INERTE i Scrabble - ordspill.com

INERTE i Scrabble

INERTE er et adjektiv6 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EEINRT.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
I1N1E1R1T1E1

Ved å legge til én bokstav til INERTE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
CITEREN 16
CITERNE 16
TYRIENE 12
TIØRENE 11
ÅRTIENE 10
TIURENE 10
VITENER 10
VINTERE 10
BRITENE 10
PRITENE 10
TREBEIN 10
TIÅRENE 10
PENTERI 10
HEITNER 9
REINHET 9
TIROENE 8
TINGERE 8
TIGRENE 8
TIGERNE 8
TIGEREN 8
TEORIEN 8
TEINGER 8
RIKTENE 8
TREENIG 8
TRIOENE 8
RINGETE 8
RIFTENE 8
ETINGER 8
FEITNER 8
FINERTE 8
GITRENE 8
GREINET 8
GREINTE 8
MINERTE 8
GRINETE 8
KRITENE 8
TIRENDE 7
DINERTE 7
TRISENE 7
TRINEDE 7
IDENTER 7
ISTEREN 7
ISTRENE 7
ISTERNE 7
RESINET 7
LITEREN 7
TIENDER 7
LITERNE 7
STRIENE 7
STEINER 7
SITERNE 7
SITEREN 7
SINTERE 7
RITENDE 7
RISTENE 7
REINEST 7
RINDETE 7
ATRIENE 7

Ord som slutter med INERTE

OrdPoeng
OSCARNOMINERTE 26
OPPMAGASINERTE 23
BRUKERDEFINERTE 23
VELDISIPLINERTE 21
KVINNEDOMINERTE 21
FLØTEGRATINERTE 21
ZULUDOMINERTE 20
FASCINERTE 20
PREDETERMINERTE 19
SUBORDINERTE 19
UDISIPLINERTE 19
UTEKSAMINERTE 18
UVAKSINERTE 18
NORSKDOMINERTE 18
DEKONTAMINERTE 17
SELVDEFINERTE 17
GILJOTINERTE 17
AGGLUTINERTE 17
HALLUSINERTE 17
SITRONMARINERTE 17
MANNSDOMINERTE 17
NYORDINERTE 17
PREDESTINERTE 16
UNDERMINERTE 16
FARSDOMINERTE 16
KOMBINERTE 16
VELDEFINERTE 16
URAFFINERTE 16
URUTINERTE 16
DISIPLINERTE 15
KONTAMINERTE 15
INDOKTRINERTE 15
DISKRIMINERTE 15
KULMINERTE 15
PARAFINERTE 15
SUPINERTE 15
ILLUMINERTE 15
INKRIMINERTE 14
UORDINERTE 14
ALUMINERTE 14
KOORDINERTE 14
POLLINERTE 14
VAKSINERTE 14
UDEFINERTE 14
OMDEFINERTE 14
DETERMINERTE 13
RENOMINERTE 13
MAGASINERTE 13
PLATINERTE 13
PAGINERTE 13
EKSAMINERTE 13
RUTINERTE 12
INSEMINERTE 12
PATINERTE 12
MEDISINERTE 12
GELATINERTE 12
MASKINERTE 12
RAFFINERTE 12
IMAGINERTE 12
NOMINERTE 11
RUINERTE 11
URINERTE 11
GEMINERTE 11
INKLINERTE 11
ELIMINERTE 11
DOMINERTE 11
KALSINERTE 11
SORDINERTE 11
DEKLINERTE 11
GRATINERTE 11
TERMINERTE 11
SEMINERTE 10
FASINERTE 10
DEFINERTE 10
ORDINERTE 10
LAMINERTE 10
MARINERTE 10
SATINERTE 9
RETINERTE 9
MINERTE 8
FINERTE 8
DINERTE 7

Anagram av INERTE

For mer informasjon om ordet INERTE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet INERTE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok