KANO i Scrabble - ordspill.com

KANO i Scrabble

KANO er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKNO.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
K2A1N1O2

Ved å legge til én bokstav til KANO kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
PANKO 10
KNOPA 10
BANKO 10
BOKNA 10
KJONA 10
KOVNA 10
HONKA 9
ANKOM 8
KONGA 8
MANKO 8
KNOGA 8
ORKAN 7
SNOKA 7
SOKNA 7
OKTAN 7
NARKO 7
AKSON 7
KONSA 7
KRONA 7
KORNA 7
KORAN 7
KONTA 7
KNOTA 7
KLONA 7
IKONA 7
ANTOK 7
TOKNA 7

Ord som starter på KANO

OrdPoeng
KANOFORBUNDENE 24
KANOKLUBBENE 24
KANOKLUBBEN 23
KANOFORBUNDET 23
KANOKLUBBER 23
KANOFORBUNDA 22
KANONFOTOGRAFER 22
KANONFOTOGRAFEN 22
KANONSKYTTERNE 22
KANONSKYTTEREN 22
KANONSKYTTERE 21
KANOFORBUND 21
KANOKLUBB 21
KANONTYPENE 21
KANONTYPEN 20
KANONLØPENE 20
KANOPADLINGENE 20
KANONSKYTTER 20
KANONFOTOGRAF 20
KANONTYPER 20
KANONTYPE 19
KANONLØPET 19
KANONVOGNENE 19
KANOPADLINGEN 19
KANONSKUDDENE 19
KANOPADLINGER 19
KANONBÅTENE 19
KANOPADLINGA 18
KANONFØDENE 18
KANONPARKENE 18
KANONVOGNER 18
KANONLØPA 18
KANONBÅTER 18
KANONVOGNEN 18
KANONSTILLINGER 18
KANONBÅTEN 18
KANONSKUDDET 18
KANONSTILLINGEN 18
KANONISERINGENE 18
KANOSSAGANGENE 18
KANONFØDEN 17
KANONFORMENE 17
KANONSKUDDA 17
KANONLØP 17
KANOPADLING 17
KANONSTILLINGA 17
KANONPARKER 17
KANONSKOTTENE 17
KANONISERINGER 17
KANONISERINGEN 17
KANONVOGNA 17
KANOSSAGANGEN 17
KANOPADLEREN 17
KANONBALLENE 17
KANONFØDER 17
KANONSALVENE 17
KANOSSAGANGER 17
KANONTÅRNENE 17
KANOPADLERNE 17
KANONRØRENE 17
KANONPLANENE 17
KANONPARKEN 17
KANONKULENE 17
KANONPLANEN 16
KANONRØRET 16
KANONSALVER 16
KANONPLANER 16
KANONFORMER 16
KANONBALLER 16
KANONSALVEN 16
KANONTÅRNET 16
KANONSKOTTET 16
KANONFORMEN 16
KANOPADLERE 16
KANONISERINGA 16
KANONBALLEN 16
KANONSTILLING 16
KANONKULEN 16
KANONSKUDD 16
KANONVOGN 16
KANONFØDA 16
KANONFØDE 16
KANONBÅT 16
KANONKULER 16
KANONPARK 15
KANONISERING 15
KANONKULE 15
KANONIKATENE 15
KANONKULA 15
KANONRØRA 15
KANONISERENDE 15
KANOPISKE 15
KANONSKOTTA 15
KANOSSAGANG 15
KANONFORMA 15
KANOTURENE 15
KANONTÅRNA 15
KANONSALVA 15
KANONSALVE 15
KANOPADLER 15
KANOPISK 14
KANONIKATET 14
KANONBALL 14
KANOTUREN 14
KANONLAGENE 14
KANONTÅRN 14
KANOTURER 14
KANONVISE 14
KANONPLAN 14
KANONRØR 14
KANONIKATER 14
KANONFORM 14
KANONVIST 14
KANONSKOTT 14
KANONISERER 13
KANONLAGET 13
KANONIKATA 13
KANONVIS 13
KANOPENE 13
KANONMATEN 13
KANONISERTE 13
KANONISERES 13
KANONISTENE 13
KANONISKE 12
KANOPEN 12
KANOPER 12
KANOTUR 12
KANONISERE 12
KANONISTER 12
KANONILDEN 12
KANONADENE 12
KANOESSENE 12
KANONIKAT 12
KANONERENE 12
KANONISERT 12
KANONLAGA 12
KANONISTEN 12
KANONERNE 11
KANONISK 11
KANOPE 11
KANONEREN 11
KANONADEN 11
KANONMAT 11
KANONADER 11
KANONISER 11
KANONERER 11
KANONLAG 11
KANOESSET 11
KANONIST 10
KANONENE 10
KANONADE 10
KANONERE 10
KANONILD 10
KANOESSA 10
KANOESS 9
KANONER 9
KANOENE 9
KANONEN 9
KANOEN 8
KANOER 8
KANON 7

Ord som slutter med KANO

OrdPoeng
UTRIGGERKANO 19

Bøyningsformer av KANO

Lignende ord av KANO

Anagram av KANO

For mer informasjon om ordet KANO kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KANO til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok