GYM i Scrabble - ordspill.com

GYM i Scrabble

GYM er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GMY.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
G2Y6M2

Ved å legge til én bokstav til GYM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GYMP 14
MYGL 11
SMYG 11

Ord som starter på GYM

OrdPoeng
GYMNASTIKKØVING 32
GYMNASTIKKLÆRER 29
GYMNASPENSUMENE 29
GYMNASPENSUMER 28
GYMNASPENSUMET 28
GYMNASSAMFUNNET 27
GYMNASIESAMFUNN 27
GYMNASPENSUMA 27
GYMNASSAMFUNNA 26
GYMNASPENSUM 26
GYMGARDEROBENE 26
GYMGARDEROBEN 25
GYMTØYENE 25
GYMNOSPERMENE 25
GYMGARDEROBER 25
GYMNASSAMFUNN 25
GYMNASTIKKTIMER 25
GYMNASIEELEVENE 25
GYMNASTIKKTIMEN 25
GYMNASLEKTORENE 24
GYMNASPENSAENE 24
GYMBUKSENE 24
GYMNASIEELEVEN 24
GYMTØYET 24
GYMNASTIKKSALER 24
GYMNOSPERMER 24
GYMTØYER 24
GYMNASTIKKSALEN 24
GYMNASIEELEVER 24
GYMNASTIKKTIME 24
GYMGARDEROBE 24
GYMNASELEVENE 23
GYMBUKSER 23
GYMBUKSEN 23
GYMNASLEKTOREN 23
GYMNASLEKTORER 23
GYMNASTISERINGA 23
GYMTØYA 23
GYMNASIEELEV 22
GYMNASTISERING 22
GYMNASTIKKSAL 22
GYMNASELEVEN 22
GYMNASTIKKENE 22
GYMBUKSA 22
GYMNASELEVER 22
GYMNASTISERENDE 22
GYMLÆREREN 22
GYMBAGGENE 22
GYMLÆRERNE 22
GYMTØY 22
GYMBUKSE 22
GYMNASLEKTOR 21
GYMBAGGER 21
GYMNASTIKKER 21
GYMNASPENSA 21
GYMBAGGEN 21
GYMKHANAENE 21
GYMNASTIKKEN 21
GYMNASIETIDENE 21
GYMLÆRERE 21
GYMNASTISERER 20
GYMPINGEN 20
GYMNASTISERTE 20
GYMNASELEV 20
GYMKHANAER 20
GYMNASIETIDER 20
GYMNASIETIDEN 20
GYMSOKKENE 20
GYMKHANAEN 20
GYMNASIASTENE 20
GYMNASTISERES 20
GYMLÆRER 20
GYMNASIUM 20
GYMBAGENE 20
GYMPOSENE 20
GYMNASTIDENE 19
GYMNASTISERT 19
GYMSOKKEN 19
GYMDRAKTENE 19
GYMNASIASTEN 19
GYMNASTISKE 19
GYMPOSEN 19
GYMBAGEN 19
GYMBAGER 19
GYMNASIETIDA 19
GYMSOKKER 19
GYMPOSER 19
GYMNASTIKK 19
GYMNASIASTER 19
GYMNASTISERE 19
GYMBAGG 19
GYMPINGA 19
GYMDRAKTER 18
GYMNASTIDEN 18
GYMDRAKTEN 18
GYMMINGEN 18
GYMNASIETID 18
GYMNASTIDER 18
GYMKHANA 18
GYMNASTISK 18
GYMPING 18
GYMPOSE 18
GYMPENDE 18
GYMNASTISER 18
GYMNASTIDA 17
GYMNASIALT 17
GYMDRAKTA 17
GYMNASIALE 17
GYMNASTENE 17
GYMNASIAST 17
GYMBAG 17
GYMSOKK 17
GYMMINGA 17
GYMNASIENE 17
GYMTIMENE 17
GYMTIMER 16
GYMTIMEN 16
GYMPET 16
GYMDRAKT 16
GYMPER 16
GYMMING 16
GYMPES 16
GYMNASTID 16
GYMMENDE 16
GYMNASIER 16
GYMNASTEN 16
GYMNASIAL 16
GYMSALENE 16
GYMNASIET 16
GYMNASENE 16
GYMNASTER 16
GYMPE 15
GYMMETE 15
GYMPA 15
GYMMENE 15
GYMNASET 15
GYMMEDE 15
GYMNASIA 15
GYMNASER 15
GYMTIME 15
GYMSALER 15
GYMSALEN 15
GYMMET 14
GYMP 14
GYMNAST 14
GYMMER 14
GYMMEN 14
GYMMES 14
GYMNASA 14
GYMSAL 13
GYMME 13
GYMMA 13
GYMNAS 13

Ord som slutter med GYM

OrdPoeng
HUSMORGYM 23
VOKSENGYM 21

Bøyningsformer av GYM

Lignende ord av GYM

Anagram av GYM

For mer informasjon om ordet GYM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet GYM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok