KOD i Scrabble - ordspill.com

KOD i Scrabble

KOD er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver DKO.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
K2O2D1

Ved å legge til én bokstav til KOD kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
DOKØ 10
DOLK 6
DORK 6
KNOD 6
KODA 6
KODE 6
KORD 6

Ord som starter på KOD

OrdPoeng
KODIAKBJØRNENE 27
KODIAKBJØRNER 26
KODIAKBJØRNEN 26
KODIAKBJØRN 24
KODIFIKASJONENE 23
KODIFIKASJONER 22
KODIFIKASJONEN 22
KODEANGIVELSENE 21
KODEBETEGNELSER 21
KODESPRÅKENE 21
KODEBETEGNELSEN 21
KODESYSTEMENE 21
KODESPRÅKET 20
KODEBØKENE 20
KODEANGIVELSEN 20
KODIFIKASJON 20
KODESYSTEMER 20
KODESYSTEMET 20
KODESKJEMAENE 20
KODETELEGRAMMER 20
KODEBETEGNELSE 20
KODETELEGRAMMET 20
KODEANGIVELSER 20
KODENUMMERET 19
KODESKJEMAET 19
KODEBØKER 19
KODESKJEMAER 19
KODESYSTEMA 19
KODETELEGRAMMA 19
KODIFISERINGENE 19
KODEANGIVELSE 19
KODESPRÅKA 19
KODEMERKINGENE 19
KODIFISERINGEN 18
KODESYSTEM 18
KODINGSFEILENE 18
KODESPRÅK 18
KODIFISERINGER 18
KODEMELDINGENE 18
KODESEGMENTENE 18
KODEMERKINGER 18
KODEMERKINGEN 18
KODESEGMENTET 17
KODENUMMER 17
KODEMERKINGA 17
KODEMELDINGER 17
KODESEGMENTER 17
KODEMELDINGEN 17
KODIFISERINGA 17
KODESKRIFTENE 17
KODINGSFEILEN 17
KODESKJEMA 17
KODENUMRENE 17
KODENAVNENE 16
KODELINJENE 16
KODEMERKING 16
KODIFISERING 16
KODESKRIFTER 16
KODETELEGRAM 16
KODESEGMENTA 16
KODIFISERENDE 16
KODEBOKEN 16
KODESKRIFTEN 16
KODEMELDINGA 16
KODINGSFEIL 15
KODEBOKA 15
KODENUMRE 15
KODESKRIFTA 15
KODENUMRA 15
KODENAVNET 15
KODELINJEN 15
KODEMELDING 15
KODESEGMENT 15
KODELINJER 15
KODELÅSENE 15
KODIFISERER 14
KODIFISERTE 14
KODESKRIFT 14
KODEBOK 14
KODELÅSEN 14
KODIFISERES 14
KODELINJA 14
KODENAVNA 14
KODELÅSET 14
KODELINJE 14
KODILJENE 14
KODELÅSER 14
KODISILLENE 13
KODENAVN 13
KODEORDENE 13
KODIFISERT 13
KODIFISERE 13
KODILJEN 13
KODELÅSA 13
KODILJER 13
KODINGENE 12
KODILJE 12
KODEKSENE 12
KODIFISER 12
KODEORDET 12
KODELÅS 12
KODISILLER 12
KODISILLEN 12
KODEINENE 11
KODEORDA 11
KODEKSEN 11
KODINGEN 11
KODEKSER 11
KODINGER 11
KODINGA 10
KODEINET 10
KODEORD 10
KODISILL 10
KODEINA 9
KODERNE 9
KODDENE 9
KODING 9
KODEREN 9
KODENDE 9
KODEKS 9
KODDER 8
KODETE 8
KODENE 8
KODEDE 8
KODEIN 8
KODDEN 8
KODERE 8
KODES 7
KODER 7
KODDE 7
KODET 7
KODEN 7
KODD 6
KODE 6
KODA 6

Ord som slutter med KOD

OrdPoeng
AVKOD 10
DEKOD 7

Lignende ord av KOD

Anagram av KOD

For mer informasjon om ordet KOD kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KOD til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok