IDE i Scrabble - ordspill.com

IDE i Scrabble

IDE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEI.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
I1D1E1

Ved å legge til én bokstav til IDE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BIDE 7
PIDE 7
VEID 7
VIDE 7
IGDE 5
DEIG 5
IDKE 5
FEID 5
DIKE 5
DIME 5
MEID 5
TIDE 4
SIDE 4
SEID 4
RIDE 4
LIED 4
REID 4
DERI 4
NIDE 4
NEID 4
DEIS 4
NEDI 4
DIER 4
LIDE 4
LEID 4
ILDE 4
DIES 4
IDES 4
IDER 4
IDEN 4
IDEL 4
EIDA 4
DREI 4
DISE 4
DINE 4
DIET 4
IDET 4

Ord som starter på IDE

OrdPoeng
IDEPÅVIRKNINGEN 26
IDEPÅVIRKNINGER 26
IDEPÅVIRKNINGA 25
IDEPÅVIRKNING 24
IDENTITETSBEHOV 24
IDEUTVEKSLINGEN 23
IDEUTVIKLINGENE 23
IDEUTVEKSLINGER 23
IDEOLOGISJEFENE 22
IDEUTVIKLINGER 22
IDEUTVEKSLINGA 22
IDEUTVIKLINGEN 22
IDEOLOGIKRITIKK 21
IDEKONKURRANSEN 21
IDENTITETSBEVIS 21
IDEKONKURRANSER 21
IDEOLOGISJEFEN 21
IDEOLOGISJEFER 21
IDEUTVEKSLING 21
IDEUTVIKLINGA 21
IDEALTYPISKE 21
IDEKONKURRANSE 20
IDEUTVIKLEREN 20
IDESAMMENHENGER 20
IDENTIFIKASJON 20
IDEOLOGIDEBATT 20
IDEALTYPISK 20
IDEUTVIKLERNE 20
IDEALSAMFUNNENE 20
IDESAMMENHENGEN 20
IDEUTVIKLING 20
IDENTIFISERBART 19
IDEUTVIKLERE 19
IDEHISTORIKEREN 19
IDEALTYPENE 19
IDEALSAMFUNNET 19
IDEGRUNNLAGENE 19
IDENTIFISERBARE 19
IDEOLOGISJEF 19
IDEASSOSIASJON 19
IDEHISTORIKERNE 19
IDEOLOGISERINGA 19
IDENTIFISERBAR 18
IDEALSAMFUNNA 18
IDENTITETSLAUST 18
IDEUTVIKLER 18
IDEGRUNNLAGET 18
IDENTITETSLØSE 18
IDEOLOGISERENDE 18
IDENTITETSLØST 18
IDESAMMENHENG 18
IDEALTYPEN 18
IDEALTYPER 18
IDENTITETSLAUSE 18
IDEOLOGISERING 18
IDEHISTORIKERE 18
IDEALKVINNENE 17
IDENTITETSMERKA 17
IDERIKDOMMENE 17
IDENTITETSLØS 17
IDEHISTORISKE 17
IDEHISTORIKER 17
IDEALSAMFUNN 17
IDEGRUNNLAGA 17
IDEALTYPE 17
IDEALSPILLERNE 17
IDENTITETSKORTA 17
IDENTIFISERINGA 17
IDEALSPILLEREN 17
IDEALSPELLEREN 17
IDENTITETSMERKE 17
IDEALSPELLERNE 17
IDENTITETSLAUS 17
IDEALMENNESKENE 17
IDERIKDOMMER 16
IDENTIFISERENDE 16
IDEALSPELLERE 16
IDEALKVINNER 16
IDENTITETSKRISA 16
IDEOGRAMMENE 16
IDEGRUNNLAG 16
IDENTITETSKRISE 16
IDEINNHOLDENE 16
IDEDUGNADENE 16
IDEALKVINNEN 16
IDEALVEKTENE 16
IDEOGRAFISKE 16
IDEALISERINGENE 16
IDEOLOGISERTE 16
IDERIKDOMMEN 16
IDEALSPILLERE 16
IDEALMENNESKET 16
IDENTITETSKORT 16
IDEHISTORISK 16
IDENTIFISERING 16
IDEOLOGISERES 16
IDEHISTORIENE 16
IDEOLOGISERER 16
IDEALMODELLENE 16
IDEALMENNESKER 16
IDEALFAMILIENE 16
IDEDUGNADER 15
IDEDUGNADEN 15
IDEALVEKTER 15
IDESKAPEREN 15
IDEALVEKTEN 15
IDEOLOGISERE 15
IDEALKVINNA 15
IDEINNHOLDET 15
IDESKAPERNE 15
IDESKAPENDE 15
IDEALKVINNE 15
IDEOLOGISKE 15
IDEOGRAFISK 15
IDEOGRAMMER 15
IDEALFAMILIER 15
IDEHISTORIEN 15
IDEALMODELLEN 15
IDEALTILSTANDEN 15
IDEALTILSTANDER 15
IDEALISERINGER 15
IDEALISERINGEN 15
IDEALMENNESKA 15
IDEALMODELLER 15
IDEOLOGISERT 15
IDEALFAMILIEN 15
IDEALMENNESKE 15
IDEALSPELLER 15
IDEALBILDENE 15
IDEALSPILLER 15
IDEVERDENENE 15
IDEDEBATTENE 15
IDEOGRAMMET 15
IDEOGRAFIENE 15
IDEHISTORIER 15
IDEINNHOLDA 14
IDENTIFISERER 14
IDENTIFISERTE 14
IDEVERDENER 14
IDENTIFISERES 14
IDEALBILDER 14
IDEALFAMILIE 14
IDEALISERINGA 14
IDEDEBATTER 14
IDEOGRAFIEN 14
IDEHISTORIA 14
IDEOLOGIENE 14
IDEHISTORIE 14
IDELÆRENE 14
IDESKAPERE 14
IDEDEBATTEN 14
IDEOLOGISK 14
IDEVERDENEN 14
IDEOLOGISER 14
IDEOGRAFIER 14
IDEALBILDET 14
IDEALVEKTA 14
IDEOGRAMMA 14
IDEALMODELL 13
IDEROMANENE 13
IDELÆREN 13
IDEALBILDA 13
IDEOLOGENE 13
IDEALBILDE 13
IDEINNHOLD 13
IDEALMENNENE 13
IDEOLOGIER 13
IDEOLOGIEN 13
IDENTIFISERT 13
IDENTIFISERE 13
IDELÆRER 13
IDEALISERENDE 13
IDEALISERING 13
IDEALVEKT 13
IDEALISTISKE 13
IDESKAPER 13
IDEALTILSTAND 13
IDEDUGNAD 13
IDEDEBATT 12
IDEOLOGEN 12
IDEVERDEN 12
IDEMESSIGE 12
IDERIKDOM 12
IDEOGRAFI 12
IDEROMANER 12
IDELÆRA 12
IDELÆRE 12
IDENTITETENE 12
IDEOLOGER 12
IDEALSTATENE 12
IDEALISTISK 12
IDEROMANEN 12
IDEALLAGENE 12
IDESKISSENE 12
IDEALMANNEN 12
IDENTIFISER 12
IDEALISMENE 12
IDEALITETENE 12
IDEALITETER 11
IDENTITETEN 11
IDELØST 11
IDEALISTENE 11
IDELØSE 11
IDEALTIDENE 11
IDEALISERTE 11
IDEALISERES 11
IDEMESSIG 11
IDEALSTATEN 11
IDEALITETEN 11
IDEALISERER 11
IDEALSTATER 11
IDEKARTENE 11
IDEALISMER 11
IDESKISSER 11
IDELAUSE 11
IDEALISMEN 11
IDENTITETER 11
IDEOLOGI 11
IDEOGRAM 11
IDEALLAGET 11
IDESKISSEN 11
IDELAUST 11
IDEOLOG 10
IDEROMAN 10
IDEALISME 10
IDEKARTET 10
IDEALMANN 10
IDEALTIDER 10
IDENTISKE 10
IDELIGERE 10
IDEALISERE 10
IDEALISERT 10
IDEALISTEN 10
IDEALTIDEN 10
IDEKARTER 10
IDELØS 10
IDELIGSTE 10
IDEFASENE 10
IDESKISSE 10
IDEALISTER 10
IDELAUS 10
IDESKISSA 10
IDEALLAGA 10
IDEALMENN 10
IDENTISK 9
IDEALLAG 9
IDEALSTAT 9
IDEFASEN 9
IDEALISER 9
IDEKARTA 9
IDEALTIDA 9
IDENTITET 9
IDEALITET 9
IDEFASER 9
IDELIGST 9
IDEALIST 8
IDERIKE 8
IDEALTID 8
IDERIKT 8
IDEKART 8
IDEFASE 8
IDENTENE 8
IDEALENE 8
IDELIGE 8
IDERIK 7
IDELIG 7
IDENTEN 7
IDEELLE 7
IDEALET 7
IDEALER 7
IDENTER 7
IDEALT 6
IDEALA 6
IDEALE 6
IDEELL 6
IDEELT 6
IDENDE 6
IDEENE 6
IDENT 5
IDENE 5
IDEEN 5
IDEST 5
IDEAL 5
IDETE 5
IDEER 5
IDEDE 5
IDES 4
IDEN 4
IDER 4
IDET 4
IDEL 4

Ord som slutter med IDE

OrdPoeng
HØYRESIDE 20
PRØVESIDE 19
UOPPREIDE 19
SUBBESIDE 18
HYPOIDE 18
HØYTIDE 18
OPPVEIDE 18
LUCIDE 18
KJØTTSIDE 17
FLYVEIDE 17
PYRAMIDE 17
AMØBOIDE 17
HYBRIDE 17
SMØRBLIDE 17
MYRORKIDE 17
OVERVEIDE 16
SPRÅKSIDE 16
UTARBEIDE 15
BEARBEIDE 15
RYGGSIDE 15
OPPREIDE 15
FLYGEIDE 15
VELPLEIDE 15
ÆTTEFEIDE 15
KAFEGUIDE 15
HØSTSIDE 14
JULESIDE 14
UTBREIDE 14
HJEMSIDE 14
UTSPEIDE 14
BEBREIDE 14
TYSKEIDE 14
HOVEDIDE 14
BÅNDSIDE 14
HAPLOIDE 14
LUKKESIDE 14
HESPERIDE 14
NABOFEIDE 14
OPPSIDE 14
POLAROIDE 14
PLUSSIDE 14
OMARBEIDE 14
YTTERSIDE 14
HEMOROIDE 14
HØGTIDE 14
FORPLEIDE 14
SJØSIDE 14
BOLIGSIDE 14
FØRERSIDE 14
STUPIDE 13
AVVEIDE 13
SYLFIDE 13
UPLEIDE 13
SKIPSSIDE 13
PARANOIDE 13
HALVSIDE 13
MINUSSIDE 13
FISEBLIDE 13
FJELLSIDE 13
KUNDESIDE 13
GUTTESIDE 13
SKIPREIDE 13
LØNNSSIDE 13
AVISFEIDE 13
MANUSSIDE 13
VÅRSIDE 13
SMØRSIDE 13
OVERSIDE 12
LYDSIDE 12
UNDERSIDE 12
BLINDSIDE 12
FISBLIDE 12
FOLIOSIDE 12
BERGSIDE 12
MORBIDE 12
LYSSIDE 12
UTVIDE 12
UBLIDE 12
HUMIDE 12
JENTESIDE 12
MILEVIDE 12
HAVSIDE 12
PARTISIDE 12
BARNESIDE 12
BOKSIDE 12
NYLEIDE 12
UTGREIDE 12
TABLOIDE 12
GRUNNIDE 12
DEBETSIDE 12
GAVLSIDE 12
VELDREIDE 12
SYDSIDE 12
SVERDSIDE 12
BREISIDE 11
SELVEIDE 11
BREDSIDE 11
FREMLEIDE 11
VINDSIDE 11
AVISSIDE 11
FIRMAEIDE 11
INNVEIDE 11
JERNSIDE 11
VILLEIDE 11
PRISSIDE 11
KOLLOIDE 11
BESTRIDE 11
INVALIDE 11
AUSTSIDE 11
VESTSIDE 11
FRAMLEIDE 11
TAPSSIDE 11
LÅNESIDE 11
ÆGIDE 11
NUKLIDE 11
EFEMERIDE 11
AVFEIDE 11
UGREIDE 11
LIKVIDE 11
HERRESIDE 11
FORDREIDE 11
GAVEIDE 11
FINSKEIDE 11
USOLIDE 11
BAKSIDE 11
SØRSIDE 11
NORSKEIDE 11
GRAVIDE 11
PERFIDE 11
ØSTSIDE 11
OFFSIDE 10
ARBEIDE 10
KLANGIDE 10
HEILEIDE 10
HEILSIDE 10
KORTSIDE 10
AVLEIDE 10
BOLIDE 10
NEGROIDE 10
SKINNSIDE 10
TEKSTSIDE 10
SKADESIDE 10
MORSSIDE 10
MANNSSIDE 10
FREMSIDE 10
LIVSIDE 10
ANKELSIDE 10
FLUIDE 10
FRAMSIDE 10
ASTEROIDE 10
UTLEIDE 10
KVIDE 9
RAPIDE 9
FLATSIDE 9
RINGSIDE 9
GUIDE 9
BREIDE 9
INNERSIDE 9
MIDTSIDE 9
RETTLEIDE 9
FARSSIDE 9
VALIDE 9
SMALSIDE 9
JASIDE 9
SJEIDE 9
LEDERSIDE 9
FOTSIDE 9
FRIGIDE 9
UREIDE 9
UTSIDE 9
KEFEIDE 9
MOTSIDE 9
SPEIDE 9
GODSIDE 9
SLAGSIDE 9
NEDERSIDE 9
LESERSIDE 9
NORDSIDE 9
HELEIDE 9
PLEIDE 9
FORSIDE 9
HELSIDE 9
ÅSSIDE 9
DRUIDE 9
FILMIDE 9
HITSIDE 9
ADENOIDE 9
RABIDE 9
LANGSIDE 9
KADREIDE 9
GATESIDE 9
ANDROIDE 9
STATSEIDE 9
KANALIDE 9
SOLSIDE 8
BLIDE 8
VEIDE 8
GELEIDE 8
GEOIDE 8
EFELIDE 8
DAGSIDE 8
RETTSIDE 8
INNREIDE 8
LANDSIDE 8
ORKIDE 8
NETTSIDE 8
EIERSIDE 8
INNLEIDE 8
UTIDE 8
NATTSIDE 8
BIDE 7
VIDE 7
NEREIDE 7
TIMIDE 7
KLEIDE 7
RAFIDE 7
PIDE 7
NEISIDE 7
RIGIDE 7
DALSIDE 7
INNSIDE 7
DELEIDE 7
GREIDE 7
NEDSIDE 7
LATSIDE 7
SOLIDE 7
SKEIDE 7
SKRIDE 7
NOAIDE 7
GAIDE 6
SIEIDE 6
SLEIDE 6
DREIDE 6
SNEIDE 6
GLIDE 6
FEIDE 6
FRIDE 6
MEIDE 6
LESIDE 6
NITIDE 6
STRIDE 6
ARIDE 5
SEIDE 5
LEIDE 5
RAIDE 5
NAIDE 5
NEIDE 5
REIDE 5
SLIDE 5
SIDE 4
NIDE 4
RIDE 4
TIDE 4
LIDE 4
EIDE 4

Lignende ord av IDE

Anagram av IDE

For mer informasjon om ordet IDE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet IDE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok