HØN i Scrabble - ordspill.com

HØN i Scrabble

HØN er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver HNØ.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
H3Ø5N1

Ved å legge til én bokstav til HØN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YN 15
EN 10
HØNA 10
HØNE 10
HØNS 10

Ord som starter på HØN

OrdPoeng
HØNSEBULJONGENE 32
HØNSEBULJONGER 31
HØNSEBULJONGEN 31
HØNEKJUKLINGENE 30
HØNSEBULJONG 29
HØNEKJUKLINGEN 29
HØNEKJUKLINGER 29
HØNSEGJØDSELEN 28
HØNSEGJØDSLENE 28
HØNSEOPPDRETTET 28
HØNEKYLLINGENE 27
HØNEKJUKLING 27
HØNSEKJØTTENE 27
HØNSESUPPENE 27
HØNSEOPPDRETTA 27
HØNSEGJØDSLER 27
HØNEKYLLINGEN 26
HØNSEGJØDSEL 26
HØNSESUPPEN 26
HØNSEGJØDSLA 26
HØNSEKJØTTET 26
HØNEKYLLINGER 26
HØNSEOPPDRETT 26
HØNSESUPPER 26
HØNSESUPPE 25
HØNSEKJØTTA 25
HØNSESUPPA 25
HØNEBLUNDENE 24
HØNSEHJERNENE 24
HØNEKYLLING 24
HØNSEHAUKENE 24
HØNSEKJØTT 24
HØNSEFRIKASSEEN 23
HØNSEFUGLENE 23
HØNSEHJERNEN 23
HØNSEFRIKASSEER 23
HØNSEHJERNER 23
HØNSEHAUKEN 23
HØNEBLUNDEN 23
HØNEBLUNDER 23
HØNSEHAUKER 23
HØNSEFUGLEN 22
HØNSEHJERNE 22
HØNSEHUSENE 22
HØNSENETTINGENE 22
HØNEMØDRENE 22
HØNSEFUGLER 22
HØNSEGÅRDENE 22
HØNSEHUSET 21
HØNSEGÅRDER 21
HØNSEHUENE 21
HØNSEGÅRDEN 21
HØNEMØDRER 21
HØNEBLUND 21
HØNSENETTINGER 21
HØNSENETTINGEN 21
HØNSEFRIKASSE 21
HØNSEHAUK 21
HØNSEHODENE 20
HØNSEHUSA 20
HØNSEHUER 20
HØNSEHUET 20
HØNEMØDRE 20
HØNSEFARMENE 20
HØNSEFUGL 20
HØNSEFARMER 19
HØNSEGARDENE 19
HØNSESTIGENE 19
HØNSEEGGENE 19
HØNSENETTING 19
HØNSEFARMEN 19
HØNSEHUA 19
HØNSEFORENE 19
HØNSEHUE 19
HØNSEHUS 19
HØNSEHODET 19
HØNSEHODER 19
HØNSEGÅRD 19
HØNSEHODE 18
HØNSESTIGEN 18
HØNSEHODA 18
HØNSEGARDEN 18
HØNSEEGGET 18
HØNSESTIGER 18
HØNSEGARDER 18
HØNSEFORET 18
HØNEMOREN 17
HØNSEEGGA 17
HØNSEFORA 17
HØNSINGENE 17
HØNSEFARM 17
HØNSESTIGE 17
HØNSEEGG 16
HØNSERIENE 16
HØNSEGARD 16
HØNSINGEN 16
HØNEMORA 16
HØNSINGER 16
HØNSEFOR 16
HØNEMOR 15
HØNSINGA 15
HØNSERIET 15
HØNSERIER 15
HØNISKE 14
HØNSENDE 14
HØNSERIA 14
HØNSING 14
HØNSERI 13
HØNSETE 13
HØNSEDE 13
HØNENDE 13
HØNISK 13
HØNSENE 13
HØNSER 12
HØNSET 12
HØNETE 12
HØNENE 12
HØNSES 12
HØNER 11
HØNSE 11
HØNET 11
HØNEN 11
HØNSA 11
HØNA 10
HØNS 10
HØNE 10

Anagram av HØN

For mer informasjon om ordet HØN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HØN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok