GIG i Scrabble - ordspill.com

GIG i Scrabble

GIG er et ord på 3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GGI.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
G2I1G2

Ved å legge til én bokstav til GIG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
JIGG 9
PIGG 9
VIGG 9
DIGG 6
GIGE 6
GIGL 6
LIGG 6
RIGG 6
SIGG 6
TIGG 6

Ord som starter på GIG

OrdPoeng
GIGANTFUSJONENE 25
GIGANTFUSJONEN 24
GIGANTFUSJONER 24
GIGANTMØNSTRING 23
GIGANTKONKURSEN 23
GIGAWATTIMENE 23
GIGANTKONKURSER 23
GIGANTFUSJON 22
GIGAWATTIMEN 22
GIGAWATTIMER 22
GIGANTFORMUENE 22
GIGAWATTIME 21
GIGANTSELSKAPET 21
GIGANTFORMUEN 21
GIGANTSELSKAPER 21
GIGANTFORMUER 21
GIGANTKONKURS 21
GIGANTFORMUE 20
GIGAJOULENE 20
GIGANTSUMMENE 20
GIGABYTENE 20
GIGAWATTENE 20
GIGANTSALGSHALL 20
GIGANTSELSKAPA 20
GIGANTSELSKAP 19
GIGANTANLEGGENE 19
GIGANTKONSERNET 19
GIGAWATTEN 19
GIGANTSUMMEN 19
GIGANTKONSERNER 19
GIGAJOULEN 19
GIGABYTEN 19
GIGANTSUMMER 19
GIGAJOULE 18
GIGANTSATSINGEN 18
GIGANTKONSERNA 18
GIGABYTE 18
GIGANTANLEGGET 18
GIGANTSATSINGER 18
GIGANTOMANIENE 18
GIGANTOMANIEN 17
GIGANTKONSERN 17
GIGANTANLEGGA 17
GIGANTOMANIER 17
GIGANTHALLENE 17
GIGANTSATSINGA 17
GIGAWATT 17
GIGANTSATSING 16
GIGANTHALLER 16
GIGANTHALLEN 16
GIGANTANLEGG 16
GIGANTOMANI 15
GIGANTOMANT 15
GIGANTOMANE 15
GIGELÅTENE 15
GIGAHERTZENE 15
GIGABITENE 15
GIGANTISMENE 15
GIGANTSUM 15
GIGELÅTEN 14
GIGANTHALL 14
GIGANTISMER 14
GIGANTOMAN 14
GIGELÅTER 14
GIGABITEN 14
GIGABITER 14
GIGAHERTZEN 14
GIGANTISMEN 14
GIGANTISKE 13
GIGANTISME 13
GIGGINGEN 13
GIGOLOENE 13
GIGOLOER 12
GIGELÅT 12
GIGABIT 12
GIGOLOEN 12
GIGGINGA 12
GIGANTISK 12
GIGLINGEN 12
GIGAHERTZ 12
GIGANTENE 11
GIGLINGA 11
GIGGENDE 11
GIGGING 11
GIGANTEN 10
GIGLENDE 10
GIGANTER 10
GIGLING 10
GIGGENE 10
GIGOLO 10
GIGGER 9
GIGGEN 9
GIGGET 9
GIGERNE 9
GIGEREN 9
GIGGES 9
GIGERE 8
GIGANT 8
GIGLET 8
GIGENE 8
GIGLES 8
GIGLER 8
GIGGE 8
GIGGA 8
GIGG 7
GIGER 7
GIGLE 7
GIGLA 7
GIGEN 7
GIGL 6
GIGE 6

Ord som slutter med GIG

OrdPoeng
PERSONAVHENGIG 25
FISKERIAVHENGIG 24
OLJEAVHENGIG 23
SESONGAVHENGIG 23
UAVHENGIG 19
AVHENGIG 15

Lignende ord av GIG

Anagram av GIG

For mer informasjon om ordet GIG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GIG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok