GEN i Scrabble - ordspill.com

GEN i Scrabble

GEN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGN.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
G2E1N1

Ved å legge til én bokstav til GEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YNGE 10
UGNE 8
GJEN 8
GÅEN 8
UNGE 8
VEGN 8
HENG 7
HEGN 7
FENG 6
MENG 6
KNEG 6
TEGN 5
SENG 5
SEGN 5
REGN 5
GREN 5
NAGE 5
LENG 5
NEGL 5
AGEN 5
GNEI 5
ENGA 5
ANGE 5
DEGN 5
DENG 5
EGNA 5
EGNT 5
EIGN 5
ENGT 5
AGNE 5
ENIG 5
GANE 5
GEIN 5
GENA 5
GENI 5
GINE 5
GNED 5

Ord som starter på GEN

OrdPoeng
GENERALPRØVEN 24
GENOVERFØRING 24
GENERALPRØVA 23
GENERALPRØVE 23
GENPRØVENE 21
GENOCIDENE 21
GENBEVARINGER 21
GENOTYPENE 20
GENBEVARINGA 20
GENUAFOKKENE 20
GENOCIDER 20
GENITIVSFORMA 20
GENPRØVER 20
GENERALTABBEN 20
GENPRØVEN 20
GENERALNØKKEL 20
GENITIVFORMEN 20
GENOCIDET 20
GENVITENSKAP 20
GENUAFOKKER 19
GENUAFOKKEN 19
GENBEVARING 19
GENIERKLÆRES 19
GENPRØVA 19
GENITIVSFORM 19
GENOCIDA 19
GENIERKLÆRTE 19
GENOTYPEN 19
GENERALNØKLER 19
GENPRØVE 19
GENERALKONSUL 19
GENIERKLÆRER 19
GENOTYPER 19
GENERALTABBE 19
GENITIVFORMA 19
GENOTYPE 18
GENREMØNSTRE 18
GENITIVFORM 18
GENREMØNSTRA 18
GENIERKLÆRE 18
GENSPLEISINGA 18
GENIERKLÆRT 18
GENREBLANDING 18
GENOCID 18
GENERASJONENE 18
GENERALOBERST 18
GENUAFOKKA 18
GENERALPOLISE 18
GENFORSKNINGA 18
GENERALMAJOR 18
GENREMØNSTER 18
GENUAFOKK 17
GENOVESISKE 17
GENIERKLÆR 17
GENERALDEBATT 17
GENFORSKNING 17
GENTEKNOLOGI 17
GENSPLEISING 17
GENERALNEVNER 17
GENERALSTABEN 17
GENFERKORSENE 17
GENERALPLANEN 17
GENERASJONER 17
GENRESSURSENE 17
GENERASJONEN 17
GENTEKNIKKER 16
GENERATORGASS 16
GENRESURSENE 16
GENOVESEREN 16
GENTERAPIENE 16
GENRESSURSEN 16
GENREBILDENE 16
GENIFORKLART 16
GENOVESERNE 16
GENFERKORSET 16
GENTEKNIKKEN 16
GENRESSURSER 16
GENEALOGISKE 16
GENOVESISK 16
GENRESURSER 15
GENTERAPIER 15
GENFERKORSA 15
GENBANKENE 15
GENUESISKE 15
GENSERMOTENE 15
GENRESURSEN 15
GENERALSTREIK 15
GENERASJON 15
GENREMESSIGE 15
GENREBILDER 15
GENERALPLAN 15
GENREBILDET 15
GENMATERIALER 15
GENEALOGIENE 15
GENFKORSENE 15
GENMATERIALET 15
GENEALOGISK 15
GENOVESERE 15
GENERALSTAB 15
GENTERAPIEN 15
GENUESISK 14
GENMATERIALE 14
GENERATORENE 14
GENDARMERIER 14
GENERALAGENT 14
GENEALOGIER 14
GENERERINGER 14
GENTESTINGEN 14
GENERATIVT 14
GENERATIVE 14
GENFERKORS 14
GENTEKNIKK 14
GENREBILDA 14
GENERERINGEN 14
GENUESERNE 14
GENITIVENE 14
GENUESEREN 14
GENRESSURS 14
GENMATERIALA 14
GENSERMOTEN 14
GENBANKEN 14
GENIALITETENE 14
GENERALISERTE 14
GENERALITETEN 14
GENDARMERIET 14
GENERALISERES 14
GENISTREKENE 14
GENEALOGENE 14
GENBANKER 14
GENSERMOTER 14
GENREMESSIG 14
GENERALISERER 14
GENEALOGIEN 14
GENERALITETET 14
GENREBILDE 14
GENETIKKENE 14
GENOVESER 14
GENFKORSET 14
GENIALITETER 13
GENISTREKER 13
GENERALISTEN 13
GENETIKERNE 13
GENERATORER 13
GENEALOGEN 13
GENETIKEREN 13
GENERØST 13
GENETIKKER 13
GENERALISERT 13
GENTESTINGA 13
GENERALITETA 13
GENERATOREN 13
GENISTREKEN 13
GENDARMERIA 13
GENERERINGA 13
GENTERAPI 13
GENERALISTER 13
GENARVENE 13
GENITIVEN 13
GENERALISERE 13
GENSERMOTE 13
GENERATIV 13
GENFKORSA 13
GENIALITETEN 13
GENEALOGER 13
GENBITENE 13
GENUESERE 13
GENITIVER 13
GENETIKKEN 13
GENERØSE 13
GENRESURS 13
GENUSENE 12
GENERERENDE 12
GENITALIENE 12
GENUESER 12
GENERALISER 12
GENBITEN 12
GENIUSEN 12
GENEALOGI 12
GENDARMERI 12
GENBITER 12
GENETIKERE 12
GENARVEN 12
GENERØS 12
GENBANK 12
GENFKORS 12
GENARVER 12
GENDARMENE 12
GENTESTING 12
GENFEILENE 12
GENERERING 12
GENERALITET 12
GENUSET 11
GENETISKE 11
GENUINT 11
GENETIKER 11
GENERATOR 11
GENDARMER 11
GENITIV 11
GENESISENE 11
GENTLEMAN 11
GENIALITET 11
GENUINE 11
GENDARMEN 11
GENERALENE 11
GENTESTENE 11
GENITALIER 11
GENETIKK 11
GENTLEMEN 11
GENFEILEN 11
GENERISKE 11
GENUSEN 11
GENEALOG 11
GENISTREK 11
GENERALIST 11
GENIUS 10
GENUSA 10
GENBIT 10
GENOMET 10
GENUIN 10
GENARV 10
GENFERNE 10
GENFEREN 10
GENERISK 10
GENERELLE 10
GENESISEN 10
GENETISK 10
GENERALEN 10
GENTESTEN 10
GENERERTE 10
GENERERER 10
GENERENDE 10
GENESISER 10
GENERAENE 10
GENETTENE 10
GENERALER 10
GENFEILA 10
GENTESTER 10
GENERERES 10
GENSERNE 9
GENERELT 9
GENITALT 9
GENITALE 9
GENERERE 9
GENESENE 9
GENFERE 9
GENSEREN 9
GENUS 9
GENDARM 9
GENERELL 9
GENETTER 9
GENFEIL 9
GENERERT 9
GENETTEN 9
GENESER 8
GENIENE 8
GENITAL 8
GENESEN 8
GENIALT 8
GENFER 8
GENTILT 8
GENOM 8
GENSERE 8
GENERER 8
GENTILE 8
GENERAL 8
GENERES 8
GENTEST 8
GENESIS 8
GENERTE 8
GENRENE 8
GENIALE 8
GENIER 7
GENESE 7
GENERE 7
GENIET 7
GENENE 7
GENSER 7
GENRER 7
GENETT 7
GENERA 7
GENERT 7
GENREN 7
GENIAL 7
GENTIL 7
GENET 6
GENIA 6
GENRE 6
GENER 6
GENEN 6
GENA 5
GENI 5
GENE 5

Ord som slutter med GEN

OrdPoeng
CYTOGEN 23
CHARGEN 19
BØYGEN 19
BYVEGEN 19
CHENGEN 19
BYHAGEN 18
ØYINGEN 17
BYLEGEN 16
BYGGEN 16
WHIGEN 16
BYDAGEN 16
TYMOGEN 15
PLUGGEN 15
ØRTUGEN 15
OMHUGEN 15
ØVINGEN 15
HYINGEN 15
HYGGEN 15
ÅHUGEN 15
TVUNGEN 14
VUGGEN 14
BUINGEN 14
GLØGGEN 14
BØLGEN 14
UTVEGEN 14
MYGGEN 14
BYGEN 14
TYINGEN 13
SÆREGEN 13
UVEGEN 13
DYINGEN 13
BAUGEN 13
RYGGEN 13
OMVEGEN 13
YTINGEN 13
SLYNGEN 13
FØINGEN 13
ØKINGEN 13
PUNGEN 13
JUNGEN 13
SMYGEN 13
LYINGEN 13
ÆRINGEN 13
KØINGEN 13
GYNGEN 13
GRUGGEN 13
UTHAGEN 13
TYGGEN 13
RYINGEN 13
LYNGEN 12
ØDINGEN 12
KÅINGEN 12
FJELGEN 12
JOGGEN 12
FØLGEN 12
GÅINGEN 12
SNUGGEN 12
KUGGEN 12
SMØGEN 12
VOGGEN 12
DYNGEN 12
SPONGEN 12
BRIGGEN 12
PATOGEN 12
NØINGEN 12
ØLINGEN 12
KUINGEN 12
HAUGEN 12
PIROGEN 12
ÅKINGEN 12
REFUGEN 12
ØNINGEN 12
GEN 12
MUGGEN 12
DØINGEN 12
BEINGEN 11
LIVEGEN 11
UTINGEN 11
PLOGEN 11
TVINGEN 11
HOINGEN 11
PIGGEN 11
KUNGEN 11
BORGEN 11
KVIGEN 11
AUINGEN 11
RUGGEN 11
SÅINGEN 11
BONGEN 11
UTANGEN 11
LUINGEN 11
DVERGEN 11
NÅINGEN 11
ÅRINGEN 11
BIINGEN 11
SVANGEN 11
NURAGEN 11
SVINGEN 11
TVANGEN 11
NIAUGEN 11
ÅSINGEN 11
RUINGEN 11
BLENGEN 11
RÅINGEN 11
BRINGEN 11
VAGGEN 11
ÅLINGEN 11
LUGGEN 11
APINGEN 11
VIGGEN 11
SUGGEN 11
VEGGEN 11
DUGGEN 11
ROUGEN 11
JIGGEN 11
PEGGEN 11
BAGGEN 11
GAUGEN 11
HUGEN 11
TUGGEN 11
BLEGEN 10
BINGEN 10
DUNGEN 10
IONOGEN 10
MOINGEN 10
VINGEN 10
HEGGEN 10
HORGEN 10
BELGEN 10
GEN 10
VANGEN 10
UGGEN 10
VERGEN 10
ÅINGEN 10
PLAGEN 10
LUNGEN 10
TEHAGEN 10
DRUGEN 10
HAINGEN 10
VARGEN 10
KNAGGEN 10
BOGEN 10
KLEGGEN 10
MUGEN 10
TRUGEN 10
FUGEN 10
BALGEN 10
TUNGEN 10
ORLOGEN 10
STOGGEN 10
KOGGEN 10
PENGEN 10
UDAGEN 10
SUNGEN 10
KAINGEN 9
ENDOGEN 9
HANGEN 9
GAGGEN 9
UNGEN 9
KONGEN 9
GEDIGEN 9
LOINGEN 9
TOINGEN 9
OIINGEN 9
OSINGEN 9
LOGGEN 9
DREGGEN 9
AMINGEN 9
ROINGEN 9
KLINGEN 9
RUGEN 9
SUGEN 9
SLEGGEN 9
GEN 9
KLENGEN 9
BAGEN 9
GEN 9
PEGEN 9
HELGEN 9
SKOGEN 9
KORGEN 9
STEGGEN 9
DOGGEN 9
MEGGEN 9
SHAGEN 9
AKINGEN 9
MAGGEN 9
MORGEN 9
VEGEN 9
GONGEN 9
SMOGEN 9
KAGGEN 9
GIGGEN 9
FERGEN 8
ENINGEN 8
DROGEN 8
KRAGEN 8
HIGEN 8
SIINGEN 8
LAINGEN 8
RAINGEN 8
REINGEN 8
TRANGEN 8
FARGEN 8
KNEGEN 8
TIINGEN 8
HEGEN 8
RONGEN 8
ESINGEN 8
RAGGEN 8
SLINGEN 8
FLAGEN 8
EROGEN 8
ETINGEN 8
FANGEN 8
ASINGEN 8
TEINGEN 8
SORGEN 8
DONGEN 8
ISINGEN 8
LEINGEN 8
HAGEN 8
INDIGEN 8
DIINGEN 8
ALINGEN 8
LAGGEN 8
DORGEN 8
LONGEN 8
NEINGEN 8
LIGGEN 8
FELGEN 8
LEGGEN 8
GANGEN 8
KLAGEN 8
FINGEN 8
TAGGEN 8
SEINGEN 8
SKAGEN 8
IDINGEN 8
ELINGEN 8
GALGEN 8
IMAGEN 8
RIGGEN 8
ELOGEN 8
KRIGEN 8
MARGEN 8
DOGEN 7
EGGEN 7
NOGEN 7
SENGEN 7
MEGEN 7
RINGEN 7
LANGEN 7
TEIGEN 7
DEIGEN 7
SANGEN 7
STIGEN 7
TELGEN 7
SLIGEN 7
SLAGEN 7
TINGEN 7
LENGEN 7
STEGEN 7
DRAGEN 7
SARGEN 7
TANGEN 7
MAGEN 7
RANGEN 7
TALGEN 7
GAGEN 7
SOGEN 7
LOGEN 7
SAGEN 6
ERGEN 6
SEGEN 6
ANGEN 6
ELGEN 6
EIGEN 6
INGEN 6
TEGEN 6
SIGEN 6
ALGEN 6
ENGEN 6
LEGEN 6
DAGEN 6
AGEN 5
EGEN 5

Lignende ord av GEN

Anagram av GEN

For mer informasjon om ordet GEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok