GENE i Scrabble - ordspill.com

GENE i Scrabble

GENE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGN.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
G2E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til GENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VEGNE 9
PENGE 9
GJENE 9
PEGEN 9
GÅENE 9
VEGEN 9
HEGNE 8
HENGE 8
HEGEN 8
MEGNE 7
GEMEN 7
KNEGE 7
MENGE 7
FENGE 7
MEGEN 7
LEGEN 6
LENGE 6
SEGNE 6
SEGEN 6
NEGLE 6
NEGRE 6
TEGNE 6
TEGEN 6
REGNE 6
NEGER 6
AGENE 6
DENGE 6
ELGEN 6
EGDEN 6
EGENT 6
EGNER 6
EGNES 6
EGNET 6
EGNTE 6
EIGEN 6
ENGEL 6
GREEN 6
ENGER 6
ENIGE 6
ERGEN 6
GEINE 6
GELEN 6
GENER 6
GENET 6
GENRE 6
GRENE 6

Ord som starter på GENE

OrdPoeng
GENERALGUVERNØR 27
GENERALLØYTNANT 25
GENERALPRØVENE 25
GENERALPRØVEN 24
GENERALPRØVER 24
GENERALPLANSJEF 23
GENERALPRØVA 23
GENERALPRØVE 23
GENERALSUNIFORM 22
GENERALNØKKELEN 22
GENERALSEKRETÆR 22
GENERALDIREKTØR 21
GENERALKONSULEN 21
GENERALKONSULER 21
GENERALMAJORENE 21
GENERALKONSULAT 21
GENERALTABBENE 21
GENERALTABBER 20
GENERALPOLISENE 20
GENERALTABBEN 20
GENERALNØKLENE 20
GENERALMAJOREN 20
GENERALMAJORER 20
GENERALNØKKEL 20
GENERALAGENTURA 20
GENERALOBERSTEN 20
GENERALOBERSTER 20
GENERALDEBATTEN 19
GENERALKONSUL 19
GENERALTABBE 19
GENERALPOLISER 19
GENERALNEVNEREN 19
GENERALNØKLER 19
GENERALISSIMUS 19
GENERALAGENTUR 19
GENERALPOLISEN 19
GENERALISASJON 19
GENERALDEBATTER 19
GENERALNEVNERNE 19
GENERALPOLISE 18
GENERALOBERST 18
GENERALMAJOR 18
GENERASJONENE 18
GENERATORGASSEN 18
GENERALSTABENE 18
GENERALNEVNERE 18
GENERALPLANENE 18
GENERATORGASSER 18
GENERALSTABER 17
GENERASJONEN 17
GENERALSTREIKEN 17
GENERALSTREIKER 17
GENERALSTABEN 17
GENERASJONER 17
GENERALNEVNER 17
GENERALDEBATT 17
GENERALPLANER 17
GENERALAGENTENE 17
GENERALISERINGA 17
GENERALKOSTNAD 17
GENERALPLANEN 17
GENERALAGENTER 16
GENERALISERENDE 16
GENERALAGENTEN 16
GENERALISERING 16
GENERATORGASS 16
GENEALOGISKE 16
GENEALOGISK 15
GENEALOGIENE 15
GENERALITETENE 15
GENERALSTAB 15
GENERASJON 15
GENERALPLAN 15
GENERERINGENE 15
GENERALSTREIK 15
GENERALITETER 14
GENERALISERTE 14
GENERALITETEN 14
GENERALISTENE 14
GENERALITETET 14
GENERALAGENT 14
GENERALISERES 14
GENERALISERER 14
GENERATORENE 14
GENERERINGER 14
GENEALOGIER 14
GENERATIVE 14
GENETIKKENE 14
GENEALOGIEN 14
GENEALOGENE 14
GENERATIVT 14
GENERERINGEN 14
GENERALISTER 13
GENERØST 13
GENERALISERT 13
GENERØSE 13
GENETIKKER 13
GENEALOGEN 13
GENERERINGA 13
GENEALOGER 13
GENETIKKEN 13
GENERATIV 13
GENERATOREN 13
GENERALISERE 13
GENERALISTEN 13
GENERATORER 13
GENETIKEREN 13
GENETIKERNE 13
GENERALITETA 13
GENERALISER 12
GENETIKERE 12
GENERALITET 12
GENERERENDE 12
GENEALOGI 12
GENERERING 12
GENERØS 12
GENESISENE 11
GENERALENE 11
GENERATOR 11
GENEALOG 11
GENETIKER 11
GENETISKE 11
GENERALIST 11
GENERISKE 11
GENETIKK 11
GENETISK 10
GENERISK 10
GENERALEN 10
GENERERES 10
GENERERTE 10
GENERAENE 10
GENERERER 10
GENERELLE 10
GENESISEN 10
GENERALER 10
GENETTENE 10
GENERENDE 10
GENESISER 10
GENERELL 9
GENETTER 9
GENERERT 9
GENERERE 9
GENESENE 9
GENETTEN 9
GENERELT 9
GENERER 8
GENESEN 8
GENESER 8
GENERTE 8
GENERAL 8
GENERES 8
GENESIS 8
GENETT 7
GENESE 7
GENENE 7
GENERE 7
GENERT 7
GENERA 7
GENET 6
GENER 6
GENEN 6

Ord som slutter med GENE

OrdPoeng
BØYGENE 20
CHENGENE 20
CHARGENE 20
BYVEGENE 20
ICINGENE 18
WHIGENE 17
BYGGENE 17
BYINGENE 17
NYVEGENE 17
SKJØGENE 17
OMHUGENE 16
HYGGENE 16
SWINGENE 16
SKYGGENE 16
PLUGGENE 16
TYMOGENE 16
AVSUGENE 15
BØLGENE 15
PUGGENE 15
GLØGGENE 15
UTVEGENE 15
MYGGENE 15
VUGGENE 15
BYGENE 15
YTINGENE 14
BEHAGENE 14
BAUGENE 14
KØINGENE 14
FØINGENE 14
HUGGENE 14
GRUGGENE 14
PUNGENE 14
RYGGENE 14
JUNGENE 14
FNUGGENE 14
TJUGENE 14
ÆRINGENE 14
SMYGENE 14
ØLMAGENE 14
LYINGENE 14
DYINGENE 14
SYINGENE 14
BLOGGENE 14
TYGGENE 14
HULAGENE 14
UTHAGENE 14
YRINGENE 14
NYINGENE 14
UVEGENE 14
LJUGENE 14
HOMOGENE 14
TYINGENE 14
GYNGENE 14
KUGGENE 13
FØLGENE 13
DØINGENE 13
JOGGENE 13
LYNGENE 13
PATOGENE 13
LØINGENE 13
HAUGENE 13
FJOGENE 13
FJELGENE 13
REFUGENE 13
MUGGENE 13
VOGGENE 13
ØSINGENE 13
POENGENE 13
ØRINGENE 13
ÅKINGENE 13
PIROGENE 13
BOLIGENE 13
DYNGENE 13
KJENGENE 13
SPROGENE 13
ÅSEGGENE 13
MUTAGENE 13
NØINGENE 13
JUGENE 13
ØDINGENE 13
GENE 13
GAUGENE 12
GROGGENE 12
NUGGENE 12
VRANGENE 12
VAGGENE 12
KUNGENE 12
PIGGENE 12
TUGGENE 12
KVEGENE 12
DUGGENE 12
NIAUGENE 12
ÅLINGENE 12
HOGGENE 12
VEGGENE 12
RUGGENE 12
SVEIGENE 12
BRIDGENE 12
FOTOGENE 12
PEGGENE 12
SUGGENE 12
BAGGENE 12
DRØGENE 12
GENE 12
SMUGENE 12
TVINGENE 12
SJOGENE 12
DVERGENE 12
PLOGENE 12
VAINGENE 12
NÅINGENE 12
ROUGENE 12
BONGENE 12
RYGENE 12
BORGENE 12
KVIGENE 12
BLEIGENE 12
SVANGENE 12
LUINGENE 12
SVINGENE 12
ULINGENE 12
JIGGENE 12
VIINGENE 12
HUGENE 12
GENE 12
VIGGENE 12
LUGGENE 12
VARGENE 11
PENGENE 11
BOGENE 11
KOGGENE 11
PANGENE 11
GENE 11
UGGENE 11
VINGENE 11
BELGENE 11
EKONGENE 11
FUGENE 11
TUNGENE 11
BLEGENE 11
STOGGENE 11
VERGENE 11
DUNGENE 11
HEGGENE 11
BERGENE 11
MOINGENE 11
HORGENE 11
BINGENE 11
SKROGENE 11
PLAGENE 11
TRUGENE 11
UDAGENE 11
KNEGGENE 11
IONOGENE 11
VALGENE 11
LUNGENE 11
VANGENE 11
MUGENE 11
DRUGENE 11
HAINGENE 11
LAUGENE 11
BALGENE 11
BANGENE 11
PINGENE 11
PREGENE 11
JAGENE 10
FLENGENE 10
GAGGENE 10
MEGGENE 10
GONGENE 10
LOGGENE 10
SMOGENE 10
KRINGENE 10
ENDOGENE 10
MAGGENE 10
STEGGENE 10
SKOGENE 10
HANGENE 10
VEGENE 10
HENGENE 10
TOINGENE 10
DOGGENE 10
ILEGGENE 10
KAGGENE 10
KLANGENE 10
GIGGENE 10
AKINGENE 10
KONGENE 10
KORGENE 10
HELGENE 10
KNOGENE 10
OIINGENE 10
SUGENE 10
KLENGENE 10
BAGENE 10
JEGENE 10
OSINGENE 10
GENE 10
UNGENE 10
PEGENE 10
FLOGENE 10
RUGENE 10
REINGENE 9
INDIGENE 9
TRANGENE 9
ETINGENE 9
ESINGENE 9
SLINGENE 9
SLENGENE 9
DRENGENE 9
ISINGENE 9
IRINGENE 9
SIINGENE 9
DIINGENE 9
LAINGENE 9
ENINGENE 9
DORGENE 9
TIINGENE 9
IMAGENE 9
DONGENE 9
KRAGENE 9
RAGGENE 9
GANGENE 9
FERGENE 9
SORGENE 9
EROGENE 9
FLAGENE 9
TAGGENE 9
LAGGENE 9
FENGENE 9
KRIGENE 9
STINGENE 9
DROGENE 9
GALGENE 9
FANGENE 9
RIGGENE 9
MARGENE 9
LONGENE 9
KLAGENE 9
EIINGENE 9
ANINGENE 9
ELINGENE 9
HAGENE 9
ELOGENE 9
TORGENE 9
SKAGENE 9
LEGGENE 9
LIGGENE 9
HEGENE 9
FARGENE 9
GNAGENE 9
FELGENE 9
TEIGENE 8
EGGENE 8
MAGENE 8
DOGENE 8
SOGENE 8
FAGENE 8
LOGENE 8
LANGENE 8
GAGENE 8
MIGENE 8
TOGENE 8
LENGENE 8
SARGENE 8
TENGENE 8
SALGENE 8
RENGENE 8
STIGENE 8
TANGENE 8
TALGENE 8
RINGENE 8
TELGENE 8
AGGENE 8
SNAGENE 8
DEIGENE 8
SENGENE 8
STAGENE 8
SANGENE 8
STEGENE 8
RANGENE 8
SLAGENE 8
TINGENE 8
SLIGENE 8
DRAGENE 8
SAGENE 7
ELGENE 7
LEGENE 7
ALGENE 7
SEGENE 7
ANGENE 7
NAGENE 7
ERGENE 7
ENGENE 7
LAGENE 7
DAGENE 7
SIGENE 7
TEGENE 7
AGENE 6

Lignende ord av GENE

Anagram av GENE

For mer informasjon om ordet GENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok