GROV i Scrabble - ordspill.com

GROV i Scrabble

GROV er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GORV.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
G2R1O2V4

Ved å legge til én bokstav til GROV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GOVER 10
GROVE 10
GROVT 10

Ord som starter på GROV

OrdPoeng
GROVBRØDSKIVENE 31
GROVBRØDSKIVEN 30
GROVBRØDSKIVER 30
GROVBRØDSKIVA 29
GROVBRØDSKIVE 29
GROVKJØKKENENE 29
GROVKJØKKENET 28
GROVKJØKKENER 28
GROVPREPARERING 27
GROVVURDERINGER 27
GROVVURDERINGEN 27
GROVKJØKKENA 27
GROVHUGGINGENE 27
GROVVERSJONENE 26
GROVKJØKKEN 26
GROVBYGGETE 26
GROVHUGGINGEN 26
GROVHUGGINGER 26
GROVVURDERINGA 26
GROVBYGGEDE 26
GROVVURDERING 25
GROVHUGGINGA 25
GROVBYGGET 25
GROVKALKYLENE 25
GROVVERSJONER 25
GROVVERSJONEN 25
GROVPREPARERER 25
GROVHOGGINGENE 25
GROVPREPARERTE 25
GROVPREPARERES 25
GROVHOGGINGEN 24
GROVKNUSINGENE 24
GROVHUGGENDE 24
GROVHAKKINGENE 24
GROVPREPARERT 24
GROVKALKYLEN 24
GROVMJØLENE 24
GROVHOGGINGER 24
GROVHUGGING 24
GROVPREPARERE 24
GROVKALKYLER 24
GROVKNUSINGER 23
GROVHAKKINGEN 23
GROVBYGDE 23
GROVPREPARER 23
GROVHOGGINGA 23
GROVMJØLET 23
GROVVERSJON 23
GROVKOMIKKENE 23
GROVKNUSINGEN 23
GROVHUGGEDE 23
GROVHAKKINGER 23
GROVKALKYLE 23
GROVHUGGETE 23
GROVBRØDENE 23
GROVHOGGING 22
GROVHAKKINGA 22
GROVBRØDET 22
GROVHUGGER 22
GROVHUGGES 22
GROVKOMIKKEN 22
GROVKNUSINGA 22
GROVSORTERINGER 22
GROVHOGGENDE 22
GROVKALIBRETE 22
GROVSORTERINGEN 22
GROVKALIBREDE 22
GROVARBEIDERNE 22
GROVMJØLA 22
GROVARBEIDEREN 22
GROVBYGD 22
GROVHUGGET 22
GROVKOMIKKER 22
GROVHOGGEDE 21
GROVKNUSENDE 21
GROVKNUSING 21
GROVHOGGETE 21
GROVSORTERINGA 21
GROVMJØL 21
GROVARBEIDERE 21
GROVKALIBRET 21
GROVHUGGA 21
GROVHUGGE 21
GROVHAKKING 21
GROVBRØDA 21
GROVARBEIDENE 21
GROVHAKKENDE 21
GROVHOGGER 20
GROVSØKENE 20
GROVMÆLTE 20
GROVTELLINGENE 20
GROVARBEIDET 20
GROVHUGDE 20
GROVHOGGET 20
GROVSORTERENDE 20
GROVSKÅRENT 20
GROVHUGG 20
GROVKUTTENE 20
GROVHAKKETE 20
GROVBARKEDE 20
GROVSORTERING 20
GROVKALIBRA 20
GROVBARKETE 20
GROVHAKKEDE 20
GROVKOMIKK 20
GROVHOGGES 20
GROVARBEIDER 20
GROVBRØD 20
GROVKNUSER 19
GROVTELLINGER 19
GROVSKÅREN 19
GROVARBEIDA 19
GROVTELLINGEN 19
GROVSÅLDENE 19
GROVHAKKER 19
GROVKNUSTE 19
GROVMÆLT 19
GROVHOGGE 19
GROVSKÅRET 19
GROVSØKET 19
GROVÆRENE 19
GROVBARKET 19
GROVSKÅRNE 19
GROVHAKKET 19
GROVKUTTET 19
GROVHAKKES 19
GROVHUGD 19
GROVKNUSES 19
GROVHAKKA 18
GROVKNUST 18
GROVBARKA 18
GROVSORTERTE 18
GROVKORNEDE 18
GROVHOGDE 18
GROVSKISSENE 18
GROVMASKEDE 18
GROVSIKTENDE 18
GROVKORNETE 18
GROVKNUSE 18
GROVTELLINGA 18
GROVSORTERER 18
GROVSÅLDET 18
GROVARBEID 18
GROVHOGG 18
GROVSØKA 18
GROVÆRET 18
GROVMASKETE 18
GROVHAKKE 18
GROVKUTTA 18
GROVSORTERES 18
GROVKUTT 17
GROVHAKK 17
GROVSORTERT 17
GROVKNUS 17
GROVSÅLDA 17
GROVHOGD 17
GROVTELLENDE 17
GROVTELLING 17
GROVÆRA 17
GROVMALENDE 17
GROVSØK 17
GROVHETENE 17
GROVSKISSER 17
GROVSORTERE 17
GROVSIKTEDE 17
GROVMASKET 17
GROVSIKTETE 17
GROVSKISSEN 17
GROVKORNET 17
GROVSMEDENE 17
GROVSIKTET 16
GROVHETEN 16
GROVLEIRENE 16
GROVSMEDER 16
GROVMASKA 16
GROVKORNA 16
GROVSMIENE 16
GROVRISSENE 16
GROVMELENE 16
GROVSIKTES 16
GROVSORTER 16
GROVSIKTER 16
GROVSÅLD 16
GROVTELLETE 16
GROVHETER 16
GROVSMEDEN 16
GROVSALTENE 16
GROVÆR 16
GROVSKISSE 16
GROVSKISSA 16
GROVTELLEDE 16
GROVSANDENE 16
GROVMALER 15
GROVHETA 15
GROVLEIREN 15
GROVSIKTE 15
GROVSMIEN 15
GROVSANDEN 15
GROVSANDER 15
GROVMALTE 15
GROVSMIER 15
GROVTELLES 15
GROVMELET 15
GROVSALTER 15
GROVLEIRET 15
GROVSALTET 15
GROVSIKTA 15
GROVTELLET 15
GROVLEIRER 15
GROVRISSET 15
GROVTELLER 15
GROVMALES 15
GROVMOL 14
GROVHET 14
GROVMELA 14
GROVSIKT 14
GROVMALT 14
GROVLEIRA 14
GROVTALTE 14
GROVTELLE 14
GROVMALE 14
GROVISENE 14
GROVRISSA 14
GROVSMIA 14
GROVSALTA 14
GROVSMED 14
GROVTELLA 14
GROVSMIE 14
GROVTELTE 14
GROVLEIRE 14
GROVMEL 13
GROVMAL 13
GROVTALT 13
GROVISER 13
GROVSAND 13
GROVTELT 13
GROVLEIR 13
GROVESTE 13
GROVISEN 13
GROVTELL 13
GROVRISS 13
GROVSALT 13
GROVERE 12
GROVEST 12
GROVIS 11
GROVE 10
GROVT 10

Ord som slutter med GROV

OrdPoeng
UNDERGROV 17
BEGROV 14
FORGROV 14
NEDGROV 12

Lignende ord av GROV

Anagram av GROV

For mer informasjon om ordet GROV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GROV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok