GJORDE i Scrabble - ordspill.com

GJORDE i Scrabble

GJORDE er et verb6 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEGJOR.

Scrabble poeng
11
Scrabble poeng per bokstav
G2J4O2R1D1E1

Ved å legge til én bokstav til GJORDE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
JORDVEG 15
OMGJERD 13
GJETORD 12
GJORDEN 12
GJORDES 12
GJORDET 12

Ord som starter på GJORDE

OrdPoeng
GJORDENDE 14
GJORDETE 13
GJORDEDE 13
GJORDENE 13
GJORDER 12
GJORDEN 12
GJORDES 12
GJORDET 12

Ord som slutter med GJORDE

OrdPoeng
UBRUKELIGGJORDE 31
UMYNDIGGJORDE 28
NØDVENDIGGJORDE 28
LYKKSALIGGJORDE 28
UGYLDIGGJORDE 28
UDØDELIGGJORDE 27
USYNLIGGJORDE 27
VANSKELIGGJORDE 25
ANSKUELIGGJORDE 25
PERSONLIGGJORDE 25
USKADELIGGJORDE 25
BEKJENTGJORDE 25
UMULIGGJORDE 25
BEVISSTGJORDE 24
DYKTIGGJORDE 24
TYDELIGGJORDE 24
OFFENTLIGGJORDE 24
MYNDIGGJORDE 24
VIRKELIGGJORDE 24
SYNLIGGJORDE 23
VERDSLIGGJORDE 23
NYTTIGGJORDE 23
UFARLIGGJORDE 23
BLAUTGJORDE 22
TJENESTEGJORDE 22
LEGEMLIGGJORDE 22
BLØTGJORDE 22
FREMMEDGJORDE 21
LATTERLIGGJORDE 21
LEVENDEGJORDE 21
MULIGGJORDE 21
TILGODEGJORDE 20
HERLIGGJORDE 20
TJENSTGJORDE 20
TINGLIGGJORDE 20
TILINTETGJORDE 19
KUNNGJORDE 19
FERDIGGJORDE 19
ALLMENNGJORDE 19
LAUSGJORDE 18
BLIDGJORDE 18
LØSGJORDE 18
GODTGJORDE 17
FORGJORDE 16
UTGJORDE 16
AVGJORDE 16
GODGJORDE 16
KLARGJORDE 16
ETTERGJORDE 16
REINGJORDE 15
FRIGJORDE 15
MISGJORDE 15
OMGJORDE 15
REDEGJORDE 15
RENGJORDE 14

Anagram av GJORDE

For mer informasjon om ordet GJORDE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GJORDE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok