HEKS i Scrabble - ordspill.com

HEKS i Scrabble

HEKS er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EHKS.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
H3E1K2S1

Ved å legge til én bokstav til HEKS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HUKES 11
HUSKE 11
HAKES 8
HEKSA 8
HERSK 8
HIKES 8
SHAKE 8

Ord som starter på HEKS

OrdPoeng
HEKSESABBATENE 23
HEKSESABBATER 22
HEKSESABBATEN 22
HEKSEPROSESSENE 22
HEKSEBRENNINGER 22
HEKSEBRENNINGEN 22
HEKSEGRYTENE 21
HEKSEBRENNINGA 21
HEKSEPROSESSEN 21
HEKSEPROSESSER 21
HEKSESABBAT 20
HEKSEGRYTEN 20
HEKSEGRYTER 20
HEKSESKUDDENE 20
HEKSEBRENNING 20
HEKSEKUNSTENE 20
HEKSEGRYTA 19
HEKSEGRYTE 19
HEKSESKUDDET 19
HEKSEJAKTENE 19
HEKSEPROSESS 19
HEKSEKUNSTER 19
HEKSAKKORDENE 19
HEKSADESIMALENE 19
HEKSEKUNSTEN 19
HEKSEJAKTER 18
HEKSAKKORDER 18
HEKSAKKORDEN 18
HEKSESKUDDA 18
HEKSADESIMALER 18
HEKSEJAKTEN 18
HEKSADESIMALEN 18
HEKSESKOTTENE 18
HEKSEJAKTA 17
HEKSEKUNST 17
HEKSADESIMALE 17
HEKSADESIMALT 17
HEKSESKUDD 17
HEKSESKOTTET 17
HEKSERINGENE 16
HEKSAMETERET 16
HEKSADESIMAL 16
HEKSAGONALE 16
HEKSEJAKT 16
HEKSESKOTTA 16
HEKSAGONALT 16
HEKSAKKORD 16
HEKSAGONENE 16
HEKSAMETRENE 16
HEKSEDANSENE 15
HEKSERINGEN 15
HEKSAMETRET 15
HEKSAGONER 15
HEKSERINGER 15
HEKSAGONAL 15
HEKSESKOTT 15
HEKSAGONEN 15
HEKSEDANSEN 14
HEKSAEDRENE 14
HEKSEDANSER 14
HEKSINGENE 14
HEKSAMETRE 14
HEKSAMETRA 14
HEKSAEDERET 14
HEKSAMETER 14
HEKSERING 13
HEKSAGON 13
HEKSINGEN 13
HEKSINGER 13
HEKSERIENE 13
HEKSAEDRET 13
HEKSAEDRA 12
HEKSERIET 12
HEKSEDANS 12
HEKSAEDER 12
HEKSERIER 12
HEKSAEDRE 12
HEKSINGA 12
HEKSING 11
HEKSERIA 11
HEKSENDE 11
HEKSETE 10
HEKSERI 10
HEKSEDE 10
HEKSENE 10
HEKSER 9
HEKSEN 9
HEKSES 9
HEKSET 9
HEKSE 8
HEKSA 8

Ord som slutter med HEKS

OrdPoeng
HEKS 15
FORHEKS 12

Lignende ord av HEKS

Anagram av HEKS

For mer informasjon om ordet HEKS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HEKS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok