IDE i Scrabble - ordspill.com

IDE i Scrabble

IDE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEI.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
I1D1E1

Ved å legge til én bokstav til IDE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BIDE 7
PIDE 7
VEID 7
VIDE 7
IGDE 5
DEIG 5
IDKE 5
FEID 5
DIKE 5
DIME 5
MEID 5
TIDE 4
SIDE 4
SEID 4
RIDE 4
LIED 4
REID 4
DERI 4
NIDE 4
NEID 4
DEIS 4
NEDI 4
DIER 4
LIDE 4
LEID 4
ILDE 4
DIES 4
IDES 4
IDER 4
IDEN 4
IDEL 4
EIDA 4
DREI 4
DISE 4
DINE 4
DIET 4
IDET 4

Ord som starter på IDE

OrdPoeng
IDEPÅVIRKNINGER 26
IDEPÅVIRKNINGEN 26
IDEPÅVIRKNINGA 25
IDEPÅVIRKNING 24
IDENTITETSBEHOV 24
IDEUTVIKLINGENE 23
IDEUTVEKSLINGEN 23
IDEUTVEKSLINGER 23
IDEUTVIKLINGER 22
IDEOLOGISJEFENE 22
IDEUTVEKSLINGA 22
IDEUTVIKLINGEN 22
IDEOLOGISJEFEN 21
IDEOLOGISJEFER 21
IDEALTYPISKE 21
IDEKONKURRANSER 21
IDEKONKURRANSEN 21
IDEUTVIKLINGA 21
IDEUTVEKSLING 21
IDENTITETSBEVIS 21
IDEOLOGIKRITIKK 21
IDEUTVIKLEREN 20
IDENTIFIKASJON 20
IDEKONKURRANSE 20
IDEUTVIKLING 20
IDEUTVIKLERNE 20
IDEALSAMFUNNENE 20
IDEOLOGIDEBATT 20
IDEALTYPISK 20
IDESAMMENHENGEN 20
IDESAMMENHENGER 20
IDENTIFISERBARE 19
IDENTIFISERBART 19
IDEASSOSIASJON 19
IDEGRUNNLAGENE 19
IDEHISTORIKERNE 19
IDEALSAMFUNNET 19
IDEOLOGISJEF 19
IDEALTYPENE 19
IDEOLOGISERINGA 19
IDEHISTORIKEREN 19
IDEUTVIKLERE 19
IDESAMMENHENG 18
IDEALSAMFUNNA 18
IDEALTYPER 18
IDENTITETSLØSE 18
IDEALTYPEN 18
IDEGRUNNLAGET 18
IDENTITETSLØST 18
IDEHISTORIKERE 18
IDEUTVIKLER 18
IDENTITETSLAUSE 18
IDEOLOGISERING 18
IDENTIFISERBAR 18
IDEOLOGISERENDE 18
IDENTITETSLAUST 18
IDENTITETSMERKE 17
IDEALKVINNENE 17
IDEGRUNNLAGA 17
IDERIKDOMMENE 17
IDEHISTORIKER 17
IDENTITETSLØS 17
IDEHISTORISKE 17
IDEALTYPE 17
IDEALSPILLERNE 17
IDENTITETSLAUS 17
IDEALSPELLEREN 17
IDEALSPILLEREN 17
IDEALSPELLERNE 17
IDEALSAMFUNN 17
IDEALMENNESKENE 17
IDENTITETSKORTA 17
IDENTITETSMERKA 17
IDENTIFISERINGA 17
IDEGRUNNLAG 16
IDEOGRAFISKE 16
IDEALKVINNEN 16
IDEDUGNADENE 16
IDEOLOGISERER 16
IDEALKVINNER 16
IDERIKDOMMER 16
IDEOGRAMMENE 16
IDEALVEKTENE 16
IDEHISTORISK 16
IDENTITETSKRISA 16
IDERIKDOMMEN 16
IDEHISTORIENE 16
IDENTITETSKRISE 16
IDENTIFISERING 16
IDEALFAMILIENE 16
IDENTITETSKORT 16
IDEALMODELLENE 16
IDEALMENNESKET 16
IDEALSPELLERE 16
IDEOLOGISERTE 16
IDEALISERINGENE 16
IDENTIFISERENDE 16
IDEINNHOLDENE 16
IDEALSPILLERE 16
IDEOLOGISERES 16
IDEALMENNESKER 16
IDEOGRAFIENE 15
IDEALSPILLER 15
IDEALSPELLER 15
IDEDUGNADER 15
IDEDEBATTENE 15
IDEALMODELLER 15
IDEVERDENENE 15
IDEOGRAMMET 15
IDEALVEKTEN 15
IDESKAPEREN 15
IDEALBILDENE 15
IDEOLOGISERT 15
IDEALKVINNA 15
IDESKAPERNE 15
IDEHISTORIEN 15
IDEALISERINGER 15
IDEOGRAFISK 15
IDEALTILSTANDEN 15
IDEALTILSTANDER 15
IDEALVEKTER 15
IDEALISERINGEN 15
IDEOLOGISKE 15
IDEDUGNADEN 15
IDEALMENNESKA 15
IDEALFAMILIEN 15
IDEALMENNESKE 15
IDEOLOGISERE 15
IDEALMODELLEN 15
IDEINNHOLDET 15
IDEALKVINNE 15
IDESKAPENDE 15
IDEALFAMILIER 15
IDEOGRAMMER 15
IDEHISTORIER 15
IDEALBILDER 14
IDEOLOGIENE 14
IDENTIFISERTE 14
IDESKAPERE 14
IDENTIFISERES 14
IDEHISTORIE 14
IDEVERDENEN 14
IDEALVEKTA 14
IDEOGRAMMA 14
IDEOGRAFIEN 14
IDELÆRENE 14
IDEINNHOLDA 14
IDEOGRAFIER 14
IDEALISERINGA 14
IDENTIFISERER 14
IDEVERDENER 14
IDEDEBATTER 14
IDEHISTORIA 14
IDEOLOGISK 14
IDEALBILDET 14
IDEDEBATTEN 14
IDEALFAMILIE 14
IDEOLOGISER 14
IDENTIFISERE 13
IDEALISERING 13
IDEALISERENDE 13
IDEALISTISKE 13
IDEALMENNENE 13
IDEALTILSTAND 13
IDEALMODELL 13
IDENTIFISERT 13
IDEOLOGENE 13
IDELÆREN 13
IDELÆRER 13
IDEALVEKT 13
IDEDUGNAD 13
IDEALBILDE 13
IDEINNHOLD 13
IDEOLOGIER 13
IDEALBILDA 13
IDEOLOGIEN 13
IDESKAPER 13
IDEROMANENE 13
IDEALISTISK 12
IDEALITETENE 12
IDELÆRA 12
IDELÆRE 12
IDEALMANNEN 12
IDEOLOGER 12
IDEOLOGEN 12
IDESKISSENE 12
IDEVERDEN 12
IDEDEBATT 12
IDERIKDOM 12
IDENTIFISER 12
IDEROMANEN 12
IDEMESSIGE 12
IDEOGRAFI 12
IDEALSTATENE 12
IDEALLAGENE 12
IDEROMANER 12
IDEALISMENE 12
IDENTITETENE 12
IDEOLOGI 11
IDEALITETEN 11
IDEALISERER 11
IDELAUSE 11
IDEOGRAM 11
IDEALISERTE 11
IDELAUST 11
IDEALSTATER 11
IDEMESSIG 11
IDEALSTATEN 11
IDENTITETER 11
IDEALITETER 11
IDEALISTENE 11
IDEALTIDENE 11
IDEKARTENE 11
IDELØSE 11
IDESKISSEN 11
IDEALLAGET 11
IDENTITETEN 11
IDEALISERES 11
IDEALISMER 11
IDELØST 11
IDEALISMEN 11
IDESKISSER 11
IDEROMAN 10
IDELIGERE 10
IDEOLOG 10
IDELØS 10
IDEALLAGA 10
IDESKISSA 10
IDELAUS 10
IDEALISTEN 10
IDEALMENN 10
IDEKARTER 10
IDEALISERE 10
IDEALTIDEN 10
IDEALISTER 10
IDEALTIDER 10
IDENTISKE 10
IDEKARTET 10
IDEALMANN 10
IDEALISME 10
IDEALISERT 10
IDESKISSE 10
IDEFASENE 10
IDELIGSTE 10
IDEALITET 9
IDEALSTAT 9
IDENTITET 9
IDEALLAG 9
IDEALISER 9
IDEFASEN 9
IDEFASER 9
IDENTISK 9
IDELIGST 9
IDEALTIDA 9
IDEKARTA 9
IDEFASE 8
IDENTENE 8
IDEALENE 8
IDEKART 8
IDERIKT 8
IDEALIST 8
IDEALTID 8
IDELIGE 8
IDERIKE 8
IDEALET 7
IDEALER 7
IDENTER 7
IDENTEN 7
IDEELLE 7
IDERIK 7
IDELIG 7
IDENDE 6
IDEALT 6
IDEELT 6
IDEELL 6
IDEENE 6
IDEALA 6
IDEALE 6
IDETE 5
IDEER 5
IDEDE 5
IDENT 5
IDENE 5
IDEEN 5
IDEST 5
IDEAL 5
IDER 4
IDEN 4
IDEL 4
IDET 4
IDES 4

Ord som slutter med IDE

OrdPoeng
HØYRESIDE 20
UOPPREIDE 19
PRØVESIDE 19
HYPOIDE 18
SUBBESIDE 18
LUCIDE 18
HØYTIDE 18
OPPVEIDE 18
AMØBOIDE 17
KJØTTSIDE 17
HYBRIDE 17
SMØRBLIDE 17
FLYVEIDE 17
PYRAMIDE 17
MYRORKIDE 17
SPRÅKSIDE 16
HØGRESIDE 16
OVERVEIDE 16
KAFEGUIDE 15
KARYATIDE 15
BEARBEIDE 15
OPPREIDE 15
UTARBEIDE 15
FLYGEIDE 15
RYGGSIDE 15
TYSKEIDE 14
FIGURSIDE 14
LUKKESIDE 14
SJØSIDE 14
BOLIGSIDE 14
FØRERSIDE 14
HESPERIDE 14
POLAROIDE 14
OPPSIDE 14
HAPLOIDE 14
JULESIDE 14
BEBREIDE 14
HØGTIDE 14
YTTERSIDE 14
HJEMSIDE 14
PLUSSIDE 14
UTSPEIDE 14
UTBREIDE 14
HØSTSIDE 14
BÅNDSIDE 14
HEMOROIDE 14
HOVEDIDE 14
OMARBEIDE 14
FORPLEIDE 14
SYLFIDE 13
VÅRSIDE 13
AVVEIDE 13
UPLEIDE 13
SMØRSIDE 13
FJELLSIDE 13
HALVSIDE 13
KUNDESIDE 13
VRANGSIDE 13
STUPIDE 13
PARANOIDE 13
SKIPREIDE 13
BORTLEIDE 13
GUTTESIDE 13
SKIPSSIDE 13
AVISFEIDE 13
MANUSSIDE 13
LØNNSSIDE 13
MORBIDE 12
OVERSIDE 12
VELDREIDE 12
GAVLSIDE 12
FOLIOSIDE 12
HUMIDE 12
JENTESIDE 12
UBLIDE 12
FISBLIDE 12
UNDERSIDE 12
SYDSIDE 12
TABLOIDE 12
GRUNNIDE 12
UTVIDE 12
LYSSIDE 12
BARNESIDE 12
BERGSIDE 12
PARTISIDE 12
DEBETSIDE 12
HEIMESIDE 12
SVERDSIDE 12
HAVSIDE 12
BLINDSIDE 12
LYDSIDE 12
BOKSIDE 12
UTGREIDE 12
NYLEIDE 12
MILEVIDE 12
PRISSIDE 11
INVALIDE 11
FORDREIDE 11
USOLIDE 11
VINDSIDE 11
TAPSSIDE 11
GRAVIDE 11
KOLLOIDE 11
VILLEIDE 11
ÆGIDE 11
SELVEIDE 11
INNVEIDE 11
FIRMAEIDE 11
BREISIDE 11
VESTSIDE 11
HERRESIDE 11
ØSTSIDE 11
FREMLEIDE 11
NORSKEIDE 11
AVFEIDE 11
UGREIDE 11
LIKVIDE 11
BESTRIDE 11
BREDSIDE 11
LÅNESIDE 11
AUSTSIDE 11
GAVEIDE 11
EFEMERIDE 11
NUKLIDE 11
BAKSIDE 11
SØRSIDE 11
PERFIDE 11
FINSKEIDE 11
FRAMLEIDE 11
AVISSIDE 11
JERNSIDE 11
KORTSIDE 10
SKADESIDE 10
HEILSIDE 10
FREMSIDE 10
NEGROIDE 10
KLANGIDE 10
FRAMSIDE 10
ASTEROIDE 10
MORSSIDE 10
FLUIDE 10
ANKELSIDE 10
ARBEIDE 10
TEKSTSIDE 10
SKINNSIDE 10
BOLIDE 10
MANNSSIDE 10
LIVSIDE 10
OFFSIDE 10
AVLEIDE 10
HEILEIDE 10
UTLEIDE 10
STATSEIDE 9
FORSIDE 9
KEFEIDE 9
SPEIDE 9
ÅSSIDE 9
UREIDE 9
RETTLEIDE 9
MOTSIDE 9
GUIDE 9
LEDERSIDE 9
HELEIDE 9
GODSIDE 9
UTSIDE 9
FOTSIDE 9
NORDSIDE 9
FRIGIDE 9
HELSIDE 9
RAPIDE 9
KVIDE 9
DRUIDE 9
NEDERSIDE 9
VALIDE 9
SMALSIDE 9
BREIDE 9
ADENOIDE 9
MIDTSIDE 9
KADREIDE 9
RINGSIDE 9
SJEIDE 9
LANGSIDE 9
SLAGSIDE 9
GATESIDE 9
ANDROIDE 9
KANALIDE 9
RABIDE 9
FARSSIDE 9
JASIDE 9
FLATSIDE 9
PLEIDE 9
HITSIDE 9
FILMIDE 9
LESERSIDE 9
INNREIDE 8
LANDSIDE 8
GELEIDE 8
RETTSIDE 8
ORKIDE 8
GEOIDE 8
EFELIDE 8
UTIDE 8
BLIDE 8
DAGSIDE 8
VEIDE 8
SOLSIDE 8
NETTSIDE 8
EIERSIDE 8
INNLEIDE 8
NATTSIDE 8
PIDE 7
SOLIDE 7
VIDE 7
GREIDE 7
RIGIDE 7
BIDE 7
TIMIDE 7
NOAIDE 7
RAFIDE 7
KLEIDE 7
NEISIDE 7
DALSIDE 7
NEREIDE 7
NEDSIDE 7
SKEIDE 7
SKRIDE 7
LATSIDE 7
DELEIDE 7
INNSIDE 7
MEIDE 6
FEIDE 6
FRIDE 6
LESIDE 6
GLIDE 6
SIEIDE 6
SNEIDE 6
DREIDE 6
GAIDE 6
STRIDE 6
SLEIDE 6
NITIDE 6
RAIDE 5
SEIDE 5
LEIDE 5
NAIDE 5
NEIDE 5
SLIDE 5
ARIDE 5
REIDE 5
TIDE 4
LIDE 4
SIDE 4
NIDE 4
RIDE 4
EIDE 4

Lignende ord av IDE

Anagram av IDE

For mer informasjon om ordet IDE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet IDE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok