GI i Scrabble - ordspill.com

GI i Scrabble

GI er et verb2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GI.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
G2I1

Ved å legge til én bokstav til GI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GIB 7
GIP 7
GIV 7
HIG 6
MIG 5
GID 4
GIL 4
GIN 4
GIR 4
GIS 4
GLI 4
GNI 4
IGL 4
RIG 4
SIG 4

Ord som starter på GI

OrdPoeng
GIOCOSO 20
GIMMICK 20
GIPYRER 16
GIPYREN 16
GIKTSYK 15
GIFTSKY 15
GIBBON 14
GIPYR 14
GIMPING 13
GILJING 12
GIPSING 12
GIROLJE 12
GIMPETE 12
GIVINGA 12
GIFTÅTA 12
GIPSTAK 12
GIFTÅTE 12
GINGIVA 12
GIRSPAK 12
GIFTPIL 12
GIROLJA 12
GIPSENE 11
GISPENE 11
GIPSERE 11
GIMPET 11
GIPSETE 11
GIVING 11
GILJENE 11
GIVENDE 11
GILSÅEN 11
GIMPER 11
GIMPES 11
GISPETE 11
GILJAK 11
GIVERNE 11
GIVEREN 11
GIPSEDE 11
GIVAKT 11
GILJEN 10
GIPSER 10
GILJES 10
GIMPE 10
GIKTISK 10
GISPER 10
GIFTFRI 10
GIPSES 10
GIPSEN 10
GILJER 10
GIMLING 10
GIBENE 10
GISPES 10
GILJET 10
GIVERE 10
GIGOLO 10
GIPSET 10
GIPSTE 10
GISPET 10
GIMMIK 10
GIVENE 10
GIPENE 10
GIVNAD 10
GIRTHEN 10
GIMPA 10
GIFTIGE 10
GIGGEDE 10
GIGGETE 10
GIGGENE 10
GIRTHER 10
GIFTING 10
GIVEN 9
GIFTENE 9
GIGGES 9
GIPER 9
GISSING 9
GIMMER 9
GIFTEDE 9
GISNING 9
GIGGEN 9
GIGGET 9
GIVER 9
GIRONG 9
GIRINGA 9
GIRAFF 9
GILKARA 9
GIMP 9
GIROENE 9
GIGGER 9
GILSÅ 9
GINSENG 9
GIKTENE 9
GININGA 9
GIPSE 9
GIPST 9
GISPE 9
GIPEN 9
GIBER 9
GILJA 9
GIMRENE 9
GIPSA 9
GIFTIG 9
GILJE 9
GISPA 9
GIBEN 9
GILLING 9
GIRERTE 8
GIFTES 8
GITARER 8
GIKTER 8
GIFTER 8
GILDENE 8
GINSTRA 8
GISNETE 8
GIRERES 8
GISLENE 8
GIRENDE 8
GILDERE 8
GISSEDE 8
GILDREN 8
GISSENE 8
GILDRES 8
GISSETE 8
GITAREN 8
GIFTEN 8
GITREDE 8
GITRETE 8
GILDRET 8
GIRATAR 8
GINSTEN 8
GIROER 8
GIRING 8
GIKTEN 8
GIMREN 8
GINING 8
GIPS 8
GISP 8
GIFTET 8
GIGANT 8
GILKAR 8
GILJ 8
GIGGE 8
GIROEN 8
GIGGA 8
GIMRER 8
GIRTH 8
GIENDE 7
GISSER 7
GITRET 7
GILDRA 7
GIFTA 7
GIMRE 7
GIP 7
GIV 7
GIRETE 7
GIGG 7
GIMRA 7
GIKK 7
GISSES 7
GIFTE 7
GIKTA 7
GIDDES 7
GILDRE 7
GISSEN 7
GISSET 7
GIRERT 7
GISSEL 7
GIRERE 7
GILENE 7
GISNES 7
GIDDEN 7
GITRES 7
GISLET 7
GITRER 7
GIB 7
GILDER 7
GIDDET 7
GITTER 7
GISLER 7
GILDET 7
GISNET 7
GISNER 7
GIRENE 7
GIDDER 7
GIREDE 7
GINENE 7
GIRANT 7
GILDE 6
GITRE 6
GILDT 6
GIRO 6
GINET 6
GIRER 6
GISNA 6
GIFT 6
GINTE 6
GIKT 6
GINNE 6
GINEN 6
GITTE 6
GISSA 6
GISSE 6
GISLA 6
GIDDE 6
GINES 6
GINST 6
GILER 6
GILDA 6
GILDR 6
GIDNE 6
GIRET 6
GILEN 6
GIRTE 6
GISNE 6
GIRES 6
GITAR 6
GITRA 6
GINER 6
GIREN 6
GITR 5
GIRT 5
GINA 5
GIRA 5
GISS 5
GINE 5
GIES 5
GIRE 5
GIDD 5
GILD 5
GITT 5
GINT 5
GISN 5
GIS 4
GIN 4
GIR 4
GIL 4
GID 4

Ord som slutter med GI

OrdPoeng
GRUPPEPSYKOLOGI 37
DYBDEPSYKOLOGI 34
SPRÅKPSYKOLOGI 33
SPRÅKTYPOLOGI 31
BARNEPSYKOLOGI 29
SOSIALPSYKOLOGI 28
PARAPSYKOLOGI 28
KVARTÆRGEOLOGI 27
NEUROFYSIOLOGI 27
CELLEBIOLOGI 27
NEVROFYSIOLOGI 27
KRISEPSYKOLOGI 27
FOLKEETYMOLOGI 26
DYREHÅRSALLERGI 26
LICHENOLOGI 25
TESTPSYKOLOGI 25
SPRÅKTEKNOLOGI 25
CYTOLOGI 25
KJØTTEKNOLOGI 25
SPRÅKSOSIOLOGI 25
YRKESMYALGI 24
PAPYROLOGI 24
IMMUNPATOLOGI 24
BETONGTEKNOLOGI 24
SCIENTOLOGI 23
HJERTEKIRURGI 23
SANSEFYSIOLOGI 23
VISCERALGI 23
FIBROMYALGI 23
OLJETERMINOLOGI 23
NEUROBIOLOGI 22
GRUNNTEKNOLOGI 22
EGYPTOLOGI 22
ZOOFYSIOLOGI 22
KRYPTOLOGI 22
NEVROBIOLOGI 22
MILITÆRSTRATEGI 22
EMBRYOLOGI 22
PASTORALTEOLOGI 22
VULKANOLOGI 21
LYSTEKNOLOGI 21
MIKROBIOLOGI 21
OLJETEKNOLOGI 21
NEVROKIRURGI 21
FORBUNDSREGI 21
NEUROKIRURGI 21
PSYKOLOGI 21
HAVTEKNOLOGI 21
VANNKRAFTENERGI 21
DENDROKRONOLOGI 21
DAMPTEKNOLOGI 21
HØYENERGI 21
GYNEKOLOGI 20
HIPPOLOGI 20
STRÅLINGSENERGI 20
LARYNGOLOGI 20
BØLGEENERGI 20
RØNTGENOLOGI 20
MIKROKIRURGI 20
BIOTEKNOLOGI 20
HOVEDSTRATEGI 20
FAGTERMINOLOGI 20
MEIERITEKNOLOGI 20
RETTSODONTOLOGI 20
HYPERALGI 20
FUTUROLOGI 20
TYPOLOGI 19
MARINBIOLOGI 19
OLJEGEOLOGI 19
ASSYRIOLOGI 19
TRYKKENERGI 19
IMPLANTOLOGI 19
PALEONTOLOGI 19
HYDROLOGI 19
BAKTERIOLOGI 19
EPIDEMIOLOGI 19
SPERMATOLOGI 19
EPISTEMOLOGI 19
PALEOZOOLOGI 19
BRYOLOGI 19
FISJONSENERGI 19
MARINARKEOLOGI 19
MATVAREALLERGI 19
IKTYOLOGI 18
FENOMENOLOGI 18
ANTROPOLOGI 18
ETYMOLOGI 18
REVMATOLOGI 18
IMMUNOLOGI 18
RENSETEKNOLOGI 18
REUMATOLOGI 18
VEKSTSTRATEGI 18
MYKOLOGI 18
RETTSSOSIOLOGI 18
HYPALGI 18
MUSIKOLOGI 18
MARKEDSSTRATEGI 18
SELLEBIOLOGI 18
ROMTEKNOLOGI 18
LAPPOLOGI 18
POLLENALLERGI 18
AVDELINGSREGI 18
ENDOKRINOLOGI 18
NANOTEKNOLOGI 18
GASSTEKNOLOGI 18
FYSIOLOGI 18
NUMEROLOGI 17
STILLINGSENERGI 17
KOPROFAGI 17
DATATEKNOLOGI 17
ONOMATOLOGI 17
FARMAKOLOGI 17
TOKSIKOLOGI 17
QUADRIPLEGI 17
OFTALMOLOGI 17
VALGSTRATEGI 17
GENTEKNOLOGI 17
LEIRMINERALOGI 17
SEILTEKNOLOGI 17
TALETEKNOLOGI 17
KJERNEENERGI 17
RASEBIOLOGI 17
MYTOLOGI 17
HØGENERGI 17
DAKTYLOGI 17
KRYOLOGI 17
LEKSIKOLOGI 16
TILKJENNEGI 16
TRETEKNOLOGI 16
HEMATOLOGI 16
ROMANTRILOGI 16
DIALEKTOLOGI 16
ZYMOLOGI 16
KRIMINOLOGI 16
GERONTOLOGI 16
KLIMATOLOGI 16
GJENUTGI 16
METEOROLOGI 16
POMOLOGI 16
DIKTANTOLOGI 16
ØKOLOGI 15
DRAMATURGI 15
RASEIDEOLOGI 15
ENTOMOLOGI 15
TRIBOLOGI 15
TOPOLOGI 15
ODONTOLOGI 15
MORFOLOGI 15
METODOLOGI 15
KINESIOLOGI 15
SEMASIOLOGI 15
DERMATOLOGI 15
TERMINOLOGI 15
METALLURGI 15
SALGSSTRATEGI 15
TAUTOLOGI 15
GEMMOLOGI 15
PETROLOGI 15
KOSMOLOGI 15
KREMLOLOGI 15
HOMOLOGI 15
NEUROLOGI 15
AUDIOLOGI 15
NEVROLOGI 15
ANSLAGSENERGI 15
ØNOLOGI 14
HISTOLOGI 14
IKONOLOGI 14
PATOLOGI 14
KRONOLOGI 14
GRAFOLOGI 14
KARDIOLOGI 14
DOKSOLOGI 14
DYSFAGI 14
UFOLOGI 14
KRISTOLOGI 14
BIOENERGI 14
RUNOLOGI 14
PEDAGOGI 14
RETTSANALOGI 14
FRASEOLOGI 14
GLASIOLOGI 14
VIROLOGI 14
SEISMOLOGI 14
ORNITOLOGI 14
ESKATOLOGI 14
BIOLOGI 13
SEMIOLOGI 13
OPPGI 13
FONOLOGI 13
ARKEOLOGI 13
MYALGI 13
ONKOLOGI 13
OSTEOLOGI 13
ANEMOLOGI 13
SELENOLOGI 13
SIENTOLOGI 13
FENNOLOGI 13
LIMNOLOGI 13
DENDROLOGI 13
SYNERGI 13
SOSIOLOGI 13
GASSTRATEGI 13
METROLOGI 13
TEKNOLOGI 13
MINERALOGI 13
ATOMENERGI 13
APOLOGI 13
ANGIOLOGI 13
UROLOGI 13
FENOLOGI 12
HÅNDGI 12
GENEALOGI 12
MISOLOGI 12
FILOLOGI 12
KIROLOGI 12
RADIOLOGI 12
TRIPLEGI 12
NEURALGI 12
DEMAGOGI 12
KIRURGI 12
SENDEENERGI 12
GRUNNGI 12
ASTROLOGI 12
NEVRALGI 12
TELEOLOGI 12
ONTOLOGI 12
KARDIALGI 11
SEROLOGI 11
GJENGI 11
OVERGI 11
ETNOLOGI 11
LITURGI 11
INDOLOGI 11
LITOLOGI 11
YOGI 11
OTOLOGI 11
SINOLOGI 11
BOGGI 11
GEOLOGI 11
UNDERGI 11
SOLENERGI 11
AEROLOGI 11
ANTOLOGI 11
IDEOLOGI 11
FORMGI 10
LØSGI 10
OOLOGI 10
NAVNGI 10
LAUSGI 10
PRISGI 10
NOSTALGI 10
ETOLOGI 10
REOLOGI 10
TEOLOGI 10
STERNALGI 10
SEXOLOGI 10
MASTALGI 10
TALLMAGI 10
NEOLOGI 10
FRENALGI 10
ORDMAGI 10
DATALOGI 10
ZOOLOGI 10
ANALOGI 9
HANDGI 9
KIRALGI 9
STRATEGI 9
FOREGI 9
TRILOGI 9
ALLERGI 8
ETTERGI 8
UTGI 8
HENGI 8
BEGI 8
AVGI 8
FORGI 8
TELALGI 8
LETARGI 8
ALOGI 7
MEDGI 7
ANALGI 7
ENERGI 7
OMGI 7
FRIGI 7
INNGI 6
ELEGI 6
TILGI 6
MAGI 6
ALGI 5
ANGI 5
REGI 5

Lignende ord av GI

Anagram av GI

For mer informasjon om ordet GI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok