KA i Scrabble - ordspill.com

KA i Scrabble

KA er et substantiv2 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AK.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
K2A1

Ved å legge til én bokstav til KA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KØA 8
ØKA 8
ÅKA 7
KAV 7
VAK 7
UKA 7
PAK 7
KUA 7
KAU 7
JAK 7
AUK 7
BAK 7
HAK 6
KAM 5
MAK 5
AKT 4
ANK 4
ARK 4
TAK 4
SKA 4
SAK 4
RAK 4
ASK 4
LAK 4
KRA 4
KAE 4
KNA 4
KEA 4
AKS 4
KAT 4
KAS 4
KAR 4
KAN 4
KAL 4
KAI 4
AKE 4

Ord som starter på KA

OrdPoeng
KABYL 14
KAPUN 12
KABBA 12
KAPPA 12
KABBE 12
KAPPE 12
KAUPA 12
KAJUN 12
KAUP 11
KAPP 11
KABB 11
KAPOK 11
KAMBA 10
KAUKA 10
KAUKE 10
KAPRA 9
KABEL 9
KAVES 9
KAPO 9
KAVEN 9
KAUER 9
KARPE 9
KARIB 9
KABAL 9
KALVE 9
KAJAL 9
KAMP 9
KABIN 9
KAURI 9
KABLE 9
KAVAI 9
KAVLE 9
KAPRE 9
KABLA 9
KAUTE 9
KAVET 9
KARVE 9
KAVDE 9
KASUS 9
KAVER 9
KAUK 9
KAPSL 9
KAUES 9
KAUSE 9
KAVLA 9
KALUN 9
KAPER 9
KARVA 9
KAUET 9
KALVA 9
KABL 8
KASKO 8
KAGGE 8
KARV 8
KAKKA 8
KAMME 8
KAKAO 8
KAUR 8
KAUA 8
KAUT 8
KAPS 8
KAPR 8
KAGGA 8
KALV 8
KAKKE 8
KAMMA 8
KAVE 8
KAVA 8
KAFFE 8
KAVD 8
KAUE 8
KAVL 8
KARGO 8
KANKE 7
KARKE 7
KAKET 7
KALIF 7
KARMA 7
KAU 7
KAMRE 7
KAING 7
KAV 7
KAKES 7
KAMRA 7
KAKEN 7
KANAK 7
KAMSE 7
KANKA 7
KANON 7
KARSK 7
KAKK 7
KALKA 7
KAMEL 7
KARKA 7
KAKER 7
KAOSA 7
KAKLE 7
KAFIR 7
KALKE 7
KAKLA 7
KAKSA 7
KAMSA 7
KAMIN 7
KAKSE 7
KATTE 6
KARRI 6
KALLA 6
KANTE 6
KASSA 6
KANNE 6
KARAT 6
KAIES 6
KARES 6
KADER 6
KANTR 6
KARTE 6
KADDE 6
KARSE 6
KATER 6
KADRE 6
KASEN 6
KANTA 6
KASTE 6
KALLE 6
KANER 6
KAIEN 6
KASSE 6
KANNA 6
KASTA 6
KARER 6
KANEL 6
KALER 6
KAENE 6
KATET 6
KARRA 6
KALDE 6
KAREN 6
KARRE 6
KARM 6
KAKI 6
KANK 6
KAMS 6
KAKE 6
KASES 6
KAME 6
KAKA 6
KARK 6
KANO 6
KAKS 6
KALK 6
KAOS 6
KAFE 6
KANAL 6
KAKL 6
KALAS 6
KANAT 6
KARTA 6
KARDA 6
KALIA 6
KATEN 6
KALEN 6
KAIER 6
KARDE 6
KALDT 6
KARET 6
KATTA 6
KASER 6
KALTE 6
KAIET 6
KANIN 6
KANEN 6
KASET 6
KANT 5
KAST 5
KARD 5
KAIA 5
KALI 5
KARA 5
KARR 5
KAIE 5
KARE 5
KATT 5
KART 5
KASE 5
KAEN 5
KALA 5
KAES 5
KALD 5
KALL 5
KAM 5
KASS 5
KADD 5
KADI 5
KALT 5
KANE 5
KAER 5
KASA 5
KANA 5
KAK 5
KAN 4
KAR 4
KAL 4
KAE 4
KAT 4
KAI 4
KAS 4

Ord som slutter med KA

OrdPoeng
HACKA 17
FØYKA 16
WOKKA 15
CIRKA 15
RACKA 15
KJUKA 13
JUKKA 13
MJUKA 13
TJÅKA 12
NYKKA 12
DYKKA 12
PURKA 12
SJÅKA 12
FYLKA 12
BULKA 12
BRÅKA 12
MØKKA 12
BUSKA 12
MYSKA 12
HUKKA 12
LYSKA 11
BUKA 11
HAUKA 11
KRØKA 11
LØKKA 11
FYKA 11
RYNKA 11
MYKA 11
DYNKA 11
MØRKA 11
KA 11
FLØKA 11
BOOKA 11
JOKKA 11
BOLKA 10
FAUKA 10
HUKA 10
YNKA 10
PAKKA 10
KVEKA 10
ØNSKA 10
RUKKA 10
FUSKA 10
UMAKA 10
KRÅKA 10
GAUKA 10
SYKA 10
KUSKA 10
VIKKA 10
RØSKA 10
HOKKA 10
TØRKA 10
JAKKA 10
FUNKA 10
JEKKA 10
BIKKA 10
ØRSKA 10
KAUKA 10
BROKA 10
MUNKA 10
SUKKA 10
YRKA 10
SLØKA 10
POLKA 10
HIKKA 9
URAKA 9
DUNKA 9
RAUKA 9
VRAKA 9
NUSKA 9
VINKA 9
BREKA 9
VISKA 9
HOLKA 9
SNÅKA 9
VANKA 9
VIRKA 9
LUSKA 9
BRAKA 9
SPIKA 9
STÅKA 9
PREKA 9
BASKA 9
VERKA 9
RUSKA 9
JENKA 9
NURKA 9
SLUKA 9
JASKA 9
KOKKA 9
PINKA 9
PISKA 9
DUSKA 9
KA 9
BOKA 9
SURKA 9
VASKA 9
BENKA 9
JOKA 9
HAKKA 9
KA 9
PIRKA 9
KA 9
HEKKA 9
HINKA 8
KA 8
ULKA 8
PEKA 8
HARKA 8
RUKA 8
LUKA 8
DOKKA 8
VIKA 8
MEKKA 8
HANKA 8
FAKKA 8
TOKKA 8
FLOKA 8
ØKA 8
VAKA 8
BAKA 8
KORKA 8
GAKKA 8
KAKKA 8
KA 8
ROKKA 8
MAKKA 8
PIKA 8
DUKA 8
AUKA 8
BEKA 8
PAKA 8
MASKA 7
LAKKA 7
ÅKA 7
KRAKA 7
SKAKA 7
FLIKA 7
HAKA 7
SLOKA 7
KALKA 7
NAKKA 7
RAKKA 7
KEIKA 7
KOKA 7
UKA 7
KLAKA 7
SAKKA 7
RIKKA 7
MERKA 7
DEKKA 7
HIKA 7
TIKKA 7
KNAKA 7
FRIKA 7
MESKA 7
KREKA 7
REKKA 7
KANKA 7
SNOKA 7
OKKA 7
DOLKA 7
TAKKA 7
LEKKA 7
KINKA 7
ORKA 6
KAKA 6
DISKA 6
DALKA 6
DANKA 6
KIKA 6
SNEKA 6
SINKA 6
ILSKA 6
RANKA 6
SIRKA 6
LOKA 6
RISKA 6
DIRKA 6
LIRKA 6
TISKA 6
DASKA 6
SANKA 6
MAKA 6
FIKA 6
LARKA 6
LENKA 6
AKKA 6
REIKA 6
EIKA 5
IDKA 5
LEKA 5
ARKA 5
LAKA 5
DIKA 5
TAKA 5
ALKA 5
INKA 5
ESKA 5
ANKA 5
SAKA 5
ENKA 5
TIKA 5
ASKA 5
REKA 5
SIKA 5
LIKA 5
NEKA 5
RAKA 5
RIKA 5
SKA 4

Lignende ord av KA

Anagram av KA

For mer informasjon om ordet KA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok