GRAV i Scrabble - ordspill.com

GRAV i Scrabble

GRAV er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AGRV.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
G2R1A1V4

Ved å legge til én bokstav til GRAV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
AVGÅR 12
GAUVR 12
GRUVA 12
GROVA 10
KVARG 10
VIRGA 9
VERGA 9
VEGRA 9
VARIG 9
VAGER 9
AVGIR 9
GREVA 9
GRAVE 9
GRAVD 9
GAVER 9
GARVE 9
VRANG 9

Ord som starter på GRAV

OrdPoeng
GRAVEFARTØY 25
GRAVRØYSENE 24
GRAVRØYSEN 23
GRAVRØYSER 23
GRAVGJÆSER 23
GRAVUTSTYR 22
GRAVRØVEREN 22
GRAVRØYSA 22
GRAVFØLGENE 21
GRAVRØVERE 21
GRAVBYENE 21
GRAVRØYS 21
GRAVKLÆRNE 20
GRAVFØLGET 20
GRAVBYER 20
GRAVMÆLENE 20
GRAVMYRTEN 20
GRAVMYRTER 20
GRAVFØLGER 20
GRAVHAUGER 20
GRAVBYEN 20
GRAVRØVER 20
GRAVHAUGEN 20
GRAVITASJON 19
GRAVFØLGE 19
GRAVRØSTENE 19
GRAVSTØTTEN 19
GRAVALVORET 19
GRAVKAPELLA 19
GRAVFØLGA 19
GRAVLYSENE 19
GRAVSKIPENE 19
GRAVHULENE 19
GRAVKJELLER 19
GRAVMÆLER 19
GRAVMÆLET 19
GRAVSKIPET 18
GRAVLAMPEN 18
GRAVLAMPER 18
GRAVSTØTTE 18
GRAVMYRT 18
GRAVFUNNET 18
GRAVRØSTER 18
GRAVHAUG 18
GRAVALVORA 18
GRAVMÆLE 18
GRAVSTØTTA 18
GRAVHULER 18
GRAVÆRENE 18
GRAVHULEN 18
GRAVPLASSEN 18
GRAVBY 18
GRAVRUSTENE 18
GRAVLYSET 18
GRAVLEGGING 18
GRAVRØSTEN 18
GRAVYRENE 18
GRAVROVENE 18
GRAVSVINENE 18
GRAVKAPELL 18
GRAVMÆLA 18
GRAVKLÆR 18
GRAVEARBEID 18
GRAVROVET 17
GRAVURNENE 17
GRAVLUNDEN 17
GRAVØRENE 17
GRAVÆRER 17
GRAVHOLENE 17
GRAVYRER 17
GRAVKAMMER 17
GRAVLAMPE 17
GRAVRUSTEN 17
GRAVEBEINA 17
GRAVRØSTA 17
GRAVFUNNA 17
GRAVSVINET 17
GRAVSKIPA 17
GRAVGÅSEN 17
GRAVØLENE 17
GRAVEBIENE 17
GRAVGJESS 17
GRAVALVOR 17
GRAVRUSTER 17
GRAVLAMPA 17
GRAVSVARTE 17
GRAVÆREN 17
GRAVEMASKIN 17
GRAVHULE 17
GRAVSTIKKER 17
GRAVFESTING 17
GRAVEBENET 17
GRAVLYSA 17
GRAVHULA 17
GRAVYREN 17
GRAVLUNDER 17
GRAVGODSENE 17
GRAVSTIKKEL 17
GRAVLYS 16
GRAVSANGENE 16
GRAVITERING 16
GRAVSETTING 16
GRAVROVA 16
GRAVGANGEN 16
GRAVGÅSA 16
GRAVIGRADEN 16
GRAVEBIEN 16
GRAVFESTEDE 16
GRAVSVART 16
GRAVURNEN 16
GRAVHOLEN 16
GRAVSVINA 16
GRAVEBIER 16
GRAVSKRIFT 16
GRAVSALMENE 16
GRAVITONENE 16
GRAVERINGER 16
GRAVTUENE 16
GRAVSTIKLER 16
GRAVMINNENE 16
GRAVRUSTA 16
GRAVKIRKER 16
GRAVFELTENE 16
GRAVLEGGES 16
GRAVØLET 16
GRAVERINGEN 16
GRAVEBENA 16
GRAVPLASS 16
GRAVRØST 16
GRAVSKIP 16
GRAVSTIKKA 16
GRAVGODSET 16
GRAVGANGER 16
GRAVØRER 16
GRAVLEGGER 16
GRAVØREN 16
GRAVEBEIN 16
GRAVURNER 16
GRAVKIRKEN 16
GRAVHOLER 16
GRAVFUNN 16
GRAVSTIKKE 16
GRAVKANTEN 15
GRAVERINGA 15
GRAVITETENE 15
GRAVSTEINEN 15
GRAVSALMEN 15
GRAVENSTEIN 15
GRAVGATENE 15
GRAVFESTET 15
GRAVFREDER 15
GRAVFERDER 15
GRAVSANGEN 15
GRAVENSEREN 15
GRAVFELTER 15
GRAVKANTER 15
GRAVITONET 15
GRAVFELTET 15
GRAVLAKSER 15
GRAVITONER 15
GRAVFERDEN 15
GRAVMINNET 15
GRAVENSERNE 15
GRAVSTEDENE 15
GRAVSANGER 15
GRAVSALMER 15
GRAVESLEDER 15
GRAVFESTES 15
GRAVLAKSEN 15
GRAVISTEGN 15
GRAVFREDEN 15
GRAVFESTER 15
GRAVMINNER 15
GRAVSTEINER 15
GRAVTEGNET 15
GRAVURNA 15
GRAVGODSA 15
GRAVKIRKA 15
GRAVEBIA 15
GRAVRUST 15
GRAVTUEN 15
GRAVHOLE 15
GRAVHOLA 15
GRAVLUND 15
GRAVSVIN 15
GRAVLEGGE 15
GRAVEBIE 15
GRAVTUER 15
GRAVEBEN 15
GRAVGÅS 15
GRAVROV 15
GRAVØLA 15
GRAVYR 15
GRAVÆR 15
GRAVKIRKE 15
GRAVURNE 15
GRAVKAMRA 15
GRAVKAMRE 15
GRAVGATEN 14
GRAVTALENE 14
GRAVITETER 14
GRAVENSTEN 14
GRAVENSERE 14
GRAVIDITET 14
GRAVITETEN 14
GRAVENDENE 14
GRAVERENDE 14
GRAVSTEDER 14
GRAVITERES 14
GRAVFESTE 14
GRAVSETTES 14
GRAVTEGNA 14
GRAVLEGG 14
GRAVGANG 14
GRAVSALME 14
GRAVTUE 14
GRAVGATER 14
GRAVTUA 14
GRAVØR 14
GRAVIGRAD 14
GRAVLAGTE 14
GRAVØL 14
GRAVSETTER 14
GRAVSORTE 14
GRAVITERER 14
GRAVSTEDET 14
GRAVITERTE 14
GRAVFERDA 14
GRAVRANENE 14
GRAVFELTA 14
GRAVMINNE 14
GRAVINGEN 14
GRAVITONA 14
GRAVERING 14
GRAVMINNA 14
GRAVESLEDE 14
GRAVFESTA 14
GRAVGODS 14
GRAVRANET 13
GRAVGATE 13
GRAVGATA 13
GRAVSTEIN 13
GRAVISENE 13
GRAVSATTE 13
GRAVITERE 13
GRAVLAGT 13
GRAVKANT 13
GRAVITERT 13
GRAVFERD 13
GRAVENSER 13
GRAVLAKS 13
GRAVITON 13
GRAVFELT 13
GRAVSANG 13
GRAVSORT 13
GRAVTALER 13
GRAVFRED 13
GRAVENDER 13
GRAVTALEN 13
GRAVANDEN 13
GRAVSETTE 13
GRAVINGA 13
GRAVFEST 13
GRAVTEGN 13
GRAVEREN 12
GRAVENDE 12
GRAVING 12
GRAVERNE 12
GRAVITER 12
GRAVSETT 12
GRAVSATT 12
GRAVITET 12
GRAVTALE 12
GRAVSTED 12
GRAVERES 12
GRAVERTE 12
GRAVERER 12
GRAVISEN 12
GRAVANDA 12
GRAVISER 12
GRAVRANA 12
GRAVERE 11
GRAVEDE 11
GRAVRAN 11
GRAVETE 11
GRAVIDE 11
GRAVENE 11
GRAVERT 11
GRAVAND 11
GRAVEN 10
GRAVER 10
GRAVDE 10
GRAVID 10
GRAVLA 10
GRAVIS 10
GRAVET 10
GRAVES 10
GRAVD 9
GRAVE 9
GRAVA 9

Ord som slutter med GRAV

OrdPoeng
HØVDINGGRAV 25
BJØRNEGRAV 24
SKYTTERGRAV 21
KLIPPEGRAV 21
FESTNINGSGRAV 19
VIKINGGRAV 19
LØPEGRAV 19
LØVEGRAV 19
ULVEGRAV 18
KVINNEGRAV 18
ORKESTERGRAV 18
SMØREGRAV 18
DYREGRAV 17
BORGGRAV 17
SKIPSGRAV 17
VOLLGRAV 16
UNDERGRAV 16
VANNGRAV 15
VASSGRAV 15
URNEGRAV 15
KRIGSGRAV 15
SKANSEGRAV 15
TANKSGRAV 14
MASSEGRAV 14
FALLGRAV 13
TANKGRAV 13
BEGRAV 13
REINGRAV 12
NEDGRAV 11
INNGRAV 11

Lignende ord av GRAV

Anagram av GRAV

For mer informasjon om ordet GRAV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GRAV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok