GENE i Scrabble - ordspill.com

GENE i Scrabble

GENE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGN.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
G2E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til GENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VEGNE 9
PENGE 9
GJENE 9
PEGEN 9
GÅENE 9
VEGEN 9
HEGNE 8
HENGE 8
HEGEN 8
MEGNE 7
GEMEN 7
KNEGE 7
MENGE 7
FENGE 7
MEGEN 7
LEGEN 6
LENGE 6
SEGNE 6
SEGEN 6
NEGLE 6
NEGRE 6
TEGNE 6
TEGEN 6
REGNE 6
NEGER 6
AGENE 6
DENGE 6
ELGEN 6
EGDEN 6
EGENT 6
EGNER 6
EGNES 6
EGNET 6
EGNTE 6
EIGEN 6
ENGEL 6
GREEN 6
ENGER 6
ENIGE 6
ERGEN 6
GEINE 6
GELEN 6
GENER 6
GENET 6
GENRE 6
GRENE 6

Ord som starter på GENE

OrdPoeng
GENERALGUVERNØR 27
GENERALLØYTNANT 25
GENERALPRØVENE 25
GENERALPRØVER 24
GENERALPRØVEN 24
GENERALPRØVE 23
GENERALPRØVA 23
GENERALPLANSJEF 23
GENERALSUNIFORM 22
GENERALNØKKELEN 22
GENERALSEKRETÆR 22
GENERALDIREKTØR 21
GENERALKONSULER 21
GENERALTABBENE 21
GENERALKONSULAT 21
GENERALKONSULEN 21
GENERALMAJORENE 21
GENERALNØKKEL 20
GENERALTABBER 20
GENERALOBERSTER 20
GENERALAGENTURA 20
GENERALOBERSTEN 20
GENERALMAJORER 20
GENERALTABBEN 20
GENERALPOLISENE 20
GENERALMAJOREN 20
GENERALNØKLENE 20
GENERALNØKLER 19
GENERALKONSUL 19
GENERALISSIMUS 19
GENERALPOLISER 19
GENERALDEBATTEN 19
GENERALAGENTUR 19
GENERALDEBATTER 19
GENERALISASJON 19
GENERALNEVNEREN 19
GENERALNEVNERNE 19
GENERALPOLISEN 19
GENERALTABBE 19
GENERALSTABENE 18
GENERALNEVNERE 18
GENERALPLANENE 18
GENERALPOLISE 18
GENERALMAJOR 18
GENERATORGASSER 18
GENERASJONENE 18
GENERALOBERST 18
GENERATORGASSEN 18
GENERALDEBATT 17
GENERALNEVNER 17
GENERASJONEN 17
GENERASJONER 17
GENERALSTREIKER 17
GENERALSTABER 17
GENERALKOSTNAD 17
GENERALAGENTENE 17
GENERALPLANEN 17
GENERALSTREIKEN 17
GENERALPLANER 17
GENERALISERINGA 17
GENERALSTABEN 17
GENERALAGENTER 16
GENERATORGASS 16
GENERALISERENDE 16
GENEALOGISKE 16
GENERALAGENTEN 16
GENERALISERING 16
GENERALSTREIK 15
GENERERINGENE 15
GENERALITETENE 15
GENEALOGIENE 15
GENERASJON 15
GENEALOGISK 15
GENERALSTAB 15
GENERALPLAN 15
GENETIKKENE 14
GENERERINGEN 14
GENERALISTENE 14
GENERALITETEN 14
GENERALISERES 14
GENERATIVE 14
GENERATIVT 14
GENERALISERER 14
GENEALOGIEN 14
GENERALITETER 14
GENEALOGENE 14
GENERALISERTE 14
GENERALITETET 14
GENEALOGIER 14
GENERALAGENT 14
GENERATORENE 14
GENERERINGER 14
GENERATORER 13
GENETIKKER 13
GENEALOGEN 13
GENERALISERE 13
GENERALISTER 13
GENERATIV 13
GENERERINGA 13
GENEALOGER 13
GENERØSE 13
GENETIKKEN 13
GENETIKEREN 13
GENETIKERNE 13
GENERALISERT 13
GENERØST 13
GENERALITETA 13
GENERALISTEN 13
GENERATOREN 13
GENEALOGI 12
GENETIKERE 12
GENERERING 12
GENERALISER 12
GENERALITET 12
GENERERENDE 12
GENERØS 12
GENEALOG 11
GENETIKK 11
GENETISKE 11
GENERALENE 11
GENERATOR 11
GENETIKER 11
GENERISKE 11
GENERALIST 11
GENESISENE 11
GENERALER 10
GENESISEN 10
GENERELLE 10
GENERALEN 10
GENERERES 10
GENETISK 10
GENERERTE 10
GENETTENE 10
GENERAENE 10
GENERENDE 10
GENERERER 10
GENESISER 10
GENERISK 10
GENETTER 9
GENERELL 9
GENESENE 9
GENETTEN 9
GENERELT 9
GENERERT 9
GENERERE 9
GENERER 8
GENESER 8
GENERES 8
GENERAL 8
GENESIS 8
GENERTE 8
GENESEN 8
GENERA 7
GENETT 7
GENESE 7
GENENE 7
GENERE 7
GENERT 7
GENET 6
GENER 6
GENEN 6

Ord som slutter med GENE

OrdPoeng
CYTOGENE 24
CHENGENE 20
BØYGENE 20
BYHAGENE 19
BRYGGENE 18
ICINGENE 18
BYLEGENE 17
BYDAGENE 17
WHIGENE 17
BYGGENE 17
PLUGGENE 16
HYGGENE 16
TYMOGENE 16
FYINGENE 15
BYGENE 15
UTVEGENE 15
KLYNGENE 15
PUGGENE 15
BÅINGENE 15
BUINGENE 15
BØLGENE 15
GLØGGENE 15
MYGGENE 15
VUGGENE 15
AVSUGENE 15
RYGGENE 14
SYINGENE 14
LJUGENE 14
HUGGENE 14
BAUGENE 14
HOMOGENE 14
ØLMAGENE 14
GYNGENE 14
JUNGENE 14
SMYGENE 14
TYGGENE 14
ÆRINGENE 14
UVEGENE 14
TJUGENE 14
SLYNGENE 14
TYINGENE 14
YTINGENE 14
PUNGENE 14
KRUGGENE 14
BEHAGENE 14
OMVEGENE 14
FNUGGENE 14
GRUGGENE 14
BIFAGENE 13
BOINGENE 13
MUTAGENE 13
PIROGENE 13
FØLGENE 13
FJOGENE 13
VOGGENE 13
LØINGENE 13
JUGENE 13
JOGGENE 13
GJENGENE 13
FÅINGENE 13
MUGGENE 13
GENE 13
LYNGENE 13
HAUGENE 13
BRIGGENE 13
NØINGENE 13
ØSINGENE 13
ÅSEGGENE 13
AUTOGENE 13
SPROGENE 13
REFUGENE 13
ØDINGENE 13
KUGGENE 13
KUINGENE 13
PATOGENE 13
FJELGENE 13
DYNGENE 13
VRANGENE 12
BLEIGENE 12
BRIDGENE 12
APINGENE 12
BILAGENE 12
BIINGENE 12
PLINGENE 12
SVANGENE 12
TUGGENE 12
SVELGENE 12
BLENGENE 12
DVERGENE 12
SVEIGENE 12
KVEGENE 12
SJOGENE 12
PEGGENE 12
ÅRINGENE 12
HOGGENE 12
ÅSINGENE 12
VAINGENE 12
BONGENE 12
AUINGENE 12
DRAUGENE 12
BAGGENE 12
LUINGENE 12
SUGGENE 12
BORGENE 12
SMUGENE 12
GROGGENE 12
VIINGENE 12
BRINGENE 12
DRØGENE 12
NURAGENE 12
TVINGENE 12
JIGGENE 12
FOTOGENE 12
RUGGENE 12
UTINGENE 12
LUGGENE 12
RYGENE 12
NUGGENE 12
PLOGENE 12
KUNGENE 12
VIGGENE 12
GENE 12
KVIGENE 12
ROUGENE 12
GENE 12
GAUGENE 12
VAGGENE 12
HUGENE 12
VEGGENE 12
PIGGENE 12
DUGGENE 12
BALGENE 11
HORGENE 11
DUNGENE 11
BINGENE 11
DRUGENE 11
HAINGENE 11
GENE 11
PREGENE 11
VARGENE 11
VANGENE 11
BLEGENE 11
TEHAGENE 11
PLAGENE 11
VERGENE 11
BANGENE 11
KNAGGENE 11
VALGENE 11
PENGENE 11
MUGENE 11
PINGENE 11
UDAGENE 11
STOGGENE 11
UGGENE 11
TUNGENE 11
BELGENE 11
HEGGENE 11
BOGENE 11
TRUGENE 11
FUGENE 11
LUNGENE 11
KRAGGENE 11
LAUGENE 11
SKROGENE 11
PANGENE 11
VINGENE 11
KOGGENE 11
EKSOGENE 11
BERGENE 11
ILTOGENE 10
HANGENE 10
KRINGENE 10
SUGENE 10
TOINGENE 10
BAGENE 10
GONGENE 10
SLEGGENE 10
KORGENE 10
DOGGENE 10
GIGGENE 10
DREGGENE 10
SMOGENE 10
RUGENE 10
KLINGENE 10
GENE 10
LOGGENE 10
OSINGENE 10
PEGENE 10
ILEGGENE 10
KNOGENE 10
STEGGENE 10
MEGGENE 10
KONGENE 10
MAGGENE 10
UNGENE 10
KAGGENE 10
JEGENE 10
HELGENE 10
GAGGENE 10
FLOGENE 10
SKOGENE 10
JAGENE 10
ENDOGENE 10
HENGENE 10
VEGENE 10
ANINGENE 9
LAINGENE 9
DONGENE 9
LIGGENE 9
ETINGENE 9
SLENGENE 9
TEINGENE 9
HAGENE 9
ENINGENE 9
ILINGENE 9
ESINGENE 9
SLINGENE 9
ANTIGENE 9
HEGENE 9
EIINGENE 9
ISLAGENE 9
TRANGENE 9
ELINGENE 9
RIGGENE 9
GNAGENE 9
LONGENE 9
SORGENE 9
FANGENE 9
LAGGENE 9
GANGENE 9
KRAGENE 9
LEGGENE 9
MARGENE 9
ALINGENE 9
FERGENE 9
FARGENE 9
TORGENE 9
FELGENE 9
KRIGENE 9
FENGENE 9
DROGENE 9
GALGENE 9
ELOGENE 9
RAGGENE 9
EROGENE 9
FLAGENE 9
ISSAGENE 9
IMAGENE 9
DORGENE 9
SKAGENE 9
TAGGENE 9
KLAGENE 9
SENGENE 8
MIGENE 8
LENGENE 8
DOGENE 8
SLAGENE 8
SOGENE 8
FAGENE 8
TANGENE 8
SLIGENE 8
TELGENE 8
GAGENE 8
TOGENE 8
RANGENE 8
TALGENE 8
RENGENE 8
AGGENE 8
SANGENE 8
DRAGENE 8
SALGENE 8
STAGENE 8
TINGENE 8
STEGENE 8
EGGENE 8
SARGENE 8
LANGENE 8
DEIGENE 8
TENGENE 8
LOGENE 8
RINGENE 8
STIGENE 8
TEIGENE 8
MAGENE 8
SNAGENE 8
ENGENE 7
LEGENE 7
ANGENE 7
SEGENE 7
NAGENE 7
ALGENE 7
TEGENE 7
SIGENE 7
ELGENE 7
DAGENE 7
SAGENE 7
LAGENE 7
ERGENE 7
AGENE 6

Lignende ord av GENE

Anagram av GENE

For mer informasjon om ordet GENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok