KANA i Scrabble - ordspill.com

KANA i Scrabble

KANA er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AAKN.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
K2A1N1A1

Ved å legge til én bokstav til KANA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VANKA 9
BANKA 9
VAKNA 9
HANKA 8
MAKAN 7
KANAL 6
KANAT 6
KANTA 6
KNASA 6
KRANA 6
ANKRA 6
NASKA 6
RAKNA 6
RANKA 6
SAKNA 6
SANKA 6
SNAKA 6
TANKA 6
DANKA 6
ALKAN 6

Ord som starter på KANA

OrdPoeng
KANALOPPLEGGENE 25
KANALSVØMMEREN 24
KANALPROSJEKTET 24
KANALPROSJEKTER 24
KANALSVØMMERNE 24
KANALOPPLEGGET 24
KANALOPPLEGGA 23
KANALSVØMMERE 23
KANADAGJÆSENE 23
KANALPROSJEKTA 23
KANALOPPLEGG 22
KANALPROSJEKT 22
KANALSVØMMER 22
KANADAGJÆSER 22
KANALSYSTEMENE 21
KANARIØYENE 21
KANALTILBUDENE 21
KANADABALSAMENE 20
KANALTILBUDET 20
KANARIØYEN 20
KANALSYSTEMER 20
KANALØYENE 20
KANARIØYER 20
KANALSYSTEMET 20
KANADISKFØDTE 20
KANALUTGIFTENE 20
KANALAVGIFTENE 20
KANALSELSKAPENE 20
KANADABALSAMEN 19
KANALSYSTEMA 19
KANALUTGIFTEN 19
KANALAVGIFTEN 19
KANADISKFØDT 19
KANALØYER 19
KANARIFUGLENE 19
KANADAGJESSENE 19
KANARIØYA 19
KANALAVGIFTER 19
KANALSELSKAPET 19
KANALBYENE 19
KANALØYEN 19
KANALUTGIFTER 19
KANALKYSTENE 19
KANALSELSKAPER 19
KANADABALSAMER 19
KANALTILBUDA 19
KANALSYSTEM 18
KANALKYSTER 18
KANARIFUGLEN 18
KANALTILBUD 18
KANALBÅTENE 18
KANALKYSTEN 18
KANARIFUGLER 18
KANALVELGEREN 18
KANARIØY 18
KANALSELSKAPA 18
KANALØYA 18
KANALTUNNELENE 18
KANALBYEN 18
KANALUTGIFTA 18
KANALBYER 18
KANALVELGERNE 18
KANALAVGIFTA 18
KANADABALSAM 17
KANALSELSKAP 17
KANALBÅTEN 17
KANALISERINGENE 17
KANALTUNNELEN 17
KANALTUNNELER 17
KANALAVGIFT 17
KANALØY 17
KANALBÅTER 17
KANALVELGERE 17
KANALUTGIFT 17
KANARIFUGL 16
KANALISERINGER 16
KANALKYST 16
KANADAGÅSEN 16
KANALVERTENE 16
KANALVELGER 16
KANALBY 16
KANADAGJESS 16
KANALISERINGEN 16
KANALTUNNEL 15
KANALBÅT 15
KANALVERTER 15
KANADAGÅSA 15
KANALISERINGA 15
KANALVERTEN 15
KANAANITTISKE 15
KANALSENTERET 14
KANALISERING 14
KANALISERENDE 14
KANADAGÅS 14
KANALSENTRENE 14
KANAANITTISK 14
KANALSENTRET 13
KANAANEISKE 13
KANAANITTENE 13
KANALVERT 13
KANALJENE 13
KANAPEENE 13
KANAANEEREN 12
KANAANITTER 12
KANALISERES 12
KANALJER 12
KANAPEEN 12
KANALJEN 12
KANAANEISK 12
KANALSENTER 12
KANAPEER 12
KANALISERTE 12
KANALSENTRA 12
KANAANITTEN 12
KANALSENTRE 12
KANAANEERNE 12
KANALIDEENE 12
KANALISERER 12
KANASTRENE 11
KANADISKE 11
KANARISKE 11
KANALJE 11
KANAANEERE 11
KANALIDEEN 11
KANARIEREN 11
KANALISERT 11
KANADIEREN 11
KANALISERE 11
KANARIERNE 11
KANADIERNE 11
KANASTEREN 11
KANASTERNE 11
KANALIDEER 11
KANAKENE 10
KANARISK 10
KANAPE 10
KANADISK 10
KANALISER 10
KANASTERE 10
KANAANEER 10
KANARIERE 10
KANADIERE 10
KANAANITT 10
KANASTRER 10
KANARIER 9
KANAKER 9
KANALENE 9
KANAKEN 9
KANASTRE 9
KANATENE 9
KANASTER 9
KANALIDE 9
KANADIER 9
KANALEN 8
KANATET 8
KANATER 8
KANALER 8
KANATA 7
KANAK 7
KANARI 7
KANAT 6
KANAL 6

Ord som slutter med KANA

OrdPoeng
ASTRAKANA 10
ALKANA 7

Lignende ord av KANA

Anagram av KANA

For mer informasjon om ordet KANA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KANA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok