GES i Scrabble - ordspill.com

GES i Scrabble

GES er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGS.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
G2E1S1

Ved å legge til én bokstav til GES kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GYSE 10
GJES 8
SUGE 8
SOGE 6
SEGN 5
STEG 5
SIGE 5
SENG 5
SELG 5
SEIG 5
AGES 5
SEGL 5
EGSA 5
GRES 5
GEST 5
GEIS 5
GASE 5
EGST 5
SAGE 5

Ord som starter på GES

OrdPoeng
GESIMSHØYDENE 26
GESIMSHØYDER 25
GESIMSHØYDEN 25
GESKJEFTIGHETER 24
GESKJEFTIGHETEN 24
GESTIKULASJONER 24
GESTIKULASJONEN 24
GESIMSHØYDE 24
GESKJEFTIGHETA 23
GESTAPOSJEFENE 23
GESTAPOSJEFEN 22
GESTAPOSJEFER 22
GESTIKULASJON 22
GESIMSHØGDENE 22
GESKJEFTIGHET 22
GESTIKULERINGEN 21
GESIMSHØGDER 21
GESTIKULERINGER 21
GESIMSHØGDEN 21
GESIMSHØGDA 20
GESIMSHØGDE 20
GESKJEFTIGSTE 20
GESKJEFTIGERE 20
GESTAPOSJEF 20
GESTIKULERINGA 20
GESTIKULERING 19
GESTIKULERENDE 19
GESKJEFTIGST 19
GESANDTSKAPENE 19
GESIMSLINJENE 18
GESANDTSKAPER 18
GESANDTSKAPET 18
GESKJEFTIGE 18
GESKJEFTENE 17
GESKJEFTIG 17
GESANDTSKAPA 17
GESTIKULERER 17
GESIMSLINJER 17
GESTASJONENE 17
GESTIKULERES 17
GESTIKULERTE 17
GESIMSLINJEN 17
GESIMSLINJE 16
GESANDTSKAP 16
GESKJEFTER 16
GESKJEFTEN 16
GESTIKULERE 16
GESTIKULERT 16
GESIMSLINJA 16
GESTASJONEN 16
GESTAPISTENE 16
GESTASJONER 16
GESTIKULER 15
GESTAPISTER 15
GESTAPISTEN 15
GESTALTINGENE 15
GESPENSTENE 15
GESTALTINGER 14
GESPENSTET 14
GESPENSTER 14
GESKJEFT 14
GESTALTINGEN 14
GESTASJON 14
GESTALTINGA 13
GESTAGENENE 13
GESTAPIST 13
GESTUSENE 13
GESPENSTA 13
GESTUSEN 12
GESTUSER 12
GESTALTING 12
GESVINTE 12
GESPENST 12
GESTAGENET 12
GESTAGENER 12
GESTALTENDE 12
GESTELLENE 11
GESTALTEDE 11
GESIMSENE 11
GESTALTENE 11
GESANDTENE 11
GESTALTETE 11
GESVINT 11
GESTAGENA 11
GESENKENE 11
GESTUS 10
GESENKEN 10
GESTAGEN 10
GESIMSER 10
GESENKER 10
GESIMSEN 10
GESTALTEN 10
GESTISKE 10
GESTALTET 10
GESELLENE 10
GESTELLER 10
GESANDTEN 10
GESTALTER 10
GESANDTER 10
GESTALTES 10
GESTELLET 10
GESTISK 9
GESTALTA 9
GESELLEN 9
GESTELLA 9
GESTALTE 9
GESSOEN 9
GESELLER 9
GESIMS 8
GESENK 8
GESSENE 8
GESTALT 8
GESTELL 8
GESTENE 8
GESANDT 8
GESSO 7
GESELL 7
GESTER 7
GESSEN 7
GESTEN 7
GESSER 7
GEST 5
GESS 5

Ord som slutter med GES

OrdPoeng
PÅBYGGES 24
NYBYGGES 23
UTBYGGES 21
OPPYNGES 21
AVBYGGES 21
BEBYGGES 21
SMÅLJUGES 20
OMBYGGES 20
STØVSUGES 20
OPPSUGES 19
SMÅJUGES 19
SMÅLYGES 18
HALVVEGES 18
OPPEGGES 17
BESYNGES 17
FORFØLGES 17
DAUHOGGES 17
AVFØLGES 17
AVSYNGES 17
BRYGGES 17
VÅLLEGGES 17
FORYNGES 16
PÅLIGGES 16
BESØRGES 16
OPPDAGES 16
PÅKLAGES 16
BEINVEGES 16
BYGGES 16
PÅLEGGES 16
BLØGGES 16
UTBRINGES 16
AVSVERGES 16
PÅTINGES 15
PLUGGES 15
BENVEGES 15
BEVILGES 15
SWINGES 15
AVVERGES 15
HYGGES 15
OMBRINGES 15
BLYGES 15
HERBERGES 15
NEDDYNGES 15
UTPREGES 15
UTFLAGGES 15
SKYGGES 15
HÅNDLAGES 15
UTVELGES 15
RÅDLEGGES 14
VUGGES 14
PUGGES 14
UTSUGES 14
TRYGGES 14
STYGGES 14
KLYNGES 14
UTRUGES 14
AVHENGES 14
BEVEGES 14
AVSKOGES 14
BEROLIGES 14
BØLGES 14
BEHENGES 14
ULEILIGES 13
GYNGES 13
HUGGES 13
NØDSAGES 13
FLYGES 13
BLOGGES 13
BAUGES 13
BILEGGES 13
TYGGES 13
BEKLAGES 13
BELIGGES 13
FORLEGGES 13
AVRIGGES 13
RYGGES 13
AVLEGGES 13
AVFARGES 13
BELEGGES 13
GNUGGES 13
HENLEGGES 13
UTKRAGES 13
PUNGES 13
OMVEGES 13
BEKRIGES 13
FNUGGES 13
SNØGGES 13
GRUGGES 13
UVEGES 13
BEHAGES 13
SMYGES 13
SLYNGES 13
LJUGES 13
NYLAGES 13
UTLEGGES 13
FORSTAGES 12
ASPARGES 12
UTRINGES 12
BEEDIGES 12
FRALEGGES 12
INNJAGES 12
GES 12
SNUGGES 12
OMRIGGES 12
GUGGES 12
PUGES 12
FJELGES 12
GJENGES 12
BETINGES 12
VOGGES 12
FØLGES 12
DRUGGES 12
ANDVEGES 12
BUGES 12
JOGGES 12
BESTIGES 12
JUGES 12
SPRENGES 12
SYNGES 12
MUGGES 12
HAUGES 12
TYNGES 12
MISHAGES 12
VERDIGES 12
DYNGES 12
SPRINGES 12
BILLIGES 12
DRYGES 12
FORLENGES 12
INNSUGES 12
OMLEGGES 12
HELLIGES 11
LYGES 11
KNUGES 11
BRINGES 11
SVEIGES 11
BLENGES 11
PLINGES 11
PRANGES 11
AVDAGES 11
VRENGES 11
SVELGES 11
LUGGES 11
BLEIGES 11
NUGGES 11
FRASELGES 11
SVERGES 11
PEGGES 11
TILLIGGES 11
TVINGES 11
GROGGES 11
PLOGES 11
DØLGES 11
FORSAGES 11
BORGES 11
OMRINGES 11
DUGGES 11
SJOGES 11
PIGGES 11
HUGES 11
VIGGES 11
SVINGES 11
BEDAGES 11
SØRGES 11
YNGES 11
VAGGES 11
BELAGES 11
RUGGES 11
FORARGES 11
BONGES 11
KVEGES 11
HOGGES 11
KJAGES 11
FORAGES 10
KNEGGES 10
ERLEGGES 10
ISLEGGES 10
ANKLAGES 10
ANLEGGES 10
FLAGGES 10
OMLAGES 10
LAUGES 10
VERGES 10
SVAGES 10
PLAGES 10
BERGES 10
TUNGES 10
ULAGES 10
PINGES 10
BLAGES 10
DUNGES 10
MUGES 10
FUGES 10
PREGES 10
SJAGES 10
STOGGES 10
TVAGES 10
BLEGES 10
RUNGES 10
BANGES 10
VELGES 10
BOGES 10
KNAGGES 10
BRAGES 10
VINGES 10
MEGGES 9
STRENGES 9
LEDSAGES 9
TILLAGES 9
KNOGES 9
LOGGES 9
DOGGES 9
GIGGES 9
MAGGES 9
KRENGES 9
TRIGGES 9
SLAGGES 9
KLENGES 9
FLENGES 9
HENGES 9
KLINGES 9
JAGES 9
GES 9
SUGES 9
STAGGES 9
HELGES 9
RUGES 9
VEGES 9
DREGGES 9
ILEGGES 9
MORGES 9
SLEGGES 9
HIGES 8
RIGGES 8
DIGGES 8
LEGGES 8
FERGES 8
KLAGES 8
FOGES 8
TAGGES 8
FARGES 8
KINGES 8
MENGES 8
TIGGES 8
GANGES 8
SAGGES 8
SLANGES 8
TRENGES 8
STENGES 8
STANGES 8
KRIGES 8
SIGGES 8
SLENGES 8
FENGES 8
TRANGES 8
STINGES 8
GNAGES 8
FELGES 8
KNEGES 8
LAGGES 8
FREGES 8
NAGGES 8
MARGES 8
LIGGES 8
DORGES 8
FANGES 8
DEGGES 8
FEIGES 8
TERGES 7
STAGES 7
MIGES 7
TOGES 7
ORGES 7
RINGES 7
LENGES 7
GAGES 7
MAGES 7
EGGES 7
SLAGES 7
STEGES 7
LANGES 7
DREGES 7
TINGES 7
TANGES 7
TREGES 7
RANGES 7
DENGES 7
SELGES 7
SNAGES 7
TALGES 7
STIGES 7
LAGES 6
ARGES 6
DAGES 6
SAGES 6
NAGES 6
RAGES 6
LEGES 6
ELGES 6
AGES 5

Lignende ord av GES

Anagram av GES

For mer informasjon om ordet GES kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GES til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok