HAS i Scrabble - ordspill.com

HAS i Scrabble

HAS er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AHS.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
H3A1S1

Ved å legge til én bokstav til HAS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CASH 15
HYSA 11
HASJ 9
HUSA 9
HASP 9
HAUS 9
SJAH 9
HAMS 7
HOSA 7
SHAG 7
SHAK 7
HASE 6
HANS 6
HAST 6
DASH 6
HESA 6
HALS 6
LASH 6

Ord som starter på HAS

OrdPoeng
HASJMISBRUKERNE 28
HASJRØYKERNE 27
HASJMISBRUKENE 27
HASJMISBRUKERE 27
HASJRØYKEREN 27
HASJUNGDOMMENE 26
HASJSMUGLINGENE 26
HASJRØYKERE 26
HASJMISBRUKER 26
HASJMISBRUKET 26
HASJMISBRUKEN 26
HASJUNGDOMMER 25
HASJUNGDOMMEN 25
HASJSMUGLINGER 25
HASJMISBRUKA 25
HASJMILJØENE 25
HASJSMUGLINGEN 25
HASJKLUMPENE 25
HASJRØYKEN 25
HASJRØYKER 25
HASJSMUGLINGA 24
HASJMILJØER 24
HASJKLUMPEN 24
HASJMILJØET 24
HASJMISBRUK 24
HASJKLUMPER 24
HASTEJOBBENE 24
HASTIGHETSMÅLER 24
HASTVERKSARBEID 24
HASTVERKSPREGA 24
HASJMILJØA 23
HASJSMUGLING 23
HASTEJOBBER 23
HASJRØYK 23
HASTEJOBBEN 23
HASTVERKSPREG 23
HASJKONTROLLENE 23
HASJUTSALGENE 22
HASJGJENGENE 22
HASJKLUMP 22
HASTEPARAGRAFEN 22
HASJMILJØ 22
HASJBESLAGENE 22
HASJKONTROLLEN 22
HASJKONTROLLER 22
HASJGJENGEN 21
HASJRØKEREN 21
HASJPIPENE 21
HASJRØKERNE 21
HASJGJENGER 21
HASJBESLAGET 21
HASJUTSALGET 21
HASTEJOBB 21
HASTEAKSJONENE 21
HASJUNGDOM 21
HASJKONTROLL 20
HASJPARTIENE 20
HASJRØKERE 20
HASPELSTENGENE 20
HASARDSPILLERNE 20
HASARDSPILLEREN 20
HASJPIPER 20
HASJPIPEN 20
HASJFRØENE 20
HASJPLANTENE 20
HASARDSPELLERNE 20
HASJRØKENE 20
HASTESTEMPLENE 20
HASTEPARAGRAF 20
HASTEAKSJONER 20
HASJUTSALGA 20
HASARDSPELLEREN 20
HASTEVEDTAKENE 20
HASTEAKSJONEN 20
HASTESTEMPELET 20
HASJBESLAGA 20
HASJOLJENE 19
HASJPLANTER 19
HASJFRØET 19
HASJRØKEN 19
HASJPLANTEN 19
HASJGJENG 19
HASJPARTIET 19
HASJPARTIER 19
HASJRØKER 19
HASJUTSALG 19
HASSELFAMILIENE 19
HASJLUKTEN 19
HASJBESLAG 19
HASARDSPILLENE 19
HASARDSPELLENE 19
HASPELSTANGEN 19
HASARDSPILLERE 19
HASPELSTENGER 19
HASSELNØTTENE 19
HASPELSNELLENE 19
HASJPIPE 19
HASTEVEDTAKET 19
HASJPIPA 19
HASTESTEMPLER 19
HASTESTEMPLET 19
HASARDSPELLERE 19
HASJRUSENE 18
HASTESTEMPEL 18
HASSELFAMILIER 18
HASJPLANTE 18
HASPELSNELLER 18
HASJLUKTA 18
HASJISJENE 18
HASARDSPELLET 18
HASTEAKSJON 18
HASTETILFELLENE 18
HASARDSPILLET 18
HASJPLANTA 18
HASJPARTIA 18
HASARDSPELLER 18
HASTEMØTENE 18
HASARDSPILLER 18
HASPELSNELLEN 18
HASSELFAMILIEN 18
HASJSELGEREN 18
HASJFRØA 18
HASSELNØTTEN 18
HASJSELGERNE 18
HASTEVEDTAKA 18
HASPELSTANGA 18
HASJOLJER 18
HASJOLJEN 18
HASSELNØTTER 18
HASTESTEMPLA 18
HASPELSTANG 17
HASTETILTAKENE 17
HASJFRØ 17
HASPELSNELLA 17
HASTETILFELLER 17
HASJSELGERE 17
HASTIGHETENE 17
HASTELOVENE 17
HASSELFAMILIE 17
HASJRUSEN 17
HASJRØK 17
HASARDSPELLA 17
HASJSALGENE 17
HASJISJEN 17
HASTVERKENE 17
HASJRUSET 17
HASPELSNELLE 17
HASTEVEDTAK 17
HASARDSPILLA 17
HASJISJER 17
HASJOLJE 17
HASPLINGENE 17
HASJRUSER 17
HASTETILFELLET 17
HASJOLJA 17
HASSELNØTTA 17
HASJPARTI 17
HASTEMØTER 17
HASTEMØTET 17
HASJLUKT 17
HASJKAKENE 17
HASTELOVEN 16
HASJSELGER 16
HASJKAKER 16
HASPLINGER 16
HASPINGENE 16
HASTIGHETEN 16
HASARDSPILL 16
HASTETILFELLE 16
HASTETILFELLA 16
HASSELNØTT 16
HASJKAKEN 16
HASPLINGEN 16
HASTELOVER 16
HASTIGHETER 16
HASTETILTAKET 16
HASARDSPELL 16
HASTEMØTA 16
HASARDIØST 16
HASTVERKET 16
HASJSALGET 16
HASTEMØTE 16
HASARDIØSE 16
HASJSAKENE 16
HASJRUSA 16
HASTETILTAKA 15
HASTIGHETA 15
HASPINGER 15
HASJKAKE 15
HASJSALGA 15
HASTVERKA 15
HASPLINGA 15
HASJSAKEN 15
HASARDIØS 15
HASPINGEN 15
HASJINGEN 15
HASJSAKER 15
HASJKAKA 15
HASJRUS 15
HASJISJ 15
HASTELOV 14
HASJSAKA 14
HASTVERK 14
HASPINGA 14
HASJSALG 14
HASJINGA 14
HASTESAKENE 14
HASPLING 14
HASTETILTAK 14
HASTIGHET 14
HASPLENDE 14
HASPLETE 13
HASTINGENE 13
HASPLEDE 13
HASTESAKEN 13
HASJING 13
HASPENDE 13
HASPLENE 13
HASPING 13
HASTESAKER 13
HASPELEN 13
HASJENDE 13
HASJSAK 13
HASJETE 12
HASPLES 12
HASPEDE 12
HASJEDE 12
HASPLET 12
HASPETE 12
HASTESAKA 12
HASPENE 12
HASJENE 12
HASTINGER 12
HASPLER 12
HASTIGSTE 12
HASTINGEN 12
HASTIGERE 12
HASJES 11
HASJEN 11
HASPEL 11
HASPET 11
HASPER 11
HASPLA 11
HASJET 11
HASPES 11
HASJER 11
HASARDENE 11
HASPLE 11
HASTINGA 11
HASPEN 11
HASTIGST 11
HASTESAK 11
HASJE 10
HASPE 10
HASTING 10
HASTIGE 10
HASPL 10
HASTENDE 10
HASPA 10
HASARDER 10
HASSELEN 10
HASARDEN 10
HASJA 10
HASJ 9
HASLENE 9
HASTIG 9
HASP 9
HASTEDE 9
HASTETE 9
HASTENE 9
HASTER 8
HASTEN 8
HASTET 8
HASLER 8
HASARD 8
HASTES 8
HASSEL 8
HASENE 8
HASTE 7
HASEN 7
HASER 7
HASTA 7
HASE 6
HAST 6

Ord som slutter med HAS

OrdPoeng
INNEHAS 9

Lignende ord av HAS

Anagram av HAS

For mer informasjon om ordet HAS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HAS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok