IDE i Scrabble - ordspill.com

IDE i Scrabble

IDE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEI.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
I1D1E1

Ved å legge til én bokstav til IDE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CEDI 13
BIDE 7
VEID 7
VIDE 7
IDKE 5
MEID 5
DEMI 5
IDEM 5
DEIG 5
DIKE 5
GEID 5
DIME 5
FEID 5
IGDE 5
LEID 4
LIDE 4
LIED 4
DEIS 4
NEDI 4
NIDE 4
REID 4
RIDE 4
SEID 4
SIDE 4
TIDE 4
DEIA 4
NEID 4
IDEN 4
ILDE 4
IDET 4
IDER 4
EIDA 4
EDIL 4
DREI 4
DISE 4
DINE 4
DILE 4
DIET 4
DIES 4
DIER 4
DIEN 4
DERI 4
IDEL 4

Ord som starter på IDE

OrdPoeng
IDEPÅVIRKNINGEN 26
IDEPÅVIRKNINGA 25
IDENTITETSBEHOV 24
IDEPÅVIRKNING 24
IDEUTVIKLINGENE 23
IDEUTVEKSLINGER 23
IDEUTVEKSLINGEN 23
IDEUTVIKLINGER 22
IDEUTVIKLINGEN 22
IDEUTVEKSLINGA 22
IDEOLOGISJEFEN 21
IDEUTVEKSLING 21
IDEUTVIKLINGA 21
IDEALTYPISKE 21
IDEOLOGISJEFER 21
IDEOLOGIKRITIKK 21
IDEUTVIKLEREN 20
IDEUTVIKLING 20
IDEOLOGIDEBATT 20
IDESAMMENHENGER 20
IDEKONKURRANSE 20
IDEUTVIKLERNE 20
IDEALSAMFUNNENE 20
IDEALTYPISK 20
IDENTIFIKASJON 20
IDEGRUNNLAGENE 19
IDEASSOSIASJON 19
IDEOLOGISJEF 19
IDENTIFISERBART 19
IDEUTVIKLERE 19
IDEALSAMFUNNET 19
IDEALTYPENE 19
IDEGRUNNLAGET 18
IDEALTYPER 18
IDEALSAMFUNNA 18
IDEUTVIKLER 18
IDESAMMENHENG 18
IDEALTYPEN 18
IDENTIFISERBAR 18
IDENTITETSLØSE 18
IDEHISTORIKERE 18
IDENTITETSLAUST 18
IDENTITETSLAUSE 18
IDEOLOGISERING 18
IDENTITETSLØST 18
IDEOLOGISERENDE 18
IDENTIFISERINGA 17
IDEHISTORISKE 17
IDEALSPILLEREN 17
IDENTITETSMERKA 17
IDEALSAMFUNN 17
IDEGRUNNLAGA 17
IDENTITETSKORTA 17
IDEALMENNESKENE 17
IDENTITETSMERKE 17
IDENTITETSLØS 17
IDEHISTORIKER 17
IDEALKVINNENE 17
IDEALSPELLERNE 17
IDERIKDOMMENE 17
IDENTITETSLAUS 17
IDEALTYPE 17
IDEALSPILLERNE 17
IDEALSPELLEREN 17
IDERIKDOMMEN 16
IDENTITETSKRISA 16
IDEALMODELLENE 16
IDENTIFISERING 16
IDEDUGNADENE 16
IDERIKDOMMER 16
IDEHISTORISK 16
IDEOGRAMMENE 16
IDEALKVINNEN 16
IDEALVEKTENE 16
IDEOGRAFISKE 16
IDENTITETSKORT 16
IDEALMENNESKET 16
IDEALSPELLERE 16
IDEALKVINNER 16
IDEALISERINGENE 16
IDEINNHOLDENE 16
IDEOLOGISERER 16
IDEHISTORIENE 16
IDEOLOGISERTE 16
IDEALFAMILIENE 16
IDEALSPILLERE 16
IDEOLOGISERES 16
IDEALMENNESKER 16
IDEGRUNNLAG 16
IDEDEBATTENE 15
IDEALVEKTEN 15
IDEALMODELLEN 15
IDEFLUKTEN 15
IDEALFAMILIER 15
IDESKAPERNE 15
IDEALMENNESKE 15
IDEOLOGISERT 15
IDEALKVINNE 15
IDESKAPENDE 15
IDEDUGNADER 15
IDEALBILDENE 15
IDEOGRAFISK 15
IDEOGRAMMER 15
IDEOLOGISERE 15
IDEALFAMILIEN 15
IDEALSPELLER 15
IDEOLOGISKE 15
IDEHISTORIEN 15
IDEOGRAMMET 15
IDEDUGNADEN 15
IDEALSPILLER 15
IDESKAPEREN 15
IDEALKVINNA 15
IDEALVEKTER 15
IDEVERDENENE 15
IDEHISTORIER 15
IDEINNHOLDET 15
IDEALMODELLER 15
IDEOGRAFIENE 15
IDEALISERINGER 15
IDEALMENNESKA 15
IDEALTILSTANDEN 15
IDEALISERINGEN 15
IDEVERDENEN 14
IDEOGRAFIEN 14
IDEOGRAFIER 14
IDEMØTENE 14
IDENTIFISERTE 14
IDEVERDENER 14
IDEALFAMILIE 14
IDEALVEKTA 14
IDEFYLTE 14
IDEBANKENE 14
IDEALBILDET 14
IDEOGRAMMA 14
IDEDEBATTER 14
IDEHISTORIE 14
IDEHISTORIA 14
IDEINNHOLDA 14
IDEASJONEN 14
IDENTIFISERES 14
IDESKAPERE 14
IDEALISERINGA 14
IDEDEBATTEN 14
IDEOLOGIENE 14
IDEOLOGISK 14
IDEFLUKTA 14
IDEALBILDER 14
IDENTIFISERER 14
IDEOLOGISER 14
IDEALMENNENE 13
IDEALMODELL 13
IDENTIFISERE 13
IDEFYLT 13
IDEBANKER 13
IDEALISERING 13
IDEDUGNAD 13
IDENTIFISERT 13
IDEALVEKT 13
IDEINNHOLD 13
IDEOLOGIER 13
IDEROMANENE 13
IDEOLOGIEN 13
IDEFLUKT 13
IDEALISERENDE 13
IDEOLOGENE 13
IDEMØTET 13
IDEALTILSTAND 13
IDESTORMENE 13
IDELÆREN 13
IDEALBILDA 13
IDEBANKEN 13
IDEOKRATIET 13
IDEMØTER 13
IDESKAPER 13
IDEALISTISKE 13
IDEALBILDE 13
IDEALITETENE 12
IDELÆRE 12
IDEFULLE 12
IDEFULLT 12
IDELÆRA 12
IDEVERDEN 12
IDEMØTA 12
IDEOLOGER 12
IDEASJON 12
IDEALSTATENE 12
IDEMØTE 12
IDEOGRAFI 12
IDESTORMER 12
IDEROMANER 12
IDESTORMEN 12
IDEROMANEN 12
IDEMESSIGE 12
IDEALMANNEN 12
IDEALISMENE 12
IDEALLAGENE 12
IDERIKDOM 12
IDEALISTISK 12
IDEDEBATT 12
IDENTIFISER 12
IDENTITETENE 12
IDESKISSENE 12
IDEOLOGEN 12
IDEMESSIG 11
IDELAUSE 11
IDESKISSER 11
IDEALISMEN 11
IDEOKRATI 11
IDELAUST 11
IDEMENNENE 11
IDEOLOGI 11
IDEFULL 11
IDEALSTATER 11
IDEOGRAM 11
IDEALISERES 11
IDEBANK 11
IDEALISTENE 11
IDEALISERTE 11
IDESKISSEN 11
IDELØST 11
IDEALITETEN 11
IDEALISERER 11
IDEKARTENE 11
IDEALLAGET 11
IDEALSTATEN 11
IDEALISMER 11
IDENTITETEN 11
IDEFAGENE 11
IDELØSE 11
IDEALITETER 11
IDENTITETER 11
IDEKARTET 10
IDEALMANN 10
IDEALISME 10
IDEMANNEN 10
IDESKISSE 10
IDELAUS 10
IDEOLOG 10
IDELØS 10
IDEALMENN 10
IDEALISTER 10
IDEFAGET 10
IDEALISTEN 10
IDEALISERE 10
IDEALISERT 10
IDEKARTER 10
IDESTORM 10
IDEALTIDEN 10
IDEALLAGA 10
IDEFASENE 10
IDEROMAN 10
IDESKISSA 10
IDENTISKE 10
IDEALTIDA 9
IDEALITET 9
IDEALSTAT 9
IDEALISER 9
IDEFASEN 9
IDEFAGA 9
IDEALLAG 9
IDEKARTA 9
IDENTISK 9
IDELIGEN 9
IDENTITET 9
IDEFASER 9
IDEMANN 8
IDERIKE 8
IDEFAG 8
IDELIGE 8
IDEKART 8
IDEALENE 8
IDEFASE 8
IDEMENN 8
IDEALTID 8
IDEALIST 8
IDERIKT 8
IDEELLE 7
IDEALET 7
IDELIG 7
IDERIK 7
IDEALER 7
IDEALA 6
IDEALT 6
IDEENE 6
IDEELL 6
IDEALE 6
IDENDE 6
IDEELT 6
IDEREN 6
IDEAL 5
IDEER 5
IDEST 5
IDEEN 5
IDENE 5
IDEM 5
IDEL 4
IDER 4
IDEN 4
IDET 4

Ord som slutter med IDE

OrdPoeng
UOPPREIDE 19
HYPNOIDE 19
OPPVEIDE 18
HYPOIDE 18
SUBBESIDE 18
LUCIDE 18
HØYTIDE 18
VEBBSIDE 17
OPPGREIDE 17
FLYVEIDE 17
AMØBOIDE 17
SMØRBLIDE 17
PYRAMIDE 17
HYBRIDE 17
WEBSIDE 17
TRYKKSIDE 16
TOPPLEIDE 16
HYDROIDE 16
LYMFOIDE 16
SPRÅKSIDE 16
ØVRESIDE 15
OPPREIDE 15
TOPPRIDE 15
EUROPIDE 15
SFÆROIDE 15
SYKLOIDE 15
FLYGEIDE 15
RYGGSIDE 15
HYDATIDE 15
KARYATIDE 15
VÆRSIDE 15
UTARBEIDE 15
HØSTSIDE 14
HJEMSIDE 14
ROMBOIDE 14
HAPLOIDE 14
PLUSSIDE 14
SJØSIDE 14
JULESIDE 14
BÅNDSIDE 14
OPPSIDE 14
BUKSIDE 14
TYSKEIDE 14
UTBREIDE 14
PÅDREIDE 14
NABOFEIDE 14
LUKKESIDE 14
POLAROIDE 14
BOLIGSIDE 14
BREVSIDE 14
HÅNDLEIDE 14
HESPERIDE 14
HEMOROIDE 14
HØGTIDE 14
UTSPEIDE 14
BEBREIDE 14
HOVEDIDE 14
SKIPSSIDE 13
SYLFIDE 13
PUTRIDE 13
STUPIDE 13
KVARTSIDE 13
GUTTESIDE 13
AVISFEIDE 13
UPLEIDE 13
MANUSSIDE 13
SØMNEIDE 13
VÅRSIDE 13
HALVSIDE 13
FISEBLIDE 13
LØNNSSIDE 13
SMØRSIDE 13
PARANOIDE 13
KUNDESIDE 13
FJELLSIDE 13
AVVEIDE 13
UTVEIDE 13
PELAMIDE 12
TABLOIDE 12
HÅRSIDE 12
HUMIDE 12
BORTSIDE 12
SYDSIDE 12
HAVSIDE 12
UBLIDE 12
LYDSIDE 12
UTVIDE 12
DØRNEIDE 12
OVERSIDE 12
UTGREIDE 12
HOMERIDE 12
MILEVIDE 12
LEPORIDE 12
EUMENIDE 12
BOKSIDE 12
NYLEIDE 12
BERGSIDE 12
FISBLIDE 12
GRUNNIDE 12
MYSIDE 12
GAVLSIDE 12
DEBETSIDE 12
SVERDSIDE 12
LYSSIDE 12
TAPERSIDE 12
PARTISIDE 12
HEIMESIDE 12
JENTESIDE 12
FOLIOSIDE 12
BLINDSIDE 12
MORBIDE 12
DIPLOIDE 12
VITSESIDE 12
JERNSIDE 11
FREMLEIDE 11
TROKOIDE 11
BOKIDE 11
BESTRIDE 11
VESTSIDE 11
FORDREIDE 11
BREISIDE 11
KOLLOIDE 11
TAPSSIDE 11
NORSKEIDE 11
INNVEIDE 11
EFEMERIDE 11
SPISSIDE 11
VILLEIDE 11
INVALIDE 11
AVDREIDE 11
BREDSIDE 11
VINDSIDE 11
INSIPIDE 11
NARVSIDE 11
PLASTIDE 11
ÆGIDE 11
SELVEIDE 11
AVISSIDE 11
KLOTOIDE 11
PRISSIDE 11
SIGMOIDE 11
AUSTSIDE 11
LÅNESIDE 11
LIKVIDE 11
USOLIDE 11
LIMPIDE 11
VEGSIDE 11
UGREIDE 11
SØRSIDE 11
ØSTSIDE 11
BAKSIDE 11
GRAVIDE 11
OVNSIDE 11
NUKLIDE 11
PERFIDE 11
GAVEIDE 11
AVFEIDE 11
TORPIDE 11
ANKELSIDE 10
KORTSIDE 10
HEILSIDE 10
FLUIDE 10
TETANOIDE 10
FREMSIDE 10
OFFSIDE 10
MARGSIDE 10
VEISIDE 10
AVLEIDE 10
AFTENSIDE 10
MANNSSIDE 10
KLAMEIDE 10
KLANGIDE 10
FRAMSIDE 10
HEILEIDE 10
HEROIDE 10
SKADESIDE 10
MORSSIDE 10
ADIPIDE 10
ARBEIDE 10
BINEIDE 10
LIVSIDE 10
NEGROIDE 10
BOLIDE 10
UTLEIDE 10
PLEIDE 9
ADENOIDE 9
DRUIDE 9
KVIDE 9
ANDROIDE 9
KADREIDE 9
BREIDE 9
NORDSIDE 9
UREIDE 9
FRIGIDE 9
FLATSIDE 9
FOTSIDE 9
RINGSIDE 9
NEDERSIDE 9
MOTSIDE 9
HELEIDE 9
SLAGSIDE 9
TOROIDE 9
EFTASIDE 9
MIDTSIDE 9
LIVIDE 9
HELSIDE 9
IRSKEIDE 9
VALIDE 9
TRAKEIDE 9
SJEIDE 9
JASIDE 9
RABIDE 9
GODSIDE 9
SMALSIDE 9
FILMIDE 9
ÅSSIDE 9
FORSIDE 9
HATSIDE 9
LANGSIDE 9
GUIDE 9
FARSSIDE 9
KEFEIDE 9
UTSIDE 9
SPEIDE 9
NOTESIDE 9
KANALIDE 9
HITSIDE 9
RAPIDE 9
GATESIDE 9
FLORIDE 9
NEDRESIDE 9
INNLEIDE 8
VEIDE 8
DAGSIDE 8
SKREIDE 8
BLIDE 8
UTIDE 8
GELEIDE 8
NATTSIDE 8
SOLSIDE 8
NORDIDE 8
EFELIDE 8
SORDIDE 8
ORKIDE 8
KNESIDE 8
FANSIDE 8
LANDSIDE 8
INNREIDE 8
EIERSIDE 8
GEOIDE 8
MOTIDE 8
NETTSIDE 8
RETTSIDE 8
FINSIDE 8
SKRIDE 7
INNSIDE 7
ONSIDE 7
SOLIDE 7
LATSIDE 7
TIMIDE 7
KLEIDE 7
SKEIDE 7
RAFIDE 7
DALSIDE 7
RIGIDE 7
GREIDE 7
NOAIDE 7
VIDE 7
BIDE 7
DANAIDE 7
NEISIDE 7
DELEIDE 7
NEREIDE 7
NEDSIDE 7
FRIDE 6
STRIDE 6
GAIDE 6
SNEIDE 6
GLIDE 6
DREIDE 6
FEIDE 6
NITIDE 6
LESIDE 6
SLEIDE 6
MEIDE 6
SIEIDE 6
NAIDE 5
REIDE 5
RAIDE 5
NEIDE 5
ARIDE 5
SEIDE 5
LEIDE 5
SLIDE 5
RIDE 4
EIDE 4
NIDE 4
SIDE 4
TIDE 4
LIDE 4

Lignende ord av IDE

Anagram av IDE

For mer informasjon om ordet IDE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet IDE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok