HIN i Scrabble - ordspill.com

HIN i Scrabble

HIN er et ord på 3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver HIN.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
H3I1N1

Ved å legge til én bokstav til HIN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CHIN 15
INCH 15
HVIN 9
HINK 7
HEIN 6
HIND 6
HINE 6
HINT 6

Ord som starter på HIN

OrdPoeng
HINDERLØYPENE 27
HINDERLØYPEN 26
HINDERLØYPER 26
HINDERLØYPA 25
HINDERLØYPE 25
HINDUTEMPELET 22
HINGSTEFØLLENE 22
HINDERLØPERNE 22
HINDUTEMPLENE 22
HINDERLØPEREN 22
HINDERLØPERE 21
HINDUTEMPLET 21
HINDUTEMPLER 21
HINDERLØPENE 21
HINDUPARTIENE 21
HINGSTEFØLLET 21
HINGSTFØLLENE 21
HINDUPARTIET 20
HINDUTEMPLA 20
HINGSTEFØLLA 20
HINDERLØPER 20
HINDERLØPET 20
HINDUTEMPEL 20
HINDUPARTIER 20
HINGSTFØLLET 20
HINGSTEFØLL 19
HINDUPARTIA 19
HINGSTFØLLA 19
HINSIDIGHETENE 19
HINDERLØPA 19
HINNEBREGNENE 19
HINNEBREGNEN 18
HINDUSTANSKE 18
HINSIDIGHETEN 18
HINDERLØP 18
HINDUSTANIENE 18
HINGSTFØLL 18
HINNEBREGNER 18
HINSIDIGHETER 18
HINDUPARTI 18
HINDUISTISKE 18
HINSIDIGHETA 17
HINDUSTANIEN 17
HINNEBREGNE 17
HINDERBANENE 17
HINDKALVENE 17
HINDUSTANIER 17
HINNEBREGNA 17
HINDUISMENE 17
HINDERRIDINGEN 17
HINDUSTANSK 17
HINDUISTISK 17
HINDERRIINGEN 16
HINDUISMER 16
HINSIDIGHET 16
HINDKALVER 16
HINDUISMEN 16
HINDKALVEN 16
HINDERRIDINGA 16
HINDERBANEN 16
HINDERBANER 16
HINNELAVENE 16
HINNELAVER 15
HINNELAVET 15
HINGSTEGALE 15
HINDERBANE 15
HINDUSTANI 15
HINDERRITTENE 15
HINDERRIINGA 15
HINNELAVEN 15
HINGSTEGALT 15
HINDUISME 15
HINDERRIDENDE 15
HINDERRIDING 15
HINDUISKE 15
HINNELAVA 14
HINDRINGENE 14
HINDUISK 14
HINDERRIENDE 14
HINGSTEGAL 14
HINDKALV 14
HINGSTGALE 14
HINDERRIING 14
HINDERRITTET 14
HINGSTGALT 14
HINDRINGEN 13
HINDRINGER 13
HINDERRIDES 13
HINDERLIGE 13
HINNELAV 13
HINGSTGAL 13
HINDERRITTA 13
HINDERRIDER 13
HINKINGEN 13
HINDERRIDDE 13
HINDUENE 13
HINDERRIDD 12
HINDERRIDE 12
HINTINGEN 12
HINDUER 12
HINDERRITT 12
HINKINGA 12
HINDRINGA 12
HINMANNEN 12
HINDERLIG 12
HINGSTENE 12
HINDUEN 12
HINSIDIGE 12
HINDERRED 11
HINTINGA 11
HINKING 11
HINSIDIG 11
HINGSTER 11
HINDRING 11
HINANNENS 11
HINDERRID 11
HINGSTEN 11
HINDERRIR 11
HINDRENDE 11
HINDERRIS 11
HINDERREI 11
HINKENDE 11
HINTING 10
HINKETE 10
HINKENE 10
HINDERRI 10
HINDREDE 10
HINANNEN 10
HINSIDES 10
HINDRETE 10
HINDRENE 10
HINDERET 10
HINTENDE 10
HINDU 10
HINKEDE 10
HINKES 9
HINKET 9
HINDRER 9
HINGST 9
HINKER 9
HINDENE 9
HINTENE 9
HINNETE 9
HINNENE 9
HINDRES 9
HINDRET 9
HINDIEN 9
HINDEN 8
HINKA 8
HINKE 8
HINDRE 8
HINNET 8
HINTER 8
HINTES 8
HINDER 8
HINTET 8
HINNER 8
HINDRA 8
HINNEN 8
HINDI 7
HINK 7
HINDA 7
HINTE 7
HINTA 7
HINNA 7
HINDR 7
HINNE 7
HINE 6
HIND 6
HINT 6

Ord som slutter med HIN

OrdPoeng
COCHIN 27
CHIN 15
DAUPHIN 15

Bøyningsformer av HIN

Lignende ord av HIN

Anagram av HIN

For mer informasjon om ordet HIN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HIN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok