HELT i Scrabble - ordspill.com

HELT i Scrabble

HELT er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EHLT.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
H3E1L1T1

Ved å legge til én bokstav til HELT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HÆLET 12
HÆLTE 12
HYLTE 12
HYLET 12
HØLTE 11
HØLET 11
UHELT 10
HULET 10
HELVT 10
HUTLE 10
HULTE 10
HOLTE 8
HELOT 8
HOLET 8
HALTE 7
HITLE 7
HILTE 7
HILET 7
HELST 7
HEILT 7
HALET 7

Ord som starter på HELT

OrdPoeng
HELTIDSJOBBENE 26
HELTIDSJOBBER 25
HELTIDSJOBBEN 25
HELTEDYRKINGENE 24
HELTEDYRKINGER 23
HELTEDYRKELSENE 23
HELTIDSSTUDIUM 23
HELTEDYRKINGEN 23
HELTIDSJOBB 23
HELTEDYRKELSER 22
HELTEGJERNINGEN 22
HELTEDYRKINGA 22
HELTEDYRKELSEN 22
HELTIDSMUSIKERE 22
HELTEGJERNINGER 22
HELTEDYRKELSE 21
HELTIDSMUSIKER 21
HELTEGJERNINGA 21
HELTIDSAVDELING 21
HELTEDYRKING 21
HELTIDSLØNNETE 20
HELTEFIGURENE 20
HELTEGJERNING 20
HELTIDSTJENESTE 20
HELTIDSARBEIDER 20
HELTIDSARBEIDET 20
HELTESKIKKELSEN 20
HELTESKIKKELSER 20
HELTIDSSTUDIENE 20
HELTIDSLØNNEDE 20
HELTEDIKTINGENE 19
HELTESTATUSENE 19
HELTIDSSTUDIER 19
HELTEFIGURER 19
HELTIDSLØNNET 19
HELTESKIKKELSE 19
HELTEDIKTNINGER 19
HELTIDSSTUDENT 19
HELTIDSSTUDIET 19
HELTEDIKTNINGEN 19
HELTIDSARBEIDA 19
HELTEFIGUREN 19
HELTØMMERET 19
HELTEEPOSENE 18
HELTESTATUSEN 18
HELTIDSLØNTE 18
HELTIDSLØNNA 18
HELTESØNNENE 18
HELTEDIKTINGER 18
HELTESTATUSER 18
HELTIDSARBEID 18
HELTIDSSTUDIA 18
HELTEDIKTNINGA 18
HELTEDIKTINGEN 18
HELTIDSSTILLING 18
HELTONETRINNENE 18
HELTEDIKTNING 17
HELTEDIKTINGA 17
HELTEGLORIENE 17
HELTENAVNENE 17
HELTESØNNEN 17
HELTONETRINNET 17
HELTIDSLØNT 17
HELTESØNNER 17
HELTEEPOSER 17
HELTEEPOSET 17
HELTØMMER 17
HELTRUKKEN 17
HELTØMRENE 17
HELTRUKKET 17
HELTEFIGUR 17
HELTEDIKTING 16
HELTEGLORIEN 16
HELTEFONDENE 16
HELTEGLORIER 16
HELTENAVNET 16
HELTESTATUS 16
HELTEDØDEN 16
HELTEDÅDENE 16
HELTEEPOSA 16
HELTEMODIGE 16
HELTHETLIGE 16
HELTETENORENE 16
HELTONETRINNA 16
HELTIDSANSATTE 16
HELTETENOREN 15
HELTESAGNENE 15
HELTEDIKTENE 15
HELTEMODIG 15
HELTEROLLENE 15
HELTHETLIG 15
HELTEEPOS 15
HELTEDÅDEN 15
HELTIDSANSATT 15
HELTONETRINN 15
HELTENAVNA 15
HELTEFONDET 15
HELTRUKNE 15
HELTESØNN 15
HELTEDÅDER 15
HELTØMRE 15
HELTØMRA 15
HELTETENORER 15
HELTEGLORIE 15
HELTEDØD 14
HELTEFONDA 14
HELTESAGNET 14
HELTEMOTET 14
HELTEDIKTET 14
HELTEROLLEN 14
HELTENAVN 14
HELTEROLLER 14
HELTEDÅD 13
HELTEFOND 13
HELTEROLLA 13
HELTESAGNA 13
HELTEDIKTA 13
HELTETENOR 13
HELTALLIGE 13
HELTAKTENE 13
HELTEROLLE 13
HELTAKTEN 12
HELTEMOT 12
HELTINNENE 12
HELTALLENE 12
HELTALLIG 12
HELTESAGN 12
HELTIMENE 12
HELTAKTER 12
HELTETIDEN 12
HELTONENE 12
HELTEDIKT 12
HELTIMER 11
HELTONER 11
HELTINNEN 11
HELTETIDA 11
HELTINNER 11
HELTIMEN 11
HELTONEN 11
HELTALLET 11
HELTINNA 10
HELTAKT 10
HELTONE 10
HELTIME 10
HELTIDEN 10
HELTETID 10
HELTREET 10
HELTALLA 10
HELTINNE 10
HELTENTE 10
HELTALL 9
HELTIDA 9
HELTENT 9
HELTRES 9
HELTENE 9
HELTEN 8
HELTRE 8
HELTER 8
HELTID 8
HELTES 8
HELTE 7

Ord som slutter med HELT

OrdPoeng
REVOLUSJONSHELT 28
FRIGJØRINGSHELT 27
MATCHHELT 23
SKØYTEHELT 22
HÅNDBALLHELT 22
WESTERNHELT 20
HVERDAGSHELT 20
HJEMMEHELT 19
PROGRAMHELT 19
TØFFELHELT 18
FOTBALLHELT 18
REVYHELT 18
NASJONALHELT 18
DETEKTIVHELT 18
SUPERHELT 17
MOTSTANDSHELT 17
TEGNESERIEHELT 17
PAPIRHELT 17
KEEPERHELT 16
FRIHETSHELT 16
POPHELT 16
SJØHELT 16
SPORTSHELT 16
KAMPHELT 15
POLARHELT 15
PENGEHELT 15
FOLKEHELT 14
HELT 14
PENNEHELT 14
MUNNHELT 14
OVERHELT 14
ROMANHELT 13
KRIGSHELT 13
IDRETTSHELT 13
BALLHELT 13
POLHELT 13
FRASEHELT 12
GITARHELT 12
FILMHELT 12
UTHELT 11
SAGNHELT 11
ANTIHELT 10
SKIHELT 10
UHELT 10

Bøyningsformer av HELT

Lignende ord av HELT

Anagram av HELT

For mer informasjon om ordet HELT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HELT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok