HUGG i Scrabble - ordspill.com

HUGG i Scrabble

HUGG er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GGHU.

Scrabble poeng
11
Scrabble poeng per bokstav
H3U4G2G2

Ved å legge til én bokstav til HUGG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HUGGA 12
HUGGE 12

Ord som starter på HUGG

OrdPoeng
HUGGVÅPENET 27
HUGGVÅPNENE 27
HUGGESTABBENE 26
HUGGEREDSKAPENE 26
HUGGORMBITTENE 26
HUGGEREDSKAPET 25
HUGGEREDSKAPER 25
HUGGEREDSKAPEN 25
HUGGORMBITTET 25
HUGGESTABBER 25
HUGGVÅPNA 25
HUGGESTABBEN 25
HUGGVÅPEN 25
HUGGEREDSKAPA 24
HUGGEPIPENE 24
HUGGESTABBE 24
HUGGORMBITTA 24
HUGGEPIPEN 23
HUGGEPIPER 23
HUGGORMBITT 23
HUGGEREDSKAP 23
HUGGEØKSENE 23
HUGGEØKSER 22
HUGGEPIPA 22
HUGGEØKSEN 22
HUGGEPIPE 22
HUGGMÅLENE 21
HUGGEØKSA 21
HUGGJERNENE 21
HUGGERLAGENE 20
HUGGSÅRENE 20
HUGGEØKS 20
HUGGJERNET 20
HUGGMÅLET 20
HUGGERLAGET 19
HUGGORMENE 19
HUGGSÅRET 19
HUGGJERNA 19
HUGGMÅLA 19
HUGGMÅL 18
HUGGTENNENE 18
HUGGSÅRA 18
HUGGORMER 18
HUGGBARE 18
HUGGERLAGA 18
HUGGORMEN 18
HUGGJERN 18
HUGGBART 18
HUGGFASTE 17
HUGGTENNER 17
HUGGERTENE 17
HUGGTANNEN 17
HUGGERIENE 17
HUGGINGEN 17
HUGGERLAG 17
HUGGBAR 17
HUGGSÅR 17
HUGGINGA 16
HUGGORM 16
HUGGTANNA 16
HUGGERTEN 16
HUGGERIER 16
HUGGERIET 16
HUGGFAST 16
HUGGERTER 16
HUGGING 15
HUGGEREN 15
HUGGENDE 15
HUGGERNE 15
HUGGTANN 15
HUGGERIA 15
HUGGEDE 14
HUGGERE 14
HUGGERT 14
HUGGERI 14
HUGGENE 14
HUGGETE 14
HUGGET 13
HUGGES 13
HUGGER 13
HUGGA 12
HUGGE 12

Ord som slutter med HUGG

OrdPoeng
ØKSEHUGG 20
GROVHUGG 20
KNIVSHUGG 20
HUGG 19
KNIVHUGG 19
SMÅHUGG 18
BANEHUGG 18
SNAUHUGG 18
DAUHUGG 17
HALSHUGG 17
SKAMHUGG 17
STRANDHUGG 17
AVHUGG 16
UTHUGG 16
TILHUGG 14
INNHUGG 14

Bøyningsformer av HUGG

Lignende ord av HUGG

Anagram av HUGG

For mer informasjon om ordet HUGG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet HUGG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok