KANO i Scrabble - ordspill.com

KANO i Scrabble

KANO er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKNO.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
K2A1N1O2

Ved å legge til én bokstav til KANO kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KOVNA 10
BANKO 10
BOKNA 10
KJONA 10
KNOPA 10
ANKOM 8
KNOGA 8
MANKO 8
SOKNA 7
SNOKA 7
ORKAN 7
OKTAN 7
NARKO 7
KORAN 7
KRONA 7
KORNA 7
ANTOK 7
KONTA 7
KNOTA 7
KLONA 7
IKONA 7
TOKNA 7

Ord som starter på KANO

OrdPoeng
KANOFORBUNDENE 24
KANOKLUBBENE 24
KANOKLUBBEN 23
KANOKLUBBER 23
KANOFORBUNDET 23
KANONSKYTTERNE 22
KANONFOTOGRAFER 22
KANONFOTOGRAFEN 22
KANOFORBUNDA 22
KANONSKYTTEREN 22
KANONSKYTTERE 21
KANOFORBUND 21
KANOKLUBB 21
KANONLØPENE 20
KANONFOTOGRAF 20
KANONSKYTTER 20
KANOPADLINGENE 20
KANONBÅTENE 19
KANOPADLINGER 19
KANONSKUDDENE 19
KANOPADLINGEN 19
KANONLØPET 19
KANONPARKENE 18
KANONBÅTEN 18
KANONSTILLINGEN 18
KANONLØPA 18
KANOPADLINGA 18
KANONBÅTER 18
KANONFØDENE 18
KANOSSAGANGENE 18
KANONSTILLINGER 18
KANONISERINGENE 18
KANONSKUDDET 18
KANONPARKER 17
KANONFØDER 17
KANONKULENE 17
KANONRØRENE 17
KANONPARKEN 17
KANONSKUDDA 17
KANONFØDEN 17
KANOPADLEREN 17
KANONSALVENE 17
KANONLØP 17
KANONFORMENE 17
KANOPADLING 17
KANONSTILLINGA 17
KANONTÅRNENE 17
KANONBALLENE 17
KANOPADLERNE 17
KANONSKOTTENE 17
KANONISERINGER 17
KANONISERINGEN 17
KANOSSAGANGEN 17
KANOSSAGANGER 17
KANONFORMEN 16
KANONISERINGA 16
KANONSALVER 16
KANOPADLERE 16
KANONSTILLING 16
KANONTÅRNET 16
KANONBALLEN 16
KANONFORMER 16
KANONSKOTTET 16
KANONSALVEN 16
KANONBALLER 16
KANONFØDA 16
KANONSKUDD 16
KANONFØDE 16
KANONRØRET 16
KANONKULEN 16
KANONBÅT 16
KANONKULER 16
KANONISERING 15
KANONSKOTTA 15
KANONISERENDE 15
KANONPARK 15
KANONKULE 15
KANONFORMA 15
KANOPADLER 15
KANOTURENE 15
KANONTÅRNA 15
KANOSSAGANG 15
KANONKULA 15
KANONSALVA 15
KANONRØRA 15
KANONSALVE 15
KANOTURER 14
KANONRØR 14
KANONLAGENE 14
KANONBALL 14
KANOTUREN 14
KANONTÅRN 14
KANONSKOTT 14
KANONFORM 14
KANONISERER 13
KANONILDENE 13
KANONISERES 13
KANONISERTE 13
KANONLAGET 13
KANONLAGA 12
KANOTUR 12
KANONADENE 12
KANOESSENE 12
KANONILDEN 12
KANONISKE 12
KANONISERT 12
KANONERENE 12
KANONILDER 12
KANONISERE 12
KANONLAG 11
KANONISK 11
KANONERER 11
KANONISER 11
KANONEREN 11
KANOESSET 11
KANONADER 11
KANONERNE 11
KANONADEN 11
KANONERE 10
KANONILD 10
KANOESSA 10
KANONADE 10
KANONENE 10
KANOENE 9
KANONER 9
KANOESS 9
KANONEN 9
KANOER 8
KANOEN 8
KANON 7

Ord som slutter med KANO

OrdPoeng
UTRIGGERKANO 19

Bøyningsformer av KANO

Lignende ord av KANO

Anagram av KANO

For mer informasjon om ordet KANO kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KANO til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok