KATT i Scrabble - ordspill.com

KATT i Scrabble

KATT er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKTT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
K2A1T1T1

Ved å legge til én bokstav til KATT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UTTAK 9
AKUTT 9
UTAKT 9
TUKTA 9
KVATT 9
KUTTA 9
TOKTA 7
KOTTA 7
KNATT 6
KRATT 6
KLATT 6
KITTA 6
SKATT 6
TAKET 6
TAKST 6
TRAKT 6
KATTE 6
KATET 6
AKTET 6

Ord som starter på KATT

OrdPoeng
KATTEBÆSJENE 24
KATTEBJØRNENE 24
KATTEBJØRNER 23
KATTEBJØRNEN 23
KATTEBÆSJER 23
KATTEBÆSJEN 23
KATTEMUSIKKENE 21
KATTEBÆSJ 21
KATTEØYNENE 21
KATTEBJØRN 21
KATTEKJÆRT 20
KATTESJUKENE 20
KATTEØYENE 20
KATTØYNENE 20
KATTEUTSTILLING 20
KATTEMUSIKKEN 20
KATTEKJÆRE 20
KATTEFRØKNENE 20
KATTEMUSIKKER 20
KATTEFRØKENEN 20
KATTEMJUKT 19
KATTEMJUKE 19
KATTESJUKER 19
KATTESJUKEN 19
KATTEØYET 19
KATTEKJÆR 19
KATTEFRØKNER 19
KATTØYENE 19
KATTEØYER 19
KATTEØYNE 19
KATTESYKENE 18
KATTEFRØKEN 18
KATTØYNE 18
KATTEØYE 18
KATTØYER 18
KATTESJUKA 18
KATTESJUKE 18
KATTEMØDRENE 18
KATTEPUSENE 18
KATTEFØTTENE 18
KATTEMJUK 18
KATTEMUSIKK 18
KATTEFRØKNA 18
KATTEØYA 18
KATTØYET 18
KATTEFØTTER 17
KATTEFAMILIENE 17
KATTEMYKT 17
KATTEPUSER 17
KATTEVASKENE 17
KATTESYKEN 17
KATTØYE 17
KATTEMYKE 17
KATTESYKER 17
KATTEPUSEN 17
KATTEHÅRENE 17
KATTØYA 17
KATTEDYRENE 17
KATTEMØDRER 17
KATTESKRIKENE 16
KATTEDYRET 16
KATTEFAMILIER 16
KATTEHÅRET 16
KATTEFAMILIEN 16
KATTEVASKER 16
KATTEVASKEN 16
KATTEMØDRE 16
KATTEPESTENE 16
KATTEVENNENE 16
KATTESYKA 16
KATTEMYK 16
KATTESYKE 16
KATTEFAMILIE 15
KATTESKINNENE 15
KATTEPESTER 15
KATTUNGENE 15
KATTEPINENE 15
KATTEPISSET 15
KATTEPESTEN 15
KATTEVENNER 15
KATTESTREKENE 15
KATTEVENNEN 15
KATTELIVENE 15
KATTEPUS 15
KATTUGLENE 15
KATTESLEKTENE 15
KATTEDYRA 15
KATTEHÅRA 15
KATTESKRIKET 15
KATTEVASK 14
KATTEPINEN 14
KATTELIVET 14
KATTEHALENE 14
KATTUNGEN 14
KATTUGLER 14
KATTUGLEN 14
KATTEDYR 14
KATTESKINNET 14
KATTEHÅR 14
KATTESLEKTEN 14
KATTESLEKTER 14
KATTUNGER 14
KATTEAKTIGE 14
KATTESTREKER 14
KATTEPINER 14
KATTESTREKEN 14
KATTESKRIKA 14
KATTEPESTA 14
KATTEPINA 13
KATTESLEKTA 13
KATTEPISS 13
KATTEMATENE 13
KATTEPEST 13
KATTESKINNA 13
KATTESKRIK 13
KATTELIVA 13
KATTUNGE 13
KATTAKTIGE 13
KATTEMOREN 13
KATTUGLA 13
KATTEHALER 13
KATTEAKTIG 13
KATTEFOTEN 13
KATTUGLE 13
KATTEHALEN 13
KATTEVENN 13
KATTEPINE 13
KATTUNENE 13
KATTINGENE 12
KATTUNET 12
KATTEEIERNE 12
KATTESLEKT 12
KATTEEIEREN 12
KATTESTREK 12
KATTEMATEN 12
KATTAKTIG 12
KATTESKINN 12
KATTELIV 12
KATTEDOENE 12
KATTOSTENE 12
KATTEMATER 12
KATTEMORA 12
KATTEHALE 12
KATTEEIERE 11
KATTEMOR 11
KATTEDOER 11
KATTINGEN 11
KATTOSTEN 11
KATTEDOEN 11
KATTINGER 11
KATTUNA 11
KATTEDOET 11
KATTEFOT 11
KATTOSTER 11
KATTEMAT 10
KATTUN 10
KATTINGA 10
KATTEDOA 10
KATTISENE 10
KATTEEIER 10
KATTISEN 9
KATTENDE 9
KATTISER 9
KATTEDO 9
KATTING 9
KATTOST 9
KATTENE 8
KATTEDE 8
KATTETE 8
KATTISE 8
KATTES 7
KATTER 7
KATTEN 7
KATTET 7
KATTA 6
KATTE 6

Ord som slutter med KATT

OrdPoeng
SJØRØVERSKATT 28
FORMUESBESKATT 24
UTBYTTESKATT 24
FORBRUKSSKATT 23
SJØMANNSSKATT 22
BAKGÅRDSKATT 21
FORSKUDDSSKATT 21
KOMMUNESKATT 20
INNTEKTSBESKATT 20
SVALBARDSKATT 20
FORMUESSKATT 19
FYLKESSKATT 19
OMSETNINGSSKATT 19
LUKSUSSKATT 19
OVERBESKATT 19
FORSKOTTSSKATT 19
BRUTTOSKATT 19
RØYSKATT 18
ALKOHOLSKATT 18
BEDRIFTSSKATT 18
OVERTIDSSKATT 18
SELSKAPSSKATT 18
MATRIKKELSKATT 18
KOPPSKATT 18
PROSENTSKATT 17
STEMPELSKATT 17
TOPPSKATT 17
SØLVSKATT 17
HUNDESKATT 16
LØPEKATT 16
PERSONSKATT 16
EIENDOMSSKATT 16
MARGINALSKATT 16
TILLEGGSSKATT 16
BYSKATT 16
BOLIGSKATT 16
STRAFFESKATT 15
PUSEKATT 15
AKSJESKATT 15
INNTEKTSSKATT 15
GRUNNSKATT 15
KUNSTSKATT 15
LØNNSSKATT 15
PERSERKATT 14
VERNESKATT 14
SÆRSKATT 14
HUNNKATT 14
BOKSKATT 14
SKIPSKATT 14
OLJESKATT 14
ANGORAKATT 13
EKSTRASKATT 13
HUSKATT 13
SKAUKATT 13
NULLSKATT 13
LUSSEKATT 13
FELLESSKATT 13
HAVKATT 13
SVARTKATT 13
TERMINSKATT 13
FIRMASKATT 13
KIRKESKATT 13
ARVESKATT 13
SKOGKATT 12
ROMASKATT 12
VILLKATT 12
BILSKATT 12
DESMERKATT 12
KILDESKATT 12
FERIESKATT 12
BOSKATT 12
NETTOSKATT 12
BESKATT 11
STATSSKATT 11
SNIKEKATT 11
TROLLKATT 11
APEKATT 11
HANNKATT 11
MISSEKATT 11
MAREKATT 10
SALTSKATT 10
SAMSKATT 10
ORDSKATT 10
RESTSKATT 10
INNEKATT 9
RASEKATT 9
GRAKATT 9
LEKATT 7
SKATT 6

Bøyningsformer av KATT

Lignende ord av KATT

Anagram av KATT

For mer informasjon om ordet KATT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KATT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok