KART i Scrabble - ordspill.com

KART i Scrabble

KART er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKRT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
K2A1R1T1

Ved å legge til én bokstav til KART kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYKTA 11
RØKTA 10
TØRKA 10
AKTØR 10
VRAKT 9
KVART 9
KRAPT 9
PRAKT 9
KVATR 9
BRAKT 9
TOKAR 7
KRAMT 7
KROTA 7
KROAT 7
AKTOR 7
KRAFT 7
FRAKT 7
KORTA 7
RAKTE 6
STRAK 6
RANKT 6
TRASK 6
RAKST 6
RIKTA 6
RAKET 6
TRAKE 6
TREAK 6
RASKT 6
AKTER 6
KRITA 6
KRAST 6
KRAET 6
KNATR 6
KNART 6
KLATR 6
KLART 6
KATER 6
KARTE 6
KARET 6
KANTR 6
DRAKT 6
ARKET 6
AKTRE 6
KRATL 6

Ord som starter på KART

OrdPoeng
KARTPRODUKSJON 27
KARTPROJEKSJON 27
KARTVERKSSJEFER 24
KARTVERKSSJEFEN 24
KARTOTEKFØRINGA 24
KARTONGFABRIKK 23
KARTOTEKFØRING 23
KARTOTEKFØRENDE 23
KARTINFORMASJON 23
KARTVERKSSJEF 22
KARTPLUKKEREN 22
KARTOTEKSKAPENE 22
KARTPLUKKERNE 22
KARTOTEKFØRES 21
KARTOTEKFØRER 21
KARTOTEKFØRTE 21
KARTPLUKKERE 21
KARTOTEKSKAPET 21
KARTOTEKSKAPA 20
KARTOTEKFØRT 20
KARTPLUKKER 20
KARTOTEKFØRE 20
KARTOTEKKORTENE 20
KARTAVDELINGENE 20
KARTBØKENE 19
KARTAVDELINGER 19
KARTOTEKFØR 19
KARTMAPPENE 19
KARTELLAVTALENE 19
KARTOTEKSKAP 19
KARTAVDELINGEN 19
KARTOTEKKORTET 19
KARTOGRAFISKE 18
KARTELLAVTALEN 18
KARTOGRAMMENE 18
KARTMAPPEN 18
KARTTJENESTENE 18
KARTAVDELINGA 18
KARTMAPPER 18
KARTLEGGINGENE 18
KARTELLAVTALER 18
KARTBØKER 18
KARTOTEKKORTA 18
KARTOGRAFIENE 17
KARTTJENESTEN 17
KARTOGRAMMET 17
KARTOGRAMMER 17
KARTUSJENE 17
KARTLEGGINGEN 17
KARTLEGGINGER 17
KARTMAPPE 17
KARTELLAVTALE 17
KARTELLISERINGA 17
KARTMATERIALENE 17
KARTREFERANSENE 17
KARTESIANISMENE 17
KARTLEGGELSENE 17
KARTLEGNINGENE 17
KARTTEGNINGENE 17
KARTONASJENE 17
KARTOTEKKORT 17
KARTOGRAFISK 17
KARTTJENESTER 17
KARTAVDELING 17
KARTMAPPA 17
KARTVERKENE 16
KARTOGRAFENE 16
KARTTEGNINGEN 16
KARTONASJER 16
KARTOGRAFIEN 16
KARTELLISERENDE 16
KARTOGRAFIER 16
KARTUSJEN 16
KARTMATERIALER 16
KARTELLISERING 16
KARTREFERANSER 16
KARTESIANISMER 16
KARTREFERANSEN 16
KARTESIANISMEN 16
KARTMATERIALET 16
KARTLEGGELSER 16
KARTLEGGINGA 16
KARTLEGNINGER 16
KARTTEGNINGER 16
KARTTJENESTE 16
KARTLEGGELSEN 16
KARTONASJEN 16
KARTUSJER 16
KARTOGRAMMA 16
KARTLEGNINGEN 16
KARTLEGNINGA 15
KARTBLADENE 15
KARTOGRAFEN 15
KARTLEGGELSE 15
KARTLEGGENDE 15
KARTLOMMENE 15
KARTOFFELEN 15
KARTMATERIALE 15
KARTOGRAFER 15
KARTTEKNISKE 15
KARTLEGGING 15
KARTVERKET 15
KARTMATERIALA 15
KARTLESINGENE 15
KARTONASJE 15
KARTVERKER 15
KARTESIANISME 15
KARTREFERANSE 15
KARTTEGNINGA 15
KARTBOKEN 15
KARTELLEDEREN 14
KARTESIANERNE 14
KARTELLEDERNE 14
KARTELLISERTE 14
KARTLEGNING 14
KARTONERENDE 14
KARTESIANEREN 14
KARTELLISERES 14
KARTELLISERER 14
KARTTEGNEREN 14
KARTESIANSKE 14
KARTLESINGEN 14
KARTSKISSENE 14
KARTFESTENDE 14
KARTLESINGER 14
KARTTEGNERNE 14
KARTTEGNING 14
KARTOTEKENE 14
KARTBOKA 14
KARTBLADER 14
KARTBLADET 14
KARTVERKA 14
KARTLOMMEN 14
KARTUSJ 14
KARTOGRAFI 14
KARTTEKNISK 14
KARTLOMMER 14
KARTVERK 13
KARTTEGNERE 13
KARTLOMMA 13
KARTOGRAM 13
KARTAGISKE 13
KARTOTEKER 13
KARTOTEKET 13
KARTLEGGER 13
KARTOGRAF 13
KARTLEGGES 13
KARTOFLENE 13
KARTBLADA 13
KARTONGENE 13
KARTOFFEL 13
KARTLOMME 13
KARTELLEDERE 13
KARTESIANSK 13
KARTFESTETE 13
KARTESIANERE 13
KARTSKISSER 13
KARTTEGNENE 13
KARTSKISSEN 13
KARTFESTEDE 13
KARTELLISERT 13
KARTLESINGA 13
KARTBOK 13
KARTELLISERE 13
KARTELLEDER 12
KARTFESTES 12
KARTONGEN 12
KARTLEGGE 12
KARTAGISK 12
KARTOTEKA 12
KARTESIANER 12
KARTLESERNE 12
KARTOFLER 12
KARTONGER 12
KARTSKISSA 12
KARTSKISSE 12
KARTELLISER 12
KARTFESTER 12
KARTLESING 12
KARTONERER 12
KARTTEGNER 12
KARTINGENE 12
KARTESISKE 12
KARTAGERNE 12
KARTLESEREN 12
KARTBLAD 12
KARTFESTET 12
KARTONERES 12
KARTAGEREN 12
KARTONERTE 12
KARTTEGNET 12
KARTLEGG 11
KARTTEGNA 11
KARTOTEK 11
KARTFESTE 11
KARTAGERE 11
KARTESISK 11
KARTINGER 11
KARTINGEN 11
KARTONERT 11
KARTELLENE 11
KARTONERE 11
KARTLAGTE 11
KARTLESERE 11
KARTFESTA 11
KARTERENDE 11
KARTONG 10
KARTELLET 10
KARTONER 10
KARTLAGT 10
KARTELLER 10
KARTAGER 10
KARTTEGN 10
KARTLESER 10
KARTFEST 10
KARTERER 9
KARTERTE 9
KARTERES 9
KARTENDE 9
KARTELLA 9
KARTING 9
KARTERE 8
KARTERT 8
KARTETE 8
KARTENE 8
KARTEDE 8
KARTELL 8
KARTLA 7
KARTEN 7
KARTES 7
KARTER 7
KARTET 7
KARTE 6
KARTA 6

Ord som slutter med KART

OrdPoeng
JORDBUNNSKART 24
BERGGRUNNSKART 23
BUSETTINGSKART 22
BUSETNINGSKART 22
JORDBOTNKART 21
REGULERINGSKART 21
BOSETTINGSKART 20
BOSETNINGSKART 20
OVERSIKTSKART 19
INDIFFERENSKART 18
EUROPAKART 18
KJØREKART 18
SYKKELKART 18
DYBDEKART 18
REKTANGELKART 16
INDUSTRIKART 16
VÆRKART 16
GRADTEIGSKART 16
GRADTEIGKART 15
VERDENSKART 15
SPESIALKART 15
STJERNEKART 15
BYKART 15
SJØKART 15
FERJEKART 14
GRUNNKART 14
TURISTKART 14
SATELLITTKART 14
VEGGKART 14
RELIEFFKART 14
MULTEKART 14
LEDNINGSKART 14
SPISEKART 13
NORGESKART 13
DIALEKTKART 13
SKATTEKART 12
VEGKART 12
EPLEKART 12
IDRETTSKART 12
FARGEKART 12
FERGEKART 12
MOLTEKART 12
VEIKART 11
VINKART 11
TURKART 11
BILKART 11
TANKEKART 11
SAKSKART 10
REGNKART 10
LANDKART 9
MATKART 9
SKIKART 9
GOKART 9
IDEKART 8

Lignende ord av KART

Anagram av KART

For mer informasjon om ordet KART kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KART til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok