KATA i Scrabble - ordspill.com

KATA i Scrabble

KATA er et ord på 4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AAKT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
K2A1T1A1

Ved å legge til én bokstav til KATA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
AVTAK 9
BATAK 9
VAKTA 9
VAKAT 9
PAKTA 9
ÅTAKA 9
JAKTA 9
FAKTA 7
MAKTA 7
TAKLA 6
TASKA 6
TANKA 6
TAKSA 6
KARAT 6
STAKA 6
KARTA 6
SAKTA 6
KANTA 6
KATAR 6
KATAL 6
KASTA 6
SKATA 6

Ord som starter på KATA

OrdPoeng
KATASTROFEHJELP 26
KATAMARANTYPENE 25
KATASTROFEFRYKT 25
KATALOGBRANSJER 24
KATAMARANTYPER 24
KATALYSATORBIL 24
KATALOGBRANSJEN 24
KATAMARANTYPEN 24
KATAMARANTYPE 23
KATALOGNUMMERET 23
KATALOGBRANSJE 23
KATASTROFESKIPA 22
KATALYSERINGENE 22
KATASTROFEPREGA 22
KATASTROFEVALGA 22
KATAPULTSETENE 21
KATALOGNUMMER 21
KATALYSERINGEN 21
KATAMARANFERJER 21
KATALOGSVINDLER 21
KATALOGNUMRENE 21
KATALYSERINGER 21
KATASTROFEVALG 21
KATASTROFEBRANN 21
KATALYSATORENE 21
KATASTROFEÅRENE 21
KATAMARANFERJEN 21
KATASTROFESKIP 21
KATASTROFEPLAN 20
KATAMARANFERJA 20
KATAMARANFERJE 20
KATALYSERINGA 20
KATALYSATORER 20
KATAPULTSETET 20
KATALOGSVINDEL 20
KATASTROFERAMMA 20
KATAPULTSETER 20
KATASTROFEÅRET 20
KATALYSATOREN 20
KATALOGFIRMAENE 20
KATALOGFORSIDEN 20
KATALOGFORSIDER 20
KATASTROFEFONDA 20
KATASTROFEÅRA 19
KATALYSERENDE 19
KATAPULTSETE 19
KATALYSERING 19
KATALOGNUMRE 19
KATAPULTSETA 19
KATALOGNUMRA 19
KATAMARANFERGEN 19
KATALOGFIRMAER 19
KATALOGFORSIDA 19
KATALOGTEKSTENE 19
KATALOGFORSIDE 19
KATASTROFETEORI 19
KATASTROFEFOND 19
KATASTROFETEAMA 19
KATALOGISERINGA 19
KATASTROFEALARM 19
KATALOGFIRMAET 19
KATAMARANFERGER 19
KATALYSATOR 18
KATASTROFEÅR 18
KATALOGISERENDE 18
KATASTROFETALLA 18
KATASTROFENATTA 18
KATALOGISERING 18
KATALOGTEKSTEN 18
KATAMARANFERGE 18
KATAPULTENE 18
KATALOGSALGENE 18
KATAMARANFERGA 18
KATALOGTEKSTER 18
KATASTROFETEAM 18
KATALYTISKE 18
KATAKOMBENE 18
KATAKOMBEN 17
KATALYSERTE 17
KATALYSERER 17
KATAKOMBER 17
KATAPULTER 17
KATALOGTEKSTA 17
KATASTROFENATT 17
KATASTROFETALL 17
KATALYSERES 17
KATALYTISK 17
KATALOGSALGET 17
KATALOGFIRMA 17
KATAPULTEN 17
KATALOGTEKST 16
KATALOGISERES 16
KATALOGISERER 16
KATASTRERINGEN 16
KATALOGSALGA 16
KATALYSERE 16
KATALYSERT 16
KATAKOMBE 16
KATALEPSIENE 16
KATALYSENE 16
KATALOGISERTE 16
KATALEPSIER 15
KATASTRERINGA 15
KATASTROFALE 15
KATATAKTISKE 15
KATASTROFENE 15
KATASTROFALT 15
KATALOGISERE 15
KATALOGSALG 15
KATALOGISERT 15
KATALYSER 15
KATALYSEN 15
KATAPULT 15
KATALEPSIEN 15
KATAMARANENE 14
KATALONIERNE 14
KATASTROFER 14
KATASTROFAL 14
KATASTRERING 14
KATALONIEREN 14
KATATAGMENE 14
KATASTROFEN 14
KATASTRERENDE 14
KATATAKTISK 14
KATAFALKENE 14
KATALOGISER 14
KATALYSE 14
KATAFALKER 13
KATASTROFA 13
KATATAGMET 13
KATASTROFE 13
KATALEPSI 13
KATABASIS 13
KATALONSKE 13
KATAFORAEN 13
KATALOGENE 13
KATAFORIEN 13
KATATAGMER 13
KATAFALKEN 13
KATAMARANER 13
KATALANSKEN 13
KATARAKTENE 13
KATAMNESENE 13
KATAKRESENE 13
KATATAKSENE 13
KATARRALSKE 13
KATALONIERE 13
KATAMARANEN 13
KATASTRERES 12
KATATAKSEN 12
KATATAGME 12
KATALONSK 12
KATATONIEN 12
KATAKRESER 12
KATAMNESER 12
KATATAGMA 12
KATAFASIEN 12
KATARSISENE 12
KATAMNESEN 12
KATALONIER 12
KATASTRERTE 12
KATALANSKE 12
KATALOGEN 12
KATARRALSK 12
KATARAKTEN 12
KATASTRERER 12
KATAKRESEN 12
KATALANEREN 12
KATARAKTER 12
KATALOGER 12
KATALANERNE 12
KATATAKSER 12
KATAMNESE 11
KATATAKSE 11
KATANKENE 11
KATARSISER 11
KATAMARAN 11
KATASTRERE 11
KATALANERE 11
KATASTRERT 11
KATASTRENE 11
KATALASENE 11
KATARSISEN 11
KATALEKTE 11
KATAFALK 11
KATAKRESE 11
KATAFORA 11
KATALANSK 11
KATASTERET 11
KATAFORI 11
KATALEKT 10
KATANKEN 10
KATALOG 10
KATAFASI 10
KATATONI 10
KATANKER 10
KATANAENE 10
KATAKANA 10
KATASTRET 10
KATALASEN 10
KATARAKT 10
KATALANER 10
KATALASER 10
KATARRENE 10
KATASTRER 10
KATARSIS 9
KATARENE 9
KATASTRA 9
KATARREN 9
KATANAEN 9
KATASTRE 9
KATARRER 9
KATALASE 9
KATANAER 9
KATASTER 9
KATAREN 8
KATARER 8
KATANK 8
KATARR 7
KATANA 7
KATAL 6
KATAR 6

Ord som slutter med KATA

OrdPoeng
BANKSYNDIKATA 23
HALVFABRIKATA 23
NARKOSYNDIKATA 22
FLYSERTIFIKATA 22
PREJUDIKATA 21
BANKSERTIFIKATA 21
HEILFABRIKATA 20
PREFABRIKATA 20
HELFABRIKATA 19
RÅFABRIKATA 19
PONTIFIKATA 17
DUPLIKATA 16
SYNDIKATA 15
FYSIKATA 15
EKSPLIKATA 15
JUDIKATA 15
PATRIARKATA 15
FABRIKATA 14
TRIPLIKATA 14
FALSIFIKATA 14
MATRIARKATA 13
SERTIFIKATA 13
KANONIKATA 13
PREDIKATA 13
EKSIKKATA 12
TETRARKATA 11
EKSARKATA 11
SILIKATA 9
SKATA 6

Lignende ord av KATA

Anagram av KATA

For mer informasjon om ordet KATA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KATA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok