KAU i Scrabble - ordspill.com

KAU i Scrabble

KAU er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKU.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
K2A1U4

Ved å legge til én bokstav til KAU kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KUPA 11
KAUP 11
BUKA 11
KUVA 11
KUBA 11
HAUK 10
HUKA 10
UMAK 9
GAUK 9
KAUE 8
LUKA 8
ULKA 8
UKAS 8
SKUA 8
SKAU 8
RUKA 8
RAUK 8
RAKU 8
DUKA 8
KAUR 8
KUTA 8
KUSA 8
KURA 8
AUKT 8
KUNA 8
KULA 8
KAUT 8
AUKE 8

Ord som starter på KAU

OrdPoeng
KAUSJONSBELØPET 33
KAUSJONSBELØPA 32
KAUSJONSBELØP 31
KAUTSJUKTRÆRNE 30
KAUTSJUKPLANTER 29
KAUTSJUKPLANTEN 29
KAUTSJUKPLANTA 28
KAUTSJUKTRÆR 28
KAUTSJUKPLANTE 28
KAUSJONSSUMMENE 28
KAUSJONSSUMMEN 27
KAUSJONSSUMMER 27
KAUSJONSANSVARA 26
KAUSJONSLÅNENE 25
KAUSJONSANSVAR 25
KAUSJONSLÅNET 24
KAUSJONERINGENE 24
KAUTSJUKTREET 24
KAUSJONERINGEN 23
KAUSJONERINGER 23
KAUSJONSLÅNA 23
KAUSJONSSUM 23
KAUTSJUKTREA 23
KAUTSJUKENE 22
KAUTSJUKTRE 22
KAUSJONSLÅN 22
KAUDERVELSKENE 22
KAUSJONERINGA 22
KAUDERVELSKEN 21
KAUTSJUKEN 21
KAURESKYENE 21
KAUSJONISTENE 21
KAUTSJUKER 21
KAUDERVELSKER 21
KAUSJONERENDE 21
KAUSJONERING 21
KAUSALLOVENE 20
KAURESKYEN 20
KAURESKYER 20
KAUSJONISTEN 20
KAUSJONISTER 20
KAUTSJUK 19
KAUSJONERER 19
KAUSJONERTE 19
KAUSJONERES 19
KAURESKYA 19
KAUSALLOVER 19
KAUDERVELSK 19
KAUSALLOVEN 19
KAUSATIVENE 18
KAURESKY 18
KAUSJONIST 18
KAUSJONERT 18
KAUSJONERE 18
KAUPANGENE 18
KAUSJONENE 18
KAUSALLOV 17
KAUSALITETENE 17
KAUSATIVER 17
KAUSJONEN 17
KAUPANGER 17
KAUSATIVET 17
KAUSJONER 17
KAUPANGEN 17
KAUSATIVE 16
KAUSATIVT 16
KAUSALITETEN 16
KAUSATIVA 16
KAUKASISKE 16
KAUSALITETER 16
KAUKINGENE 16
KAUKASIEREN 16
KAUKASOIDE 16
KAUKASIERNE 16
KAUKASIERE 15
KAUKASOID 15
KAUPANG 15
KAUKINGER 15
KAUKINGEN 15
KAUKASISK 15
KAUSATIV 15
KAUSJON 15
KAUSALITET 14
KAUSTISKE 14
KAUKASIER 14
KAUINGENE 14
KAUKINGA 14
KAUPENE 14
KAUPET 13
KAUSTISK 13
KAUTELENE 13
KAUINGER 13
KAUKENDE 13
KAUKING 13
KAUINGEN 13
KAUKETE 12
KAUINGA 12
KAUTELET 12
KAUPA 12
KAURIENE 12
KAUTELEN 12
KAUTESTE 12
KAUTELER 12
KAUKEDE 12
KAUKET 11
KAUING 11
KAUKER 11
KAUKES 11
KAURENE 11
KAUSENE 11
KAUP 11
KAURIER 11
KAUENDE 11
KAUTEST 11
KAURIEN 11
KAUTELA 11
KAUSALE 11
KAUSALT 11
KAUDALT 11
KAUTERE 11
KAUDALE 11
KAUREN 10
KAUSAL 10
KAUETE 10
KAUSER 10
KAURER 10
KAUDAL 10
KAUEDE 10
KAUTEL 10
KAUKE 10
KAUSEN 10
KAUKA 10
KAUK 9
KAUET 9
KAUSE 9
KAUER 9
KAURI 9
KAUES 9
KAUTE 9
KAUT 8
KAUE 8
KAUR 8
KAUA 8

Ord som slutter med KAU

OrdPoeng
EDELLØVSKAU 22
MANGROVESKAU 22
EDELLAUVSKAU 22
ALLMENNINGSSKAU 21
BLANDINGSSKAU 21
BØKESKAU 20
BRUKSSKAU 20
FURUSKAU 19
LØVSKAU 18
HØSTSKAU 18
LAUVSKAU 18
SOMMERSKAU 17
VERNESKAU 16
UNDERSKAU 16
NÅLESKAU 15
SMÅSKAU 15
UNGSKAU 15
BARSKAU 14
KRATTSKAU 14
GRANSKAU 13
STATSSKAU 13
URSKAU 13
EIKESKAU 13
REGNSKAU 13
SKAU 8

Lignende ord av KAU

Anagram av KAU

For mer informasjon om ordet KAU kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KAU til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok