GRAF i Scrabble - ordspill.com

GRAF i Scrabble

GRAF er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AFGR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
G2R1A1F2

Ved å legge til én bokstav til GRAF kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FRAGÅ 10
FORGA 8
FAGER 7
FAGRE 7
FARGE 7
FERGA 7
FLAGR 7
FREGA 7
FRIGA 7
GRAFE 7
GRAFS 7

Ord som starter på GRAF

OrdPoeng
GRAFIKKAVDELING 23
GRAFIKKVERKSTED 23
GRAFITTVERKENE 20
GRAFITTVERKET 19
GRAFSKRIVERNE 19
GRAFITTVERKER 19
GRAFSKRIVEREN 19
GRAFOLOGISKE 18
GRAFSKRIVERE 18
GRAFITTVERKA 18
GRAFOLOGISK 17
GRAFOLOGIENE 17
GRAFSKRIVER 17
GRAFITTVERK 17
GRAFOLOGENE 16
GRAFOLOGIER 16
GRAFOLOGIEN 16
GRAFOLOGEN 15
GRAFOLOGER 15
GRAFOLOGI 14
GRAFSINGENE 14
GRAFFITIENE 14
GRAFIKKENE 14
GRAFIKKEN 13
GRAFFITIER 13
GRAFIKKER 13
GRAFOLOG 13
GRAFLESERNE 13
GRAFSINGEN 13
GRAFFITIEN 13
GRAFIKEREN 13
GRAFSINGER 13
GRAFIKERNE 13
GRAFLESEREN 13
GRAFLESERE 12
GRAFEMENE 12
GRAFSINGA 12
GRAFIKERE 12
GRAFITTENE 12
GRAFITTER 11
GRAFSENDE 11
GRAFIKK 11
GRAFITTEN 11
GRAFSING 11
GRAFISKE 11
GRAFEMET 11
GRAFFITI 11
GRAFLESER 11
GRAFEMER 11
GRAFIKER 11
GRAFSENE 10
GRAFISK 10
GRAFEMA 10
GRAFEENE 10
GRAFSETE 10
GRAFSENT 10
GRAFSEDE 10
GRAFEM 9
GRAFENE 9
GRAFSES 9
GRAFSET 9
GRAFEET 9
GRAFSEN 9
GRAFSER 9
GRAFSNE 9
GRAFITT 9
GRAFEA 8
GRAFEN 8
GRAFER 8
GRAFSA 8
GRAFSE 8
GRAFE 7
GRAFS 7

Ord som slutter med GRAF

OrdPoeng
FORMÅLSPARAGRAF 26
AMATØRFOTOGRAF 24
OSCILLOGRAF 24
HOVEDPARAGRAF 24
JUNGELTELEGRAF 23
PLUVIOGRAF 22
KRYPTOGRAF 22
SCENEOGRAF 22
PRESSEFOTOGRAF 22
SPIONPARAGRAF 22
FRILANSFOTOGRAF 21
SJEFFOTOGRAF 21
SCENOGRAF 21
NATURFOTOGRAF 21
HASTEPARAGRAF 20
RØNTGENOGRAF 20
LOVPARAGRAF 20
STYRETELEGRAF 20
KANONFOTOGRAF 20
MESTERFOTOGRAF 20
BIBLIOGRAF 19
TYPOGRAF 19
HYDROGRAF 19
FILMFOTOGRAF 19
HISTORIOGRAF 18
STILLFOTOGRAF 18
SNIKFOTOGRAF 18
FAGFOTOGRAF 18
SPEKTROGRAF 18
KINEMATOGRAF 17
KROMATOGRAF 17
RETTSSTENOGRAF 17
KJEMIGRAF 16
FLANELLOGRAF 16
LEKSIKOGRAF 16
PORNOGRAF 16
HOMOGRAF 15
TOPOGRAF 15
PANTOGRAF 15
PALEOGRAF 15
AUDIOGRAF 15
HEKTOGRAF 15
XYLOGRAF 15
OSEANOGRAF 14
KARDIOGRAF 14
HOLOGRAF 14
KOREOGRAF 14
AUTOGRAF 14
KRONOGRAF 14
IKONOGRAF 14
SEISMOGRAF 14
PARAGRAF 13
BIOGRAF 13
TERMOGRAF 13
FONOGRAF 13
KARTOGRAF 13
FOTOGRAF 13
DEMOGRAF 12
KALLIGRAF 12
RADIOGRAF 12
STENOGRAF 12
EPIGRAF 12
SENOGRAF 11
LITOGRAF 11
ETNOGRAF 11
GEOGRAF 11
TELEGRAF 10
ZOOGRAF 10

Bøyningsformer av GRAF

Lignende ord av GRAF

Anagram av GRAF

For mer informasjon om ordet GRAF kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GRAF til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok