JAK i Scrabble - ordspill.com

JAK i Scrabble

JAK er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AJK.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
J4A1K2

Ved å legge til én bokstav til JAK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KJØA 12
KJAV 11
JAKO 9
JOKA 9
KJAG 9
JAKT 8
JARK 8
JASK 8
KJAS 8
KJEA 8
KRAJ 8

Ord som starter på JAK

OrdPoeng
JAKTOPPSYNET 28
JAKTLØYVENE 27
JAKTOPPSYNA 27
JAKTLØYVER 26
JAKTOPPSYN 26
JAKTLØYVET 26
JAKKETJUVER 25
JAKKETJUVEN 25
JAKTPRØVENE 25
JAKTLØYVA 25
JAKTLØYVE 25
JAKTULYKKEN 25
JAKTULYKKER 25
JAKTPRØVER 24
JAKTULYKKE 24
JAKTVÅPENET 24
JAKTPRØVEN 24
JAKTVÅPNENE 24
JAKTULYKKA 24
JAKTGEVÆRET 24
JAKTGEVÆRER 24
JAKTSCENENE 24
JAKTBYTTENE 23
JAKKETJUV 23
JAKTPRØVA 23
JAKTPRØVE 23
JAKTFORBUDA 23
JAKOBSSTAVEN 23
JAKTSCENEN 23
JAKTGEVÆRA 23
JAKTSCENER 23
JAKTVÅPNA 22
JAKTVÅPEN 22
JAKTGEVÆR 22
JAKTHYTTENE 22
JAKOBSURTER 22
JAKTBYTTET 22
JAKOBSURTEN 22
JAKTSCENE 22
JAKTBYTTER 22
JAKTFORBUD 22
JAKTHYTTEN 21
JAKKEKRAVENE 21
JAKTBYTTA 21
JAKTHYTTER 21
JAKOBSURTA 21
JAKTOMRÅDENE 21
JAKTVÆRET 21
JAKTBYTTE 21
JAKOBSSTAV 21
JAKKEKRAVEN 20
JAKTOMRÅDET 20
JAKTHYTTA 20
JAKTHUNDENE 20
JAKOBSURT 20
JAKTOMRÅDER 20
JAKTHYTTE 20
JAKKELOMMENE 20
JAKKEKRAVER 20
JAKOBSMESSE 20
JAKTPOLITIET 20
JAKOBSSTIGE 20
JAKTGUDINNER 20
JAKTSELSKAPA 20
JAKTVOGNENE 20
JAKTPERIODER 20
JAKKELOMMEN 19
JAKTGUDINNE 19
JAKOBINSKE 19
JAKKEKRAVE 19
JAKTVOGNER 19
JAKTPOLITIA 19
JAKOBSMESS 19
JAKTOMRÅDE 19
JAKTHUNDER 19
JAKKELOMMER 19
JAKOBINERNE 19
JAKOBITTENE 19
JAKTHUGEN 19
JAKTSELSKAP 19
JAKTGUDINNA 19
JAKTOMRÅDA 19
JAKTASJONEN 19
JAKTHUSENE 19
JAKTKNIVENE 19
JAKTPERIODE 19
JAKTVÆR 19
JAKOBINEREN 19
JAKTHUNDEN 19
JAKTVOGNEN 19
JAKKEMERKENE 19
JAKKEMERKET 18
JAKTLOVENE 18
JAKTSESONGEN 18
JAKTKNIVEN 18
JAKTVOGNA 18
JAKOBSTEEN 18
JAKTFORMENE 18
JAKTHORNENE 18
JAKOBITTER 18
JAKTPOLITI 18
JAKKEKRAGER 18
JAKTROPENE 18
JAKKEMERKER 18
JAKKELOMMA 18
JAKKYRNE 18
JAKTKNIVER 18
JAKOBINERE 18
JAKOBITTEN 18
JAKKEFORENE 18
JAKKEKRAGEN 18
JAKOBINSK 18
JAKTHUSET 18
JAKKELOMME 18
JAKTSLOTTENE 17
JAKKEMERKA 17
JAKTPRATET 17
JAKTPRATEN 17
JAKTFORMEN 17
JAKKEMERKE 17
JAKTVISENE 17
JAKTHESTENE 17
JAKKEFORET 17
JAKTROPET 17
JAKUTISKE 17
JAKTLOVEN 17
JAKTHUG 17
JAKTTURENE 17
JAKTVILTET 17
JAKKEERMENE 17
JAKTMARKENE 17
JAKTFALKENE 17
JAKTLOVER 17
JAKKESLAGET 17
JAKTVOGN 17
JAKOBINER 17
JAKTKORTENE 17
JAKTKAMERAT 17
JAKTFORMER 17
JAKTASJON 17
JAKTHUSA 17
JAKTHORNET 17
JAKKEKRAGE 17
JAKTHUND 17
JAKTHESTEN 16
JAKUTISK 16
JAKOBITT 16
JAKUTEREN 16
JAKARANDAENE 16
JAKTFALKEN 16
JAKTKORTET 16
JAKTVISER 16
JAKTKNIV 16
JAKTFELTENE 16
JAKKUENE 16
JAKTLISENSER 16
JAKOBSTE 16
JAKKEERMER 16
JAKTSLOTTET 16
JAKTTERRENG 16
JAKKESLAGA 16
JAKTMARKER 16
JAKTFALKER 16
JAKTVISEN 16
JAKTROPA 16
JAKTFERDENE 16
JAKTTUREN 16
JAKTTURER 16
JAKTHORNA 16
JAKTVANTE 16
JAKTRIFLENE 16
JAKTHUS 16
JAKKEERMET 16
JAKTMARKEN 16
JAKTHESTER 16
JAKTSESONG 16
JAKTFORMA 16
JAKTSTARTENE 16
JAKUTERNE 16
JAKKYR 16
JAKKEFORA 16
JAKTSLOTTA 15
JAKARANDAEN 15
JAKTRETTENE 15
JAKTSTARTER 15
JAKTRITTENE 15
JAKTSTARTEN 15
JAKTFELTET 15
JAKARANDAER 15
JAKTREISENE 15
JAKTLAGENE 15
JAKTDAGENE 15
JAKTVISA 15
JAKKESLAG 15
JAKTVANT 15
JAKOKSENE 15
JAKKEERME 15
JAKKEFOR 15
JAKTLOV 15
JAKTFORM 15
JAKTKORTA 15
JAKTMARKA 15
JAKUTERE 15
JAKTBARE 15
JAKKUER 15
JAKTVILT 15
JAKTROP 15
JAKTFELTER 15
JAKTPRAT 15
JAKTVISE 15
JAKTBART 15
JAKTHORN 15
JAKKUEN 15
JAKTRIFLEN 15
JAKTFERDER 15
JAKKEERMA 15
JAKTORDENE 15
JAKTRIFLER 15
JAKTFERDEN 15
JAKOKSER 14
JAKTLISENS 14
JAKTMARK 14
JAKTSENENE 14
JAKTBAR 14
JAKTKORT 14
JAKTFALK 14
JAKTREISER 14
JAKKUA 14
JAKTHEST 14
JAKTREISEN 14
JAKTRETTEN 14
JAKTRIFLA 14
JAKTRETTER 14
JAKTINGEN 14
JAKTSLOTT 14
JAKTTUR 14
JAKUTER 14
JAKTDAGEN 14
JAKTSTIENE 14
JAKOKSEN 14
JAKTLAGET 14
JAKTDAGER 14
JAKTFERDA 14
JAKTRIFLE 14
JAKTFELTA 14
JAKTRITTET 14
JAKTORDET 14
JAKTTIDENE 14
JAKTFERD 13
JAKOKSE 13
JAKTFELT 13
JAKTREISA 13
JAKTINGA 13
JAKTORDA 13
JAKKU 13
JAKARANDA 13
JAKTSTIEN 13
JAKTTIDEN 13
JAKTSENER 13
JAKTSTART 13
JAKTRITTA 13
JAKTREISE 13
JAKTSENEN 13
JAKTSTIER 13
JAKTTIDER 13
JAKTLAGA 13
JAKTDAG 12
JAKKENE 12
JAKOENE 12
JAKTING 12
JAKTTIDA 12
JAKTORD 12
JAKTLAG 12
JAKTRITT 12
JAKTRETT 12
JAKTENDE 12
JAKTSENE 12
JAKTSTI 11
JAKTEDE 11
JAKOEN 11
JAKKER 11
JAKOER 11
JAKKEN 11
JAKTENE 11
JAKTTID 11
JAKTETE 11
JAKENE 10
JAKTEN 10
JAKTES 10
JAKTER 10
JAKTET 10
JAKKE 10
JAKKA 10
JAKER 9
JAKO 9
JAKTA 9
JAKTE 9
JAKEN 9
JAKK 9
JAKT 8

Ord som slutter med JAK

OrdPoeng
BOSNJAK 15
VOTJAK 14
KORJAK 12
OSTJAK 11
GILJAK 11
SKJAK 10
KJAK 9
DAJAK 9

Bøyningsformer av JAK

Lignende ord av JAK

Anagram av JAK

For mer informasjon om ordet JAK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet JAK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok