JAK i Scrabble - ordspill.com

JAK i Scrabble

JAK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AJK.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
J4A1K2

Ved å legge til én bokstav til JAK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KJØA 12
KJAV 11
JAKO 9
JOKA 9
JAKT 8
JARK 8
JASK 8
KJAS 8
KJEA 8

Ord som starter på JAK

OrdPoeng
JAKOBINERKLUBB 32
JAKTOPPSYNENE 29
JAKTOPPSYNET 28
JAKTOPPSYNA 27
JAKTMULIGHETENE 26
JAKTULYKKENE 26
JAKTOPPSYN 26
JAKTPRØVENE 25
JAKTULYKKEN 25
JAKTGEVÆRENE 25
JAKTULYKKER 25
JAKTMULIGHETEN 25
JAKTMULIGHETER 25
JAKTFORBUDENE 25
JAKTVÅPNENE 24
JAKTFORBUDET 24
JAKTVÅPENET 24
JAKTPRØVER 24
JAKTGEVÆRER 24
JAKTULYKKE 24
JAKTPRØVEN 24
JAKTGEVÆRET 24
JAKTMULIGHETA 24
JAKTULYKKA 24
JAKOBSSTAVENE 24
JAKTGEVÆRA 23
JAKTPRØVE 23
JAKTPRØVA 23
JAKOBSSTAVEN 23
JAKTFORBUDA 23
JAKOBSSTAVER 23
JAKTBYTTENE 23
JAKTMULIGHET 23
JAKTSELSKAPENE 22
JAKTBYTTER 22
JAKTHYTTENE 22
JAKTGEVÆR 22
JAKTFORBUD 22
JAKTVÅPNA 22
JAKOBSSTIGENE 22
JAKTVÅPEN 22
JAKTBYTTET 22
JAKTHYTTER 21
JAKOBSSTIGEN 21
JAKOBSSTAV 21
JAKTPOLITIENE 21
JAKTHYTTEN 21
JAKKEKRAVENE 21
JAKTGUDINNENE 21
JAKTSELSKAPET 21
JAKTBYTTA 21
JAKTSELSKAPER 21
JAKOBSSTIGER 21
JAKTBYTTE 21
JAKTPERIODENE 21
JAKTOMRÅDENE 21
JAKTHYTTE 20
JAKTOMRÅDER 20
JAKTOMRÅDET 20
JAKTPERIODER 20
JAKTPOLITIER 20
JAKTGUDINNER 20
JAKKEKRAVER 20
JAKOBSMESSE 20
JAKOBSSTIGE 20
JAKTPOLITIET 20
JAKTGUDINNEN 20
JAKKELOMMENE 20
JAKKEKRAVEN 20
JAKTKAMERATENE 20
JAKTHYTTA 20
JAKTHUNDENE 20
JAKTSELSKAPA 20
JAKTPERIODEN 20
JAKTGUDINNA 19
JAKOBINERNE 19
JAKTPERIODE 19
JAKTGUDINNE 19
JAKTKNIVENE 19
JAKKEKRAVE 19
JAKTHUNDEN 19
JAKTOMRÅDE 19
JAKTHUNDER 19
JAKKELOMMEN 19
JAKOBSMESS 19
JAKTSELSKAP 19
JAKTOMRÅDA 19
JAKKEKRAGENE 19
JAKTKAMERATEN 19
JAKOBINEREN 19
JAKTPOLITIA 19
JAKKELOMMER 19
JAKKEMERKENE 19
JAKTTERRENGENE 19
JAKTKAMERATER 19
JAKTSESONGENE 19
JAKKELOMME 18
JAKTKNIVEN 18
JAKTLOVENE 18
JAKKESLAGENE 18
JAKOBINERE 18
JAKTSESONGEN 18
JAKTSESONGER 18
JAKTTERRENGET 18
JAKKEKRAGEN 18
JAKTPOLITI 18
JAKKEMERKET 18
JAKKELOMMA 18
JAKKEMERKER 18
JAKTHORNENE 18
JAKKEKRAGER 18
JAKTFORMENE 18
JAKTKNIVER 18
JAKKYRNE 18
JAKKEMERKA 17
JAKTFORMER 17
JAKTTURENE 17
JAKTHORNET 17
JAKTLISENSENE 17
JAKKEKRAGE 17
JAKTMARKENE 17
JAKTTERRENGA 17
JAKTKAMERAT 17
JAKKESLAGET 17
JAKKEERMENE 17
JAKTKORTENE 17
JAKTFALKENE 17
JAKTSLOTTENE 17
JAKTHUND 17
JAKTLOVEN 17
JAKTLOVER 17
JAKOBINER 17
JAKTFORMEN 17
JAKUTISKE 17
JAKKEMERKE 17
JAKTKORTET 16
JAKUTISK 16
JAKTSLOTTET 16
JAKTRIFLENE 16
JAKTLISENSEN 16
JAKTFELTENE 16
JAKTSTARTENE 16
JAKTTURER 16
JAKTKNIV 16
JAKUTERNE 16
JAKKEERMER 16
JAKKUENE 16
JAKKYR 16
JAKTFORMA 16
JAKTHORNA 16
JAKARANDAENE 16
JAKUTEREN 16
JAKTTUREN 16
JAKTTERRENG 16
JAKTLISENSER 16
JAKKEERMET 16
JAKTMARKER 16
JAKTFALKEN 16
JAKTSESONG 16
JAKKESLAGA 16
JAKTFALKER 16
JAKTMARKEN 16
JAKKEERMA 15
JAKTBARE 15
JAKTMARKA 15
JAKOKSENE 15
JAKKESLAG 15
JAKTDAGENE 15
JAKTFORM 15
JAKTSTARTEN 15
JAKKEERME 15
JAKTINGENE 15
JAKARANDAEN 15
JAKTKORTA 15
JAKTRIFLER 15
JAKTFELTER 15
JAKTHORN 15
JAKARANDAER 15
JAKTSLOTTA 15
JAKTREISENE 15
JAKUTERE 15
JAKKUEN 15
JAKTLOV 15
JAKTLAGENE 15
JAKTSTARTER 15
JAKTRIFLEN 15
JAKTRITTENE 15
JAKTRETTENE 15
JAKKUER 15
JAKTBART 15
JAKTFELTET 15
JAKTFALK 14
JAKTDAGER 14
JAKOKSEN 14
JAKTLISENS 14
JAKTKORT 14
JAKTREISER 14
JAKTLAGET 14
JAKKUA 14
JAKTRITTET 14
JAKTTIDENE 14
JAKTREISEN 14
JAKTMARK 14
JAKTRETTER 14
JAKTINGEN 14
JAKTRIFLE 14
JAKTFELTA 14
JAKTBAR 14
JAKTTUR 14
JAKTSLOTT 14
JAKTRETTEN 14
JAKTSTIENE 14
JAKOKSER 14
JAKTRIFLA 14
JAKUTER 14
JAKTDAGEN 14
JAKTINGER 14
JAKTINGA 13
JAKKU 13
JAKTFELT 13
JAKTLAGA 13
JAKTSTART 13
JAKTREISE 13
JAKTSTIER 13
JAKTTIDEN 13
JAKTTIDER 13
JAKTRITTA 13
JAKTSTIEN 13
JAKTREISA 13
JAKARANDA 13
JAKOKSE 13
JAKTRITT 12
JAKTDAG 12
JAKTLAG 12
JAKTRETT 12
JAKOENE 12
JAKKENE 12
JAKTENDE 12
JAKTING 12
JAKTTIDA 12
JAKTENE 11
JAKKER 11
JAKTSTI 11
JAKOEN 11
JAKTTID 11
JAKOER 11
JAKKEN 11
JAKTEDE 11
JAKTETE 11
JAKKA 10
JAKTER 10
JAKKE 10
JAKTEN 10
JAKTES 10
JAKTET 10
JAKENE 10
JAKEN 9
JAKTE 9
JAKER 9
JAKTA 9
JAKO 9
JAKK 9
JAKT 8

Ord som slutter med JAK

OrdPoeng
BOSNJAK 15
VOTJAK 14
OSTJAK 11
GILJAK 11
SKJAK 10
KJAK 9

Bøyningsformer av JAK

Lignende ord av JAK

Anagram av JAK

For mer informasjon om ordet JAK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet JAK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok