GENER i Scrabble - ordspill.com

GENER i Scrabble

GENER er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEGNR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
G2E1N1E1R1

Ved å legge til én bokstav til GENER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYGENE 12
GYRENE 12
RUGENE 10
GREPNE 10
GREVEN 10
BREGNE 10
GÅRENE 10
PENGER 10
BEREGN 10
GJERNE 10
UGNERE 10
VEGNER 10
VENGER 10
VERGEN 10
VRENGE 10
ÅGEREN 10
GREPEN 10
GRUENE 10
ÅGRENE 10
HENGER 9
HEGREN 9
HEGNER 9
EROGEN 8
FEGREN 8
MENGER 8
GENFER 8
KRENGE 8
KNEGER 8
FENGER 8
FERGEN 8
FREGNE 8
GROENE 8
FEGNER 8
SEGNER 7
EIGNER 7
DEGERN 7
REGNES 7
REGNET 7
DEGNER 7
DENGER 7
REGNTE 7
ENERGI 7
REGIEN 7
ENGLER 7
TRENGE 7
TREGEN 7
TENGER 7
TEGNER 7
SERGEN 7
SENGER 7
REGLEN 7
GENERA 7
REGENT 7
GRENET 7
GENIER 7
GENSER 7
GIRENE 7
GEIREN 7
GNIERE 7
GREIEN 7
GREINE 7
GRELEN 7
GRENSE 7
RAGENE 7
GRENTE 7
GEINER 7
GARENE 7
GRETNE 7
GANERE 7
LENGER 7
NEGERT 7
NEGLER 7
LENGRE 7

Ord som starter på GENER

OrdPoeng
GENERALGUVERNØR 27
GENERALLØYTNANT 25
GENERALPRØVENE 25
GENERALPRØVEN 24
GENERALPRØVER 24
GENERALPRØVA 23
GENERALPLANSJEF 23
GENERALPRØVE 23
GENERALNØKKELEN 22
GENERALSUNIFORM 22
GENERALSEKRETÆR 22
GENERALKONSULAT 21
GENERALKONSULEN 21
GENERALKONSULER 21
GENERALMAJORENE 21
GENERALTABBENE 21
GENERALDIREKTØR 21
GENERALNØKLENE 20
GENERALMAJOREN 20
GENERALTABBEN 20
GENERALMAJORER 20
GENERALNØKKEL 20
GENERALOBERSTEN 20
GENERALTABBER 20
GENERALPOLISENE 20
GENERALAGENTURA 20
GENERALOBERSTER 20
GENERALDEBATTER 19
GENERALDEBATTEN 19
GENERALNEVNEREN 19
GENERALPOLISER 19
GENERALISASJON 19
GENERALAGENTUR 19
GENERALTABBE 19
GENERALKONSUL 19
GENERALISSIMUS 19
GENERALPOLISEN 19
GENERALNØKLER 19
GENERALNEVNERNE 19
GENERASJONENE 18
GENERALOBERST 18
GENERALPOLISE 18
GENERALSTABENE 18
GENERALNEVNERE 18
GENERALMAJOR 18
GENERATORGASSER 18
GENERATORGASSEN 18
GENERALPLANENE 18
GENERALSTABEN 17
GENERALISERINGA 17
GENERALSTREIKEN 17
GENERALAGENTENE 17
GENERALKOSTNAD 17
GENERALPLANEN 17
GENERALSTREIKER 17
GENERALSTABER 17
GENERALDEBATT 17
GENERALNEVNER 17
GENERASJONER 17
GENERALPLANER 17
GENERASJONEN 17
GENERALISERENDE 16
GENERALISERING 16
GENERALAGENTEN 16
GENERATORGASS 16
GENERALAGENTER 16
GENERERINGENE 15
GENERALSTAB 15
GENERALPLAN 15
GENERALSTREIK 15
GENERASJON 15
GENERALITETENE 15
GENERALISERER 14
GENERALISTENE 14
GENERALITETER 14
GENERERINGER 14
GENERATIVT 14
GENERATIVE 14
GENERATORENE 14
GENERALISERES 14
GENERALITETET 14
GENERALITETEN 14
GENERERINGEN 14
GENERALAGENT 14
GENERALISERTE 14
GENERATIV 13
GENERERINGA 13
GENERATOREN 13
GENERALISTEN 13
GENERATORER 13
GENERALISTER 13
GENERALISERE 13
GENERALITETA 13
GENERALISERT 13
GENERALISER 12
GENERERENDE 12
GENERALITET 12
GENERERING 12
GENERATOR 11
GENERISKE 11
GENERALENE 11
GENERALIST 11
GENERISK 10
GENERERES 10
GENERAENE 10
GENERERTE 10
GENERALEN 10
GENERALER 10
GENERELLE 10
GENERERER 10
GENERELT 9
GENERELL 9
GENERERE 9
GENERERT 9
GENERALT 9
GENERALE 9
GENERER 8
GENERAL 8
GENERA 7

Ord som slutter med GENER

OrdPoeng
SØYLEHELGENER 25
OKTOBERMORGENER 24
AUGUSTMORGENER 24
SØNDAGSMORGENER 23
LØRDAGSMORGENER 23
JANUARMORGENER 23
PÅSKEMORGENER 23
SKYTSHELGENER 22
JULEMORGENER 21
HALLUSINOGENER 21
HENSYNTAGENER 21
HØSTMORGENER 21
JUNIMORGENER 21
JULIMORGENER 21
SOMMERMORGENER 20
MANDAGSMORGENER 20
VÅRMORGENER 20
ONSDAGSMORGENER 20
VINTERMORGENER 20
VERNEHELGENER 19
HYDROGENER 19
GLYKOGENER 19
APRILMORGENER 19
ØSTROGENER 16
MARSMORGENER 16
MAIMORGENER 15
RANSMORGENER 15
KROMOGENER 15
MUTAGENER 14
PATOGENER 14
HALOGENER 13
GESTAGENER 12
ANDROGENER 12
MORGENER 11
HELGENER 11
TRANSGENER 11
LETALGENER 11
ALLERGENER 11
ANTIGENER 10
HIGENER 10
NOGENER 9

Anagram av GENER

For mer informasjon om ordet GENER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GENER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok