HØN i Scrabble - ordspill.com

HØN i Scrabble

HØN er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver HNØ.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
H3Ø5N1

Ved å legge til én bokstav til HØN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YN 15
EN 10
HØNA 10
HØNE 10
HØNS 10

Ord som starter på HØN

OrdPoeng
HØNSEBULJONGENE 32
HØNSEBULJONGER 31
HØNSEBULJONGEN 31
HØNEKJUKLINGENE 30
HØNEKJUKLINGEN 29
HØNSEBULJONG 29
HØNEKJUKLINGER 29
HØNSEGJØDSLENE 28
HØNSEOPPDRETTET 28
HØNSEGJØDSELEN 28
HØNEKJUKLING 27
HØNSEKJØTTENE 27
HØNEKYLLINGENE 27
HØNSEGJØDSLER 27
HØNSEOPPDRETTA 27
HØNSESUPPENE 27
HØNEKYLLINGEN 26
HØNSESUPPEN 26
HØNSEGJØDSEL 26
HØNSEKJØTTET 26
HØNSEGJØDSLA 26
HØNSESUPPER 26
HØNEKYLLINGER 26
HØNSEOPPDRETT 26
HØNSESUPPE 25
HØNSEKJØTTA 25
HØNSESUPPA 25
HØNSEHJERNENE 24
HØNEBLUNDENE 24
HØNSEKJØTT 24
HØNSEHAUKENE 24
HØNEKYLLING 24
HØNSEHJERNER 23
HØNEBLUNDER 23
HØNSEFRIKASSEER 23
HØNSEHAUKER 23
HØNSEHAUKEN 23
HØNEBLUNDEN 23
HØNSEFRIKASSEEN 23
HØNSEFUGLENE 23
HØNSEHJERNEN 23
HØNSEGÅRDENE 22
HØNEMØDRENE 22
HØNSEFUGLER 22
HØNSEHJERNE 22
HØNSENETTINGENE 22
HØNSEFUGLEN 22
HØNSEHUSENE 22
HØNSEFRIKASSE 21
HØNSENETTINGER 21
HØNSEGÅRDER 21
HØNSEHUENE 21
HØNEMØDRER 21
HØNEBLUND 21
HØNSEGÅRDEN 21
HØNSEHAUK 21
HØNSEHUSET 21
HØNSENETTINGEN 21
HØNSEHUER 20
HØNEMØDRE 20
HØNSEHODENE 20
HØNSEFUGL 20
HØNSEHUSA 20
HØNSEHUET 20
HØNSEFARMENE 20
HØNSEHUS 19
HØNSEGÅRD 19
HØNSEHUA 19
HØNSEFARMEN 19
HØNSEEGGENE 19
HØNSEHUE 19
HØNSEFARMER 19
HØNSENETTING 19
HØNSEFORENE 19
HØNSEHODER 19
HØNSEGARDENE 19
HØNSEHODET 19
HØNSESTIGENE 19
HØNSEGARDEN 18
HØNSESTIGER 18
HØNSEHODA 18
HØNSESTIGEN 18
HØNSEGARDER 18
HØNSEEGGET 18
HØNSEFORET 18
HØNSEHODE 18
HØNSESTIGE 17
HØNSINGENE 17
HØNSEEGGA 17
HØNSEFORA 17
HØNSEFARM 17
HØNEMOREN 17
HØNSEFOR 16
HØNEMORA 16
HØNSINGEN 16
HØNSEEGG 16
HØNSINGER 16
HØNSEGARD 16
HØNSERIENE 16
HØNSERIER 15
HØNSINGA 15
HØNEMOR 15
HØNSERIET 15
HØNSERIA 14
HØNSENDE 14
HØNSING 14
HØNISKE 14
HØNSEDE 13
HØNISK 13
HØNENDE 13
HØNSETE 13
HØNSERI 13
HØNSENE 13
HØNSES 12
HØNETE 12
HØNENE 12
HØNSER 12
HØNSET 12
HØNER 11
HØNSE 11
HØNET 11
HØNSA 11
HØNEN 11
HØNS 10
HØNE 10
HØNA 10

Anagram av HØN

For mer informasjon om ordet HØN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HØN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok