGGEN 7
LEGEN 6
ERGEN 6
DAGEN 6
TEGEN 6
ENGEN 6
RAGEN 6
SIGEN 6
ALGEN 6
SAGEN 6
SEGEN 6
INGEN 6
ELGEN 6
EIGEN 6
ANGEN 6
LAGEN 6
TAGEN 6
EGEN 5
AGEN 5

Lignende ord av GEN

Anagram av GEN

For mer informasjon om ordet GEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok