HOGG i Scrabble - ordspill.com

HOGG i Scrabble

HOGG er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GGHO.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
H3O2G2G2

Ved å legge til én bokstav til HOGG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HOGGA 10
HOGGE 10

Ord som starter på HOGG

OrdPoeng
HOGGVÅPNENE 25
HOGGVÅPENET 25
HOGGORMBITTENE 24
HOGGESTABBENE 24
HOGGEREDSKAPENE 24
HOGGEREDSKAPER 23
HOGGESTABBEN 23
HOGGEREDSKAPEN 23
HOGGVÅPNA 23
HOGGEREDSKAPET 23
HOGGVÅPEN 23
HOGGORMBITTET 23
HOGGESTABBER 23
HOGGORMBITTA 22
HOGGESTABBE 22
HOGGEREDSKAPA 22
HOGGEPIPENE 22
HOGGEØKSENE 21
HOGGEPIPEN 21
HOGGEPIPER 21
HOGGEREDSKAP 21
HOGGORMBITT 21
HOGGEØKSEN 20
HOGGEPIPA 20
HOGGEØKSER 20
HOGGEPIPE 20
HOGGEØKSA 19
HOGGJERNENE 19
HOGGMÅLENE 19
HOGGBRATTE 18
HOGGSÅRENE 18
HOGGJERNET 18
HOGGMÅLET 18
HOGGEØKS 18
HOGGERLAGENE 18
HOGGJERNA 17
HOGGBRATT 17
HOGGERLAGET 17
HOGGORMENE 17
HOGGMÅLA 17
HOGGSÅRET 17
HOGGMÅL 16
HOGGERLAGA 16
HOGGORMER 16
HOGGBARE 16
HOGGTENNENE 16
HOGGBART 16
HOGGSÅRA 16
HOGGORMEN 16
HOGGJERN 16
HOGGTENNER 15
HOGGERTENE 15
HOGGFASTE 15
HOGGTANNEN 15
HOGGERIENE 15
HOGGERLAG 15
HOGGSÅR 15
HOGGINGEN 15
HOGGBAR 15
HOGGERIET 14
HOGGERTER 14
HOGGERIER 14
HOGGERTEN 14
HOGGTANNA 14
HOGGORM 14
HOGGFAST 14
HOGGINGA 14
HOGGING 13
HOGGERIA 13
HOGGTANN 13
HOGGENDE 13
HOGGEREN 13
HOGGERNE 13
HOGGERI 12
HOGGENE 12
HOGGETE 12
HOGGEDE 12
HOGGERE 12
HOGGERT 12
HOGGES 11
HOGGER 11
HOGGET 11
HOGGE 10
HOGGA 10

Ord som slutter med HOGG

OrdPoeng
ØKSEHOGG 18
GROVHOGG 18
KNIVSHOGG 18
HOGG 17
SMÅHOGG 16
SNAUHOGG 16
BANEHOGG 16
DAUHOGG 15
HALSHOGG 15
SKAMHOGG 15
STRANDHOGG 15
UTHOGG 14
AVHOGG 14
INNHOGG 12
TILHOGG 12

Bøyningsformer av HOGG

Lignende ord av HOGG

Anagram av HOGG

For mer informasjon om ordet HOGG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HOGG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok