GENER i Scrabble - ordspill.com

GENER i Scrabble

GENER er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGNR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
G2E1N1E1R1

Ved å legge til én bokstav til GENER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GRYENE 12
RYGENE 12
ÅGRENE 10
GREPEN 10
GJERNE 10
GREVEN 10
BEREGN 10
GRUENE 10
GRÅENE 10
GÅRENE 10
GREPNE 10
RUGENE 10
PENGER 10
VEGNER 10
VERGEN 10
VRENGE 10
ÅGEREN 10
BREGNE 10
HENGER 9
HEGREN 9
HEGNER 9
KRENGE 8
MENGER 8
KNEGER 8
GROENE 8
FENGER 8
EROGEN 8
FERGEN 8
FREGNE 8
GENFER 8
EIGNER 7
REGNTE 7
REGIEN 7
REGLEN 7
DEGERN 7
DEGNER 7
REGNES 7
REGNET 7
ENGLER 7
TRENGE 7
ENERGI 7
DENGER 7
SEGNER 7
SENGER 7
TEGNER 7
TENGER 7
REGENT 7
GREINE 7
NEGLER 7
GENSER 7
GRENET 7
GRENSE 7
GRENTE 7
GREIEN 7
GNIERE 7
GRETNE 7
GIRENE 7
GENIER 7
NEGERT 7
GENERT 7
GENERA 7
GEIREN 7
GEINER 7
GANERE 7
LENGER 7
LENGRE 7
GRENES 7
ANGERE 7

Ord som starter på GENER

OrdPoeng
GENERALGUVERNØR 27
GENERALPRØVENE 25
GENERALLØYTNANT 25
GENERALPRØVEN 24
GENERALPRØVER 24
GENERALPRØVA 23
GENERALPRØVE 23
GENERALPLANSJEF 23
GENERALSUNIFORM 22
GENERALSEKRETÆR 22
GENERALNØKKELEN 22
GENERALTABBENE 21
GENERALKONSULAT 21
GENERALDIREKTØR 21
GENERALKONSULEN 21
GENERALMAJORENE 21
GENERALKONSULER 21
GENERALOBERSTER 20
GENERALAGENTURA 20
GENERALMAJOREN 20
GENERALNØKKEL 20
GENERALMAJORER 20
GENERALNØKLENE 20
GENERALTABBEN 20
GENERALPOLISENE 20
GENERALOBERSTEN 20
GENERALTABBER 20
GENERALTABBE 19
GENERALISASJON 19
GENERALNØKLER 19
GENERALPOLISER 19
GENERALKONSUL 19
GENERALISSIMUS 19
GENERALNEVNEREN 19
GENERALAGENTUR 19
GENERALNEVNERNE 19
GENERALPOLISEN 19
GENERALDEBATTER 19
GENERALDEBATTEN 19
GENERALSTABENE 18
GENERATORGASSER 18
GENERALPOLISE 18
GENERALNEVNERE 18
GENERALMAJOR 18
GENERATORGASSEN 18
GENERALOBERST 18
GENERALPLANENE 18
GENERASJONENE 18
GENERALDEBATT 17
GENERALPLANER 17
GENERALSTREIKER 17
GENERALISERINGA 17
GENERALSTABER 17
GENERALAGENTENE 17
GENERALPLANEN 17
GENERALSTREIKEN 17
GENERALKOSTNAD 17
GENERALSTABEN 17
GENERALNEVNER 17
GENERASJONEN 17
GENERASJONER 17
GENERATORGASS 16
GENERALISERENDE 16
GENERALAGENTER 16
GENERALAGENTEN 16
GENERALISERING 16
GENERALSTREIK 15
GENERALPLAN 15
GENERALSTAB 15
GENERALITETENE 15
GENERASJON 15
GENERERINGENE 15
GENERALISERER 14
GENERALITETEN 14
GENERATIVT 14
GENERATIVE 14
GENERALISERES 14
GENERERINGEN 14
GENERATORENE 14
GENERALISTENE 14
GENERALAGENT 14
GENERERINGER 14
GENERALITETER 14
GENERALISERTE 14
GENERALITETET 14
GENERATORER 13
GENERALISTER 13
GENERALITETA 13
GENERØST 13
GENERØSE 13
GENERATIV 13
GENERALISERE 13
GENERERINGA 13
GENERALISERT 13
GENERALISTEN 13
GENERATOREN 13
GENERERENDE 12
GENERØS 12
GENERERING 12
GENERALISER 12
GENERALITET 12
GENERATOR 11
GENERISKE 11
GENERALIST 11
GENERALENE 11
GENERERER 10
GENERISK 10
GENERERTE 10
GENERERES 10
GENERALER 10
GENERELLE 10
GENERAENE 10
GENERALEN 10
GENERENDE 10
GENERERE 9
GENERELL 9
GENERELT 9
GENERERT 9
GENERES 8
GENERAL 8
GENERER 8
GENERTE 8
GENERT 7
GENERE 7
GENERA 7

Ord som slutter med GENER

OrdPoeng
SØYLEHELGENER 25
OKTOBERMORGENER 24
AUGUSTMORGENER 24
LØRDAGSMORGENER 23
SØNDAGSMORGENER 23
PÅSKEMORGENER 23
JANUARMORGENER 23
SKYTSHELGENER 22
JUNIMORGENER 21
JULEMORGENER 21
HENSYNTAGENER 21
HALLUSINOGENER 21
JULIMORGENER 21
HØSTMORGENER 21
VINTERMORGENER 20
SOMMERMORGENER 20
MANDAGSMORGENER 20
ONSDAGSMORGENER 20
VÅRMORGENER 20
GLYKOGENER 19
HYDROGENER 19
VERNEHELGENER 19
APRILMORGENER 19
MARSMORGENER 16
ØSTROGENER 16
RANSMORGENER 15
MAIMORGENER 15
MUTAGENER 14
HALOGENER 13
ANDROGENER 12
MORGENER 11
ALLERGENER 11
LETALGENER 11
HELGENER 11
HIGENER 10
ANTIGENER 10
NOGENER 9

Anagram av GENER

For mer informasjon om ordet GENER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GENER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok