KLAS i Scrabble - ordspill.com

KLAS i Scrabble

KLAS er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKLS.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
K2L1A1S1

Ved å legge til én bokstav til KLAS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KLYSA 11
SYKLA 11
LYSKA 11
ØKSLA 10
SLØKA 10
SKALP 9
SKVAL 9
SJAKL 9
SKÅLA 9
PLASK 9
LUSKA 9
SKAVL 9
KULSA 9
SLUKA 9
KAPSL 9
SULKA 9
SUKLA 9
SKALV 9
KLAPS 9
SMALK 7
SLOKA 7
FLASK 7
FLAKS 7
FALSK 7
MAKSL 7
SLAKT 6
SLAKN 6
SLANK 6
SLARK 6
SLAKE 6
SKRAL 6
AKSEL 6
SKLIA 6
KRASL 6
ALKIS 6
ELSKA 6
ILSKA 6
KISLA 6
KLASE 6
KLAST 6
LAKES 6
SKALT 6
LASKE 6
LEKSA 6
LESKA 6
AKSLE 6
SIKLA 6
SKALD 6
SEKLA 6

Ord som starter på KLAS

OrdPoeng
KLASSEGEBYRENE 24
KLASSEVÆRELSENE 24
KLASSEGEBYRET 23
KLASSEBEGREPENE 23
KLASSEVÆRELSET 23
KLASSEGEBYRER 23
KLASSEFORRÆDERE 23
KLASSEVÆRELSER 23
KLASSEBEGREPER 22
KLASSEFORRÆDER 22
KLASSEGEBYRA 22
KLASSEVÆRELSA 22
KLASSEVÆRELSE 22
KLASSESTRUKTUR 22
KLASSEFORSKJELL 22
KLASSEBEGREPET 22
KLASSEBEGREPA 21
KLASSEGEBYR 21
KLASSIFIKASJON 21
KLASEBOMBENE 21
KLASSEFORSVARET 21
KLASSEBEVISSTE 21
KLASSEPURKENE 21
KLASSESAMFUNNET 21
KLASSESELSKAPET 20
KLASEBOMBEN 20
KLASSEBEGREP 20
KLASEBOMBER 20
KLASSIKERSTATUS 20
KLASSESTYRERNE 20
KLASSESTYREREN 20
KLASSESAMFUNNA 20
KLASSEFORSVARA 20
KLASSESELSKAPER 20
KLASSESAMARBEID 20
KLASSEBEVISST 20
KLASSEPURKEN 20
KLASSEPURKER 20
KLASSESPELLERNE 19
KLASSEKONTAKTER 19
KLASSEKAMPENE 19
KLASSESELSKAPA 19
KLASEBOMBE 19
KLASEBOMBA 19
KLASSELÆREREN 19
KLASSESTYRERE 19
KLASSEFORSVAR 19
KLASSEVENNINNEN 19
KLASSESPILLERNE 19
KLASSELÆRERNE 19
KLASSEKONTAKTEN 19
KLASSESAMFUNN 19
KLASSESPELLEREN 19
KLASSESPILLEREN 19
KLASSEVENNINNER 19
KLASSEVINNEREN 18
KLASSESELSKAP 18
KLASSESTYRER 18
KLASSEKAMPER 18
KLASSEVENNINNE 18
KLASSELÆRERE 18
KLASSEKAMPEN 18
KLASSEORDNINGER 18
KLASSEKAMERATER 18
KLASSESPELLERE 18
KLASSEVENNINNA 18
KLASSEVINNERNE 18
KLASSESPILLERE 18
KLASSEPURK 18
KLASSEKAMERATEN 18
KLASSIFISERINGA 18
KLASSEORDNINGEN 18
KLASSEPARTIENE 18
KLASSEFRADRAGET 18
KLASSEREDNINGEN 17
KLASSIKERSERIEN 17
KLASSEKONTAKT 17
KLASSEFRADRAGA 17
KLASSESPELLER 17
KLASSEPARTIER 17
KLASSEDELINGENE 17
KLASSIFISERENDE 17
KLASSESPILLER 17
KLASSEREDNINGER 17
KLASSEINNDELING 17
KLASSEPARTIET 17
KLASSIKERSERIER 17
KLASSEAVISENE 17
KLASSELÆRER 17
KLASSEVINNERE 17
KLASSEORDNINGA 17
KLASSIFISERING 17
KLASSEROMMENE 17
KLASSEKRIGENE 16
KLASSISISTISKE 16
KLASSEDELINGER 16
KLASSETURENE 16
KLASSEROMMET 16
KLASSEPARTIA 16
KLASSEREDNINGA 16
KLASSESKILLENE 16
KLASSEDELINGEN 16
KLASSEKAMERAT 16
KLASSEFIENDENE 16
KLASSEFRADRAG 16
KLASSEKAMP 16
KLASSEINTERESSE 16
KLASSEVINNER 16
KLASSEAVISER 16
KLASSEORDNING 16
KLASSERÅDENE 16
KLASSEAVISEN 16
KLASSIKERSERIE 16
KLASSEHATENE 15
KLASSIFISERTE 15
KLASSEFIENDEN 15
KLASSESKILLER 15
KLASSIFISERER 15
KLASSEKRIGEN 15
KLASSISISMENE 15
KLASSESKILLET 15
KLASSEREDNING 15
KLASSEKRIGER 15
KLASSELAUSE 15
KLASSELØST 15
KLASSEIDEALENE 15
KLASSEDELINGA 15
KLASSELØSE 15
KLASSERÅDET 15
KLASSEAVISA 15
KLASSEPARTI 15
KLASSETRINNENE 15
KLASSETUREN 15
KLASSISISTISK 15
KLASSIFISERES 15
KLASSEFIENDER 15
KLASSETURER 15
KLASSELAUST 15
KLASSEFESTENE 15
KLASSEROMMA 15
KLASSERÅDA 14
KLASSELAUS 14
KLASSIFISERE 14
KLASSETALLENE 14
KLASSESEIRENE 14
KLASSEAVIS 14
KLASSISISTENE 14
KLASSELAGENE 14
KLASSIFISERT 14
KLASSEFESTEN 14
KLASSELØS 14
KLASSESETTENE 14
KLASKINGENE 14
KLASSETRINNET 14
KLASSISISMER 14
KLASSEREISENE 14
KLASSESEIERNE 14
KLASSEHATET 14
KLASSEFESTER 14
KLASSEIDEALET 14
KLASSEFIENDE 14
KLASSESKILLE 14
KLASSESKILLA 14
KLASSEIDEALER 14
KLASSIKKENE 14
KLASSESEIEREN 14
KLASSEDELING 14
KLASKEDOENE 14
KLASSISISMEN 14
KLASSESEIERE 13
KLASSEREISEN 13
KLASSEKRIG 13
KLASSETUR 13
KLASKEDOEN 13
KLASKEDOER 13
KLASKINGEN 13
KLASKINGER 13
KLASSERÅD 13
KLASSIKERNE 13
KLASSISISME 13
KLASSEHATA 13
KLASSIKKEN 13
KLASSELAGET 13
KLASKEDOET 13
KLASSIKKER 13
KLASSEREISER 13
KLASSISISTER 13
KLASSETALLET 13
KLASSIKEREN 13
KLASSIFISER 13
KLASSESEIRER 13
KLASSISISTEN 13
KLASSEIDEALA 13
KLASSINGENE 13
KLASSETRINNA 13
KLASSESETTET 13
KLASSIKERE 12
KLASKINGA 12
KLASSINGEN 12
KLASSEROM 12
KLASKEDOA 12
KLASSEFEST 12
KLASSEHAT 12
KLASSESETTA 12
KLASSELAGA 12
KLASSINGER 12
KLASSEDELTE 12
KLASSETRINN 12
KLASSESEIRE 12
KLASSETALLA 12
KLASSESEIER 12
KLASSEREISA 12
KLASSEREISE 12
KLASSEIDEAL 12
KLASKING 11
KLASSIKK 11
KLASSINGA 11
KLASKEDO 11
KLASSIKER 11
KLASSELAG 11
KLASSISKE 11
KLASKENDE 11
KLASSETALL 11
KLASSESETT 11
KLASSEDELT 11
KLASSISIST 11
KLASSENDE 10
KLASSING 10
KLASKEDE 10
KLASKENE 10
KLASKETE 10
KLASSISK 10
KLASKET 9
KLASKER 9
KLASKEN 9
KLASKES 9
KLASSENE 9
KLASENDE 9
KLASSEDE 9
KLASSETE 9
KLASSEN 8
KLASSET 8
KLASSES 8
KLASSER 8
KLASEDE 8
KLASETE 8
KLASENE 8
KLASKE 8
KLASKA 8
KLASK 7
KLASTE 7
KLASSA 7
KLASET 7
KLASER 7
KLASEN 7
KLASES 7
KLASSE 7
KLAST 6
KLASS 6
KLASE 6
KLASA 6

Lignende ord av KLAS

Anagram av KLAS

For mer informasjon om ordet KLAS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KLAS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok