HØN i Scrabble - ordspill.com

HØN i Scrabble

HØN er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver HNØ.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
H3Ø5N1

Ved å legge til én bokstav til HØN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YN 15
EN 10
HØNA 10
HØNE 10
HØNS 10

Ord som starter på HØN

OrdPoeng
HØNSEBULJONGENE 32
HØNSEBULJONGER 31
HØNSEBULJONGEN 31
HØNEKJUKLINGENE 30
HØNSEBULJONG 29
HØNEKJUKLINGER 29
HØNEKJUKLINGEN 29
HØNSEOPPDRETTET 28
HØNSEGJØDSLENE 28
HØNSEGJØDSELEN 28
HØNSESUPPENE 27
HØNSEGJØDSLER 27
HØNSEKJØTTENE 27
HØNSEOPPDRETTA 27
HØNEKYLLINGENE 27
HØNEKJUKLING 27
HØNSEGJØDSLA 26
HØNSEGJØDSEL 26
HØNSEKJØTTET 26
HØNSESUPPER 26
HØNEKYLLINGER 26
HØNSESUPPEN 26
HØNEKYLLINGEN 26
HØNSEOPPDRETT 26
HØNSESUPPE 25
HØNSESUPPA 25
HØNSEKJØTTA 25
HØNEBLUNDENE 24
HØNSEHJERNENE 24
HØNEKYLLING 24
HØNSEHAUKENE 24
HØNSEKJØTT 24
HØNSEHAUKEN 23
HØNSEFRIKASSEER 23
HØNSEHAUKER 23
HØNEBLUNDEN 23
HØNSEHJERNER 23
HØNSEFUGLENE 23
HØNSEFRIKASSEEN 23
HØNSEHJERNEN 23
HØNEBLUNDER 23
HØNSEFUGLER 22
HØNSENETTINGENE 22
HØNSEHUSENE 22
HØNEMØDRENE 22
HØNSEFUGLEN 22
HØNSEHJERNE 22
HØNSEGÅRDENE 22
HØNSEHUENE 21
HØNSEGÅRDER 21
HØNSENETTINGEN 21
HØNSEHUSET 21
HØNSEFRIKASSE 21
HØNEBLUND 21
HØNSEHAUK 21
HØNSEGÅRDEN 21
HØNSENETTINGER 21
HØNEMØDRER 21
HØNSEHODENE 20
HØNSEHUER 20
HØNSEHUSA 20
HØNSEHUET 20
HØNEMØDRE 20
HØNSEFARMENE 20
HØNSEFUGL 20
HØNSEGÅRD 19
HØNSEFARMEN 19
HØNSENETTING 19
HØNSESTIGENE 19
HØNSEHUE 19
HØNSEGARDENE 19
HØNSEHUS 19
HØNSEFARMER 19
HØNSEHUA 19
HØNSEEGGENE 19
HØNSEFORENE 19
HØNSEHODER 19
HØNSEHODET 19
HØNSEHODA 18
HØNSEHODE 18
HØNSEFORET 18
HØNSESTIGEN 18
HØNSEEGGET 18
HØNSESTIGER 18
HØNSEGARDER 18
HØNSEGARDEN 18
HØNSINGENE 17
HØNEMOREN 17
HØNSESTIGE 17
HØNSEEGGA 17
HØNSEFORA 17
HØNSEFARM 17
HØNEMORA 16
HØNSEFOR 16
HØNSEGARD 16
HØNSEEGG 16
HØNSINGER 16
HØNSERIENE 16
HØNSINGEN 16
HØNSERIET 15
HØNSINGA 15
HØNEMOR 15
HØNSERIER 15
HØNSENDE 14
HØNSING 14
HØNISKE 14
HØNSERIA 14
HØNSENE 13
HØNISK 13
HØNSETE 13
HØNSEDE 13
HØNENDE 13
HØNSERI 13
HØNSET 12
HØNSES 12
HØNSER 12
HØNENE 12
HØNETE 12
HØNSE 11
HØNET 11
HØNEN 11
HØNER 11
HØNSA 11
HØNA 10
HØNS 10
HØNE 10

Anagram av HØN

For mer informasjon om ordet HØN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HØN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok