HEIME i Scrabble - ordspill.com

HEIME i Scrabble

HEIME er et preposisjon5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEHIM.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
H3E1I1M2E1

Ved å legge til én bokstav til HEIME kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HEIMEL 9
HEIMEN 9
HEIMER 9
HEIMES 9
HEIMET 9
HEIMLE 9
HIMENE 9

Ord som starter på HEIME

OrdPoeng
HEIMEPUBLIKUMMA 33
HEIMEPUBLIKUMET 32
HEIMEPUBLIKUMA 31
HEIMEPUBLIKUM 30
HEIMESJUKEPLEIE 28
HEIMEOPPGAVENE 28
HEIMESJUKEPLEIA 28
HEIMESYKEPLEIEN 27
HEIMESYKEPLEIER 27
HEIMEOPPGAVER 27
HEIMEOPPGAVEN 27
HEIMEBRYGGENE 26
HEIMEOPPGAVE 26
HEIMEULYKKENE 26
HEIMESYKEPLEIA 26
HEIMESYKEPLEIE 26
HEIMEOPPGAVA 26
HEIMEHJELPEREN 25
HEIMEULYKKER 25
HEIMEBRYGGET 25
HEIMEULYKKEN 25
HEIMEHJELPERNE 25
HEIMEHJELPENE 24
HEIMEULYKKA 24
HEIMEBRYGGA 24
HEIMEMILJØENE 24
HEIMEHJELPERE 24
HEIMEULYKKE 24
HEIMEBESØKENE 24
HEIMEBESØKET 23
HEIMEHJELPER 23
HEIMEMILJØET 23
HEIMEBRYGG 23
HEIMEVÆRENDE 23
HEIMEHJELPEN 23
HEIMEMILJØER 23
HEIMEMILJØA 22
HEIMEKJÆRT 22
HEIMEHJELPA 22
HEIMESTYRKENE 22
HEIMEBRENNINGEN 22
HEIMEBRENNINGER 22
HEIMEBESØKA 22
HEIMEKJÆRE 22
HEIMEMILJØ 21
HEIMEHJELP 21
HEIMEBESØK 21
HEIMESTYRKER 21
HEIMEHØRENDE 21
HEIMESTYRKEN 21
HEIMEARBEIDENDE 21
HEIMEINDUSTRIEN 21
HEIMEBRENNINGA 21
HEIMEKJÆR 21
HEIMEBAKERIENE 21
HEIMEINDUSTRIER 21
HEIMEBRENNING 20
HEIMEBAKERIET 20
HEIMEDÅPENE 20
HEIMEBRENNERNE 20
HEIMEKONTORENE 20
HEIMEYRKENE 20
HEIMESTYRKE 20
HEIMEBUERNE 20
HEIMEKAMPENE 20
HEIMEDATAMASKIN 20
HEIMEREGNINGENE 20
HEIMEBRENNEREN 20
HEIMEBAKERIER 20
HEIMEARBEIDENE 20
HEIMEBUEREN 20
HEIMEHAVNENE 20
HEIMEKAMPEN 19
HEIMEARBEIDER 19
HEIMEGJORTE 19
HEIMEVAKTENE 19
HEIMEARBEIDET 19
HEIMEKONTORER 19
HEIMEBRENNERE 19
HEIMEKAMPER 19
HEIMEGÅRDENE 19
HEIMEHAVNEN 19
HEIMEBRENTENE 19
HEIMEINDUSTRI 19
HEIMESTØLENE 19
HEIMEBAKERIA 19
HEIMEKOSELIGE 19
HEIMEHAVNER 19
HEIMEPLEIERNE 19
HEIMEDÅPEN 19
HEIMEREGNINGER 19
HEIMESTRIKKEDE 19
HEIMEREGNINGEN 19
HEIMEPLEIEREN 19
HEIMEDÅPER 19
HEIMEYRKET 19
HEIMEBUERE 19
HEIMEYRKER 19
HEIMEMARKEDENE 19
HEIMEKONTORET 19
HEIMESTRIKKETE 19
HEIMESITTINGENE 19
HEIMEYRKA 18
HEIMEKONTORA 18
HEIMEBOEREN 18
HEIMEKOSELIG 18
HEIMEYRKE 18
HEIMEMARKEDET 18
HEIMESITTINGER 18
HEIMEARBEIDA 18
HEIMEGJORT 18
HEIMESITTINGEN 18
HEIMEBUER 18
HEIMEVERNENE 18
HEIMELSMENNENE 18
HEIMEBRENTEN 18
HEIMEBRENNER 18
HEIMEHAMNENE 18
HEIMESTRIKKET 18
HEIMEPLEIERE 18
HEIMESKOGENE 18
HEIMEBRENTER 18
HEIMEHAVNA 18
HEIMEVAKTER 18
HEIMESTØLEN 18
HEIMEGÅRDEN 18
HEIMEBAKERI 18
HEIMEKJENTE 18
HEIMEGÅRDER 18
HEIMEMARKEDER 18
HEIMEBOERNE 18
HEIMEFRONTENE 18
HEIMEREGNINGA 18
HEIMESTØLER 18
HEIMEVAKTEN 18
HEIMESTRIKKA 17
HEIMEREGNING 17
HEIMESITTINGA 17
HEIMEBAKTE 17
HEIMEHAMNER 17
HEIMELSMANNEN 17
HEIMEAVLETE 17
HEIMEBANENE 17
HEIMEHAVN 17
HEIMEKONTOR 17
HEIMEFRONTEN 17
HEIMEKJENT 17
HEIMEHAGENE 17
HEIMEVERNET 17
HEIMEFISKENE 17
HEIMEAVLEDE 17
HEIMEFRONTER 17
HEIMESKOGER 17
HEIMEDÅP 17
HEIMEBOERE 17
HEIMEHAMNEN 17
HEIMEKAMP 17
HEIMESKOGEN 17
HEIMEARBEID 17
HEIMEVAKTA 17
HEIMEPLEIER 17
HEIMEMARKEDA 17
HEIMEVAKT 16
HEIMEBAKT 16
HEIMEHAGEN 16
HEIMESITTEREN 16
HEIMEFISKET 16
HEIMEMARKED 16
HEIMEGARDENE 16
HEIMEBOER 16
HEIMEGÅRD 16
HEIMESTØL 16
HEIMELEKSENE 16
HEIMEBANER 16
HEIMESITTING 16
HEIMESITTERNE 16
HEIMEHAGER 16
HEIMEVERNA 16
HEIMEBRENT 16
HEIMEFISKER 16
HEIMEAVLET 16
HEIMEHAMNA 16
HEIMEVANTE 16
HEIMENORSKE 16
HEIMEBANEN 16
HEIMELAGETE 15
HEIMESITTERE 15
HEIMELSMANN 15
HEIMEVANT 15
HEIMEVERN 15
HEIMEHAGE 15
HEIMEAVLA 15
HEIMEFISKA 15
HEIMENORSK 15
HEIMEHAMN 15
HEIMESEIERNE 15
HEIMEFISKE 15
HEIMEFRONT 15
HEIMESKOG 15
HEIMELAGENE 15
HEIMEBANE 15
HEIMESEIEREN 15
HEIMESTILENE 15
HEIMEGARDEN 15
HEIMESEIRENE 15
HEIMELEKSEN 15
HEIMELAGEDE 15
HEIMELEKSER 15
HEIMEGARDER 15
HEIMELSMENN 15
HEIMESEIRER 14
HEIMELEKSE 14
HEIMESITTER 14
HEIMESEIERE 14
HEIMESTILER 14
HEIMELAGET 14
HEIMELAGDE 14
HEIMELEKSA 14
HEIMESIDENE 14
HEIMESTILEN 14
HEIMELAGA 13
HEIMEGARD 13
HEIMELAGD 13
HEIMESEIER 13
HEIMESIDEN 13
HEIMESIDER 13
HEIMESEIRE 13
HEIMESIDA 12
HEIMEFRA 12
HEIMESTIL 12
HEIMETTER 12
HEIMELAG 12
HEIMESIDE 12
HEIMELEN 11
HEIMENDE 11
HEIMEDE 10
HEIMENE 10
HEIMETE 10
HEIMET 9
HEIMES 9
HEIMEL 9
HEIMEN 9
HEIMER 9

Lignende ord av HEIME

Anagram av HEIME

For mer informasjon om ordet HEIME kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HEIME til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok