JER i Scrabble - ordspill.com

JER i Scrabble

JER er et pronomen3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EJR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
J4E1R1

Ved å legge til én bokstav til JER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
JERV 10
HERJ 9
FERJ 8
JOER 8
KJER 8
REMJ 8
JAER 7
JARE 7
JERN 7
RAJE 7

Ord som starter på JER

OrdPoeng
JERNPRØVE 22
JERNPRØVA 22
JERNSPURV 21
JERNKLUMP 20
JERNBUKK 19
JERNHYTTA 19
JERNHÆLEN 19
JERNHYTTE 19
JERNBRUKA 19
JERNBYRD 19
JERNGRUVE 19
JERNBRØDA 19
JERNSVAMP 19
JERNSJUKE 19
JERNGRUVA 19
JERNHÆLER 19
JERNBÅKEN 19
JERNBÅKER 19
JERNKJØL 19
JERNSJUKT 19
JERNBLOKK 18
JERNBURET 18
JERNBÅNDA 18
JERNKYRNE 18
JERNVILJE 18
JERNTEPPA 18
JERSEYFEA 18
JERNVIDJA 18
JERNGRYTE 18
JERNBRUDA 18
JERNBÅKE 18
JERNTEPPE 18
JERNVIDJE 18
JERNSJUK 18
JERNBLÅTT 18
JERNGRYTA 18
JERNBRUK 18
JERNBRØD 18
JEROBOAM 17
JERSEYFE 17
JERNØKSEN 17
JERNBÅND 17
JERNBURA 17
JERNSYKE 17
JERNHUENE 17
JERNBRUD 17
JERNBLÅE 17
JERNSYKT 17
JERNSYREN 17
JERSEYENE 17
JERNBLIKK 17
JERNBÅK 17
JERNSYRER 17
JERONIMUS 17
JERNØKSER 17
JERNHÆL 17
JERNHÅNDA 17
JERNSKAPA 16
JERSEYEN 16
JERNVEGEN 16
JERNJORDA 16
JERNHUER 16
JERSEYER 16
JERNDØREN 16
JERNSKRAP 16
JERNSYRE 16
JERNVERKA 16
JERNØKSA 16
JERNSKIPA 16
JERNDØRER 16
JERNBUR 16
JERNPLOG 16
JERNHÅND 16
JERNOVNER 16
JERNDUKEN 16
JERNVEGER 16
JERNSYK 16
JERNOVNEN 16
JERNLUNGA 16
JERNDUKER 16
JERNKUENE 16
JERNSKRUE 16
JERNLUNGE 16
JERNSKUTE 16
JERNSYRA 16
JERNKULER 16
JERNHUEN 16
JERNKYR 16
JERNKULEN 16
JERNSKUTA 16
JERNKLØR 16
JERNGRÅTT 16
JERNBLÅ 16
JERNGREPA 16
JERNRØRET 16
JERNVAREN 15
JERNVINNE 15
JERNSLÅER 15
JERNBANDA 15
JERNTAPET 15
JERNKULA 15
JERNVERK 15
JERNRIVER 15
JERNHAKEN 15
JERNHAGLA 15
JERNBANEN 15
JERNSLÅTT 15
JERNPANNA 15
JERNVINNA 15
JERNPLATE 15
JERNPANNE 15
JERNBANER 15
JERNPILLE 15
JERNVARER 15
JERNHAKER 15
JERNVEIER 15
JERNRIVEN 15
JERNSTAUR 15
JERNVEIEN 15
JERNSPETT 15
JERNPLATA 15
JERNURTER 15
JERNNEVEN 15
JERNÅRENE 15
JERNURTEN 15
JERNRUSTA 15
JERNNEVER 15
JERNPILLA 15
JERNSLÅEN 15
JERNHELSEN 15
JERNRØRA 15
JERNBOLT 15
JERNHUA 15
JERNDØRA 15
JERNSKAP 15
JERNJORD 15
JERNGREP 15
JERNKULE 15
JERNSKIP 15
JERNPORT 15
JERNKUEN 15
JERNGRÅE 15
JERNØKS 15
JERNSPON 15
JERNHUE 15
JERNKUER 15
JERNBEIS 14
JERNSKODD 14
JERNDØR 14
JERNKROK 14
JERNHAKE 14
JERNRIVA 14
JERNVARA 14
JERNHELSA 14
JERNTRÅD 14
JERNSLÅS 14
JERNSURE 14
JERNÅREN 14
JERNHAGL 14
JERNSLÅA 14
JERNSKROT 14
JERNÅRET 14
JERNSURT 14
JERNRIVE 14
JERNRUST 14
JERNHAKA 14
JERNURTA 14
JERNHARDT 14
JERNAKTIG 14
JERNHANDA 14
JERNMASKE 14
JERNBAND 14
JERNNEVE 14
JERNSPAT 14
JERNHARDE 14
JERNSLÅR 14
JERNVEG 14
JERNBANE 14
JERNGRÅ 14
JERNVATN 14
JERNKRONA 14
JERNKRONE 14
JERNRØR 14
JERNKLOEN 14
JERNHELSE 14
JERSEY 14
JERNMASKA 14
JERNVARE 14
JERNKORSA 14
JERNOVN 14
JERNKUA 14
JERNSKOEN 14
JERNOKSID 14
JERNVANN 14
JERNDUK 14
JERNHEST 13
JERNDAMER 13
JERNÅRE 13
JERVENE 13
JERNSTANG 13
JERNVEI 13
JERNSUR 13
JERNHARD 13
JERNDAMEN 13
JERNSKOA 13
JERNKILDE 13
JERPENE 13
JERNSLAGA 13
JERNLENKE 13
JERNSLÅ 13
JERNLENKA 13
JERNKU 13
JERNEIKER 13
JERNURT 13
JERNTAP 13
JERNÅRA 13
JERNEIKEN 13
JERNFATET 13
JERNMASTA 13
JERNKORS 13
JERNKRAM 13
JERNGITRE 13
JERNGITRA 13
JERNGLANS 13
JEREMIADE 13
JERNHATT 13
JERNFATER 13
JERNMALM 13
JERNSMIDD 13
JERNFASTE 13
JERNSENGA 13
JERNHAND 13
JERNSMAK 13
JERNKLOA 13
JERNOKER 13
JERNSIDEN 12
JERNTREET 12
JERNRIKE 12
JERNSMED 12
JERNLASTA 12
JERNSALTA 12
JERNKITT 12
JERPEN 12
JERNFAST 12
JERNSORT 12
JERNSMIS 12
JERNFILT 12
JERNMENN 12
JERVEN 12
JERNALDER 12
JERNTIDEN 12
JERNMAST 12
JERNÅR 12
JERNRIKT 12
JERNRING 12
JERPER 12
JERNALDRE 12
JERNSKO 12
JERNFLID 12
JERNNATTA 12
JERNMANN 12
JERNFATA 12
JERNSTEIN 12
JERNTIDER 12
JERNNETTA 12
JERNSLAG 12
JERNSMIR 12
JERNDAMA 12
JERNSIDER 12
JERNSTOL 12
JERNDAME 12
JERNEIKA 12
JERNSENG 12
JERNTANNA 12
JERNKLO 12
JERVER 12
JERNNATT 11
JERNTANN 11
JERNERTS 11
JERNSALT 11
JERPA 11
JERNNETT 11
JERNSAND 11
JERNEIK 11
JERNSMI 11
JERNSIDE 11
JERNTIDA 11
JERNSLO 11
JERNFAT 11
JERNLAST 11
JERNRIK 11
JERPE 11
JERNTID 10
JERV 10
JERNENE 10
JERNTRE 10
JERNET 9
JERNA 8
JERN 7

Ord som slutter med JER

OrdPoeng
MYGGOLJER 21
VALKYRJER 21
BRUDULJER 21
KRYKKJER 19
SJØLILJER 19
STÅLVILJER 19
SOYAOLJER 19
GLOMØRJER 19
HAMPOLJER 19
BUNNLINJER 19
BALUTSJER 18
SKVÅSJER 18
BÆGJER 18
HVALOLJER 18
KABOTASJER 18
PATRULJER 18
KLØVJER 18
PLYSJER 18
KOKOSOLJER 18
ÅSYNJER 18
BAKEVJER 18
PALMEOLJER 18
OLJEAKSJER 18
VELVILJER 18
HASJOLJER 18
BRYNJER 18
BREKKASJER 18
BOMOLJER 17
JORDOLJER 17
FYLGJER 17
ILDMØRJER 17
BÆSJER 17
TUNGOLJER 17
MOTVILJER 17
GODVILJER 17
HASJISJER 17
LYSOLJER 17
SPILLOLJER 17
TAPSAKSJER 17
BADEFERJER 17
KAMPANJER 17
KVALOLJER 17
BUTELJER 17
BRUNSJER 17
PYSJER 17
ANDØRGJER 17
SVUSJER 16
PUNSJER 16
AVMARSJER 16
FØRKJER 16
UVILJER 16
KARTUSJER 16
DØRLINJER 16
UTMARSJER 16
KURTASJER 16
GJELGJER 16
PROTESJER 16
SMÆSJER 16
TAKDUSJER 16
ÅRSGASJER 16
FØLGJER 16
RAPSOLJER 16
PRESTISJER 16
PLANTASJER 16
POSTISJER 16
RUTELILJER 16
MÅLLINJER 16
VANNLINJER 16
RIGGAKSJER 16
FUSTASJER 16
BLAMASJER 16
DØDLINJER 16
HYSJER 16
BILFERJER 16
SNØLINJER 16
GRÅSELJER 16
BADEOLJER 16
MUSTASJER 16
HAMINGJER 16
KLØTSJER 16
VEGLINJER 16
BASEOLJER 16
PASSASJER 15
KURASJER 15
DERVISJER 15
ROMFERJER 15
FURASJER 15
APANASJER 15
POTASJER 15
BLENKJER 15
BIKKJER 15
GULASJER 15
BAGASJER 15
POLISJER 15
BROTSJER 15
STORFERJER 15
PULJER 15
VEILINJER 15
PASTISJER 15
KYSJER 15
GYTJER 15
FROMASJER 15
DISPASJER 15
STAFFASJER 15
GYDJER 15
REVANSJER 15
HØLJER 15
PISTASJER 15
BANDASJER 15
SMØRJER 15
LAGEROLJER 15
DUNNASJER 15
SOLAROLJER 15
LYNSJER 15
GYSJER 15
EINHERJER 14
FLOTILJER 14
RETUSJER 14
KORTESJER 14
MONTASJER 14
REVELJER 14
PLANSJER 14
SVITSJER 14
BRANSJER 14
PANASJER 14
BROSJER 14
DEPESJER 14
ROSEOLJER 14
USEMJER 14
BATALJER 14
BORSJER 14
RÅOLJER 14
TOGLINJER 14
VEIKJER 14
TØTSJER 14
ØSKJER 14
FAGLINJER 14
STØRJER 14
MØLJER 14
TEAKOLJER 14
LEKKASJER 14
RYSJER 14
RØKJER 14
FRIAKSJER 14
SILDEOLJER 14
KOLLASJER 14
MØRJER 14
BRATSJER 14
NOTELINJER 14
RAVASJER 14
MØNJER 14
LODDLINJER 14
VANILJER 14
NEGLISJER 13
SØLJER 13
LØRJER 13
INNLOSJER 13
MANTILJER 13
POLJER 13
KAILINJER 13
MASSASJER 13
KASTANJER 13
MULJER 13
POSJER 13
BRILJER 13
LETTOLJER 13
SOLOLJER 13
GIROLJER 13
TONNASJER 13
KALOSJER 13
TRANOLJER 13
MATOLJER 13
HADDSJER 13
GAMASJER 13
BRESJER 13
PATSJER 13
SVISJER 13
STEVJER 13
APASJER 13
KODILJER 13
VINSJER 13
RUTSJER 13
MEDLINJER 13
PINSJER 13
SILDOLJER 13
ILMARSJER 13
LUNSJER 13
ANMARSJER 13
ILDLINJER 12
DRENASJER 12
LINOLJER 12
SLITASJER 12
GLETSJER 12
VITJER 12
PASJER 12
DUSJER 12
BANJER 12
BELJER 12
MANILJER 12
SEVJER 12
VIDJER 12
PINJER 12
LEPJER 12
VILJER 12
TUSJER 12
BALJER 12
KLINSJER 12
SKETSJER 12
ENGASJER 12
MEDALJER 12
ORANSJER 12
MANESJER 12
KALESJER 12
FINISJER 12
FETISJER 12
GARASJER 12
KANALJER 12
KRASJER 11
KLISJER 11
TRANSJER 11
HASJER 11
DROSJER 11
TELGJER 11
GRILJER 11
KETSJER 11
DETALJER 11
EVJER 11
DETASJER 11
HERJER 11
MARSJER 11
HESJER 11
EMALJER 11
KOLJER 11
AKSJER 10
LORJER 10
FERJER 10
LOSJER 10
SEMJER 10
MALJER 10
MIDJER 10
ETASJER 10
LAGJER 10
REMJER 10
GASJER 10
DRASJER 10
REGJER 10
GILJER 10
LODJER 10
LINJER 9
SKJER 9
OLJER 9
EMJER 9
DELJER 9
TALJER 9
SELJER 9
LILJER 9
LASJER 9
TILJER 9
NISJER 9
RALJER 9
TAJER 8
ISJER 8
RAJER 8
KJER 8

Lignende ord av JER

Anagram av JER

For mer informasjon om ordet JER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet JER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok