JORDE i Scrabble - ordspill.com

JORDE i Scrabble

JORDE er et substantiv5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DEJOR.

Scrabble poeng
9
Scrabble poeng per bokstav
J4O2R1D1E1

Ved å legge til én bokstav til JORDE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GJORDE 11
DROSJE 10
JODERT 10
JODLER 10
JORDEN 10
JORDES 10
JORDET 10
LODJER 10

Ord som starter på JORDE

OrdPoeng
JORDEBØKENE 23
JORDEROSJONENE 23
JORDEIENDOMMENE 22
JORDEROSJONEN 22
JORDEBØKER 22
JORDEROSJONER 22
JORDEIENDOMMER 21
JORDEIENDOMMEN 21
JORDEROSJON 20
JORDEBOKEN 19
JORDEBOKA 18
JORDEKORNENE 18
JORDELIVENE 18
JORDEGODSENE 18
JORDEGODSET 17
JORDEKORNER 17
JORDEPLENE 17
JORDEKORNET 17
JORDEIENDOM 17
JORDEBOK 17
JORDELIVET 17
JORDEGODSER 17
JORDEFERDENE 17
JORDEKORNEN 17
JORDEGODSA 16
JORDELIVA 16
JORDEFERDER 16
JORDERIKENE 16
JORDEPLET 16
JORDEPLER 16
JORDEFERDEN 16
JORDEKORNA 16
JORDEFERDA 15
JORDERIKET 15
JORDEKORN 15
JORDEPLA 15
JORDELIV 15
JORDEGODS 15
JORDEPLE 15
JORDERIKER 15
JORDERIKA 14
JORDEIEREN 14
JORDERIKE 14
JORDEIERNE 14
JORDEFERD 14
JORDEIERE 13
JORDENDE 12
JORDEIET 12
JORDEIER 12
JORDEIE 11
JORDENE 11
JORDETE 11
JORDEDE 11
JORDES 10
JORDET 10
JORDEN 10
JORDER 10

Ord som slutter med JORDE

OrdPoeng
UBRUKELIGGJORDE 31
UGYLDIGGJORDE 28
UMYNDIGGJORDE 28
NØDVENDIGGJORDE 28
LYKKSALIGGJORDE 28
USYNLIGGJORDE 27
UDØDELIGGJORDE 27
USKADELIGGJORDE 25
VANSKELIGGJORDE 25
PERSONLIGGJORDE 25
ANSKUELIGGJORDE 25
UMULIGGJORDE 25
BEKJENTGJORDE 25
MYNDIGGJORDE 24
TYDELIGGJORDE 24
BEVISSTGJORDE 24
DYKTIGGJORDE 24
VIRKELIGGJORDE 24
OFFENTLIGGJORDE 24
VERDSLIGGJORDE 23
UFARLIGGJORDE 23
SYNLIGGJORDE 23
NYTTIGGJORDE 23
TJENESTEGJORDE 22
BLØTGJORDE 22
BLAUTGJORDE 22
LEGEMLIGGJORDE 22
MULIGGJORDE 21
FREMMEDGJORDE 21
LATTERLIGGJORDE 21
LEVENDEGJORDE 21
TILGODEGJORDE 20
TJENSTGJORDE 20
TINGLIGGJORDE 20
HERLIGGJORDE 20
ALLMENNGJORDE 19
TILINTETGJORDE 19
KUNNGJORDE 19
FERDIGGJORDE 19
LAUSGJORDE 18
POTETJORDE 18
BLIDGJORDE 18
LØSGJORDE 18
GODTGJORDE 17
GODGJORDE 16
ETTERGJORDE 16
KLARGJORDE 16
AVGJORDE 16
UTGJORDE 16
FORGJORDE 16
OMGJORDE 15
UGJORDE 15
REINGJORDE 15
FRIGJORDE 15
MISGJORDE 15
REDEGJORDE 15
RENGJORDE 14
UTJORDE 14
INNJORDE 12
GJORDE 11

Lignende ord av JORDE

Anagram av JORDE

For mer informasjon om ordet JORDE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet JORDE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok