KLE i Scrabble - ordspill.com

KLE i Scrabble

KLE er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EKL.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
K2L1E1

Ved å legge til én bokstav til KLE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KYLE 10
KØLE 9
KLØE 9
KJEL 8
KVEL 8
KULE 8
BLEK 8
KLÅE 8
KÅLE 8
KLEB 8
ÅKLE 8
KELP 8
ULKE 8
LUKE 8
JELK 8
LÅKE 8
HEKL 7
MEKL 6
LOKE 6
KLEM 6
MELK 6
KOLE 6
REKL 5
LEIK 5
LEKR 5
LEKA 5
LIKE 5
LEKS 5
LEKT 5
LENK 5
LESK 5
LERK 5
ALKE 5
LAKE 5
KEIL 5
EKLA 5
ELSK 5
ENKL 5
IKLE 5
ILKE 5
KALE 5
KETL 5
KREL 5
KILE 5
KLED 5
KLEI 5
KLEN 5
KLER 5
KLES 5
KLIE 5
KNEL 5

Ord som starter på KLE

OrdPoeng
KLEPPSBU 21
KLESKJØP 20
KLEBELAPP 19
KLESKLYPA 19
KLESTYPEN 18
KLESBYLT 17
KLESTYPE 17
KLEPPINGA 17
KLEVEDØR 16
KLEPPENDE 16
KLEPPERNE 16
KLESKURV 16
KLEPPING 16
KLEVEKONE 15
KLEPPETE 15
KLEPPERE 15
KLEPPEDE 15
KLEPPERT 15
KLESPOKER 15
KLEPPENE 15
KLESMØLLA 15
KLEGGBITT 15
KLENODIUM 15
KLESPLAGG 15
KLESBURA 15
KLESHAUG 15
KLESMØLL 14
KLEKKSÅR 14
KLESTØRK 14
KLESBUR 14
KLEPPEN 14
KLEPPER 14
KLEPPET 14
KLEPPES 14
KLESSKAPA 14
KLEBINGEN 14
KLESVALGA 14
KLESSKAP 13
KLEBRIGE 13
KLESVEIEN 13
KLEPPE 13
KLESVANEN 13
KLEDEVARE 13
KLEBINGA 13
KLESVANER 13
KLESVALG 13
KLEDEBON 13
KLEPPA 13
KLESVASK 13
KLESKOKER 13
KLEKKINGA 13
KLEKKELIG 13
KLEBING 12
KLESMOTEN 12
KLEBERNE 12
KLENGINGA 12
KLEMFAREN 12
KLESVANE 12
KLEBENDE 12
KLENGROM 12
KLEBEREN 12
KLEMMERNE 12
KLESKORG 12
KLEBRENE 12
KLEMMENDE 12
KLEMMING 12
KLEINHETA 12
KLESLUSA 12
KLESSKIFT 12
KLEKKESTE 12
KLESPRIS 12
KLEBRIG 12
KLEKKING 12
KLEIVENE 12
KLEPP 12
KLEMSTRER 11
KLEBETE 11
KLEKKERI 11
KLESKOTT 11
KLEKKETE 11
KLEKKEDE 11
KLEIMENDE 11
KLEGGENE 11
KLEMSTRET 11
KLEMFOT 11
KLENGING 11
KLEIINGEN 11
KLEMMENE 11
KLESMOTE 11
KLENODIET 11
KLEBERE 11
KLESLAGER 11
KLEIVEN 11
KLEBRER 11
KLEKKERE 11
KLESLAGRE 11
KLEMFARE 11
KLESSALGA 11
KLEISINGA 11
KLENODIER 11
KLESSNORA 11
KLEMSEIER 11
KLESLUS 11
KLEDINGEN 11
KLESVEI 11
KLEKKEST 11
KLEVENE 11
KLEBEDE 11
KLEGGENT 11
KLEMTING 11
KLESDRAKT 11
KLEIVER 11
KLERIKALE 11
KLESFILLA 11
KLEINHET 11
KLEMTENDE 11
KLEKKENE 11
KLEIMING 11
KLEMMERE 11
KLESLAGET 11
KLEMRING 11
KLENGENT 10
KLEIVA 10
KLEMSLER 10
KLEMATIS 10
KLEDINGA 10
KLEBET 10
KLEBER 10
KLESLAGA 10
KLENGETE 10
KLEVET 10
KLEMSTRE 10
KLEIMENT 10
KLEIINGA 10
KLEMTENE 10
KLEDNING 10
KLEDELIG 10
KLENGEDE 10
KLENODIA 10
KLEINGEN 10
KLEIMENE 10
KLESSING 10
KLEBES 10
KLEMTETE 10
KLEBTE 10
KLEMSTRA 10
KLERIKAL 10
KLEISING 10
KLEIMETE 10
KLERKENE 10
KLEMTEDE 10
KLEVER 10
KLESSALG 10
KLEGGER 10
KLEKKEN 10
KLENGENE 10
KLEISESTE 10
KLEMMER 10
KLEDNADER 10
KLEKKES 10
KLEKKET 10
KLEMMES 10
KLERUS 10
KLERESIET 10
KLEGGEN 10
KLEDSLENE 10
KLEVNE 10
KLESSNOR 10
KLEMMEN 10
KLEISENDE 10
KLEKKER 10
KLESSENDE 10
KLEVEN 10
KLEISEDE 9
KLEKKE 9
KLEINERE 9
KLEISERE 9
KLESSENT 9
KLEDENDE 9
KLEINGA 9
KLENGTE 9
KLEBT 9
KLEINEST 9
KLEIMET 9
KLENESTE 9
KLEIENDE 9
KLEIV 9
KLEISETE 9
KLERKEN 9
KLEIMES 9
KLEMTET 9
KLEIMEN 9
KLEKKA 9
KLENGNE 9
KLENGEN 9
KLETTENE 9
KLEMTES 9
KLEDING 9
KLEBA 9
KLEMME 9
KLEIMER 9
KLENGET 9
KLESSTIL 9
KLEIMTE 9
KLEVE 9
KLEISEST 9
KLEMTER 9
KLEIMNE 9
KLEIING 9
KLESSENE 9
KLENGES 9
KLERESIA 9
KLEIP 9
KLESLAG 9
KLEMSEL 9
KLESSETE 9
KLERKER 9
KLEDSLER 9
KLEBE 9
KLEMMA 9
KLEMSEI 9
KLENGER 9
KLENGA 8
KLEGNE 8
KLEGG 8
KLEB 8
KLEKK 8
KLEIME 8
KLEKNE 8
KLEISET 8
KLETTEN 8
KLESSEN 8
KLEENDE 8
KLENGT 8
KLEISES 8
KLEDNAD 8
KLEIETE 8
KLEDSEL 8
KLEMTA 8
KLEIEDE 8
KLESSES 8
KLENEST 8
KLETTER 8
KLEISER 8
KLERESI 8
KLESSET 8
KLENERE 8
KLEISTE 8
KLEDENE 8
KLEMTE 8
KLEDSLA 8
KLESSER 8
KLEKTE 8
KLENGE 8
KLEING 8
KLEIMT 8
KLEIMA 8
KLEDES 7
KLEDER 7
KLEKT 7
KLEIM 7
KLEIET 7
KLESNE 7
KLEINE 7
KLEIER 7
KLEMT 7
KLEISA 7
KLEDDE 7
KLEIES 7
KLEIDE 7
KLENG 7
KLERK 7
KLESSE 7
KLEIST 7
KLEISE 7
KLESTE 7
KLEINT 7
KLEDET 7
KLEDTE 7
KLESSA 7
KLEET 6
KLEM 6
KLEIE 6
KLEDD 6
KLEIN 6
KLEDA 6
KLEIS 6
KLESS 6
KLEST 6
KLENE 6
KLEDE 6
KLEIA 6
KLETT 6
KLENT 6
KLEID 6
KLES 5
KLEN 5
KLED 5
KLEI 5
KLER 5

Ord som slutter med KLE

OrdPoeng
OPPVASKHÅNDKLE 31
OPPVASKHANDKLE 28
PYNTEHÅNDKLE 26
JULEHÅNDKLE 23
VIDEREUTVIKLE 23
GJESTEHÅNDKLE 23
PYNTEHANDKLE 23
FROTTERHÅNDKLE 22
OVERUTVIKLE 22
PYNTEFORKLE 22
FROTTEHÅNDKLE 21
BLYFORKLE 20
BADEHÅNDKLE 20
GJESTEHANDKLE 20
FROTTERHANDKLE 19
LOMMETØRKLE 19
FROTTEHANDKLE 18
SMÅKJEKLE 18
HODETØRKLE 18
SILKETØRKLE 17
BADEHANDKLE 17
HALSTØRKLE 17
KASTETØRKLE 17
FORKVAKLE 16
HUNNRAKLE 15
FORDUNKLE 15
ERMEFORKLE 14
TRANSJAKLE 14
BEVIKLE 14
FORVIKLE 14
OMPRIKLE 14
FORTUKLE 14
AVVIKLE 14
UTVIKLE 14
SILDEHEKLE 13
KRITIKAKLE 13
HÅNDKLE 13
OMVIKLE 13
KLUKKLE 13
HYKLE 13
INNVIKLE 12
HANNRAKLE 12
SILDHEKLE 12
KRØKLE 12
SPRINKLE 12
BORDKLE 12
SKRUKLE 12
HURKLE 12
BUKLE 12
SKVAKLE 12
SMÅEKLE 12
FORENKLE 11
TØRKLE 11
FORNIKLE 11
KVAKLE 11
SPINKLE 11
FJAKLE 11
SKLITAKLE 11
SYKLE 11
LYKLE 11
FUNKLE 11
KJEKLE 11
SPARKLE 11
RUSKLE 10
INNSIRKLE 10
SVIKLE 10
SURKLE 10
KLE 10
PRIKLE 10
DUNKLE 10
VRIKLE 10
TRÅKLE 10
HANDKLE 10
SJAKLE 10
VANKLE 10
VINKLE 10
KNIRKLE 9
VAKLE 9
BEKLE 9
RUKLE 9
TUKLE 9
SUKLE 9
FORKLE 9
AVKLE 9
SKOKLE 9
SKRAKLE 9
VIKLE 9
SKRIKLE 9
SNORKLE 9
KREKLE 8
SNIRKLE 8
STANKLE 8
HEKLE 8
KRIKLE 8
ÅKLE 8
MISKLE 8
FAKLE 7
STIKLE 7
MEKLE 7
FIKLE 7
TINKLE 7
KAKLE 7
SIRKLE 7
RIKLE 6
REKLE 6
TAKLE 6
ENKLE 6
SIKLE 6
RAKLE 6
TIKLE 6
EKLE 5
IKLE 5

Lignende ord av KLE

Anagram av KLE

For mer informasjon om ordet KLE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KLE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok