HODE i Scrabble - ordspill.com

HODE i Scrabble

HODE er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEHO.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
H3O2D1E1

Ved å legge til én bokstav til HODE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HOVDE 11
HOGDE 9
HODER 8
HODET 8
HOLDE 8
HORDE 8

Ord som starter på HODE

OrdPoeng
HODETØRKLÆRNE 26
HODEHØYDENE 25
HODEPINETABLETT 24
HODEHØYDER 24
HODETØRKLÆR 24
HODEHØYDEN 24
HODEJEGERFIRMA 23
HODERYSTINGENE 23
HODEHØYDE 23
HODEPRYDENE 22
HODEPYNTENE 22
HODERYSTINGER 22
HODERYSTINGEN 22
HODETYPENE 21
HODEPRYDEN 21
HODERYSTINGA 21
HODEPYNTEN 21
HODEPRYDER 21
HODEPYNTER 21
HODERULLINGENE 21
HODEBRYENE 21
HODERYSTING 20
HODETYPER 20
HODELYKTENE 20
HODEBUNNENE 20
HODEPLAGGENE 20
HODETYPEN 20
HODEBRYET 20
HODERYSTENDE 20
HODEMERKINGENE 20
HODERULLINGEN 20
HODERULLINGER 20
HODETØRKLEET 20
HODESPELLERNE 19
HODEPUTENE 19
HODELYKTER 19
HODEKLARINGENE 19
HODESTUPES 19
HODEREGNINGENE 19
HODETELEFONENE 19
HODEBUNNER 19
HODESPILLERNE 19
HODEMERKINGER 19
HODESPELLEREN 19
HODEBUNNEN 19
HODESPILLEREN 19
HODEMERKINGEN 19
HODEPLAGGET 19
HODEFASONGENE 19
HODEARBEIDENE 19
HODESTØTTENE 19
HODERULLINGA 19
HODEGJERDENE 19
HODELYKTEN 19
HODETYPE 19
HODEBRYA 19
HODEPRYD 19
HODEPYNT 19
HODESTUPS 18
HODEGJERDET 18
HODEFASONGER 18
HODEARBEIDER 18
HODEPLAGGA 18
HODEMERKINGA 18
HODESPELLENE 18
HODEFASONGEN 18
HODEJEGERNE 18
HODESTØTENE 18
HODETØRKLE 18
HODEPUTER 18
HODEGJERDER 18
HODESTØTTEN 18
HODERULLING 18
HODEJAKTENE 18
HODEVERKENE 18
HODEJEGEREN 18
HODESKÅLENE 18
HODEBOTNENE 18
HODESTØTTER 18
HODEHÅRENE 18
HODESPELLERE 18
HODESPILLERE 18
HODEDUELLENE 18
HODETELEFONER 18
HODEBÅREN 18
HODELYKTA 18
HODERISTINGENE 18
HODEBRY 18
HODEREGNINGEN 18
HODETELEFONEN 18
HODEKLARINGER 18
HODEBÅRET 18
HODEREGNINGER 18
HODEHUDENE 18
HODEKLARINGEN 18
HODEPUTEN 18
HODEARBEIDET 18
HODESPILLENE 18
HODEBÅRNE 18
HODESTUSSENE 18
HODERISTINGEN 17
HODESPILLET 17
HODEVERKER 17
HODEJAKTER 17
HODEBOTNEN 17
HODESPILLER 17
HODEPUTA 17
HODESPELLET 17
HODEREGNINGA 17
HODESTUSSER 17
HODEKLARINGA 17
HODEBUNN 17
HODESPELLER 17
HODEDUELLEN 17
HODEARBEIDA 17
HODEMERKING 17
HODEPUTE 17
HODESTUSSEN 17
HODEDUELLER 17
HODERISTINGER 17
HODELYKT 17
HODEFORMENE 17
HODEJAKTEN 17
HODEGJERDE 17
HODESTØTET 17
HODESKÅLEN 17
HODESKÅLER 17
HODESTØTTA 17
HODEHÅRET 17
HODEHUDER 17
HODEJEGERE 17
HODESTØTTE 17
HODEKÅLENE 17
HODEBOTNER 17
HODEVERKEN 17
HODEHUDEN 17
HODEPLAGG 17
HODEGJERDA 17
HODESKALLENE 16
HODESMERTENE 16
HODESPELLA 16
HODEKÅLEN 16
HODEHÅRA 16
HODERISTINGA 16
HODESKÅLA 16
HODEKULLS 16
HODEHUDA 16
HODEJAKTA 16
HODESTØTA 16
HODEKÅLER 16
HODELUSENE 16
HODEFORMEN 16
HODEKLARING 16
HODEPINENE 16
HODEFORMER 16
HODESPILLA 16
HODEJEGER 16
HODEARBEID 16
HODEREGNING 16
HODETELEFON 16
HODEFASONG 16
HODEJAKT 15
HODESTUSS 15
HODESKADENE 15
HODEHUD 15
HODEHÅR 15
HODESALATENE 15
HODERISTING 15
HODEFORMA 15
HODESPELL 15
HODELUSEN 15
HODEPINEN 15
HODESTØT 15
HODELØSE 15
HODEDUELL 15
HODEVERK 15
HODESPILL 15
HODELAUSE 15
HODESKALLER 15
HODEBOTN 15
HODEPINER 15
HODESMERTER 15
HODELAUST 15
HODELØST 15
HODESKÅL 15
HODESMERTEN 15
HODESKALLEN 15
HODEFORM 14
HODEPINA 14
HODESALATEN 14
HODESMERTE 14
HODESALATER 14
HODELUSA 14
HODEKÅL 14
HODESKADEN 14
HODESETTENE 14
HODELAUS 14
HODELAGENE 14
HODEPINE 14
HODELØS 14
HODEGALENT 14
HODESKADER 14
HODEKASTET 14
HODESKALLE 14
HODELAGET 13
HODELUS 13
HODEGALNE 13
HODESETTET 13
HODEENDENE 13
HODEGALEN 13
HODESKADE 13
HODEENDER 12
HODEKAST 12
HODELAGA 12
HODEGALT 12
HODEGALE 12
HODEENDEN 12
HODESALAT 12
HODESETTA 12
HODEENDE 11
HODEGAL 11
HODELAG 11
HODESETT 11
HODENE 9
HODET 8
HODER 8

Ord som slutter med HODE

OrdPoeng
KNAPPENÅLSHODE 27
KUPPELHODE 23
VRØVLEHODE 23
BLOMKÅLHODE 23
SKJÆREHODE 22
LÅRBEINSHODE 21
KJEMPEHODE 21
STATSOVERHODE 20
DØDNINGEHODE 20
KJØTTHODE 20
LÅRBENSHODE 20
ATOMSTRIDSHODE 19
BRØNNHODE 19
GAUPEHODE 19
STRUPEHODE 19
TYPEHODE 19
DØDNINGHODE 19
VÆRHODE 18
DAUDINGHODE 18
BUSTEHODE 18
LØVEHODE 18
HØNSEHODE 18
DUSJHODE 17
HUNDEHODE 17
BREVHODE 17
SPRENGHODE 17
SKRIVEHODE 17
DUKKEHODE 17
BRUSHODE 17
SEKSKANTHODE 17
STRUTSEHODE 17
MENNESKEHODE 17
BRUHODE 16
BOLTEHODE 16
GRØTHODE 16
GRAUTHODE 16
ØKSEHODE 16
STRUTSHODE 16
TORSKEHODE 15
BARNEHODE 15
LYDHODE 15
KULEHODE 15
HENGEHODE 15
DOKKEHODE 15
OVERHODE 15
SURREHODE 15
KRUSHODE 15
SVINEHODE 15
SLANGEHODE 14
HESTEHODE 14
SAUEHODE 14
BAKHODE 14
BROHODE 14
KÅLHODE 14
RUNDHODE 14
RIVEHODE 14
VANNHODE 14
MANNSHODE 13
APEHODE 13
ULLHODE 13
OKSEHODE 13
DRAGEHODE 13
STRIDSHODE 13
KAMSHODE 13
GRISEHODE 13
KUHODE 13
DODSHODE 12
ROTEHODE 12
SALATHODE 12
LINSEHODE 12
ESELHODE 11
ELGHODE 11
TREHODE 10
FEHODE 10

Bøyningsformer av HODE

Lignende ord av HODE

Anagram av HODE

For mer informasjon om ordet HODE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HODE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok