KAST i Scrabble - ordspill.com

KAST i Scrabble

KAST er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKST.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
K2A1S1T1

Ved å legge til én bokstav til KAST kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÅSTAK 9
KUSTA 9
SKAUT 9
SKAPT 9
SJAKT 9
SPAKT 9
STUKA 9
STÅKA 9
SKUTA 9
SVAKT 9
KVAST 9
SUKAT 9
SKÅTA 9
TAKÅS 9
TUSKA 9
KJAST 9
BAKST 9
HATSK 8
SMAKT 7
SKAFT 7
KOSTA 7
SLAKT 6
SNAKT 6
TAKSE 6
TRASK 6
STANK 6
STEKA 6
STRAK 6
TISKA 6
TASKE 6
TANKS 6
STAKE 6
AKSET 6
SKITA 6
RAKST 6
ASKET 6
KASET 6
KASTE 6
KISTA 6
KLAST 6
KNAST 6
KRAST 6
NASKT 6
RASKT 6
SKATE 6
SAKET 6
SAKTE 6
SAKTN 6
SANKT 6
SEKTA 6
SIKTA 6
SKALT 6
AKTES 6
SKANT 6

Ord som starter på KAST

OrdPoeng
KASTØYEBLIKKENE 30
KASTØYEBLIKKET 29
KASTØYEBLIKKA 28
KASTØYEBLIKK 27
KASTETØRKLÆRNE 25
KASTEKJEPPENE 24
KASTEBØYENE 24
KASTEBEVEGELSER 23
KASTEBØYER 23
KASTEBØYEN 23
KASTETØRKLÆR 23
KASTEBEVEGELSEN 23
KASTANJEBRUNE 23
KASTEKJEPPER 23
KASTANJEBRUNT 23
KASTEKJEPPEN 23
KASTANJETRÆRNE 23
KASTEBYTTENDE 22
KASTANJEBRUN 22
KASTEBEVEGELSE 22
KASTEVÅPNENE 22
KASTANJEBLADENE 22
KASTEVÅPENET 22
KASTEBØYE 22
KASTEBØYA 22
KASTESPYDENE 21
KASTEBYTTETE 21
KASTANJETRÆR 21
KASTEBYGENE 21
KASTANJEBLADER 21
KASTEKJEPP 21
KASTEBYTTEDE 21
KASTANJEBLADET 21
KASTESYSTEMENE 21
KASTEVÅPEN 20
KASTESPYDET 20
KASTEBYTTER 20
KASTEBYGER 20
KASTEBYTTET 20
KASTESYSTEMER 20
KASTANJEBLADA 20
KASTESKYTSENE 20
KASTEBYTTES 20
KASTEVÅPNA 20
KASTEBYGEN 20
KASTESYSTEMET 20
KASTEBYTTA 19
KASTESYSTEMA 19
KASTESKYTSET 19
KASTESPYDA 19
KASTEBYGE 19
KASTEBYTTE 19
KASTANJEBLAD 19
KASTESØMMENE 19
KASTEBYGA 19
KASTETØRKLEET 19
KASTESYSTEM 18
KASTESØMMEN 18
KASTESPYD 18
KASTESØMMER 18
KASTRATSTEMMENE 18
KASTESKYTSA 18
KASTILJANSKEN 18
KASTESPORTENE 18
KASTEBYTT 18
KASTRASJONENE 18
KASTANJETREET 17
KASTEVESENENE 17
KASTILJANERNE 17
KASTANJETTENE 17
KASTRATSTEMMER 17
KASTILJANEREN 17
KASTRASJONEN 17
KASTEMASKINENE 17
KASTRATSTEMMEN 17
KASTRATSANGEREN 17
KASTRATSANGERNE 17
KASTILJANSKE 17
KASTESLUKENE 17
KASTEKALVENE 17
KASTESPORTEN 17
KASTESKYTS 17
KASTRASJONER 17
KASTETØRKLE 17
KASTESPORTER 17
KASTEKALVEN 16
KASTESLUKER 16
KASTENØTENE 16
KASTESLUKEN 16
KASTILJANSK 16
KASTEKALVER 16
KASTRATSANGERE 16
KASTEHOLDENE 16
KASTEVESENER 16
KASTEMASKINER 16
KASTANJETTER 16
KASTANJETREA 16
KASTRATSTEMME 16
KASTEMASKINEN 16
KASTILJANERE 16
KASTANJETTEN 16
KASTEVESENET 16
KASTEBALLENE 16
KASTEVINDENE 16
KASTRERINGENE 15
KASTESTINGENE 15
KASTEMASKINA 15
KASTEBALLEN 15
KASTEVESENA 15
KASTEKRIGENE 15
KASTEVINDEN 15
KASTEHOLDET 15
KASTRATSANGER 15
KASTEMERKENE 15
KASTANJETRE 15
KASTEBALLER 15
KASTEVINDER 15
KASTILJANER 15
KASTENØTER 15
KASTRASJON 15
KASTESPORT 15
KASTRERINGER 14
KASTEKALV 14
KASTELØST 14
KASTELAUSE 14
KASTELØSE 14
KASTEMASKIN 14
KASTEMERKET 14
KASTEKRIGEN 14
KASTANJENE 14
KASTEVESEN 14
KASTRERINGEN 14
KASTANJETT 14
KASTELAUST 14
KASTESLUK 14
KASTEMERKER 14
KASTESNELLENE 14
KASTESØM 14
KASTIDRETTENE 14
KASTTALENTENE 14
KASTEHOLDA 14
KASTEKRIGER 14
KASTESTINGET 14
KASTESNELLEN 13
KASTEMERKA 13
KASTEVIND 13
KASTIDRETTEN 13
KASTANJEN 13
KASTESNELLER 13
KASTELAUS 13
KASTIDRETTER 13
KASTANJER 13
KASTEHOLD 13
KASTELØS 13
KASTTALENTET 13
KASTEBALL 13
KASTTRENERNE 13
KASTTRENEREN 13
KASTNINGENE 13
KASTEMERKE 13
KASTTALENTER 13
KASTESTINGA 13
KASTRERINGA 13
KASTELAGENE 13
KASTARMENE 12
KASTESNELLA 12
KASTRERENDE 12
KASTEKRIG 12
KASTTALENTA 12
KASTELAGET 12
KASTTRENERE 12
KASTELINENE 12
KASTANJE 12
KASTNINGER 12
KASTRERING 12
KASTINGENE 12
KASTNINGEN 12
KASTENOTEN 12
KASTESNELLE 12
KASTESTING 12
KASTENOTA 11
KASTNINGA 11
KASTELINER 11
KASTINGEN 11
KASTARMER 11
KASTRATENE 11
KASTORENE 11
KASTARMEN 11
KASTINGER 11
KASTELLENE 11
KASTTALENT 11
KASTELAGA 11
KASTIDRETT 11
KASTELINEN 11
KASTTRENER 11
KASTENOT 10
KASTOREN 10
KASTELAG 10
KASTRERES 10
KASTINGA 10
KASTORER 10
KASTELINE 10
KASTELLER 10
KASTNING 10
KASTRERTE 10
KASTRERER 10
KASTELLET 10
KASTELINA 10
KASTRATER 10
KASTRATEN 10
KASTING 9
KASTARM 9
KASTRERT 9
KASTENDE 9
KASTELLA 9
KASTEREN 9
KASTRERE 9
KASTERNE 9
KASTOR 8
KASTELL 8
KASTETE 8
KASTERE 8
KASTRER 8
KASTENE 8
KASTRAT 8
KASTEDE 8
KASTES 7
KASTEN 7
KASTER 7
KASTET 7
KASTE 6
KASTA 6

Ord som slutter med KAST

OrdPoeng
OPPVARMINGSKAST 28
GRUNNLOVSUTKAST 27
SCENEUTKAST 24
HØRINGSUTKAST 24
SYVMETERSKAST 23
PROGRAMUTKAST 23
KONTRAKTSUTKAST 22
PRESISJONSKAST 22
SJUMETERSKAST 21
KONTRAKTUTKAST 21
TEGNINGSUTKAST 20
AVTALEUTKAST 19
VINNERUTKAST 19
MANUSUTKAST 19
TRAKTATUTKAST 18
SPYDKAST 17
PLANUTKAST 17
SLYNGEKAST 17
LOVUTKAST 17
ØYEKAST 17
TEKSTUTKAST 16
KULINGKAST 16
MYNTKAST 15
OPPKAST 15
HALLINGKAST 15
RÅUTKAST 15
BRÅKAST 14
STRAFFEKAST 14
VINNERKAST 14
BORTKAST 13
JENTEKAST 13
KAST 13
BOMKAST 13
TERNINGKAST 13
DISKOSKAST 13
SLEGGEKAST 13
KULLKAST 13
OVERKAST 13
UNDERKAST 13
TVERRKAST 13
BOSTKAST 13
RUNDKAST 12
PODKAST 12
BALLKAST 12
HODEKAST 12
STORMKAST 12
ORKANKAST 12
VINDKAST 12
KRINGKAST 12
FREMKAST 11
PILKAST 11
FRAMKAST 11
LODDKAST 10
AVKAST 10
STEINKAST 10
UTKAST 10
HENKAST 10
FORKAST 10
NOTKAST 9
FRIKAST 9
OMKAST 9
INNKAST 8
ORKAST 8

Bøyningsformer av KAST

Lignende ord av KAST

Anagram av KAST

For mer informasjon om ordet KAST kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KAST til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok