JONER i Scrabble - ordspill.com

JONER i Scrabble

JONER er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EJNOR.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
J4O2N1E1R1

Ved å legge til én bokstav til JONER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BJOREN 13
PJONER 13
FJONER 11
KJONER 11
JORDEN 10
JOTNER 10
LJOREN 10
LORJEN 10
TJONER 10

Ord som starter på JONER

OrdPoeng
JONERNE 11
JONEREN 11
JONERE 10

Ord som slutter med JONER

OrdPoeng
POPULASJONER 26
UBÅTAKSJONER 26
BOKAUKSJONER 25
PROPORSJONER 24
BIFUNKSJONER 24
BANKFUSJONER 24
RECENSJONER 24
KORRUPSJONER 24
AMPUTASJONER 23
OBDUKSJONER 23
REVOLUSJONER 23
ABSOLUSJONER 23
ØYNASJONER 23
PROVISJONER 22
POLLUSJONER 22
KONKLUSJONER 22
OVULASJONER 22
APPARISJONER 22
EVOLUSJONER 22
PREVENSJONER 22
UNDULASJONER 22
PERKUSJONER 22
UTPORSJONER 22
HØSTSESJONER 22
YTREMISJONER 22
DEPUTASJONER 22
HEVNAKSJONER 22
SUPINASJONER 22
LYNAKSJONER 21
KONSEPSJONER 21
PROMOSJONER 21
INHIBISJONER 21
KONFUSJONER 21
JUNKSJONER 21
MOTIVASJONER 21
PERFEKSJONER 21
KONVENSJONER 21
VÅRSESJONER 21
VALVASJONER 21
EKSEKUSJONER 21
PUNKSJONER 21
EKSKURSJONER 21
NYEMISJONER 21
CESJONER 21
FØDERASJONER 21
EKSPLOSJONER 21
LYSAKSJONER 21
VIBRASJONER 21
PALPASJONER 21
REPULSJONER 21
SUGGESJONER 20
ADSORPSJONER 20
HUDLESJONER 20
OKULASJONER 20
ABDIKASJONER 20
ERUPSJONER 20
MUNTRASJONER 20
NAVIGASJONER 20
SIMULASJONER 20
PROFESJONER 20
RESOLUSJONER 20
INNOVASJONER 20
IMPLOSJONER 20
RENOVASJONER 20
DIFFUSJONER 20
VEGETASJONER 20
NØDAKSJONER 20
LABORASJONER 20
ELEVAKSJONER 20
ONDULASJONER 20
KOMMISJONER 19
VASSRASJONER 19
OPERASJONER 19
BILAKSJONER 19
PROSESJONER 19
IMPRESJONER 19
ABOLISJONER 19
REDUKSJONER 19
NØDRASJONER 19
REKURSJONER 19
KOLLEKSJONER 19
INJEKSJONER 19
INKLUSJONER 19
DEDUKSJONER 19
REJEKSJONER 19
ASPIRASJONER 19
INDUKSJONER 19
PRONASJONER 19
LUKSASJONER 19
PERMISJONER 19
SUKSESJONER 19
DISKUSJONER 19
VEISTASJONER 19
SEPARASJONER 19
PRESTASJONER 19
UTESTASJONER 19
DENUDASJONER 19
ADAPTASJONER 19
TELEVISJONER 19
FUNKSJONER 19
PREDASJONER 18
FILMNASJONER 18
EKSKRESJONER 18
POSISJONER 18
KORROSJONER 18
REFUSJONER 18
INVENSJONER 18
FORMASJONER 18
ØLNASJONER 18
INTUISJONER 18
OKSIDASJONER 18
MUTASJONER 18
INVERSJONER 18
DEPRESJONER 18
DEKORASJONER 18
STORAKSJONER 18
REFLEKSJONER 18
SITUASJONER 18
SPEDISJONER 18
VARIASJONER 18
UTSTASJONER 18
PRESISJONER 18
AFFEKSJONER 18
MODERASJONER 18
SOLUSJONER 18
MOTAKSJONER 18
KONFESJONER 18
EMULSJONER 18
ADOPSJONER 18
KOGNISJONER 18
GEMINASJONER 18
NOVASJONER 18
AMBISJONER 18
INFUSJONER 18
DIVERSJONER 18
KOHESJONER 18
DEVIASJONER 18
RESEPSJONER 18
ELEVASJONER 18
UTFISJONER 18
REPRESJONER 18
INDIKASJONER 17
GENERASJONER 17
AUKSJONER 17
KOLLASJONER 17
ABLASJONER 17
INFEKSJONER 17
ANNOTASJONER 17
KAUSJONER 17
MIGRASJONER 17
INTIMASJONER 17
KOALISJONER 17
MEDITASJONER 17
RELEGASJONER 17
DENOTASJONER 17
ADAPSJONER 17
ILLUSJONER 17
ALLUSJONER 17
INVASJONER 17
FLOTASJONER 17
DIVISJONER 17
KOLLISJONER 17
IRRIGASJONER 17
LOSSTASJONER 17
DETONASJONER 17
STAGNASJONER 17
REVISJONER 17
AVERSJONER 17
PORSJONER 17
KONSESJONER 17
BATALJONER 17
PETISJONER 17
DEDIKASJONER 17
AGGRESJONER 17
KREMASJONER 17
LETEAKSJONER 17
OVASJONER 17
REKREASJONER 17
KONDISJONER 17
DIGRESJONER 16
IRRITASJONER 16
INITIASJONER 16
GRADASJONER 16
ANNEKSJONER 16
RESITASJONER 16
IMITASJONER 16
SELEKSJONER 16
TAKSASJONER 16
FRIKSJONER 16
FRAKSJONER 16
ADHESJONER 16
EVASJONER 16
VERSJONER 16
LOKASJONER 16
MATRASJONER 16
RETORSJONER 16
PENSJONER 16
ELUSJONER 16
SEKRESJONER 16
FLEKSJONER 16
INFLASJONER 16
DIMENSJONER 16
DIREKSJONER 16
EMANASJONER 16
DEGRESJONER 16
FUSJONER 16
OPSJONER 16
ANIMASJONER 16
AGITASJONER 16
REDAKSJONER 16
ISEROSJONER 16
DEFLASJONER 16
KASSASJONER 16
SKINASJONER 16
REGRESJONER 16
NEIAKSJONER 16
ISOLASJONER 16
LAKTASJONER 16
OMISJONER 15
VISJONER 15
SANKSJONER 15
FIKSJONER 15
EMOSJONER 15
REAKSJONER 15
PASJONER 15
EREKSJONER 15
AKSESJONER 15
NOTASJONER 15
KUJONER 15
DEMISJONER 15
RONASJONER 15
ROTASJONER 15
NEGASJONER 15
DOTASJONER 15
TESTASJONER 15
SENSASJONER 15
TRADISJONER 15
ITERASJONER 15
RADIASJONER 15
DESERSJONER 15
INTENSJONER 15
ELEKSJONER 15
TRAKSJONER 15
KREASJONER 15
LEGASJONER 15
RETENSJONER 15
DONASJONER 15
DIMISJONER 15
LEKSJONER 14
MOSJONER 14
ADDISJONER 14
EMISJONER 14
DIKSJONER 14
RESESJONER 14
TORSJONER 14
RELASJONER 14
DESISJONER 14
EROSJONER 14
SEKSJONER 14
REKSJONER 14
ORASJONER 14
PJONER 13
AKSJONER 13
MISJONER 13
STASJONER 13
EDISJONER 13
FISJONER 13
TENSJONER 13
LESJONER 12
RASJONER 12
SESJONER 12
NASJONER 12
KJONER 11
FJONER 11
TJONER 10

Lignende ord av JONER

Anagram av JONER

For mer informasjon om ordet JONER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet JONER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok