HØG i Scrabble - ordspill.com

HØG i Scrabble

HØG er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GHØ.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
H3Ø5G2

Ved å legge til én bokstav til HØG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HØGD 11
HØGE 11
HØGT 11

Ord som starter på HØG

OrdPoeng
HØGREFLØYER 28
HØGREFLØYA 27
HØGBYGGENE 27
HØGDEHOPPA 26
HØGBYGGET 26
HØGREFLØY 26
HØGBYGGA 25
HØGDEHOPP 25
HØGREBØLGE 25
HØGREBØLGA 25
HØGDESJUKER 25
HØGFORRÆDER 25
HØGDESJUKE 24
HØGRYGGEDE 24
HØGRYGGETE 24
HØGRYGGENE 24
HØGBLOKKENE 24
HØGDESJUKA 24
HØGDEPUNKT 24
HØGBYGG 24
HØGTRYKKET 24
HØGTIDSKLÆR 24
HØGTRYKKA 23
HØGDESYKER 23
HØGNIVÅENE 23
HØGBLOKKER 23
HØGTYSKENE 23
HØGDESYKEN 23
HØGFREKVENS 23
HØGRYGGET 23
HØGRYGGEN 23
HØGBLOKKEN 23
HØGRYGGER 23
HØGTRYKK 22
HØGNIVÅER 22
HØGBÅRENT 22
HØGBORGENE 22
HØGTYSKEN 22
HØGTYSKER 22
HØGDESYKA 22
HØGDESYKE 22
HØGBLOKKA 22
HØGRYGGA 22
HØGNIVÅET 22
HØGLYTTENE 22
HØGHÆLTE 22
HØGDEHUSET 22
HØGTYSKE 21
HØGPROSAEN 21
HØGNIVÅA 21
HØGBÅREN 21
HØGMÆLTE 21
HØGDEHUSA 21
HØGBORGEN 21
HØGSTEMTHET 21
HØGLØNNETE 21
HØGRØSTETE 21
HØGBLOKK 21
HØGBÅRNE 21
HØGTLØNNET 21
HØGÆTTETE 21
HØGRYGG 21
HØGHÆLT 21
HØGPROSAER 21
HØGLØNNEDE 21
HØGFJELLET 21
HØGBORGER 21
HØGVERDIGE 21
HØGVOKSTE 21
HØGRØSTEDE 21
HØGLYTTER 21
HØGÆTTEDE 21
HØGGRAVIDE 21
HØGHUSENE 21
HØGLYTTEN 21
HØGDEMÅLER 21
HØGDEHUS 20
HØGTLØNTE 20
HØGVATNENE 20
HØGREVING 20
HØGVERDIG 20
HØGTLØNNA 20
HØGREVRIDD 20
HØGREPARTI 20
HØGBORGA 20
HØGRØSTET 20
HØGREAVISA 20
HØGGRAVID 20
HØGREBEINA 20
HØGFJELLA 20
HØGLØNNET 20
HØGVANNENE 20
HØGMÆLT 20
HØGALKALISK 20
HØGHUSET 20
HØGLYTTE 20
HØGÆTTET 20
HØGREFOLKA 20
HØGBLADENE 20
HØGTYSK 20
HØGNIVÅ 20
HØGSOMMERE 20
HØGVOKST 20
HØGSPENNET 20
HØGREBENET 20
HØGBLADET 19
HØGLYSE 19
HØGSOMMER 19
HØGREBENA 19
HØGHALSEDE 19
HØGVANNET 19
HØGRØSTA 19
HØGREFOLK 19
HØGVATNET 19
HØGLOFTEDE 19
HØGSKOLENE 19
HØGOKTANER 19
HØGLYST 19
HØGREORGAN 19
HØGBORG 19
HØGSTATUS 19
HØGHALSETE 19
HØGLYTT 19
HØGFJELL 19
HØGÆTTA 19
HØGHUSA 19
HØGREFOTEN 19
HØGAKTELSEN 19
HØGDREKTIG 19
HØGOKTANET 19
HØGLØNNA 19
HØGSPENTE 19
HØGTLØNT 19
HØGLØNTE 19
HØGREHENDT 19
HØGSPENNA 19
HØGLOFTETE 19
HØGBLADER 19
HØGOKTANEN 19
HØGPROSA 19
HØGDEDRAGET 19
HØGDEGRADER 19
HØGSOMRENE 19
HØGREBEIN 19
HØGREAVIS 19
HØGTTALENDE 18
HØGRESIDENE 18
HØGHUS 18
HØGREARMER 18
HØGSESONG 18
HØGDERORET 18
HØGKANTENE 18
HØGGLANSER 18
HØGAKTELSE 18
HØGRØDE 18
HØGOKTANA 18
HØGHALSET 18
HØGLYS 18
HØGSPENT 18
HØGSOMRER 18
HØGAKTENDE 18
HØGVANNA 18
HØGVATNA 18
HØGBLADA 18
HØGGLANSEN 18
HØGREARMEN 18
HØGTIDSDAG 18
HØGDEDRAGA 18
HØGSKOLER 18
HØGTIDINGA 18
HØGREMARG 18
HØGTIDELIG 18
HØGSKOLEN 18
HØGREBEN 18
HØGTLESING 18
HØGSPENN 18
HØGMESSENE 18
HØGLOFTET 18
HØGRØDT 18
HØGLENDING 18
HØGLØNT 18
HØGSANGENE 18
HØGRESIDER 17
HØGTALEREN 17
HØGSLETTEN 17
HØGTALERNE 17
HØGSTERETT 17
HØGTIDENDE 17
HØGLENDERE 17
HØGSINNETE 17
HØGSINNEDE 17
HØGLANDENE 17
HØGSINNENE 17
HØGRESIDEN 17
HØGKANTER 17
HØGSLETTER 17
HØGSANGER 17
HØGSANGEN 17
HØGREMENN 17
HØGMESSER 17
HØGFINANS 17
HØGENERGI 17
HØGREFOT 17
HØGSOMRE 17
HØGDEGRAD 17
HØGSKOLE 17
HØGLOFTA 17
HØGOKTAN 17
HØGVATN 17
HØGDEDRAG 17
HØGTIDING 17
HØGREMANN 17
HØGKANTEN 17
HØGRØD 17
HØGSTEMTE 17
HØGAKTETE 17
HØGGIRENE 17
HØGVANN 17
HØGHALSA 17
HØGTERMIN 17
HØGDERORA 17
HØGAKTEDE 17
HØGMESSEN 17
HØGBLAD 17
HØGSTDAGS 17
HØGAKTES 16
HØGREARM 16
HØGGLANS 16
HØGAKTET 16
HØGMESSE 16
HØGGIRET 16
HØGSETENE 16
HØGMESSA 16
HØGDEROR 16
HØGSTEMT 16
HØGSLETTA 16
HØGRESIDE 16
HØGTALERE 16
HØGSLETTE 16
HØGSINNET 16
HØGTIDENE 16
HØGRESIDA 16
HØGLENDER 16
HØGTIDETE 16
HØGADLENE 16
HØGADELEN 16
HØGLANDET 16
HØGAKTER 16
HØGREISTE 16
HØGTIDEDE 16
HØGSETER 15
HØGGIRA 15
HØGTIDES 15
HØGADLER 15
HØGKANT 15
HØGSANG 15
HØGLANDA 15
HØGAKTA 15
HØGTALER 15
HØGREIST 15
HØGTIDET 15
HØGSINNA 15
HØGSETET 15
HØGTIDEN 15
HØGAKTE 15
HØGTIDER 15
HØGGIR 14
HØGTIDA 14
HØGSINN 14
HØGAKT 14
HØGTIDE 14
HØGLAND 14
HØGSETE 14
HØGADEL 14
HØGDENE 14
HØGESTE 14
HØGSETA 14
HØGEST 13
HØGDEN 13
HØGDER 13
HØGERE 13
HØGTID 13
HØGDE 12
HØGDA 12
HØGRE 12
HØGT 11
HØGD 11
HØGE 11

Ord som slutter med HØG

OrdPoeng
KJEPPHØG 25
JEVNHØG 20
HIMMELHØG 20
SKYHØG 19
HALVHØG 19
MIDDELSHØG 18
JAMHØG 17
TÅRNHØG 17
MIDDELHØG 17
METERHØG 16

Anagram av HØG

For mer informasjon om ordet HØG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HØG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok