GRAV i Scrabble - ordspill.com

GRAV i Scrabble

GRAV er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AGRV.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
G2R1A1V4

Ved å legge til én bokstav til GRAV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
AVGÅR 12
GRUVA 12
KVARG 10
AVGIR 9
GARVE 9
GAVER 9
GRAVD 9
GRAVE 9
GREVA 9
VARIG 9
VEGRA 9
VERGA 9
VRANG 9

Ord som starter på GRAV

OrdPoeng
GRAVEFARTØYA 26
GRAVEFARTØY 25
GRAVUTSTYRET 24
GRAVRØYSENE 24
GRAVUTSTYRA 23
GRAVØRKUNST 23
GRAVRØYSEN 23
GRAVRØYSER 23
GRAVRØVERNE 22
GRAVRØYSA 22
GRAVMONUMENT 22
GRAVRØVEREN 22
GRAVUTSTYR 22
GRAVRØVERE 21
GRAVRØYS 21
GRAVHAUGENE 21
GRAVALVORLIG 21
GRAVMYRTENE 21
GRAVFØLGENE 21
GRAVMYRTEN 20
GRAVMÆLENE 20
GRAVKAPELLER 20
GRAVMYRTER 20
GRAVFØLGER 20
GRAVFØLGET 20
GRAVHAUGEN 20
GRAVSKJENDER 20
GRAVRØVER 20
GRAVHAUGER 20
GRAVSTØTTENE 20
GRAVKJELLERE 20
GRAVEREDSKAP 20
GRAVALVORENE 20
GRAVKAPELLET 20
GRAVITASJON 19
GRAVALVORET 19
GRAVFUNNENE 19
GRAVKAPELLA 19
GRAVMÆLER 19
GRAVKJELLER 19
GRAVPLASSENE 19
GRAVKAMMERET 19
GRAVSTØTTEN 19
GRAVLEGGINGA 19
GRAVSTØTTER 19
GRAVMÆLET 19
GRAVRØSTENE 19
GRAVEARBEIDA 19
GRAVFØLGE 19
GRAVHULENE 19
GRAVFØLGA 19
GRAVSTIKKENE 18
GRAVSKRIFTER 18
GRAVKAPELL 18
GRAVSTØTTE 18
GRAVHAUG 18
GRAVLEGGING 18
GRAVPLASSER 18
GRAVEARBEID 18
GRAVPLASSEN 18
GRAVÆRENE 18
GRAVHULER 18
GRAVMYRT 18
GRAVRØSTER 18
GRAVSKRIFTEN 18
GRAVRØSTEN 18
GRAVFESTINGA 18
GRAVMÆLA 18
GRAVHULEN 18
GRAVRUSTENE 18
GRAVALVORA 18
GRAVLEGGENDE 18
GRAVSTØTTA 18
GRAVFUNNET 18
GRAVLUNDENE 18
GRAVEMASKINA 18
GRAVYRENE 18
GRAVMÆLE 18
GRAVALVOR 17
GRAVLUNDER 17
GRAVHOLENE 17
GRAVRUSTER 17
GRAVLUNDEN 17
GRAVØLENE 17
GRAVFUNNA 17
GRAVRØSTA 17
GRAVRUSTEN 17
GRAVURNENE 17
GRAVSTIKKER 17
GRAVØRENE 17
GRAVKAMMER 17
GRAVFESTENDE 17
GRAVKIRKENE 17
GRAVSTIKLENE 17
GRAVERINGENE 17
GRAVYRER 17
GRAVÆREN 17
GRAVHULE 17
GRAVFESTELSE 17
GRAVSTIKKEN 17
GRAVGANGENE 17
GRAVYREN 17
GRAVÆRER 17
GRAVHULA 17
GRAVITETISKE 17
GRAVISTEGNET 17
GRAVEMASKIN 17
GRAVITERINGA 17
GRAVKAMRENE 17
GRAVFESTING 17
GRAVGODSENE 17
GRAVSKRIFTA 17
GRAVSTIKKEL 17
GRAVSTEINENE 16
GRAVENSTENEN 16
GRAVIDITETEN 16
GRAVESLEDENE 16
GRAVITERENDE 16
GRAVIDITETER 16
GRAVENSTENER 16
GRAVGODSET 16
GRAVKANTENE 16
GRAVSTIKKA 16
GRAVFESTEDE 16
GRAVSKRIFT 16
GRAVTEGNENE 16
GRAVFELTENE 16
GRAVERINGER 16
GRAVFESTETE 16
GRAVFERDENE 16
GRAVITETISK 16
GRAVISTEGNA 16
GRAVSTIKLER 16
GRAVFREDENE 16
GRAVKIRKEN 16
GRAVMINNENE 16
GRAVLEGGER 16
GRAVGANGER 16
GRAVITERING 16
GRAVSALMENE 16
GRAVLAKSENE 16
GRAVERINGEN 16
GRAVGANGEN 16
GRAVKIRKER 16
GRAVFUNN 16
GRAVURNER 16
GRAVSTIKKE 16
GRAVLEGGES 16
GRAVHOLER 16
GRAVØRER 16
GRAVØREN 16
GRAVURNEN 16
GRAVØLET 16
GRAVPLASS 16
GRAVRUSTA 16
GRAVHOLEN 16
GRAVRØST 16
GRAVENSEREN 15
GRAVSTEINER 15
GRAVLUND 15
GRAVURNA 15
GRAVURNE 15
GRAVSTEDENE 15
GRAVMINNER 15
GRAVKAMRA 15
GRAVHOLA 15
GRAVENSTEIN 15
GRAVKAMRE 15
GRAVKIRKE 15
GRAVLEGGE 15
GRAVFELTER 15
GRAVSTEINEN 15
GRAVITETENE 15
GRAVGODSA 15
GRAVESLEDER 15
GRAVKIRKA 15
GRAVSALMER 15
GRAVFESTES 15
GRAVENSERNE 15
GRAVFREDEN 15
GRAVÆR 15
GRAVYR 15
GRAVTEGNET 15
GRAVØLA 15
GRAVSALMEN 15
GRAVLAKSEN 15
GRAVERINGA 15
GRAVISTEGN 15
GRAVHOLE 15
GRAVFERDEN 15
GRAVINGENE 15
GRAVFELTET 15
GRAVFESTER 15
GRAVESLEDEN 15
GRAVKANTER 15
GRAVMINNET 15
GRAVFREDER 15
GRAVFERDER 15
GRAVRUST 15
GRAVFESTET 15
GRAVLAKSER 15
GRAVKANTEN 15
GRAVØR 14
GRAVØL 14
GRAVGANG 14
GRAVLAGTE 14
GRAVLEGG 14
GRAVGODS 14
GRAVFERDA 14
GRAVFESTA 14
GRAVINGER 14
GRAVESLEDE 14
GRAVTALENE 14
GRAVENSTEN 14
GRAVFELTA 14
GRAVITETER 14
GRAVENDENE 14
GRAVENSERE 14
GRAVITERER 14
GRAVSTEDET 14
GRAVITERES 14
GRAVITERTE 14
GRAVINGEN 14
GRAVFESTE 14
GRAVITETEN 14
GRAVSTEDER 14
GRAVMINNE 14
GRAVERENDE 14
GRAVERING 14
GRAVSALME 14
GRAVIDITET 14
GRAVMINNA 14
GRAVTEGNA 14
GRAVSTEIN 13
GRAVFEST 13
GRAVENDER 13
GRAVLAKS 13
GRAVFRED 13
GRAVITERT 13
GRAVANDEN 13
GRAVISENE 13
GRAVINGA 13
GRAVITERE 13
GRAVTALEN 13
GRAVLAGT 13
GRAVTALER 13
GRAVTEGN 13
GRAVFELT 13
GRAVKANT 13
GRAVFERD 13
GRAVENSER 13
GRAVING 12
GRAVTALE 12
GRAVSTED 12
GRAVITER 12
GRAVERNE 12
GRAVISER 12
GRAVEREN 12
GRAVERER 12
GRAVERTE 12
GRAVISEN 12
GRAVANDA 12
GRAVENDE 12
GRAVERES 12
GRAVITET 12
GRAVERE 11
GRAVENE 11
GRAVERT 11
GRAVIDE 11
GRAVEDE 11
GRAVAND 11
GRAVETE 11
GRAVID 10
GRAVER 10
GRAVET 10
GRAVEN 10
GRAVDE 10
GRAVIS 10
GRAVLA 10
GRAVES 10
GRAVA 9
GRAVE 9
GRAVD 9

Ord som slutter med GRAV

OrdPoeng
HØVDINGGRAV 25
BJØRNEGRAV 24
KLIPPEGRAV 21
SKYTTERGRAV 21
LØPEGRAV 19
VIKINGGRAV 19
FESTNINGSGRAV 19
LØVEGRAV 19
ULVEGRAV 18
ORKESTERGRAV 18
KVINNEGRAV 18
SMØREGRAV 18
DYREGRAV 17
BORGGRAV 17
SKIPSGRAV 17
UNDERGRAV 16
VOLLGRAV 16
VASSGRAV 15
VANNGRAV 15
URNEGRAV 15
KRIGSGRAV 15
SKANSEGRAV 15
TANKSGRAV 14
MASSEGRAV 14
FALLGRAV 13
TANKGRAV 13
BEGRAV 13
REINGRAV 12
NEDGRAV 11

Lignende ord av GRAV

Anagram av GRAV

For mer informasjon om ordet GRAV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GRAV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok