INERT i Scrabble - ordspill.com

INERT i Scrabble

INERT er et adjektiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EINRT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
I1N1E1R1T1

Ved å legge til én bokstav til INERT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TYRIEN 11
TIØREN 10
BRITEN 9
PIRENT 9
VITNER 9
VINTRE 9
VINTER 9
UREINT 9
UNITER 9
TIUREN 9
RUTINE 9
PRITEN 9
PRINTE 9
VRIENT 9
HINTER 8
HIRENT 8
MINERT 7
ERTING 7
FINERT 7
FINTER 7
GREINT 7
TRIOEN 7
TREING 7
GRINET 7
GRINTE 7
TIROEN 7
TINGER 7
MINTER 7
TERMIN 7
RINGET 7
KNITRE 7
RINGTE 7
ORIENT 7
KRITEN 7
RIFTEN 7
DRITEN 6
DRITNE 6
NIREST 6
NISTER 6
TRISEN 6
SINTER 6
TRINSE 6
SINTRE 6
RETINA 6
RINDET 6
DINERT 6
TINDRE 6
TINDER 6
RISTEN 6
STRIEN 6
TRINES 6

Ord som starter på INERT

OrdPoeng
INERTIALSYSTEMA 21
INERTIALSYSTEM 20
INERTIENE 9
INERTIEN 8
INERTIER 8
INERTE 6
INERTI 6

Ord som slutter med INERT

OrdPoeng
OSCARNOMINERT 25
KRYSSEKSAMINERT 23
BRUKERDEFINERT 22
OPPMAGASINERT 22
SERBISKDOMINERT 21
ALBANSKDOMINERT 21
VELDISIPLINERT 20
FLØTEGRATINERT 20
KVINNEDOMINERT 20
FASCINERT 19
ZULUDOMINERT 19
UDISIPLINERT 18
SUBORDINERT 18
PREDETERMINERT 18
NORSKDOMINERT 17
UVAKSINERT 17
UTEKSAMINERT 17
GILJOTINERT 16
NYORDINERT 16
AGGLUTINERT 16
HALLUSINERT 16
DEKONTAMINERT 16
SELVDEFINERT 16
SITRONMARINERT 16
MANNSDOMINERT 16
PREDESTINERT 15
FARSDOMINERT 15
URAFFINERT 15
UNDERMINERT 15
KOMBINERT 15
VELDEFINERT 15
URUTINERT 15
KONTAMINERT 14
PARAFINERT 14
SUPINERT 14
ILLUMINERT 14
KULMINERT 14
DISKRIMINERT 14
INDOKTRINERT 14
DISIPLINERT 14
POLLINERT 13
INKRIMINERT 13
OMDEFINERT 13
ALUMINERT 13
KOORDINERT 13
VAKSINERT 13
UDEFINERT 13
UORDINERT 13
MAGASINERT 12
EKSAMINERT 12
PLATINERT 12
PAGINERT 12
DETERMINERT 12
RENOMINERT 12
MEDISINERT 11
INSEMINERT 11
MASKINERT 11
RUTINERT 11
RAFFINERT 11
PATINERT 11
GELATINERT 11
IMAGINERT 11
INKLINERT 10
GRATINERT 10
DEKLINERT 10
TERMINERT 10
KALSINERT 10
ELIMINERT 10
NOMINERT 10
URINERT 10
GEMINERT 10
DOMINERT 10
RUINERT 10
SORDINERT 10
SEMINERT 9
MARINERT 9
ORDINERT 9
DEFINERT 9
LAMINERT 9
FASINERT 9
RETINERT 8
SATINERT 8
FINERT 7
MINERT 7
DINERT 6

Anagram av INERT

For mer informasjon om ordet INERT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet INERT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok