GENE i Scrabble - ordspill.com

GENE i Scrabble

GENE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGN.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
G2E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til GENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WENGE 13
GÅENE 9
VEGNE 9
VEGEN 9
PENGE 9
PEGEN 9
GJENE 9
HENGE 8
HEGNE 8
HEGEN 8
MENGE 7
FEGEN 7
FEGNE 7
FENGE 7
GEOEN 7
KNEGE 7
GEMEN 7
NEGRE 6
LENGE 6
NEGER 6
NEGLE 6
EIGEN 6
EGNET 6
EGNES 6
SEGEN 6
SEGNE 6
TEGEN 6
TEGNE 6
TENGE 6
EGNER 6
EGENT 6
REGNE 6
EGNTE 6
LEGEN 6
GEINE 6
ELGEN 6
ENGEL 6
ENGER 6
ENGET 6
ENIGE 6
ERGEN 6
GELEN 6
EIGNE 6
GENER 6
GENET 6
GENRE 6
EGDEN 6
GREEN 6
GRENE 6
DENGE 6

Ord som starter på GENE

OrdPoeng
GENERALGUVERNØR 27
GENERALLØYTNANT 25
GENERALPRØVENE 25
GENERALPRØVEN 24
GENERALPRØVER 24
GENERALPRØVA 23
GENERALPLANSJEF 23
GENERALPRØVE 23
GENERALNØKKELEN 22
GENERALSEKRETÆR 22
GENERALSUNIFORM 22
GENERALMAJORENE 21
GENERALKONSULER 21
GENERALKONSULAT 21
GENERALKONSULEN 21
GENERALTABBENE 21
GENERALDIREKTØR 21
GENERALMAJOREN 20
GENERALNØKLENE 20
GENERALMAJORER 20
GENERALTABBER 20
GENERALOBERSTER 20
GENERALOBERSTEN 20
GENERALAGENTURA 20
GENERALNØKKEL 20
GENERALTABBEN 20
GENERALPOLISENE 20
GENERALNØKLER 19
GENERALPOLISEN 19
GENERALDEBATTEN 19
GENERALAGENTUR 19
GENERALNEVNEREN 19
GENERALPOLISER 19
GENERALKONSUL 19
GENERALISASJON 19
GENERALTABBE 19
GENERALISSIMUS 19
GENERALNEVNERNE 19
GENERALDEBATTER 19
GENERASJONENE 18
GENERALPOLISE 18
GENERALMAJOR 18
GENERALOBERST 18
GENERALPLANENE 18
GENERALSTABENE 18
GENERALNEVNERE 18
GENERATORGASSER 18
GENERATORGASSEN 18
GENERALISERINGA 17
GENERALSTREIKEN 17
GENERASJONER 17
GENERALPLANER 17
GENERALSTABEN 17
GENERASJONEN 17
GENERALSTREIKER 17
GENERALDEBATT 17
GENERALKOSTNAD 17
GENERALSTABER 17
GENERALAGENTENE 17
GENERALPLANEN 17
GENERALNEVNER 17
GENERALISERENDE 16
GENERATORGASS 16
GENERALISERING 16
GENERALAGENTEN 16
GENEALOGISKE 16
GENERALAGENTER 16
GENERERINGENE 15
GENEALOGIENE 15
GENERASJON 15
GENEALOGISK 15
GENERALPLAN 15
GENERALITETENE 15
GENERALSTREIK 15
GENERALSTAB 15
GENERALAGENT 14
GENERERINGER 14
GENERALITETER 14
GENERERINGEN 14
GENERATORENE 14
GENEALOGIER 14
GENEALOGENE 14
GENERALITETEN 14
GENEALOGIEN 14
GENETIKKENE 14
GENERALISTENE 14
GENERALISERER 14
GENERALISERTE 14
GENERATIVT 14
GENERALISERES 14
GENERATIVE 14
GENERALITETET 14
GENERALISTEN 13
GENERALISTER 13
GENERATORER 13
GENERALISERT 13
GENERATIV 13
GENEALOGEN 13
GENETIKKEN 13
GENEALOGER 13
GENERERINGA 13
GENETIKKER 13
GENETIKEREN 13
GENERALISERE 13
GENETIKERNE 13
GENERALITETA 13
GENERATOREN 13
GENERERENDE 12
GENEALOGI 12
GENETIKERE 12
GENERERING 12
GENERALISER 12
GENERALITET 12
GENETISKE 11
GENEALOG 11
GENERATOR 11
GENERISKE 11
GENETIKK 11
GENETIKER 11
GENERALIST 11
GENERALENE 11
GENESISENE 11
GENETISK 10
GENERISK 10
GENEGENT 10
GENERAENE 10
GENERERTE 10
GENESISER 10
GENERALER 10
GENESISEN 10
GENERERER 10
GENETTENE 10
GENERERES 10
GENERELLE 10
GENERALEN 10
GENEGEN 9
GENEGNE 9
GENERELL 9
GENESENE 9
GENETTEN 9
GENERELT 9
GENERERE 9
GENETTER 9
GENERALE 9
GENERALT 9
GENERERT 9
GENESEN 8
GENERAL 8
GENESER 8
GENESIS 8
GENERER 8
GENETT 7
GENESE 7
GENERA 7
GENENE 7
GENET 6
GENER 6
GENEN 6

Ord som slutter med GENE

OrdPoeng
CYTOGENE 24
CHENGENE 20
BYVEGENE 20
CHINGENE 20
UHYGGENE 20
BØYGENE 20
ØYINGENE 18
CIRAGENE 18
PYROGENE 18
BUVEGENE 18
BYGGENE 17
BYLAGENE 17
BUHAGENE 17
WHIGENE 17
BYDAGENE 17
BYLEGENE 17
ÆRUNGENE 17
SKJØGENE 17
PLUGGENE 16
HYGGENE 16
ØVINGENE 16
TYMOGENE 16
SWINGENE 16
FYTOGENE 16
GLØGGENE 15
BØLGENE 15
MYGGENE 15
PUGGENE 15
UTVEGENE 15
KLYNGENE 15
VUGGENE 15
BYGENE 15
BUGGENE 15
BULAGENE 15
MYOGENE 15
BAUGENE 14
ØKINGENE 14
KRUGGENE 14
SMYGENE 14
LJUGENE 14
TVÅGENE 14
TJUGENE 14
NYINGENE 14
GRUGGENE 14
SLYNGENE 14
JUNGENE 14
PUNGENE 14
UVEGENE 14
GYNGENE 14
GENE 14
HUGGENE 14
BEHAGENE 14
FNUGGENE 14
TYGGENE 14
RYGGENE 14
HOMOGENE 14
KUMAGENE 14
GENE 13
BOLIGENE 13
KVARGENE 13
MUGGENE 13
ÅSEGGENE 13
KUGGENE 13
GUGGENE 13
FJOGENE 13
HAUGENE 13
ADYGENE 13
LYNGENE 13
FJELGENE 13
BRIGGENE 13
BUGENE 13
KJENGENE 13
JOGGENE 13
BIFAGENE 13
DYNGENE 13
BOLAGENE 13
FØLGENE 13
VOGGENE 13
RYNGENE 13
SPONGENE 13
JIGGENE 12
PEANGENE 12
KUNGENE 12
NIAUGENE 12
BRINGENE 12
TUGGENE 12
ONKOGENE 12
GROGGENE 12
RUGGENE 12
SÅDAGENE 12
SJOGENE 12
UTSIGENE 12
KVIGENE 12
LUGGENE 12
KLOGGENE 12
BONGENE 12
GENE 12
AVSIGENE 12
BIOGENE 12
SVINGENE 12
VAGGENE 12
DVERGENE 12
BORGENE 12
GENE 12
DRØGENE 12
DRAUGENE 12
PLOGENE 12
SUGGENE 12
VIGGENE 12
KVEGENE 12
SVELGENE 12
ÅSINGENE 12
BAGGENE 12
SPENGENE 12
ÅRINGENE 12
LIUNGENE 12
SMUGENE 12
BLENGENE 12
NUGGENE 12
DUGGENE 12
SVANGENE 12
HOGGENE 12
TVANGENE 12
GAUGENE 12
VRANGENE 12
ROUGENE 12
RYGENE 12
VEGGENE 12
TVINGENE 12
NURAGENE 12
PRANGENE 12
PIGGENE 12
PEGGENE 12
PANGENE 11
PENGENE 11
IONOGENE 11
BALGENE 11
SLUGENE 11
MOINGENE 11
PLAGENE 11
KLEGGENE 11
VALGENE 11
TEHAGENE 11
VARGENE 11
LUNGENE 11
DRUGENE 11
HEGGENE 11
KNEGGENE 11
FLAGGENE 11
FRIGGENE 11
MUGENE 11
TRÅGENE 11
VERGENE 11
PREGENE 11
BELGENE 11
UGGENE 11
LAUGENE 11
EKSOGENE 11
KOGGENE 11
BOGENE 11
HORGENE 11
DUNGENE 11
TUNGENE 11
ORLOGENE 11
GENE 11
UDAGENE 11
TRUGENE 11
FUGENE 11
PINGENE 11
VENGENE 11
VINGENE 11
BINGENE 11
BANGENE 11
BERGENE 11
VANGENE 11
GENE 10
KLINGENE 10
MAGGENE 10
VEGENE 10
ILEGGENE 10
KORGENE 10
ERTOGENE 10
GONGENE 10
GIGGENE 10
HELGENE 10
MEGGENE 10
UNGENE 10
OSINGENE 10
KRINGENE 10
PEGENE 10
STEGGENE 10
JEGENE 10
KONGENE 10
GENE 10
GAGGENE 10
KNOGENE 10
FLOGENE 10
IDIOGENE 10
DOGGENE 10
HENGENE 10
RUGENE 10
SMOGENE 10
SKOGENE 10
KLENGENE 10
HANGENE 10
BAGENE 10
DREGGENE 10
LOGGENE 10
KAGGENE 10
SUGENE 10
ISSAGENE 9
ANTIGENE 9
ANINGENE 9
ILINGENE 9
TRANGENE 9
DRANGENE 9
SLENGENE 9
INDIGENE 9
SLANGENE 9
FANGENE 9
ISINGENE 9
EROGENE 9
DONGENE 9
KRAGENE 9
ZOOGENE 9
RAGGENE 9
SKAGENE 9
FELGENE 9
FARGENE 9
RIGGENE 9
HEGENE 9
LAGGENE 9
TAGGENE 9
GNAGENE 9
LIGGENE 9
ENINGENE 9
IMAGENE 9
MARGENE 9
FENGENE 9
TORGENE 9
DROGENE 9
LEGGENE 9
HAGENE 9
ELOGENE 9
FLAGENE 9
KLAGENE 9
SORGENE 9
DORGENE 9
FERGENE 9
KRIGENE 9
GANGENE 9
LONGENE 9
GALGENE 9
GAGENE 8
SLIGENE 8
KAGENE 8
TOGENE 8
SNAGENE 8
SARGENE 8
DOGENE 8
MAGENE 8
SOGENE 8
FAGENE 8
LOGENE 8
EGGENE 8
LANGENE 8
GIGENE 8
SANGENE 8
TALGENE 8
TANGENE 8
DRAGENE 8
TEIGENE 8
STAGENE 8
DEIGENE 8
STEGENE 8
SALGENE 8
TENGENE 8
SLAGENE 8
RANGENE 8
TELGENE 8
SENGENE 8
RINGENE 8
TINGENE 8
RENGENE 8
LENGENE 8
STIGENE 8
LEGENE 7
DAGENE 7
LAGENE 7
RAGENE 7
SAGENE 7
ANGENE 7
ENGENE 7
NAGENE 7
TAGENE 7
TEGENE 7
SEGENE 7
ELGENE 7
ALGENE 7
SIGENE 7

Anagram av GENE

For mer informasjon om ordet GENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok