HAS i Scrabble - ordspill.com

HAS i Scrabble

HAS er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AHS.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
H3A1S1

Ved å legge til én bokstav til HAS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CASH 15
HYSA 11
HASJ 9
HUSA 9
HASP 9
HAUS 9
SJAH 9
HAMS 7
HOSA 7
SHAG 7
SHAK 7
HASE 6
HANS 6
HAST 6
DASH 6
HESA 6
HALS 6
LASH 6

Ord som starter på HAS

OrdPoeng
HASJMISBRUKEREN 28
HASJMISBRUKERNE 28
HASJMISBRUKERE 27
HASJRØYKEREN 27
HASJMISBRUKENE 27
HASJRØYKERNE 27
HASJSMUGLINGENE 26
HASJMISBRUKER 26
HASJUNGDOMMENE 26
HASJMISBRUKET 26
HASJMISBRUKEN 26
HASJRØYKERE 26
HASJUNGDOMMEN 25
HASTVERKSPREGET 25
HASJKLUMPENE 25
HASJSMUGLINGEN 25
HASJMISBRUKA 25
HASJMILJØENE 25
HASJSMUGLINGER 25
HASJRØYKEN 25
HASJUNGDOMMER 25
HASJRØYKER 25
HASJMILJØER 24
HASTEJOBBENE 24
HASJKLUMPER 24
HASJKLUMPEN 24
HASJMISBRUK 24
HASJMILJØET 24
HASTVERKSPREGA 24
HASJSMUGLINGA 24
HASTVERKSARBEID 24
HASJRØYK 23
HASJSMUGLING 23
HASTVERKSPREG 23
HASTEJOBBER 23
HASJMILJØA 23
HASTEJOBBEN 23
HASJUTSALGENE 22
HASJBESLAGENE 22
HASJKONTROLLER 22
HASJGJENGENE 22
HASJKONTROLLEN 22
HASTEPARAGRAFEN 22
HASTEPARAGRAFER 22
HASJKLUMP 22
HASJMILJØ 22
HASJGJENGER 21
HASJBESLAGET 21
HASJRØKEREN 21
HASTEJOBB 21
HASJUNGDOM 21
HASJUTSALGET 21
HASTEAKSJONENE 21
HASJPIPENE 21
HASJGJENGEN 21
HASJRØKERNE 21
HASPELSTENGENE 20
HASTEAKSJONEN 20
HASJRØKENE 20
HASTEAKSJONER 20
HASJPLANTENE 20
HASTEPARAGRAF 20
HASTESTEMPELET 20
HASJKONTROLL 20
HASTEVEDTAKENE 20
HASJPIPER 20
HASJPARTIENE 20
HASJUTSALGA 20
HASJRØKERE 20
HASARDSPELLEREN 20
HASJPIPEN 20
HASJFRØENE 20
HASARDSPILLERNE 20
HASARDSPILLEREN 20
HASTESTEMPLENE 20
HASJBESLAGA 20
HASARDSPELLERE 19
HASSELFAMILIENE 19
HASARDSPILLENE 19
HASJRØKEN 19
HASJPARTIER 19
HASJPARTIET 19
HASJRØKER 19
HASPELSNELLENE 19
HASJOLJENE 19
HASJPLANTER 19
HASJGJENG 19
HASJUTSALG 19
HASTESTEMPLET 19
HASJFRØET 19
HASTESTEMPLER 19
HASPELSTENGER 19
HASJPIPA 19
HASPELSTANGEN 19
HASJLUKTEN 19
HASSELNØTTENE 19
HASJPIPE 19
HASTEVEDTAKET 19
HASARDSPELLENE 19
HASJBESLAG 19
HASJPLANTEN 19
HASARDSPILLERE 19
HASJPARTIA 18
HASTEMØTENE 18
HASJISJENE 18
HASJPLANTA 18
HASJOLJER 18
HASJPLANTE 18
HASTEAKSJON 18
HASSELNØTTER 18
HASJRUSENE 18
HASTETILFELLENE 18
HASSELNØTTEN 18
HASSELFAMILIEN 18
HASPELSNELLEN 18
HASJFRØA 18
HASARDSPILLER 18
HASJSELGEREN 18
HASPELSTANGA 18
HASARDSPELLER 18
HASTESTEMPLA 18
HASPELSNELLER 18
HASARDSPELLET 18
HASARDSPILLET 18
HASTESTEMPEL 18
HASJSELGERNE 18
HASTEVEDTAKA 18
HASJLUKTA 18
HASSELFAMILIER 18
HASJOLJEN 18
HASTETILTAKENE 17
HASSELFAMILIE 17
HASTETILFELLER 17
HASSELNØTTA 17
HASJOLJA 17
HASJSALGENE 17
HASTETILFELLET 17
HASTEVEDTAK 17
HASTVERKENE 17
HASJRØK 17
HASTEMØTER 17
HASJFRØ 17
HASPLINGENE 17
HASJRUSEN 17
HASJOLJE 17
HASTELOVENE 17
HASJRUSET 17
HASTIGHETENE 17
HASJRUSER 17
HASJISJER 17
HASJSELGERE 17
HASJPARTI 17
HASARDSPILLA 17
HASTEMØTET 17
HASPELSNELLA 17
HASJKAKENE 17
HASPELSTANG 17
HASARDSPELLA 17
HASPELSNELLE 17
HASJISJEN 17
HASJLUKT 17
HASARDSPILL 16
HASTETILFELLE 16
HASTETILFELLA 16
HASTIGHETER 16
HASARDSPELL 16
HASTETILTAKET 16
HASARDIØST 16
HASTIGHETEN 16
HASJSAKENE 16
HASTEMØTA 16
HASJKAKER 16
HASTEMØTE 16
HASTELOVER 16
HASJRUSA 16
HASSELNØTT 16
HASPLINGEN 16
HASARDIØSE 16
HASJKAKEN 16
HASTVERKET 16
HASPINGENE 16
HASTELOVEN 16
HASPLINGER 16
HASJSELGER 16
HASJSALGET 16
HASJSALGA 15
HASJSAKER 15
HASJSAKEN 15
HASJKAKA 15
HASARDIØS 15
HASTETILTAKA 15
HASPLINGA 15
HASJINGEN 15
HASJKAKE 15
HASTIGHETA 15
HASTVERKA 15
HASJRUS 15
HASPINGER 15
HASPINGEN 15
HASJISJ 15
HASPLING 14
HASJSALG 14
HASJSAKA 14
HASTVERK 14
HASTELOV 14
HASJINGA 14
HASPINGA 14
HASTIGHET 14
HASTESAKENE 14
HASPLENDE 14
HASTETILTAK 14
HASJENDE 13
HASPELEN 13
HASJING 13
HASPING 13
HASJSAK 13
HASPENDE 13
HASPLENE 13
HASPLETE 13
HASPLEDE 13
HASTESAKEN 13
HASTINGENE 13
HASTESAKER 13
HASJEDE 12
HASPENE 12
HASPLER 12
HASPETE 12
HASJENE 12
HASPLES 12
HASTINGEN 12
HASJETE 12
HASPLET 12
HASPEDE 12
HASTESAKA 12
HASTINGER 12
HASTIGSTE 12
HASTIGERE 12
HASPES 11
HASJER 11
HASPLA 11
HASPET 11
HASJEN 11
HASPEL 11
HASJES 11
HASPER 11
HASJET 11
HASPEN 11
HASPLE 11
HASTESAK 11
HASTIGST 11
HASARDENE 11
HASTINGA 11
HASSELEN 10
HASPL 10
HASTING 10
HASARDEN 10
HASPE 10
HASJE 10
HASJA 10
HASTIGE 10
HASPA 10
HASARDER 10
HASTENDE 10
HASP 9
HASLENE 9
HASTIG 9
HASTEDE 9
HASTENE 9
HASTETE 9
HASJ 9
HASTES 8
HASLER 8
HASENE 8
HASTEN 8
HASTER 8
HASTET 8
HASSEL 8
HASARD 8
HASER 7
HASEN 7
HASTE 7
HASTA 7
HASE 6
HAST 6

Ord som slutter med HAS

OrdPoeng
INNEHAS 9

Lignende ord av HAS

Anagram av HAS

For mer informasjon om ordet HAS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HAS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok