KANON i Scrabble - ordspill.com

KANON i Scrabble

KANON er et adverb5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKNNO.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
K2A1N1O2N1

Ved å legge til én bokstav til KANON kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KANOEN 8
KANTON 8

Ord som starter på KANON

OrdPoeng
KANONFOTOGRAFER 22
KANONFOTOGRAFEN 22
KANONSKYTTERNE 22
KANONSKYTTEREN 22
KANONSKYTTERE 21
KANONLØPENE 20
KANONSKYTTER 20
KANONFOTOGRAF 20
KANONSKUDDENE 19
KANONBÅTENE 19
KANONLØPET 19
KANONBÅTEN 18
KANONFØDENE 18
KANONBÅTER 18
KANONPARKENE 18
KANONLØPA 18
KANONSKUDDET 18
KANONSTILLINGEN 18
KANONISERINGENE 18
KANONSTILLINGER 18
KANONFØDER 17
KANONLØP 17
KANONRØRENE 17
KANONSKOTTENE 17
KANONPARKEN 17
KANONPARKER 17
KANONTÅRNENE 17
KANONBALLENE 17
KANONSTILLINGA 17
KANONFØDEN 17
KANONSALVENE 17
KANONISERINGER 17
KANONFORMENE 17
KANONISERINGEN 17
KANONKULENE 17
KANONSKUDDA 17
KANONKULEN 16
KANONRØRET 16
KANONFORMER 16
KANONSALVEN 16
KANONTÅRNET 16
KANONKULER 16
KANONFORMEN 16
KANONSALVER 16
KANONBALLEN 16
KANONBÅT 16
KANONSKUDD 16
KANONFØDA 16
KANONBALLER 16
KANONSKOTTET 16
KANONFØDE 16
KANONSTILLING 16
KANONISERINGA 16
KANONISERING 15
KANONISERENDE 15
KANONTÅRNA 15
KANONSKOTTA 15
KANONFORMA 15
KANONSALVA 15
KANONKULA 15
KANONRØRA 15
KANONSALVE 15
KANONPARK 15
KANONKULE 15
KANONFORM 14
KANONBALL 14
KANONLAGENE 14
KANONSKOTT 14
KANONRØR 14
KANONTÅRN 14
KANONISERES 13
KANONISERER 13
KANONLAGET 13
KANONISERTE 13
KANONILDENE 13
KANONISKE 12
KANONLAGA 12
KANONERENE 12
KANONILDER 12
KANONISERT 12
KANONISERE 12
KANONADENE 12
KANONILDEN 12
KANONERER 11
KANONLAG 11
KANONERNE 11
KANONADEN 11
KANONISK 11
KANONEREN 11
KANONADER 11
KANONISER 11
KANONADE 10
KANONENE 10
KANONERE 10
KANONILD 10
KANONER 9
KANONEN 9

Ord som slutter med KANON

OrdPoeng
LUFTVERNSKANON 23
LUFTVERNKANON 22
HØYKANON 21
HARPUNKANON 21
DOMMEDAGSKANON 20
HVALKANON 16
KVALKANON 15
LUFTKANON 15
SNØKANON 14
VANNKANON 14
VASSKANON 14

Bøyningsformer av KANON

Lignende ord av KANON

Anagram av KANON

For mer informasjon om ordet KANON kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KANON til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok