HØG i Scrabble - ordspill.com

HØG i Scrabble

HØG er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GHØ.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
H3Ø5G2

Ved å legge til én bokstav til HØG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HØGD 11
HØGE 11
HØGT 11

Ord som starter på HØG

OrdPoeng
HØGREFLØYA 27
HØGBYGGENE 27
HØGREFLØY 26
HØGDEHOPPA 26
HØGREBØLGEN 26
HØGBYGGET 26
HØGREBØLGA 25
HØGDEHOPP 25
HØGDEPUNKTA 25
HØGBYGGA 25
HØGREBØLGE 25
HØGRYGGEDE 24
HØGDESJUKE 24
HØGRYGGETE 24
HØGDESJUKA 24
HØGRYGGENE 24
HØGBYGG 24
HØGDEPUNKT 24
HØGTRYKKET 24
HØGBLOKKEN 23
HØGBLOKKER 23
HØGRYGGET 23
HØGRYGGER 23
HØGDESYKER 23
HØGNIVÅENE 23
HØGDESYKEN 23
HØGTRYKKA 23
HØGTYSKENE 23
HØGRYGGEN 23
HØGTYSKER 22
HØGHÆLTE 22
HØGTRYKK 22
HØGBLOKKA 22
HØGDESYKE 22
HØGDESYKA 22
HØGNIVÅER 22
HØGBÅRENT 22
HØGTYSKEN 22
HØGNIVÅET 22
HØGRYGGA 22
HØGREKVINNA 22
HØGLYTTENE 22
HØGREVINGER 22
HØGDEHUSET 22
HØGBORGENE 22
HØGLYTTEN 21
HØGDEMÅLER 21
HØGDESKREKK 21
HØGTYSKE 21
HØGÆTTEDE 21
HØGSOMMERNE 21
HØGSTATUSEN 21
HØGBORGER 21
HØGLØNNEDE 21
HØGRØSTETE 21
HØGPROSAER 21
HØGLYTTER 21
HØGFJELLET 21
HØGGRAVIDE 21
HØGRØSTEDE 21
HØGTLØNNET 21
HØGÆTTETE 21
HØGLØNNETE 21
HØGVOKSTE 21
HØGBORGEN 21
HØGDEHUSA 21
HØGPROSAEN 21
HØGNIVÅA 21
HØGVERDIGE 21
HØGBÅREN 21
HØGHUSENE 21
HØGBLOKK 21
HØGBÅRNE 21
HØGHÆLT 21
HØGRYGG 21
HØGMÆLTE 21
HØGREAVISA 20
HØGRØSTET 20
HØGTLØNTE 20
HØGLØNNET 20
HØGREBENET 20
HØGREBEINA 20
HØGÆTTET 20
HØGNIVÅ 20
HØGSESONGEN 20
HØGVATNENE 20
HØGREVRIDD 20
HØGREVING 20
HØGREPARTI 20
HØGVANNENE 20
HØGREFOLKA 20
HØGTYSK 20
HØGGRAVID 20
HØGFJELLA 20
HØGMÆLT 20
HØGSOMMERE 20
HØGBORGA 20
HØGDEHUS 20
HØGVOKST 20
HØGVERDIG 20
HØGSPENNET 20
HØGREMARGEN 20
HØGLYTTE 20
HØGBLADENE 20
HØGHUSET 20
HØGTLØNNA 20
HØGREORGAN 19
HØGSKOLENE 19
HØGREFOLK 19
HØGREBENA 19
HØGRØSTA 19
HØGHALSETE 19
HØGREAVIS 19
HØGLYSE 19
HØGVATNET 19
HØGÆTTA 19
HØGREFOTEN 19
HØGVANNET 19
HØGDREKTIG 19
HØGBLADET 19
HØGBLADER 19
HØGSOMMER 19
HØGREBEIN 19
HØGOKTANEN 19
HØGLOFTEDE 19
HØGOKTANET 19
HØGSOMRENE 19
HØGBORG 19
HØGFINANSEN 19
HØGPROSA 19
HØGTLØNT 19
HØGOKTANER 19
HØGFJELL 19
HØGHALSEDE 19
HØGLOFTETE 19
HØGREHENDT 19
HØGLYST 19
HØGLYTT 19
HØGHUSA 19
HØGENERGIEN 19
HØGSPENTE 19
HØGSTATUS 19
HØGSPENNA 19
HØGLØNTE 19
HØGTERMINEN 19
HØGLØNNA 19
HØGGLANSER 18
HØGSESONG 18
HØGAKTELSE 18
HØGREMARG 18
HØGKANTENE 18
HØGTLESING 18
HØGTIDSDAG 18
HØGREARMER 18
HØGMESSENE 18
HØGTIDELIG 18
HØGTIDINGA 18
HØGAKTENDE 18
HØGLENDING 18
HØGSANGENE 18
HØGDERORET 18
HØGDEDRAGA 18
HØGREARMEN 18
HØGRØDE 18
HØGLØNT 18
HØGGLANSEN 18
HØGLYS 18
HØGRØDT 18
HØGSKOLEN 18
HØGOKTANA 18
HØGHUS 18
HØGSPENT 18
HØGSLETTENE 18
HØGLOFTET 18
HØGSKOLER 18
HØGSPENN 18
HØGVATNA 18
HØGREBEN 18
HØGBLADA 18
HØGVANNA 18
HØGSOMRER 18
HØGHALSET 18
HØGTIDENDE 17
HØGKANTER 17
HØGSTDAGS 17
HØGRØD 17
HØGSLETTER 17
HØGSANGEN 17
HØGMESSER 17
HØGLENDERE 17
HØGTALEREN 17
HØGSOMRE 17
HØGHALSA 17
HØGSTEMTE 17
HØGMESSEN 17
HØGDEDRAG 17
HØGSINNENE 17
HØGSKOLE 17
HØGSTERETT 17
HØGDEGRAD 17
HØGOKTAN 17
HØGSLETTEN 17
HØGRESIDER 17
HØGREMENN 17
HØGREFOT 17
HØGENERGI 17
HØGDERORA 17
HØGTERMIN 17
HØGKANTEN 17
HØGVATN 17
HØGSANGER 17
HØGTIDING 17
HØGLANDENE 17
HØGAKTETE 17
HØGSINNETE 17
HØGRESIDEN 17
HØGTALERNE 17
HØGVANN 17
HØGBLAD 17
HØGGIRENE 17
HØGLOFTA 17
HØGFINANS 17
HØGREMANN 17
HØGSINNEDE 17
HØGAKTEDE 17
HØGGLANS 16
HØGAKTER 16
HØGSTEMT 16
HØGGIRET 16
HØGMESSA 16
HØGAKTES 16
HØGREARM 16
HØGRESIDE 16
HØGLENDER 16
HØGTIDETE 16
HØGLANDET 16
HØGADELEN 16
HØGTALERE 16
HØGSLETTE 16
HØGSINNET 16
HØGRESIDA 16
HØGMESSE 16
HØGADLENE 16
HØGAKTET 16
HØGDEROR 16
HØGSLETTA 16
HØGTIDEDE 16
HØGSETENE 16
HØGTIDENE 16
HØGREISTE 16
HØGLANDA 15
HØGSETER 15
HØGTIDEN 15
HØGSETET 15
HØGTALER 15
HØGREIST 15
HØGTIDET 15
HØGSANG 15
HØGTIDES 15
HØGAKTA 15
HØGADLER 15
HØGSINNA 15
HØGKANT 15
HØGGIRA 15
HØGTIDER 15
HØGAKTE 15
HØGDENE 14
HØGSINN 14
HØGGIR 14
HØGESTE 14
HØGAKT 14
HØGSETA 14
HØGTIDE 14
HØGSETE 14
HØGTIDA 14
HØGLAND 14
HØGADEL 14
HØGDER 13
HØGTID 13
HØGDEN 13
HØGEST 13
HØGERE 13
HØGDE 12
HØGDA 12
HØGRE 12
HØGD 11
HØGT 11
HØGE 11

Ord som slutter med HØG

OrdPoeng
KJEPPHØG 25
JEVNHØG 20
HIMMELHØG 20
SKYHØG 19
HALVHØG 19
MIDDELSHØG 18
JAMHØG 17
TÅRNHØG 17
MIDDELHØG 17
METERHØG 16

Anagram av HØG

For mer informasjon om ordet HØG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HØG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok