GENE i Scrabble - ordspill.com

GENE i Scrabble

GENE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGN.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
G2E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til GENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WENGE 13
GÅENE 9
VEGNE 9
VEGEN 9
PENGE 9
PEGEN 9
GJENE 9
HENGE 8
HEGNE 8
HEGEN 8
MENGE 7
FEGEN 7
FEGNE 7
FENGE 7
GEOEN 7
KNEGE 7
GEMEN 7
NEGRE 6
LENGE 6
NEGER 6
NEGLE 6
EIGEN 6
EGNET 6
EGNES 6
SEGEN 6
SEGNE 6
TEGEN 6
TEGNE 6
TENGE 6
EGNER 6
EGENT 6
REGNE 6
EGNTE 6
LEGEN 6
GEINE 6
ELGEN 6
ENGEL 6
ENGER 6
ENGET 6
ENIGE 6
ERGEN 6
GELEN 6
EIGNE 6
GENER 6
GENET 6
GENRE 6
EGDEN 6
GREEN 6
GRENE 6
DENGE 6

Ord som starter på GENE

OrdPoeng
GENERALGUVERNØR 27
GENERALLØYTNANT 25
GENERALPRØVENE 25
GENERALPRØVEN 24
GENERALPRØVER 24
GENERALPRØVA 23
GENERALPRØVE 23
GENERALPLANSJEF 23
GENERALNØKKELEN 22
GENERALSEKRETÆR 22
GENERALSUNIFORM 22
GENERALTABBENE 21
GENERALKONSULEN 21
GENERALKONSULER 21
GENERALKONSULAT 21
GENERALMAJORENE 21
GENERALDIREKTØR 21
GENERALTABBEN 20
GENERALAGENTURA 20
GENERALNØKLENE 20
GENERALMAJOREN 20
GENERALPOLISENE 20
GENERALMAJORER 20
GENERALOBERSTEN 20
GENERALOBERSTER 20
GENERALTABBER 20
GENERALNØKKEL 20
GENERALPOLISER 19
GENERALAGENTUR 19
GENERALDEBATTER 19
GENERALPOLISEN 19
GENERALDEBATTEN 19
GENERALTABBE 19
GENERALNEVNERNE 19
GENERALISSIMUS 19
GENERALKONSUL 19
GENERALNEVNEREN 19
GENERALISASJON 19
GENERALNØKLER 19
GENERALPOLISE 18
GENERALOBERST 18
GENERASJONENE 18
GENERALNEVNERE 18
GENERALSTABENE 18
GENERALMAJOR 18
GENERALPLANENE 18
GENERATORGASSEN 18
GENERATORGASSER 18
GENERALPLANER 17
GENERASJONER 17
GENERALPLANEN 17
GENERALSTABER 17
GENERASJONEN 17
GENERALNEVNER 17
GENERALKOSTNAD 17
GENERALSTREIKER 17
GENERALISERINGA 17
GENERALSTREIKEN 17
GENERALSTABEN 17
GENERALAGENTENE 17
GENERALDEBATT 17
GENERALAGENTER 16
GENERALISERING 16
GENERALISERENDE 16
GENERATORGASS 16
GENEALOGISKE 16
GENERALAGENTEN 16
GENERERINGENE 15
GENEALOGIENE 15
GENERALITETENE 15
GENERALSTAB 15
GENERASJON 15
GENEALOGISK 15
GENERALPLAN 15
GENERALSTREIK 15
GENERERINGEN 14
GENERALISERES 14
GENERALAGENT 14
GENERALISTENE 14
GENERALISERER 14
GENERATIVT 14
GENERATORENE 14
GENERALITETER 14
GENERERINGER 14
GENEALOGIEN 14
GENERALITETET 14
GENETIKKENE 14
GENERALITETEN 14
GENEALOGIER 14
GENERATIVE 14
GENEALOGENE 14
GENERALISERTE 14
GENERALISERE 13
GENERALISERT 13
GENERERINGA 13
GENERATIV 13
GENETIKKEN 13
GENEALOGER 13
GENETIKKER 13
GENEALOGEN 13
GENERATOREN 13
GENERALISTEN 13
GENERALISTER 13
GENERALITETA 13
GENETIKEREN 13
GENERATORER 13
GENETIKERNE 13
GENERERENDE 12
GENEALOGI 12
GENERALITET 12
GENERERING 12
GENETIKERE 12
GENERALISER 12
GENERALENE 11
GENETIKK 11
GENETIKER 11
GENEALOG 11
GENERATOR 11
GENERISKE 11
GENESISENE 11
GENETISKE 11
GENERALIST 11
GENEGENT 10
GENERISK 10
GENETISK 10
GENERERES 10
GENERALEN 10
GENESISEN 10
GENESISER 10
GENERAENE 10
GENETTENE 10
GENERERER 10
GENERELLE 10
GENERERTE 10
GENERALER 10
GENEGNE 9
GENEGEN 9
GENETTER 9
GENERELT 9
GENERALE 9
GENERALT 9
GENERERT 9
GENERERE 9
GENERELL 9
GENETTEN 9
GENESENE 9
GENESER 8
GENERAL 8
GENESEN 8
GENERER 8
GENESIS 8
GENERA 7
GENENE 7
GENETT 7
GENESE 7
GENET 6
GENEN 6
GENER 6

Ord som slutter med GENE

OrdPoeng
CYTOGENE 24
UHYGGENE 20
BØYGENE 20
CHARGENE 20
BYHAGENE 19
ØYINGENE 18
BUVEGENE 18
BRYGGENE 18
PYROGENE 18
CIRAGENE 18
BYGGENE 17
WHIGENE 17
SKJØGENE 17
BYLEGENE 17
OMHUGENE 16
SKYGGENE 16
PLUGGENE 16
FYTOGENE 16
FLYGGENE 16
HYGGENE 16
TYMOGENE 16
ØRTUGENE 16
MYGGENE 15
BØLGENE 15
VUGGENE 15
ÅRVEGENE 15
AVSUGENE 15
PUGGENE 15
BUGGENE 15
MYOGENE 15
UTVEGENE 15
AVVEGENE 15
BYGENE 15
UVEGENE 14
TOPOGENE 14
TYGGENE 14
ØLMAGENE 14
FNUGGENE 14
RYGGENE 14
KRUGGENE 14
GLUGGENE 14
TVÅGENE 14
OMVEGENE 14
PUNGENE 14
GYNGENE 14
JUNGENE 14
HOMOGENE 14
UTHAGENE 14
TJUGENE 14
GENE 14
BAUGENE 14
SMYGENE 14
BEHAGENE 14
HUGGENE 14
LJUGENE 14
HULAGENE 14
BOLIGENE 13
GENE 13
KUGGENE 13
ADYGENE 13
FØLGENE 13
FJOGENE 13
FEVEGENE 13
VOGGENE 13
JOGGENE 13
DYNGENE 13
GUGGENE 13
PATOGENE 13
LYNGENE 13
HAUGENE 13
UTTOGENE 13
BUGENE 13
BOLAGENE 13
RYNGENE 13
ÅSEGGENE 13
GJENGENE 13
MUGGENE 13
BIFAGENE 13
PLAGGENE 13
SMUGENE 12
PRANGENE 12
VIGGENE 12
NIAUGENE 12
PEANGENE 12
KVIGENE 12
LUGGENE 12
SUGGENE 12
DRØGENE 12
LIUNGENE 12
TUGGENE 12
KVEGENE 12
BIOGENE 12
VEGGENE 12
BAGGENE 12
VAGGENE 12
PEGGENE 12
NUGGENE 12
AVSIGENE 12
RYGENE 12
FOTOGENE 12
TVANGENE 12
UTSIGENE 12
SVELGENE 12
BORGENE 12
RUGGENE 12
BONGENE 12
PLOGENE 12
PIGGENE 12
ROUGENE 12
JIGGENE 12
BRIDGENE 12
SJOGENE 12
GAUGENE 12
DRAUGENE 12
ISVEGENE 12
TVINGENE 12
ÅLINGENE 12
DVERGENE 12
UTINGENE 12
GENE 12
DUGGENE 12
BELAGENE 12
KUNGENE 12
BLENGENE 12
GENE 12
SVEIGENE 12
HOGGENE 12
FEHAGENE 12
BERGENE 11
KOGGENE 11
VALGENE 11
HEGGENE 11
PREGENE 11
VARGENE 11
EKONGENE 11
BINGENE 11
KLEGGENE 11
IONOGENE 11
PLAGENE 11
STOGGENE 11
HORGENE 11
FLIGGENE 11
SKROGENE 11
PINGENE 11
KNAGGENE 11
FLAGGENE 11
EKSOGENE 11
BELGENE 11
PANGENE 11
MUGENE 11
VINGENE 11
UGGENE 11
BANGENE 11
LAUGENE 11
LUNGENE 11
UDAGENE 11
SLUGENE 11
VANGENE 11
VENGENE 11
GENE 11
PENGENE 11
TRUGENE 11
VERGENE 11
TUNGENE 11
TRÅGENE 11
DRUGENE 11
BALGENE 11
DUNGENE 11
BOGENE 11
FUGENE 11
FLOGENE 10
PEGENE 10
MEGGENE 10
JEGENE 10
ELTOGENE 10
SLEGGENE 10
GENE 10
SLAGGENE 10
FLENGENE 10
GONGENE 10
RUGENE 10
KLANGENE 10
GAGGENE 10
KRINGENE 10
IDIOGENE 10
UNGENE 10
ILEGGENE 10
LOGGENE 10
GIGGENE 10
KAGGENE 10
OSINGENE 10
VEGENE 10
HENGENE 10
KORGENE 10
STEGGENE 10
BAGENE 10
MAGGENE 10
SUGENE 10
KONGENE 10
KNOGENE 10
SMOGENE 10
ERTOGENE 10
GENE 10
HANGENE 10
HELGENE 10
DOGGENE 10
SKOGENE 10
SLINGENE 9
ELINGENE 9
KRAGENE 9
GNAGENE 9
ZOOGENE 9
ELOGENE 9
RIGGENE 9
ENINGENE 9
STENGENE 9
HAGENE 9
ISINGENE 9
TAGGENE 9
FELGENE 9
DRANGENE 9
FARGENE 9
FERGENE 9
LEGGENE 9
ANINGENE 9
DONGENE 9
EROGENE 9
TRANGENE 9
SKAGENE 9
MARGENE 9
FLAGENE 9
ANTIGENE 9
SORGENE 9
HEGENE 9
DROGENE 9
IMAGENE 9
LONGENE 9
KLAGENE 9
XENOGENE 9
KRIGENE 9
FENGENE 9
INDIGENE 9
TORGENE 9
ILINGENE 9
LAGGENE 9
DORGENE 9
GALGENE 9
STINGENE 9
LIGGENE 9
RAGGENE 9
FANGENE 9
ISLAGENE 9
GANGENE 9
LOGENE 8
FAGENE 8
TOGENE 8
DOGENE 8
EGGENE 8
SOGENE 8
LENGENE 8
SENGENE 8
LANGENE 8
TEIGENE 8
STAGENE 8
TANGENE 8
TENGENE 8
STIGENE 8
SANGENE 8
GIGENE 8
STEGENE 8
SLIGENE 8
SALGENE 8
SARGENE 8
DRAGENE 8
RANGENE 8
SNAGENE 8
RINGENE 8
DEIGENE 8
SLAGENE 8
RENGENE 8
TALGENE 8
TINGENE 8
MAGENE 8
GAGENE 8
KAGENE 8
TELGENE 8
RAGENE 7
ANGENE 7
ALGENE 7
TAGENE 7
NAGENE 7
LAGENE 7
TEGENE 7
ENGENE 7
SIGENE 7
SAGENE 7
ELGENE 7
LEGENE 7
DAGENE 7
SEGENE 7

Anagram av GENE

For mer informasjon om ordet GENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok