JORDE i Scrabble - ordspill.com

JORDE i Scrabble

JORDE er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEJOR.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
J4O2R1D1E1

Ved å legge til én bokstav til JORDE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
JUDOER 13
GJORDE 11
DROSJE 10
JODERT 10
JODLER 10
JORDEN 10
JORDES 10
JORDET 10
LODJER 10

Ord som starter på JORDE

OrdPoeng
JORDEBØKENE 23
JORDEROSJONENE 23
JORDEIENDOMMENE 22
JORDEROSJONER 22
JORDEROSJONEN 22
JORDEBØKER 22
JORDEIENDOMMER 21
JORDEIENDOMMEN 21
JORDEROSJON 20
JORDEBOKEN 19
JORDEKORNENE 18
JORDEGODSENE 18
JORDELIVENE 18
JORDEBOKA 18
JORDEIENDOM 17
JORDEKORNEN 17
JORDELIVET 17
JORDEPLENE 17
JORDEGODSER 17
JORDEKORNER 17
JORDEGODSET 17
JORDEKORNET 17
JORDEBOK 17
JORDEFERDENE 17
JORDEFERDEN 16
JORDERIKENE 16
JORDEFERDER 16
JORDEGODSA 16
JORDEKORNA 16
JORDEPLER 16
JORDEPLET 16
JORDELIVA 16
JORDELIV 15
JORDEFERDA 15
JORDERIKER 15
JORDERIKET 15
JORDEGODS 15
JORDEPLA 15
JORDEKORN 15
JORDEPLE 15
JORDERIKA 14
JORDEIEREN 14
JORDERIKE 14
JORDEFERD 14
JORDEIERNE 14
JORDEIERE 13
JORDEIER 12
JORDENDE 12
JORDEDE 11
JORDENE 11
JORDETE 11
JORDET 10
JORDEN 10
JORDER 10
JORDES 10

Ord som slutter med JORDE

OrdPoeng
UBRUKELIGGJORDE 31
UGYLDIGGJORDE 28
UMYNDIGGJORDE 28
NØDVENDIGGJORDE 28
LYKKSALIGGJORDE 28
UDØDELIGGJORDE 27
USYNLIGGJORDE 27
ANSKUELIGGJORDE 25
USKADELIGGJORDE 25
VANSKELIGGJORDE 25
PERSONLIGGJORDE 25
UMULIGGJORDE 25
BEKJENTGJORDE 25
OFFENTLIGGJORDE 24
MYNDIGGJORDE 24
DYKTIGGJORDE 24
TYDELIGGJORDE 24
VIRKELIGGJORDE 24
BEVISSTGJORDE 24
SYNLIGGJORDE 23
UFARLIGGJORDE 23
NYTTIGGJORDE 23
VERDSLIGGJORDE 23
BLAUTGJORDE 22
BLØTGJORDE 22
TJENESTEGJORDE 22
LEGEMLIGGJORDE 22
LEVENDEGJORDE 21
FREMMEDGJORDE 21
LATTERLIGGJORDE 21
MULIGGJORDE 21
TINGLIGGJORDE 20
TILGODEGJORDE 20
HERLIGGJORDE 20
TJENSTGJORDE 20
TILINTETGJORDE 19
FERDIGGJORDE 19
ALLMENNGJORDE 19
KUNNGJORDE 19
BLIDGJORDE 18
LØSGJORDE 18
LAUSGJORDE 18
POTETJORDE 18
GODTGJORDE 17
KLARGJORDE 16
UTGJORDE 16
FORGJORDE 16
ETTERGJORDE 16
GODGJORDE 16
AVGJORDE 16
REINGJORDE 15
MISGJORDE 15
FRIGJORDE 15
REDEGJORDE 15
OMGJORDE 15
UTJORDE 14
RENGJORDE 14
GJORDE 11

Lignende ord av JORDE

Anagram av JORDE

For mer informasjon om ordet JORDE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet JORDE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok