JER i Scrabble - ordspill.com

JER i Scrabble

JER er et pronomen3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EJR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
J4E1R1

Ved å legge til én bokstav til JER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
JERV 10
HERJ 9
FERJ 8
JERM 8
JOER 8
KJER 8
REMJ 8
JAER 7
JARE 7
JERN 7
JERS 7
JERT 7
RAJE 7

Ord som starter på JER

OrdPoeng
JERNPRØVE 22
JERNPRØVA 22
JERNSPURV 21
JERNGRUVA 19
JERNGRUVE 19
JERNBRUKA 19
JERNSJUKT 19
JERNHYTTE 19
JERNKJØL 19
JERVUNGER 19
JERNSVAMP 19
JERNBÅKER 19
JERNBUKK 19
JERVUNGEN 19
JERNBÅKEN 19
JERNBRØDA 19
JERNHÆLER 19
JERNBYRD 19
JERNSJUK 18
JERNBRØD 18
JERNBRUK 18
JERNBRUDA 18
JERVUNGE 18
JERNBLÅTT 18
JERNGRYTA 18
JERNBÅNDA 18
JERNBURET 18
JERNBLOKK 18
JERNBÅKE 18
JERNTEPPA 18
JERONIMUS 17
JERNØKSER 17
JERNSYKE 17
JERNKØLLA 17
JERNBURA 17
JERNHÅNDA 17
JERNBÅK 17
JERNBLIKK 17
JERNBLÅE 17
JERNBRUD 17
JERNSYRER 17
JEROBOAM 17
JERSEYFE 17
JERNSYREN 17
JERNKØLLE 17
JERNHUENE 17
JERNBÅND 17
JERNSYKT 17
JERVEHIET 17
JERNHÆL 17
JERNPLOG 16
JERNBLÅ 16
JERNLUNGE 16
JERNKULEN 16
JERNBUR 16
JERNHÅND 16
JERNVEGEN 16
JERNSKIPA 16
JERNSKRAP 16
JERVSKINN 16
JERSEYEN 16
JERVEHIA 16
JERNRØRET 16
JERNDØRER 16
JERNDUKER 16
JERNHUEN 16
JERSEYER 16
JERNKLØR 16
JERNDØREN 16
JERNGRÅTT 16
JERNHUER 16
JERNSYRA 16
JERNKYR 16
JERNSKAPA 16
JERNVERKA 16
JERNJORDA 16
JERNKULER 16
JERNSYK 16
JERNØKSA 16
JERNTRÆR 16
JERNOVNER 16
JERNKUENE 16
JERNSKUTA 16
JERNSYRE 16
JERNPANNA 15
JERNSPON 15
JERVEHI 15
JERNURTER 15
JERNSVART 15
JERNGREP 15
JERNPLATA 15
JERNBOLT 15
JERNVEIEN 15
JERNJORD 15
JERNKUER 15
JERNKULE 15
JERNPANNE 15
JERNRUSTA 15
JERNVINNA 15
JERNBANEN 15
JERNSLÅEN 15
JERNÅRENE 15
JERNSLÅTT 15
JERNVAREN 15
JERNVARER 15
JERNDØRA 15
JERNBANER 15
JERNHAKER 15
JERNURNER 15
JERNRØRA 15
JERNHAKEN 15
JERNPLATE 15
JERNNEVEN 15
JERNGRÅE 15
JERNKUEN 15
JERNKULA 15
JERNHAGLA 15
JERNSTAUR 15
JERNPILLE 15
JERNØKS 15
JERNPORT 15
JERNHUE 15
JERNPILLA 15
JERNHUA 15
JERNSKAP 15
JERNVERK 15
JERNSKIP 15
JERNRIVEN 15
JERNSLÅR 14
JERNRIVE 14
JERNRIVA 14
JERNDØR 14
JERSEY 14
JERNRULL 14
JERNURTA 14
JERNHAGL 14
JERNOVN 14
JERNVATN 14
JERNBANE 14
JERNÅRER 14
JERNSPAT 14
JERNLOV 14
JERNTRÅD 14
JERNKLOEN 14
JERNHAKA 14
JERNSURE 14
JERNNEVE 14
JERNÅRET 14
JERNSLÅS 14
JERMINGEN 14
JERNHARDE 14
JERNKORSA 14
JERNKRONE 14
JERNHELSE 14
JERNKRONA 14
JERNAKTIG 14
JERNOKSID 14
JERNURNA 14
JERNDUK 14
JERNÅREN 14
JERNRØR 14
JERNVEG 14
JERNKROK 14
JERNBAND 14
JERNTAPA 14
JERNHAKE 14
JERNVARA 14
JERNKUA 14
JERNSKODD 14
JERNRUST 14
JERNVANN 14
JERNURNE 14
JERNSLÅA 14
JERNBEIS 14
JERNVARE 14
JERNSURT 14
JERNGRÅ 14
JERNSLÅ 13
JERNMASTA 13
JERNKU 13
JERNGLANS 13
JERNDAMEN 13
JERNHATT 13
JERNLENKE 13
JERNDAMER 13
JERNEIKEN 13
JERNSMIEN 13
JERNSMIER 13
JERPENE 13
JERNKRAM 13
JERNSUR 13
JERNKISEN 13
JERNLENKA 13
JERNSMIDD 13
JERNÅRE 13
JERNHARD 13
JERNHEST 13
JERNKLOA 13
JERVENE 13
JERNTAP 13
JERNHAND 13
JERNVEI 13
JERNGITRE 13
JERNSMAK 13
JERNKORS 13
JERNÅRA 13
JERNROSEN 13
JERNGITRA 13
JERMINGA 13
JERNSENGA 13
JERNEIKER 13
JERNSKOA 13
JERNKILDE 13
JERNURT 13
JEREMIADE 13
JERNMALM 13
JERNOKER 13
JERNSIDER 12
JERNALDER 12
JERNNATTA 12
JERNSTEIN 12
JERNLASTA 12
JERNKITT 12
JERNLEIET 12
JERNSMED 12
JERNROSE 12
JERNFATA 12
JERNMANN 12
JERMENDE 12
JERNSMIA 12
JERNRING 12
JERNTIDER 12
JERNROSA 12
JERNFLID 12
JERNFILT 12
JERNSORT 12
JERNKLO 12
JERMING 12
JERNSKO 12
JERVEN 12
JERPER 12
JERNÅR 12
JERPEN 12
JERVER 12
JERNSMIR 12
JERNSENG 12
JERNSTOL 12
JERNDAMA 12
JERNNETTA 12
JERNFAST 12
JERNDAME 12
JERNRIKT 12
JERNMENN 12
JERNEIKA 12
JERNSMIE 12
JERNMAST 12
JERNLEIER 12
JERNSMIS 12
JERNSLAG 12
JERNRIKE 12
JERNFRIE 12
JERNRIK 11
JERNKIS 11
JERNLEIE 11
JERPE 11
JERNSLO 11
JERNFAT 11
JERNERTS 11
JERNFRI 11
JERNNETT 11
JERNEIK 11
JERPA 11
JERNSMI 11
JERNSIDE 11
JERNTREA 11
JERNLAST 11
JERNSAND 11
JERNTANN 11
JERNNATT 11
JERNLEIA 11
JERNSIDA 11
JERNSALT 11
JERNTIDA 11
JERV 10
JERMER 10
JERNTRE 10
JERMES 10
JERMET 10
JERNTID 10
JERNENE 10
JERNET 9
JERME 9
JERMA 9
JERNA 8
JERES 8
JERM 8
JERS 7
JERN 7
JERT 7
JERE 7

Ord som slutter med JER

OrdPoeng
MYGGOLJER 21
BRUDULJER 21
ELGBÆSJER 21
MOPPOLJER 21
VALKYRJER 21
LYDDUSJER 20
TOPPOLJER 20
KRYKKJER 19
SOYAOLJER 19
GLOMØRJER 19
BYLINJER 19
SJØLILJER 19
HAMPOLJER 19
SÅPEOLJER 19
DUSJOLJER 19
BÆGJER 18
BLÅOLJER 18
BAKEVJER 18
VELVILJER 18
BALUTSJER 18
PLYSJER 18
SKVÅSJER 18
HASJOLJER 18
KLØVJER 18
HVALOLJER 18
BRYNJER 18
DYREOLJER 18
VÅTLINJER 18
PATRULJER 18
ÅSYNJER 18
BÆSJER 17
MOTVILJER 17
FYLGJER 17
LØKOLJER 17
JORDOLJER 17
PYSJER 17
BUTELJER 17
GODVILJER 17
ANDØRGJER 17
BRUNSJER 17
KVALOLJER 17
ILDMØRJER 17
TUNGOLJER 17
BOMOLJER 17
KULLOLJER 17
HÅROLJER 17
KAMPANJER 17
LYSOLJER 17
HASJISJER 17
VEGLINJER 16
ÅRSGASJER 16
RØDOLJER 16
POSTISJER 16
FØLGJER 16
SVUSJER 16
BOROLJER 16
PUNSJER 16
SKYTJER 16
FØRKJER 16
HAMINGJER 16
KRAVALJER 16
UVILJER 16
BADEOLJER 16
KLØTSJER 16
PLAMASJER 16
MÅLLINJER 16
BEINOLJER 16
DØDLINJER 16
FUSTASJER 16
UTMARSJER 16
BIOOLJER 16
GRÅSELJER 16
HYSJER 16
BASEOLJER 16
KARTUSJER 16
RAPSOLJER 16
BEKOLJER 16
SNØLINJER 16
BAKLINJER 16
KURTASJER 16
GJELGJER 16
DØRLINJER 16
AVMARSJER 16
BILFERJER 16
BLAMASJER 16
PROTESJER 16
BROTSJER 15
VINOLJER 15
VEILINJER 15
MARGOLJER 15
SMØRJER 15
TRAVALJER 15
FURASJER 15
DUNNASJER 15
POLISJER 15
EGGEOLJER 15
GULASJER 15
DISPASJER 15
INGUSJER 15
BLENKJER 15
GAUTSJER 15
LÅSOLJER 15
KURASJER 15
POTASJER 15
BENOLJER 15
BAGASJER 15
RAVOLJER 15
LYNSJER 15
PASTISJER 15
PASSASJER 15
GYDJER 15
KYSJER 15
GYSJER 15
PISTASJER 15
HØLJER 15
EBRANSJER 15
BIKKJER 15
BANDASJER 15
SPADILJER 15
SIVLILJER 15
OKTROAJER 15
APANASJER 15
REVANSJER 15
GYTJER 15
STÆSJER 15
ROMFERJER 15
DERVISJER 15
PULJER 15
RØKJER 14
HUSJER 14
MØNJER 14
ROSEOLJER 14
MØLJER 14
RYSJER 14
VANILJER 14
KRONASJER 14
MAISOLJER 14
GASSOLJER 14
EINHERJER 14
KOLLASJER 14
ØSKJER 14
KORTESJER 14
FAGLINJER 14
REVELJER 14
TOGLINJER 14
MONTASJER 14
LEKKASJER 14
BRANSJER 14
FLOTILJER 14
MØRJER 14
BLANSJER 14
BROSJER 14
EGGOLJER 14
FRIAKSJER 14
VEIKJER 14
RÅOLJER 14
SVITSJER 14
PLANSJER 14
USEMJER 14
BATALJER 14
BRATSJER 14
STØRJER 14
BORSJER 14
PANASJER 14
RETUSJER 14
TEAKOLJER 14
RAVASJER 14
DEPESJER 14
TØTSJER 14
KOLOLJER 14
HADDSJER 13
ANMARSJER 13
PATSJER 13
KASTANJER 13
KALOSJER 13
MEDLINJER 13
IRISOLJER 13
LASTOLJER 13
STEVJER 13
TAUSJER 13
TALLOLJER 13
LUNSJER 13
LØSJER 13
APASJER 13
SVISJER 13
KAILINJER 13
ILMARSJER 13
SOLOLJER 13
SØLJER 13
LETTOLJER 13
POSJER 13
ROEOLJER 13
MULJER 13
KODILJER 13
LØRJER 13
POLJER 13
BRESJER 13
SILDOLJER 13
PINSJER 13
TONNASJER 13
REGLASJER 13
GAMASJER 13
KANTILJER 13
MASSASJER 13
GIROLJER 13
VINSJER 13
NEGLISJER 13
DAGLILJER 13
BRILJER 13
RUTSJER 13
MATOLJER 13
ILDLINJER 12
SLITASJER 12
DRENASJER 12
SELOLJER 12
ETALASJER 12
PINJER 12
MANILJER 12
GLETSJER 12
TREOLJER 12
SEVJER 12
DEGASJER 12
TUSJER 12
VILJER 12
SKETSJER 12
VIDJER 12
LEPJER 12
PASJER 12
BANJER 12
DUSJER 12
BELJER 12
BALJER 12
KANALJER 12
VITJER 12
KLINSJER 12
RISOLJER 12
ORANSJER 12
KALESJER 12
MEDALJER 12
ENGASJER 12
FINISJER 12
MENASJER 12
FETISJER 12
MANESJER 12
LINOLJER 12
GARASJER 12
HASJER 11
HESJER 11
TENALJER 11
DETASJER 11
HERJER 11
DETALJER 11
TIRALJER 11
KLISJER 11
TELGJER 11
TRANSJER 11
KOLJER 11
EVJER 11
GRILJER 11
KETSJER 11
KRASJER 11
EMALJER 11
MARSJER 11
DROSJER 11
FERJER 10
LORJER 10
ETASJER 10
REMJER 10
LODJER 10
LOSJER 10
AKSJER 10
GILJER 10
MIDJER 10
MALJER 10
REGJER 10
GASJER 10
FESJER 10
SEMJER 10
MARJER 10
DRASJER 10
KASJER 10
KRAJER 10
OLJER 9
EMJER 9
DELJER 9
RALJER 9
LINJER 9
SELJER 9
NISJER 9
TILJER 9
LASJER 9
TALJER 9
LILJER 9
SKJER 9
TAJER 8
ESJER 8
ILJER 8
RAJER 8
ISJER 8
KJER 8

Lignende ord av JER

Anagram av JER

For mer informasjon om ordet JER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet JER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok