JERN i Scrabble - ordspill.com

JERN i Scrabble

JERN er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EJNR.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
J4E1R1N1

Ved å legge til én bokstav til JERN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
FJERN 9
JONER 9
KJERN 9
JAREN 8
JERNA 8
RAJEN 8
TJERN 8

Ord som starter på JERN

OrdPoeng
JERNPRØVE 22
JERNPRØVA 22
JERNSPURV 21
JERNKLUMP 20
JERNBYRD 19
JERNKJØL 19
JERNGRUVA 19
JERNSJUKE 19
JERNSVAMP 19
JERNBRØDA 19
JERNHYTTA 19
JERNBRUKA 19
JERNGRUVE 19
JERNSJUKT 19
JERNBÅKER 19
JERNHYTTE 19
JERNHÆLEN 19
JERNBÅKEN 19
JERNBUKK 19
JERNSJUK 18
JERNBÅKE 18
JERNVIDJE 18
JERNTEPPA 18
JERNBRUK 18
JERNVILJE 18
JERNBRØD 18
JERNBLOKK 18
JERNTEPPE 18
JERNGRYTA 18
JERNKYRNE 18
JERNBRUDA 18
JERNBURET 18
JERNGRYTE 18
JERNBÅNDA 18
JERNVIDJA 18
JERNKØLLE 17
JERNBLÅE 17
JERNSYKE 17
JERNHÆL 17
JERNHUENE 17
JERNØKSER 17
JERNKØLLA 17
JERNBURA 17
JERNSYREN 17
JERNBRUD 17
JERNBÅND 17
JERNØKSEN 17
JERNBLIKK 17
JERNBÅK 17
JERNSYKT 17
JERNHÅNDA 17
JERNSYRER 17
JERNSKIPA 16
JERNHUER 16
JERNDØRER 16
JERNØKSA 16
JERNSKUTE 16
JERNKULER 16
JERNGRÅTT 16
JERNVEGER 16
JERNLUNGA 16
JERNDUKEN 16
JERNVERKA 16
JERNDUKER 16
JERNRØRET 16
JERNHUEN 16
JERNSYRA 16
JERNDØREN 16
JERNTRÆR 16
JERNPLOG 16
JERNBUR 16
JERNHÅND 16
JERNSKUTA 16
JERNSKAPA 16
JERNKYR 16
JERNKLØR 16
JERNSYRE 16
JERNGREPA 16
JERNJORDA 16
JERNKUENE 16
JERNBLÅ 16
JERNSKRAP 16
JERNVEGEN 16
JERNOVNER 16
JERNLUNGE 16
JERNKULEN 16
JERNSYK 16
JERNSLÅER 15
JERNSLÅTT 15
JERNÅRENE 15
JERNSLÅEN 15
JERNPANNA 15
JERNKULA 15
JERNVINNA 15
JERNVERK 15
JERNPLATE 15
JERNPANNE 15
JERNSVART 15
JERNPILLA 15
JERNRUSTA 15
JERNSPON 15
JERNRIVER 15
JERNHUE 15
JERNNEVEN 15
JERNPLATA 15
JERNBANER 15
JERNBANDA 15
JERNSPETT 15
JERNNEVER 15
JERNHAGLA 15
JERNVARER 15
JERNURNER 15
JERNURTER 15
JERNVEIER 15
JERNØKS 15
JERNTAPET 15
JERNHAKEN 15
JERNVEIEN 15
JERNHUA 15
JERNBOLT 15
JERNPILLE 15
JERNGRÅE 15
JERNRØRA 15
JERNSKAP 15
JERNHAKER 15
JERNRIVEN 15
JERNJORD 15
JERNKUEN 15
JERNURNEN 15
JERNGREP 15
JERNSKIP 15
JERNURTEN 15
JERNSTAUR 15
JERNKULE 15
JERNKUER 15
JERNVINNE 15
JERNPORT 15
JERNDØRA 15
JERNRUST 14
JERNKRONE 14
JERNSURE 14
JERNSLÅS 14
JERNMASKE 14
JERNBEIS 14
JERNURNA 14
JERNRIVA 14
JERNÅREN 14
JERNSLÅA 14
JERNDØR 14
JERNOKSID 14
JERNBAND 14
JERNHANDA 14
JERNKUA 14
JERNRØR 14
JERNKORSA 14
JERNHARDT 14
JERNSLÅR 14
JERNHAKE 14
JERNOVN 14
JERNGRÅ 14
JERNBANE 14
JERNVARE 14
JERNHELSE 14
JERNVEG 14
JERNSPAT 14
JERNHARDE 14
JERNSKROT 14
JERNSKOEN 14
JERNNEVE 14
JERNSURT 14
JERNSKODD 14
JERNTRÅD 14
JERNÅRET 14
JERNDUK 14
JERNVARA 14
JERNKRONA 14
JERNLOV 14
JERNHELSA 14
JERNURTA 14
JERNHAKA 14
JERNTAPA 14
JERNKROK 14
JERNVATN 14
JERNÅRER 14
JERNHAGL 14
JERNAKTIG 14
JERNKLOEN 14
JERNRULL 14
JERNURNE 14
JERNVANN 14
JERNRIVE 14
JERNGLANS 13
JERNSLÅ 13
JERNKRAM 13
JERNHEST 13
JERNFATER 13
JERNÅRE 13
JERNGITRA 13
JERNÅRA 13
JERNSMIDD 13
JERNHARD 13
JERNEIKEN 13
JERNHATT 13
JERNFRITT 13
JERNTAP 13
JERNKU 13
JERNFASTE 13
JERNVEI 13
JERNSLAGA 13
JERNSTANG 13
JERNSUR 13
JERNSKOA 13
JERNURT 13
JERNSENGA 13
JERNEIKER 13
JERNOKER 13
JERNROSER 13
JERNMALM 13
JERNFATET 13
JERNDAMER 13
JERNHAND 13
JERNGITRE 13
JERNKILDE 13
JERNDAMEN 13
JERNSMAK 13
JERNKORS 13
JERNLENKA 13
JERNKLOA 13
JERNSMIEN 13
JERNMASTA 13
JERNROSEN 13
JERNNATTA 12
JERNTIDEN 12
JERNSTEIN 12
JERNALDRE 12
JERNTREET 12
JERNSIDER 12
JERNLASTA 12
JERNRIKE 12
JERNLEIET 12
JERNFILT 12
JERNDAMA 12
JERNNETTA 12
JERNSENG 12
JERNFRIE 12
JERNRING 12
JERNROSA 12
JERNSMED 12
JERNFAST 12
JERNSORT 12
JERNEIKA 12
JERNMENN 12
JERNRIKT 12
JERNKITT 12
JERNMAST 12
JERNSMIE 12
JERNSMIS 12
JERNKLO 12
JERNSKO 12
JERNÅR 12
JERNMANN 12
JERNSMIA 12
JERNROSE 12
JERNSTOL 12
JERNLEIER 12
JERNALDER 12
JERNSIDEN 12
JERNTANNA 12
JERNSALTA 12
JERNTIDER 12
JERNSLAG 12
JERNFATA 12
JERNFLID 12
JERNSMIR 12
JERNDAME 12
JERNSALT 11
JERNLEIA 11
JERNFRI 11
JERNSMI 11
JERNLAST 11
JERNEIK 11
JERNTREA 11
JERNKIS 11
JERNRIK 11
JERNFAT 11
JERNSLO 11
JERNSIDE 11
JERNTIDA 11
JERNERTS 11
JERNNATT 11
JERNSAND 11
JERNTANN 11
JERNNETT 11
JERNSIDA 11
JERNLEIE 11
JERNENE 10
JERNTRE 10
JERNTID 10
JERNET 9
JERNA 8

Ord som slutter med JERN

OrdPoeng
DAMPSTRYKEJERN 27
STØYPEJERN 25
SKØYTEJERN 23
KRUMKAKEJERN 22
KREPPEJERN 20
VERDENSFJERN 19
STØPEJERN 19
HULDRETJERN 19
HIMMELFJERN 19
STRYKEJERN 19
BLØTJERN 18
NUPREJERN 18
PUNTEJERN 18
SKOLPEJERN 18
VAFFELJERN 18
PROFILJERN 18
APOSTELJERN 18
ARMERINGSJERN 18
HUGGJERN 18
BÅNDJERN 17
VINKELJERN 17
SKRAPEJERN 17
BREKKJERN 17
MUNKEJERN 17
BALLASTJERN 17
ARBEIDSJERN 17
LAUVJERN 17
LØVJERN 17
HÆLJERN 17
SKRAPJERN 16
FLEKKEJERN 16
LIVSFJERN 16
SVEISEJERN 16
HÅNDJERN 16
MYRJERN 16
SKOGSTJERN 16
PRESSEJERN 16
HOGGJERN 16
PLOGJERN 16
SKAVEJERN 16
FASONGJERN 16
HOVJERN 16
FYRJERN 16
SPENNJERN 15
SKAVJERN 15
RØSTJERN 15
LYSJERN 15
HÅRJERN 15
BOLTJERN 15
HULJERN 15
BRANNJERN 15
SVEISJERN 15
VALSEJERN 15
SKRUJERN 15
PERSEJERN 15
SKJEJERN 15
STIKKJERN 14
RUNDJERN 14
DØRJERN 14
FORMJERN 14
GOROJERN 14
BANDJERN 14
BORJERN 14
ÅLEJERN 13
SNITTEJERN 13
RIVJERN 13
SVIJERN 13
FLATTJERN 13
BITJERN 13
ÅTEJERN 13
HOLJERN 13
STANGJERN 13
KAKEJERN 13
GANGJERN 13
HANDJERN 13
SKEIJERN 12
JERN 12
JERN 12
RUJERN 12
FOTJERN 12
SLAGJERN 12
STEMJERN 12
STEGJERN 12
FLATJERN 12
EGGJERN 12
KANTJERN 12
SKOJERN 12
SMIJERN 11
SETTJERN 11
ILDJERN 10
KJERN 9
FJERN 9
TJERN 8

Bøyningsformer av JERN

Lignende ord av JERN

Anagram av JERN

For mer informasjon om ordet JERN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet JERN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok