JORD i Scrabble - ordspill.com

JORD i Scrabble

JORD er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DJOR.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
J4O2R1D1

Ved å legge til én bokstav til JORD kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
HJORD 11
FJORD 10
GJORD 10
JAORD 9
JODER 9
JORDA 9
JORDE 9

Ord som starter på JORD

OrdPoeng
JORDKJØPET 25
JORDRØYKER 24
JORDKJØPA 24
JORDPRØVE 23
JORDKJØP 23
JORDPRØVA 23
JORDBØKENE 22
JORDRØYK 22
JORDBÆRENE 22
JORDRYGGER 21
JORDBRUKET 21
JORDKLUMP 21
JORDKULTUR 21
JORDNÆRHET 21
JORDSTYKKA 21
JORDLOPPEN 21
JORDHYTTER 21
JORDBRUKER 21
JORDBÆRET 21
JORDBÆRIS 21
JORDGULVET 21
JORDBØKER 21
JORDGULVA 20
JORDBUEREN 20
JORDHYTTE 20
JORDHAUGER 20
JORDLAPPEN 20
JORDVEPSEN 20
JORDHUMLER 20
JORDBUNDNE 20
JORDLOPPA 20
JORDDYRKER 20
JORDBRUKA 20
JORDBÆRA 20
JORDBUNNER 20
JORDLOPPE 20
JORDHYTTA 20
JORDGOLVET 19
JORDBUERE 19
JORDHUMLA 19
JORDBUENE 19
JORDGULV 19
JORDSTYRER 19
JORDEBOKEN 19
JORDHUSENE 19
JORDHULENE 19
JORDBRUK 19
JORDSTYRET 19
JORDRYGG 19
JORDVEGGEN 19
JORDHUMLE 19
JORDBÆR 19
JORDNØTTEN 18
JORDEBOKA 18
JORDSTYRA 18
JORDHULER 18
JORDHUSET 18
JORDMØDRE 18
JORDNÆRET 18
JORDLÆRER 18
JORDBUER 18
JORDLAPP 18
JORDHAUG 18
JORDSTYRE 18
JORDBOTNER 18
JORDBOKEN 18
JORDVARMEN 18
JORDBUEN 18
JORDKABLER 18
JORDFOKKET 18
JORDVEPS 18
JORDHULEN 18
JORDLÆREN 18
JORDGOLVA 18
JORDNÆRER 18
JORDLOVENE 18
JORDBUNN 18
JORDKVINNE 18
JORDUGLER 17
JORDNØTTA 17
JORDSKOKK 17
JORDSTRIPA 17
JORDBOENE 17
JORDPOLER 17
JORDFOKKA 17
JORDELIVET 17
JORDVARME 17
JORDBASERT 17
JORDRÅMEN 17
JORDKULER 17
JORDRÅMER 17
JORDLOVEN 17
JORDVEGEN 17
JORDVEGER 17
JORDKABEL 17
JORDGRUNN 17
JORDLOVER 17
JORDKULEN 17
JORDOLJEN 17
JORDPOLEN 17
JORDGAMMEN 17
JORDBOERE 17
JORDUGLEN 17
JORDLIVENE 17
JORDOLJER 17
JORDLÆRE 17
JORDGOLV 17
JORDLÆRA 17
JORDNÆRE 17
JORDHULE 17
JORDVEIENE 17
JORDFAGLIG 17
JORDRADIUS 17
JORDEPLENE 17
JORDSLÅTTE 17
JORDNÆRA 17
JORDHUSA 17
JORDBUA 17
JORDEBOK 17
JORDHULA 17
JORDSTRIPE 17
JORDVEGG 17
JORDBOKA 17
JORDNÆRT 17
JORDELIVA 16
JORDKULE 16
JORDOLJE 16
JORDBOER 16
JORDFARGEN 16
JORDBANEN 16
JORDUGLE 16
JORDSKIFTA 16
JORDSLÅTT 16
JORDVENDT 16
JORDFLEKK 16
JORDLAUSE 16
JORDEGODSA 16
JORDBU 16
JORDGAMME 16
JORDBANER 16
JORDBOK 16
JORDHUS 16
JORDOLJA 16
JORDNÆR 16
JORDEPLET 16
JORDVEIER 16
JORDGAMMA 16
JORDUGLA 16
JORDLIVET 16
JORDHOLEN 16
JORDEPLER 16
JORDVEIEN 16
JORDRÅME 16
JORDKULA 16
JORDBOEN 16
JORDTAPET 16
JORDPLATA 16
JORDSLÅES 16
JORDHOLER 16
JORDLAUST 16
JORDFOKK 16
JORDLØST 16
JORDBOTN 16
JORDNØTT 16
JORDPLATE 16
JORDVERNA 16
JORDMAUR 16
JORDEKORNA 16
JORDLØSE 16
JORDSMONN 15
JORDFESTET 15
JORDFAGET 15
JORDROTTEN 15
JORDERIKET 15
JORDLØS 15
JORDHOLE 15
JORDPOL 15
JORDAKSENE 15
JORDFARGE 15
JORDSLÅS 15
JORDEKORN 15
JORDEPLA 15
JORDVEG 15
JORDLAGENE 15
JORDVERN 15
JORDFALLET 15
JORDROTTER 15
JORDEFERDA 15
JORDLAUS 15
JORDELIV 15
JORDFARGA 15
JORDMASSER 15
JORDLIVA 15
JORDERIKER 15
JORDFRESER 15
JORDHOLA 15
JORDBANE 15
JORDEGODS 15
JORDSLÅR 15
JORDKLODE 15
JORDSKREDA 15
JORDEPLE 15
JORDSLAGET 15
JORDINGENE 15
JORDFERDER 15
JORDMOREN 15
JORDLOV 15
JORDTAPA 15
JORDAKSEN 14
JORDRADIER 14
JORDRENTEN 14
JORDANERNE 14
JORDRASENE 14
JORDANEREN 14
JORDLEIENE 14
JORDERIKA 14
JORDINGEN 14
JORDTONEN 14
JORDBO 14
JORDLIV 14
JORDTAP 14
JORDSLÅ 14
JORDVEI 14
JORDMORA 14
JORDFALLA 14
JORDFESTE 14
JORDEFERD 14
JORDINGER 14
JORDAKSER 14
JORDDROTT 14
JORDFERDA 14
JORDFAGA 14
JORDSLAGA 14
JORDSKRED 14
JORDROTTA 14
JORDANSKE 14
JORDROTTE 14
JORDLAGET 14
JORDERIKE 14
JORDFASTE 14
JORDFESTA 14
JORDTONER 14
JORDMASSE 14
JORDANERE 13
JORDMOR 13
JORDLEIEN 13
JORDFAG 13
JORDFAST 13
JORDRENTA 13
JORDLAGA 13
JORDFERD 13
JORDTONE 13
JORDISKE 13
JORDFEST 13
JORDARTEN 13
JORDANSK 13
JORDAKSE 13
JORDRASET 13
JORDEIERE 13
JORDLEIER 13
JORDTRELL 13
JORDLIGE 13
JORDFALL 13
JORDRENTE 13
JORDINGA 13
JORDSLAG 13
JORDARTER 13
JORDLIG 12
JORDENDE 12
JORDISK 12
JORDARTA 12
JORDLEIE 12
JORDING 12
JORDSLO 12
JORDLEIA 12
JORDANER 12
JORDLAG 12
JORDRASA 12
JORDEIER 12
JORDENE 11
JORDRAS 11
JORDEDE 11
JORDETE 11
JORDART 11
JORDES 10
JORDEN 10
JORDER 10
JORDET 10
JORDE 9
JORDA 9

Ord som slutter med JORD

OrdPoeng
LANDBRUKSJORD 24
DYRKNINGSJORD 24
DYRKINGSJORD 23
VESTLANDSFJORD 22
KOMPOSTJORD 22
HUMUSJORD 22
BLOMSTERJORD 21
BLANDINGSJORD 21
KULTURJORD 21
BYFJORD 20
BUKGJORD 20
TILLEGGSJORD 18
BRAKKJORD 18
BLEIKJORD 17
SKRAPJORD 17
MJELEJORD 17
VEKSTJORD 17
MYRJORD 17
MINERALJORD 16
MORENEJORD 16
SVARTJORD 16
TORVJORD 16
MULDJORD 16
LIVGJORD 16
SADELGJORD 15
KIRKEJORD 15
ALBAJORD 15
ARVEJORD 15
MODERJORD 15
JERNJORD 15
KRONJORD 14
DAUJORD 14
AURJORD 14
BREJORD 14
ODELSJORD 14
MOLDJORD 14
SALGJORD 13
GROJORD 13
STATSJORD 13
JORD 13
LANDJORD 12
SANDJORD 12
LEIRJORD 12
MATJORD 12
HJORD 11
FJORD 10
GJORD 10

Lignende ord av JORD

Anagram av JORD

For mer informasjon om ordet JORD kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet JORD til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok