KA i Scrabble - ordspill.com

KA i Scrabble

KA er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AK.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
K2A1

Ved å legge til én bokstav til KA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KØA 8
ØKA 8
ÅKA 7
KAV 7
VAK 7
UKA 7
PAK 7
KUA 7
KAU 7
JAK 7
AUK 7
BAK 7
HAK 6
KAM 5
MAK 5
AKT 4
ANK 4
ARK 4
TAK 4
SKA 4
SAK 4
RAK 4
ASK 4
LAK 4
KRA 4
KAE 4
KNA 4
KEA 4
AKS 4
KAT 4
KAS 4
KAR 4
KAN 4
KAL 4
KAI 4
AKE 4

Ord som starter på KA

OrdPoeng
KABYL 14
KAPUN 12
KAUPA 12
KAJUN 12
KAPPA 12
KABBE 12
KABBA 12
KAPPE 12
KABB 11
KAPOK 11
KAPP 11
KAUP 11
KAUKE 10
KAMBA 10
KAUKA 10
KALVE 9
KABLA 9
KABEL 9
KAPRA 9
KABIN 9
KAVET 9
KAVAI 9
KALVA 9
KAUET 9
KAVER 9
KARIB 9
KAVLA 9
KAUK 9
KARVA 9
KAVDE 9
KARPE 9
KAPO 9
KALUN 9
KABAL 9
KAVEN 9
KAJAL 9
KAUTE 9
KAUSE 9
KAURI 9
KAVES 9
KAPER 9
KAMP 9
KAUES 9
KABLE 9
KAUER 9
KARVE 9
KAPRE 9
KAPSL 9
KAVLE 9
KAPR 8
KASKO 8
KAMME 8
KAFFE 8
KAKKE 8
KAGGA 8
KAKKA 8
KAGGE 8
KAMMA 8
KAKAO 8
KAUA 8
KARGO 8
KABL 8
KAPS 8
KARV 8
KALV 8
KAVA 8
KAUT 8
KAUR 8
KAVL 8
KAVD 8
KAVE 8
KAUE 8
KARKE 7
KAKLE 7
KAKSE 7
KARSK 7
KAU 7
KAMRA 7
KALIF 7
KANAK 7
KAFIR 7
KAKEN 7
KAMSA 7
KAKET 7
KAV 7
KAKER 7
KAMSE 7
KANKE 7
KANON 7
KAKES 7
KARMA 7
KALKE 7
KAING 7
KAMIN 7
KALKA 7
KAMRE 7
KAMEL 7
KAOSA 7
KANKA 7
KAKSA 7
KAKLA 7
KAKK 7
KARKA 7
KALEN 6
KASEN 6
KATET 6
KADRE 6
KANTR 6
KATTA 6
KANK 6
KATTE 6
KALDT 6
KALIA 6
KANAT 6
KARDE 6
KARSE 6
KARES 6
KAENE 6
KANER 6
KAREN 6
KASES 6
KANNA 6
KALLA 6
KATER 6
KANNE 6
KASTE 6
KALER 6
KAIER 6
KANEL 6
KASSA 6
KADER 6
KARTE 6
KARRE 6
KADDE 6
KAMS 6
KANEN 6
KANIN 6
KAKS 6
KANTA 6
KARET 6
KAIES 6
KAKL 6
KARDA 6
KASET 6
KARRA 6
KALAS 6
KALLE 6
KARTA 6
KAOS 6
KAKE 6
KAKA 6
KARAT 6
KAIEN 6
KASER 6
KALK 6
KARRI 6
KALDE 6
KASSE 6
KAIET 6
KARM 6
KAFE 6
KANO 6
KATEN 6
KARER 6
KASTA 6
KALTE 6
KAKI 6
KANAL 6
KAME 6
KARK 6
KAES 5
KANT 5
KARD 5
KALA 5
KANE 5
KAM 5
KAIE 5
KARR 5
KAK 5
KAST 5
KALT 5
KATT 5
KARA 5
KAER 5
KASA 5
KAEN 5
KALI 5
KADI 5
KALD 5
KADD 5
KALL 5
KANA 5
KARE 5
KART 5
KAIA 5
KASS 5
KASE 5
KAT 4
KAN 4
KAE 4
KAR 4
KAI 4
KAS 4
KAL 4

Ord som slutter med KA

OrdPoeng
HACKA 17
FØYKA 16
ROCKA 16
NICKA 15
CIRKA 15
RØYKA 15
PSYKA 14
VÆSKA 14
MJUKA 13
PUKKA 13
KJUKA 13
BRÅKA 12
FYLKA 12
RYKKA 12
JUNKA 12
HØLKA 12
NYKKA 12
MØKKA 12
DYKKA 12
TJÅKA 12
BUSKA 12
PÅSKA 12
BURKA 12
TYKKA 12
MYSKA 12
BULKA 12
FYKA 11
HURKA 11
HULKA 11
FLØKA 11
KRØKA 11
HAUKA 11
MØRKA 11
HUSKA 11
LYSKA 11
RYNKA 11
MYKA 11
BOOKA 11
KA 11
BUKA 11
DYNKA 11
BOLKA 10
LUKKA 10
BROKA 10
BAKKA 10
KVEKA 10
PIKKA 10
ØRSKA 10
VIKKA 10
VODKA 10
TØRKA 10
SUKKA 10
MUNKA 10
SYKA 10
GULKA 10
KUSKA 10
HUKA 10
YNKA 10
FAUKA 10
SKÅKA 10
FUNKA 10
FUSKA 10
YRKA 10
GAUKA 10
STÅKA 9
HOLKA 9
KA 9
VIRKA 9
HAKKA 9
LUSKA 9
BENKA 9
TUSKA 9
VINKA 9
SVIKA 9
BLEKA 9
VERKA 9
STUKA 9
PISKA 9
BRAKA 9
PIRKA 9
DUSKA 9
BARKA 9
VRAKA 9
SPEKA 9
SULKA 9
KA 9
VISKA 9
RUNKA 9
HEKKA 9
HIKKA 9
BOKA 9
LUNKA 9
BREKA 9
JELKA 9
DUNKA 9
RAUKA 9
JEIKA 9
KOKKA 9
KA 9
BANKA 9
JOKA 9
JASKA 9
VALKA 9
HORKA 9
ULKA 8
PIKA 8
KA 8
LUKA 8
KAKKA 8
DOKKA 8
PAKA 8
KA 8
SHAKA 8
MAKKA 8
AUKA 8
VIKA 8
FAKKA 8
BEKA 8
GAKKA 8
VAKA 8
FLOKA 8
RUKA 8
DUKA 8
HAIKA 8
KORKA 8
HANKA 8
PEKA 8
HERKA 8
KIKKA 8
BAKA 8
ØKA 8
KIRKA 7
LAKKA 7
MESKA 7
MARKA 7
REKKA 7
KREKA 7
DOLKA 7
KINKA 7
TAKKA 7
DIKKA 7
FLIKA 7
UKA 7
OKKA 7
HAKA 7
HIKA 7
KRAKA 7
DEKKA 7
MASKA 7
MERKA 7
NIKKA 7
KOKA 7
TOLKA 7
SAKKA 7
RAKKA 7
KNAKA 7
ÅKA 7
TEKKA 7
SINKA 6
DANKA 6
LINKA 6
MAKA 6
KAKA 6
ORKA 6
LASKA 6
SENKA 6
TANKA 6
LOKA 6
AKKA 6
FIKA 6
REIKA 6
KIKA 6
LEIKA 6
DASKA 6
DALKA 6
TISKA 6
ILSKA 6
RASKA 6
STAKA 6
TASKA 6
DISKA 6
LENKA 6
LIRKA 6
LARKA 6
DIRKA 6
ARKA 5
RAKA 5
NEKA 5
EIKA 5
ASKA 5
LAKA 5
SIKA 5
ALKA 5
TIKA 5
TAKA 5
DIKA 5
INKA 5
REKA 5
LIKA 5
LEKA 5
SAKA 5
ENKA 5
ESKA 5
RIKA 5
ANKA 5
IDKA 5
SKA 4

Lignende ord av KA

Anagram av KA

For mer informasjon om ordet KA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok