GROV i Scrabble - ordspill.com

GROV i Scrabble

GROV er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GORV.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
G2R1O2V4

Ved å legge til én bokstav til GROV kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GOVER 10
GROVA 10
GROVE 10
GROVT 10
VIRGO 10

Ord som starter på GROV

OrdPoeng
GROVBRØDSKIVENE 31
GROVBRØDSKIVER 30
GROVBRØDSKIVEN 30
GROVKJØKKENENE 29
GROVBRØDSKIVE 29
GROVBRØDSKIVA 29
GROVKJØKKENER 28
GROVKJØKKENET 28
GROVPREPARERING 27
GROVKJØKKENA 27
GROVVURDERINGER 27
GROVVURDERINGEN 27
GROVHUGGINGENE 27
GROVBYGGEDE 26
GROVHUGGINGER 26
GROVVERSJONENE 26
GROVBYGGETE 26
GROVKJØKKEN 26
GROVHUGGINGEN 26
GROVVURDERINGA 26
GROVVURDERING 25
GROVVERSJONEN 25
GROVKALKYLENE 25
GROVHUGGINGA 25
GROVVERSJONER 25
GROVPREPARERES 25
GROVHOGGINGENE 25
GROVPREPARERER 25
GROVPREPARERTE 25
GROVBYGGET 25
GROVHAKKINGENE 24
GROVPREPARERT 24
GROVHOGGINGER 24
GROVPREPARERE 24
GROVHUGGING 24
GROVKALKYLER 24
GROVKNUSINGENE 24
GROVHUGGENDE 24
GROVHOGGINGEN 24
GROVKALKYLEN 24
GROVVERSJON 23
GROVPREPARER 23
GROVKALKYLE 23
GROVMJØLET 23
GROVHUGGETE 23
GROVKNUSINGEN 23
GROVHAKKINGER 23
GROVBRØDENE 23
GROVHAKKINGEN 23
GROVBYGDE 23
GROVKOMIKKENE 23
GROVKNUSINGER 23
GROVHOGGINGA 23
GROVHUGGEDE 23
GROVBRØDET 22
GROVHUGGET 22
GROVHOGGING 22
GROVHAKKINGA 22
GROVKOMIKKEN 22
GROVHUGGER 22
GROVHOGGENDE 22
GROVKNUSINGA 22
GROVHUGGES 22
GROVKALIBREDE 22
GROVSORTERINGER 22
GROVKOMIKKER 22
GROVSORTERINGEN 22
GROVARBEIDERNE 22
GROVKALIBRETE 22
GROVBYGD 22
GROVRASPINGEN 22
GROVARBEIDEREN 22
GROVARBEIDERE 21
GROVHOGGETE 21
GROVARBEIDENE 21
GROVSORTERINGA 21
GROVHUGGA 21
GROVKNUSING 21
GROVHOGGEDE 21
GROVKNUSENDE 21
GROVHAKKENDE 21
GROVHAKKING 21
GROVBRØDA 21
GROVHUGGE 21
GROVRASPINGA 21
GROVKALIBRET 21
GROVMJØL 21
GROVSØKENE 20
GROVSORTERENDE 20
GROVHOGGET 20
GROVTELLINGENE 20
GROVSKÅRENT 20
GROVHOGGER 20
GROVRASPENDE 20
GROVKUTTENE 20
GROVKULLENE 20
GROVSKAPENE 20
GROVBARKETE 20
GROVRASPING 20
GROVHAKKEDE 20
GROVHAKKETE 20
GROVKALIBRA 20
GROVBARKEDE 20
GROVKOMIKK 20
GROVARBEIDER 20
GROVARBEIDET 20
GROVSORTERING 20
GROVHOGGES 20
GROVHUGDE 20
GROVBRØD 20
GROVHUGG 20
GROVMÆLTE 20
GROVRASPEDE 19
GROVHAKKES 19
GROVRASPETE 19
GROVKNUSTE 19
GROVKNUSES 19
GROVKULLET 19
GROVARBEIDA 19
GROVKAMMENE 19
GROVSKÅRNE 19
GROVSKAPER 19
GROVSÅLDENE 19
GROVHAKKET 19
GROVVERNENE 19
GROVKUTTET 19
GROVMALINGEN 19
GROVSØKET 19
GROVSKÅRET 19
GROVTELLINGER 19
GROVSKAPEN 19
GROVHUGD 19
GROVHAKKER 19
GROVTELLINGEN 19
GROVHOGGE 19
GROVMÆLT 19
GROVKNUSER 19
GROVSKÅREN 19
GROVBARKET 19
GROVBARKA 18
GROVKORNEDE 18
GROVMASKETE 18
GROVKNUST 18
GROVKNUSE 18
GROVKORNETE 18
GROVKULLA 18
GROVARBEID 18
GROVMALINGA 18
GROVHOGDE 18
GROVMASKEDE 18
GROVTELLINGA 18
GROVHAKKA 18
GROVSORTERTE 18
GROVSIKTENDE 18
GROVSKISSENE 18
GROVSORTERER 18
GROVÆRET 18
GROVSORTERES 18
GROVHOGG 18
GROVSØKA 18
GROVRASPES 18
GROVHAKKE 18
GROVKAMMEN 18
GROVRASPET 18
GROVSÅLDET 18
GROVRASPER 18
GROVKUTTA 18
GROVKAMMER 18
GROVVERNET 18
GROVULLEN 17
GROVKULL 17
GROVKUTT 17
GROVSKAP 17
GROVTELLING 17
GROVTELLENDE 17
GROVSKISSER 17
GROVHAKK 17
GROVRASPE 17
GROVKORNET 17
GROVVERNA 17
GROVMALENDE 17
GROVMALING 17
GROVHETENE 17
GROVKOLENE 17
GROVSORTERE 17
GROVRASPA 17
GROVSIKTETE 17
GROVSKISSEN 17
GROVSMEDENE 17
GROVMASKET 17
GROVSIKTEDE 17
GROVKNUS 17
GROVSORTERT 17
GROVSÅLDA 17
GROVHOGD 17
GROVSØK 17
GROVSMEDER 16
GROVÆR 16
GROVSIKTER 16
GROVSANDENE 16
GROVSÅLD 16
GROVVERN 16
GROVSKISSE 16
GROVSORTER 16
GROVFILENE 16
GROVHETER 16
GROVRASP 16
GROVULLA 16
GROVKORNA 16
GROVLEIRENE 16
GROVSMIENE 16
GROVTELLEDE 16
GROVMASKA 16
GROVHETEN 16
GROVSKISSA 16
GROVLEIKEN 16
GROVSIKTES 16
GROVTELLETE 16
GROVKOLET 16
GROVFORET 16
GROVRISSENE 16
GROVSMEDEN 16
GROVSMIDDE 16
GROVSIKTET 16
GROVKOLA 15
GROVSANDER 15
GROVSMIDD 15
GROVRISSET 15
GROVHETA 15
GROVMELET 15
GROVMALES 15
GROVLEIRER 15
GROVTELLER 15
GROVULL 15
GROVSIKTA 15
GROVFILEN 15
GROVSANDEN 15
GROVSIKTE 15
GROVTELLET 15
GROVFILER 15
GROVMALER 15
GROVTELLES 15
GROVSMIER 15
GROVMALTE 15
GROVSMIEN 15
GROVLEIRET 15
GROVSALTET 15
GROVLEIREN 15
GROVFOR 14
GROVKAM 14
GROVSIKT 14
GROVMOL 14
GROVISENE 14
GROVSMIE 14
GROVLEIRE 14
GROVMALT 14
GROVTELLE 14
GROVKOL 14
GROVHET 14
GROVSILTE 14
GROVTELTE 14
GROVLEIRA 14
GROVLEIK 14
GROVELIG 14
GROVSMIA 14
GROVMALE 14
GROVFILA 14
GROVTELLA 14
GROVRISSA 14
GROVTALTE 14
GROVSMED 14
GROVTALT 13
GROVTELL 13
GROVLEIR 13
GROVFIL 13
GROVMAL 13
GROVMEL 13
GROVTELT 13
GROVSALT 13
GROVISEN 13
GROVISER 13
GROVRISS 13
GROVESTE 13
GROVSAND 13
GROVSILT 13
GROVENE 12
GROVERE 12
GROVEST 12
GROVEN 11
GROVIS 11
GROVER 11
GROVE 10
GROVA 10
GROVT 10

Ord som slutter med GROV

OrdPoeng
UNDERGROV 17
BEGROV 14
FORGROV 14
NEDGROV 12

Lignende ord av GROV

Anagram av GROV

For mer informasjon om ordet GROV kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GROV til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok