HEI i Scrabble - ordspill.com

HEI i Scrabble

HEI er et interjektsjon3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EHI.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
H3E1I1

Ved å legge til én bokstav til HEI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HUIE 9
HIVE 9
HIPE 9
HEIV 9
HIKE 7
HOIE 7
HEIM 7
HIME 7
HIGE 7
HIRE 6
HINE 6
HILE 6
HAIE 6
HEIA 6
HIER 6
HERI 6
HEIT 6
HEIS 6
HEIN 6
HEIL 6
HIET 6

Ord som starter på HEI

OrdPoeng
HEIMKJØP 22
HEIMBYGG 21
HEIMBYGD 20
HEIMBYER 19
HEIMSJUKE 19
HEIMBYEN 19
HEIMHUGEN 18
HEILSTØPT 18
HEILSTØPE 18
HEIMEYRKA 18
HEIMSJUK 18
HEIMEKYR 17
HEIMEKAMP 17
HEILSTØP 17
HEIFLYENE 17
HEIMBY 17
HEIMHUGA 17
HEIMEDÅP 17
HEIMFØRT 16
HEIMFØRE 16
HEISEBRU 16
HEIMSØKT 16
HEILHUGA 16
HEIMHUG 16
HEIMEHUS 16
HEIMESTØL 16
HEIFLYET 16
HEILHVITT 16
HEIAGJENG 16
HEIMSØKE 16
HEIMEMUSA 16
HEILGJENG 16
HEIMEKUA 15
HEIMSTØL 15
HEILHUG 15
HEIMSØK 15
HEIMGÅRD 15
HEIMFUSE 15
HEISKØER 15
HEILHVIT 15
HEIMFUST 15
HEIMLØSE 15
HEIFLYA 15
HEISKØEN 15
HEIMLØST 15
HEIMFØR 15
HEIMEMUS 15
HEIMVISES 15
HEIMLAUST 15
HEILROPET 15
HEISHUSA 15
HEIMOVER 15
HEIFLY 14
HEIEGÅRD 14
HEILVEDEN 14
HEIAROPA 14
HEIMELIV 14
HEIMÅLER 14
HEILSÅLER 14
HEIMEKU 14
HEILBOM 14
HEIMLOV 14
HEISHUS 14
HEILKVIT 14
HEISEBRO 14
HEIMVISE 14
HEILSVART 14
HEILVOTT 14
HEIKAMMEN 14
HEIMLØS 14
HEIMVIST 14
HEISDØRA 14
HEILÅRIG 14
HEIDUKEN 14
HEILSKRU 14
HEIMFUS 14
HEIDØLEN 14
HEIMVEG 14
HEILBROR 14
HEIMLAUS 14
HEILROPA 14
HEIESKAP 14
HEILSKAP 14
HEIDØLER 14
HEIMTRÅA 14
HEIDUKER 14
HEILSÅLE 13
HEIVIERE 13
HEISKØ 13
HEIAROP 13
HEISEREP 13
HEIMANFRA 13
HEISATUR 13
HEIMFALNE 13
HEILSTIKK 13
HEISIVET 13
HEILSÅLT 13
HEIBEITE 13
HEILKOKT 13
HEIMFESTA 13
HEILBIND 13
HEIMVEI 13
HEISDØR 13
HEIMAUR 13
HEISBART 13
HEIMTRÅ 13
HEILHETER 13
HEIMTUR 13
HEIBEITA 13
HEILKOKE 13
HEILULLA 13
HEIMVIS 13
HEIMFASTE 13
HEIMLÅN 13
HEIGÅRD 13
HEIMKOM 13
HEISBARE 13
HEILSÅLA 13
HEILROP 13
HEIMLIV 13
HEIMFEST 12
HEIMINGA 12
HEIMGARD 12
HEIMFALL 12
HEILMAKS 12
HEIMFAST 12
HEIMREISA 12
HEIGARDER 12
HEIMLIGE 12
HEIMELAG 12
HEIMEFRA 12
HEIMSLIG 12
HEILKORN 12
HEILMELK 12
HEIMFALT 12
HEIMKALL 12
HEIMLANDA 12
HEILSLANK 12
HEIMETTER 12
HEISINGEN 12
HEIMFERD 12
HEILHETA 12
HEIMSENDT 12
HEIMFRED 12
HEISKORT 12
HEISBAR 12
HEILVED 12
HEILSÅL 12
HEIDUK 12
HEILÅRS 12
HEIMLING 12
HEIDØL 12
HEILKOK 12
HEISIVA 12
HEILULL 12
HEIMKALT 12
HEITVIN 12
HEIVIER 12
HEITNING 11
HEIMLAND 11
HEISINGA 11
HEIMOM 11
HEILSLIG 11
HEIEGARD 11
HEIMLETE 11
HEIMLENE 11
HEIMSTAD 11
HEIMLEDE 11
HEIINGEN 11
HEILSTEK 11
HEIMING 11
HEILOENE 11
HEILHET 11
HEILTIME 11
HEILTAKT 11
HEILROM 11
HEISIV 11
HEILFETT 11
HEIMELEN 11
HEILDRESS 11
HEIMRAST 11
HEIMLEIA 11
HEILFEIT 11
HEIMSEND 11
HEILTONE 11
HEIMLIG 11
HEILFETE 11
HEIMSTED 11
HEILARKA 11
HEILRIMA 11
HEIMENDE 11
HEININGA 11
HEILNOTE 11
HEIENDER 10
HEITESTE 10
HEILTIDA 10
HEIMSED 10
HEILSIDE 10
HEIKAM 10
HEILTALL 10
HEIMLER 10
HEISENDE 10
HEINENDE 10
HEILARK 10
HEILTENT 10
HEILESTE 10
HEILOM 10
HEITIENE 10
HEIMENE 10
HEIINGA 10
HEIMLEI 10
HEIMERT 10
HEINING 10
HEILRIM 10
HEILOER 10
HEITNEDE 10
HEISTARR 10
HEITNETE 10
HEILFET 10
HEISING 10
HEIMLET 10
HEILTRES 10
HEIGARD 10
HEILEIDE 10
HEILSIDA 10
HEILSTAT 10
HEIMLES 10
HEILOEN 10
HEIANDEN 10
HEIMLE 9
HEITERE 9
HEILTRE 9
HEIANDA 9
HEITIET 9
HEISENE 9
HEIMES 9
HEITNES 9
HEINENE 9
HEILERE 9
HEIING 9
HEILEID 9
HEILENE 9
HEITNET 9
HEIMLA 9
HEIMEN 9
HEILEST 9
HEITEST 9
HEIMEL 9
HEILOA 9
HEIMET 9
HEIMER 9
HEITNER 9
HEILTID 9
HEIENDE 9
HEIV 9
HEIMAN 9
HEIMA 8
HEILO 8
HEIME 8
HEIENE 8
HEILER 8
HEIML 8
HEIETE 8
HEINER 8
HEINEN 8
HEISES 8
HEITIA 8
HEISEN 8
HEITNE 8
HEIAND 8
HEITNA 8
HEISET 8
HEINTE 8
HEILEN 8
HEINES 8
HEISTE 8
HEISER 8
HEIM 7
HEITT 7
HEIDA 7
HEISA 7
HEIET 7
HEIEN 7
HEIER 7
HEITN 7
HEINT 7
HEINE 7
HEILT 7
HEIES 7
HEITI 7
HEIST 7
HEITE 7
HEILE 7
HEISE 7
HEIE 6
HEIA 6
HEIS 6
HEIL 6
HEIT 6
HEIN 6

Ord som slutter med HEI

OrdPoeng
HURLUMHEI 20
HUSKOMHEI 19
LYNGHEI 15
HUHEI 12
STÅHEI 11
SANDHEI 9

Bøyningsformer av HEI

Lignende ord av HEI

Anagram av HEI

For mer informasjon om ordet HEI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HEI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok