KLOA i Scrabble - ordspill.com

KLOA i Scrabble

KLOA er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKLO.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
K2L1O2A1

Ved å legge til én bokstav til KLOA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VOKAL 10
KLOVA 10
POLKA 10
POKAL 10
KOPLA 10
KOPAL 10
KOLJA 10
KOLBA 10
AVKOL 10
KOBLA 10
BAKOL 10
BOLKA 10
BLOKA 10
HOLKA 9
OMLAK 8
FOLKA 8
KOGLA 8
FOKAL 8
FLOKA 8
TOLKA 7
SLOKA 7
SKOLA 7
KAROL 7
OKTAL 7
KORAL 7
KILOA 7
DOLKA 7
KLORA 7
KLONA 7
AKOLI 7

Ord som starter på KLOA

OrdPoeng
KLOAKKUTSLIPPET 28
KLOAKKAVLØPENE 28
KLOAKKAVLØPET 27
KLOAKKUTSLIPPA 27
KLOAKKPUMPENE 27
KLOAKKPUMPER 26
KLOAKKPUMPEN 26
KLOAKKUTSLIPP 26
KLOAKKAVLØPA 26
KLOAKKAVLØP 25
KLOAKKSYSTEMENE 25
KLOAKKPUMPE 25
KLOAKKPUMPA 25
KLOAKKSYSTEMET 24
KLOAKKAVGIFTENE 24
KLOAKKSYSTEMER 24
KLOAKKRAMMEPLAN 24
KLOAKKAVGIFTER 23
KLOAKKSYSTEMA 23
KLOAKKAVGIFTEN 23
KLOAKKARBEIDERE 22
KLOAKKSYSTEM 22
KLOAKKTUNNELENE 22
KLOAKKAVGIFTA 22
KLOAKKTUNNELEN 21
KLOAKKVERKENE 21
KLOAKKARBEIDER 21
KLOAKKUMMENE 21
KLOAKKTUNNELER 21
KLOAKKANLEGGENE 21
KLOAKKDYRENE 21
KLOAKKAVGIFT 21
KLOAKKVERKET 20
KLOAKKRØRENE 20
KLOAKKANLEGGET 20
KLOAKKVANNENE 20
KLOAKKSLAMMENE 20
KLOAKKRENSINGER 20
KLOAKKLEDNINGEN 20
KLOAKKRENSINGEN 20
KLOAKKVERKER 20
KLOAKKLEDNINGER 20
KLOAKKDYRET 20
KLOAKKUMMER 20
KLOAKKUMMEN 20
KLOAKKDYRA 19
KLOAKKSLAMMET 19
KLOAKKRØRET 19
KLOAKKVERKA 19
KLOAKKTUNNEL 19
KLOAKKVANNET 19
KLOAKKRENSINGA 19
KLOAKKLEDNINGA 19
KLOAKKANLEGGA 19
KLOAKKRØRA 18
KLOAKKERINGEN 18
KLOAKKGASSENE 18
KLOAKKVERK 18
KLOAKKROTTENE 18
KLOAKKANLEGG 18
KLOAKKRENSING 18
KLOAKKSLAMMA 18
KLOAKKDYR 18
KLOAKKVANNA 18
KLOAKKLEDNING 18
KLOAKKRISTENE 17
KLOAKKRØR 17
KLOAKKNETTENE 17
KLOAKKVANN 17
KLOAKKGASSER 17
KLOAKKROTTEN 17
KLOAKKGASSEN 17
KLOAKKROTTER 17
KLOAKKERINGA 17
KLOAKKERING 16
KLOAKKROTTA 16
KLOAKKRISTER 16
KLOAKKNETTET 16
KLOAKKRISTEN 16
KLOAKKERENDE 16
KLOAKKROTTE 16
KLOAKKUM 16
KLOAKKSLAM 15
KLOAKKNETTA 15
KLOAKKGASS 15
KLOAKKRISTA 15
KLOAKKERER 14
KLOAKKERES 14
KLOAKKNETT 14
KLOAKKERTE 14
KLOAKKRIST 14
KLOAPENE 13
KLOAKKERT 13
KLOAKKENE 13
KLOAKKERE 13
KLOAKKEN 12
KLOAKKER 12
KLOAPER 12
KLOAPEN 12
KLOASMEN 11
KLOAPA 11
KLOAPE 11
KLOASME 10
KLOASMA 10
KLOAKK 10

Ord som slutter med KLOA

OrdPoeng
BJØRNEKLOA 22
HARPUNKLOA 20
KRABBEKLOA 19
HUMMERKLOA 19
TØMMERKLOA 18
HAUKEKLOA 17
LØVEKLOA 17
KREPSEKLOA 16
FUGLEKLOA 16
SPIKERKLOA 16
HUNDEKLOA 16
UGRESSKLOA 16
PLANTEKLOA 15
KNUSEKLOA 15
GRIPEKLOA 15
UGRASKLOA 15
HVALKLOA 15
DIVELSKLOA 15
HALVKLOA 15
VEIDEKLOA 14
RAVNEKLOA 14
UGLEKLOA 14
ØRNEKLOA 14
KVALKLOA 14
LUNNEKLOA 14
SPENNKLOA 14
LUKEKLOA 14
STIFTEKLOA 13
STÅLKLOA 13
JERNKLOA 13
BAKKLOA 13
FALKEKLOA 13
REVEKLOA 13
RAUKLOA 12
SAKSEKLOA 12
ANKERKLOA 12
KANINKLOA 12
GAMSKLOA 12
KATTEKLOA 12
STEINKLOA 11
REIFKLOA 11
FORKLOA 11
ELTEKLOA 10
FILKLOA 10

Lignende ord av KLOA

Anagram av KLOA

For mer informasjon om ordet KLOA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KLOA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok