JORD i Scrabble - ordspill.com

JORD i Scrabble

JORD er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DJOR.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
J4O2R1D1

Ved å legge til én bokstav til JORD kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HJORD 11
FJORD 10
GJORD 10
JAORD 9
JODER 9
JORDA 9
JORDE 9

Ord som starter på JORD

OrdPoeng
JORDKJØPA 24
JORDBÆRÅL 24
JORDPRØVA 23
JORDPRØVE 23
JORDKJØP 23
JORDRØYK 22
JORDBØKER 21
JORDBÆRIS 21
JORDGJØK 21
JORDKLUMP 21
JORDVÆTEN 21
JORDBÆRET 21
JORDBÆRA 20
JORDGULVA 20
JORDHYTTA 20
JORDLOPPE 20
JORDHYTTE 20
JORDBRUKA 20
JORDVÆTA 20
JORDVÆTE 20
JORDLOPPA 20
JORDGULV 19
JORDFLYET 19
JORDBÆR 19
JORDHUMLE 19
JORDBUENE 19
JORDBRUK 19
JORDULVER 19
JORDULVEN 19
JORDRYGG 19
JORDHUMLA 19
JORDBUERE 19
JORDMØDRE 18
JORDLØKER 18
JORDSTYRE 18
JORDLÆREN 18
JORDFLYA 18
JORDLAPP 18
JORDEBOKA 18
JORDFØDTE 18
JORDSTYRA 18
JORDBOGEN 18
JORDGOLVA 18
JORDFRUKT 18
JORDBUNN 18
JORDGRØNT 18
JORDBUEN 18
JORDHULER 18
JORDVEPS 18
JORDHUSET 18
JORDLØKEN 18
JORDNÆRET 18
JORDBUER 18
JORDNÆRER 18
JORDHAUG 18
JORDBOKEN 18
JORDBOGER 18
JORDHULEN 18
JORDBOKA 17
JORDEBOK 17
JORDNÆRA 17
JORDBOGE 17
JORDLÆRA 17
JORDBORET 17
JORDGRUNN 17
JORDFØDT 17
JORDUGLER 17
JORDPOLER 17
JORDBOREN 17
JORDLOVEN 17
JORDVEGEN 17
JORDUGLEN 17
JORDOLJEN 17
JORDMÅLET 17
JORDVARME 17
JORDNØDEN 17
JORDMUSEN 17
JORDBOENE 17
JORDKULEN 17
JORDPOLEN 17
JORDRÅMER 17
JORDKULER 17
JORDKULLA 17
JORDFOKKA 17
JORDLOVER 17
JORDVEGER 17
JORDKABEL 17
JORDOLJER 17
JORDFUNNA 17
JORDNØTTA 17
JORDSKOKK 17
JORDRÅMEN 17
JORDBOERE 17
JORDVEGG 17
JORDHULA 17
JORDNÆRE 17
JORDULV 17
JORDYTEN 17
JORDHUSA 17
JORDBUA 17
JORDGAUK 17
JORDBUE 17
JORDHULE 17
JORDGOLV 17
JORDNÆRT 17
JORDLÆRE 17
JORDVOKS 17
JORDFLY 17
JORDRÅME 16
JORDBOER 16
JORDFLEKK 16
JORDLIVET 16
JORDLØK 16
JORDBOK 16
JORDKULL 16
JORDYTA 16
JORDNØTT 16
JORDNÆR 16
JORDPLATA 16
JORDLAUST 16
JORDEPLET 16
JORDELIVA 16
JORDLAUSE 16
JORDFOKK 16
JORDBANEN 16
JORDVEIER 16
JORDEPLER 16
JORDVENDT 16
JORDSVINA 16
JORDKULA 16
JORDGAMMA 16
JORDHOLEN 16
JORDBOTN 16
JORDSLÅES 16
JORDFUNN 16
JORDLØST 16
JORDYTE 16
JORDGAMME 16
JORDHOLER 16
JORDKULE 16
JORDBOEN 16
JORDBARNA 16
JORDMUSA 16
JORDBU 16
JORDBORA 16
JORDMAUR 16
JORDNØDA 16
JORDVERNA 16
JORDBIENE 16
JORDHUS 16
JORDOLJE 16
JORDUGLE 16
JORDÅSENE 16
JORDBANER 16
JORDBADET 16
JORDLØSE 16
JORDTAPET 16
JORDMÅLA 16
JORDUGLA 16
JORDSLÅTT 16
JORDPLATE 16
JORDOLJA 16
JORDVEIEN 16
JORDMUS 15
JORDLØS 15
JORDKOLET 15
JORDPOL 15
JORDEKORN 15
JORDMOREN 15
JORDBIER 15
JORDHOLE 15
JORDKLODE 15
JORDSLÅS 15
JORDMÅL 15
JORDVEG 15
JORDNØD 15
JORDEGODS 15
JORDFARGA 15
JORDFARGE 15
JORDBOR 15
JORDLOV 15
JORDEPLA 15
JORDTAPA 15
JORDSLÅR 15
JORDLAUS 15
JORDHOLA 15
JORDBANE 15
JORDÅSER 15
JORDFAGET 15
JORDBARN 15
JORDVATN 15
JORDELIV 15
JORDEPLE 15
JORDVERN 15
JORDBIEN 15
JORDVANN 15
JORDSMONN 15
JORDBADA 15
JORDÅSEN 15
JORDSVIN 15
JORDBIA 14
JORDFASTE 14
JORDTEGNA 14
JORDBO 14
JORDDIKET 14
JORDERIKE 14
JORDVEI 14
JORDANSKE 14
JORDBIE 14
JORDMALM 14
JORDMASSE 14
JORDMORA 14
JORDFALLA 14
JORDLAGET 14
JORDTAKET 14
JORDKOLA 14
JORDSIGET 14
JORDLIV 14
JORDSKINN 14
JORDERIKA 14
JORDTONEN 14
JORDROTTA 14
JORDFRITT 14
JORDFAGA 14
JORDDROTT 14
JORDINGEN 14
JORDBAD 14
JORDROTTE 14
JORDFERDA 14
JORDDIKER 14
JORDTONER 14
JORDFESTA 14
JORDAKSEN 14
JORDSKRED 14
JORDEFERD 14
JORDFESTE 14
JORDSLÅ 14
JORDTAP 14
JORDSLAGA 14
JORDINGA 13
JORDFALL 13
JORDISKE 13
JORDTAKA 13
JORDARTER 13
JORDMOR 13
JORDARTEN 13
JORDDIKA 13
JORDTONE 13
JORDRASET 13
JORDFRIE 13
JORDÅS 13
JORDRENTA 13
JORDLEIEN 13
JORDANERE 13
JORDEIERE 13
JORDRENTE 13
JORDLIGE 13
JORDFEST 13
JORDTRELL 13
JORDAKSE 13
JORDANSK 13
JORDKOL 13
JORDDIKE 13
JORDFERD 13
JORDKANT 13
JORDSLAG 13
JORDLEIER 13
JORDFEIL 13
JORDFAG 13
JORDTEGN 13
JORDFAST 13
JORDLAGA 13
JORDING 12
JORDARTA 12
JORDTAK 12
JORDSIG 12
JORDEIET 12
JORDLEIE 12
JORDSLO 12
JORDFRI 12
JORDLEIA 12
JORDEIER 12
JORDANER 12
JORDENDE 12
JORDLAG 12
JORDRASA 12
JORDISK 12
JORDLIG 12
JORDEDE 11
JORDENE 11
JORDRAS 11
JORDETE 11
JORDART 11
JORDEIE 11
JORDET 10
JORDEN 10
JORDES 10
JORDER 10
JORDA 9
JORDE 9

Ord som slutter med JORD

OrdPoeng
DYRKNINGSJORD 24
LANDBRUKSJORD 24
DYRKINGSJORD 23
HUMUSJORD 22
VESTLANDSFJORD 22
KOMPOSTJORD 22
BLANDINGSJORD 21
KULTURJORD 21
BLOMSTERJORD 21
BYFJORD 20
BUKGJORD 20
TILLEGGSJORD 18
BRAKKJORD 18
MYRJORD 17
BLEIKJORD 17
SKRAPJORD 17
VEKSTJORD 17
MJELEJORD 17
KVIGJORD 17
MULDJORD 16
BLEKJORD 16
SVARTJORD 16
TORVJORD 16
LIVGJORD 16
MORENEJORD 16
MINERALJORD 16
UNDERJORD 16
ARVEJORD 15
ALBAJORD 15
MODERJORD 15
HAGEJORD 15
JERNJORD 15
SADELGJORD 15
KIRKEJORD 15
ODELSJORD 14
OMGJORD 14
KRONJORD 14
MOLDJORD 14
BREJORD 14
AURJORD 14
DAUJORD 14
STATSJORD 13
JORD 13
INNFJORD 13
SALGJORD 13
GROJORD 13
GLEIJORD 13
LEIRJORD 12
SANDJORD 12
LANDJORD 12
MATJORD 12
HJORD 11
GJORD 10
FJORD 10

Lignende ord av JORD

Anagram av JORD

For mer informasjon om ordet JORD kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet JORD til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok