KOLL i Scrabble - ordspill.com

KOLL i Scrabble

KOLL er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KLLO.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
K2O2L1L1

Ved å legge til én bokstav til KOLL kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ELLOK 7
KNOLL 7
KOLLA 7
KOLLE 7
KOLLI 7
LOKAL 7
SKOLL 7

Ord som starter på KOLL

OrdPoeng
KOLLEKTIVBRUKA 27
KOLLEKTIVSYSTEM 27
KOLLEKTIVBRUK 26
KOLLISJONSPUTA 26
KOLLISJONSPUTE 26
KOLLEKTIVKUNDEN 25
KOLLOKVIEROMMA 24
KOLLABORATØREN 24
KOLLEKTIVBONDE 24
KOLLISJONSKURS 24
KOLLEKTIVAVTALE 24
KOLLEKTIVKUNDE 24
KOLLABORATØRER 24
KOLLEKTIVRUTER 23
KOLLEKTIVRUTEN 23
KOLLOKVERINGEN 22
KOLLISJONSSIKRE 22
KOLLEKTIVFELTER 22
KOLLEKTIVRUTE 22
KOLLEKTIVPLAN 22
KOLLOKVERINGER 22
KOLLEGIEMØTENE 22
KOLLEKTIVROMAN 22
KOLLABORATØR 22
KOLLEKTIVRUTA 22
KOLLOKVIEROM 21
KOLLEKTIVFELTA 21
KOLLEGIEVEDTAK 21
KOLLEKTIVGATEN 21
KOLLOKVIUM 21
KOLLOKVERINGA 21
KOLLUSJONENE 21
KOLLOKVIELEDER 21
KOLLEKTIVNETTET 21
KOLLEKTIVISMEN 21
KOLLEKTIVISERER 21
KOLLISJONSFARE 21
KOLLEKTIVTAKST 21
KOLLEKTIVGATER 21
KOLLEKTIVISMER 21
KOLLEGIEMØTET 21
KOLLEGIEMØTER 21
KOLLOKVIELEIER 21
KOLLEGIEMØTA 20
KOLLEGIEMØTE 20
KOLLEKTIVFELT 20
KOLLEKTIVGATA 20
KOLLOKVERING 20
KOLLEKSJONENE 20
KOLLOKVERENDE 20
KOLLUSJONEN 20
KOLLUSJONER 20
KOLLEKTIVREISE 20
KOLLEKTIVISERE 20
KOLLEKTIVANDEL 20
KOLLEKTIVNETTA 20
KOLLENKYMET 20
KOLLEKTIVISERT 20
KOLLEKTIVISTER 20
KOLLABORERENDE 20
KOLLEKTIVTRASE 20
KOLLEKTIVISTEN 20
KOLLBØTTENE 20
KOLLISJONSSTED 20
KOLLEKTIVREISA 20
KOLLEKTIVGATE 20
KOLLEKTIVISME 20
KOLLEKSJONER 19
KOLLBØTTEN 19
KOLLEKTØRENE 19
KOLLODIUMENE 19
KOLLEKSJONEN 19
KOLLBØTTER 19
KOLLASJONERES 19
KOLLEKTIVSATS 19
KOLLEKTIVISER 19
KOLLAPSINGENE 19
KOLLASJONERER 19
KOLLASJONERTE 19
KOLLABERINGEN 19
KOLLEKTIVNETT 19
KOLLEGIEMEDLEM 19
KOLLABORERTE 18
KOLLEKTIVENE 18
KOLLABERINGA 18
KOLLOKVERTE 18
KOLLAPSINGEN 18
KOLLUSJON 18
KOLLBØTTE 18
KOLLEKTØRER 18
KOLLOKVERER 18
KOLLEKTØREN 18
KOLLOKVIENE 18
KOLLODIUMET 18
KOLLASJONERT 18
KOLLENKYM 18
KOLLOKVERES 18
KOLLEKTIVIST 18
KOLLASJONERE 18
KOLLABORERER 18
KOLLAPSINGER 18
KOLLSEGLINGENE 18
KOLLABORERES 18
KOLLISJONENE 18
KOLLBØTTA 18
KOLLASJONENE 18
KOLLOKVIET 17
KOLLOKVIER 17
KOLLSEILINGENE 17
KOLLOKVERE 17
KOLLIDERINGENE 17
KOLLEKTIVER 17
KOLLOKVERT 17
KOLLISJONER 17
KOLLABORERE 17
KOLLASJONER 17
KOLLEKTIVET 17
KOLLSEGLINGER 17
KOLLEKSJON 17
KOLLASJONEN 17
KOLLISJONEN 17
KOLLAPSINGA 17
KOLLABERING 17
KOLLABORERT 17
KOLLODIUMA 17
KOLLSEGLINGEN 17
KOLLABERENDE 17
KOLLEKTORENE 16
KOLLEKTIVA 16
KOLLATERINGEN 16
KOLLEKTIVE 16
KOLLEGIALITET 16
KOLLABEREDE 16
KOLLSEILINGER 16
KOLLSEGLINGA 16
KOLLIDERINGER 16
KOLLAPSENDE 16
KOLLABERETE 16
KOLLSEILINGEN 16
KOLLIDERINGEN 16
KOLLABORER 16
KOLLODIUM 16
KOLLEKTØR 16
KOLLEGIUM 16
KOLLOKVIA 16
KOLLHUENE 16
KOLLOKVER 16
KOLLEKTIVT 16
KOLLAPSING 16
KOLLSEGLENDE 15
KOLLAPSETE 15
KOLLHUEN 15
KOLLABERES 15
KOLLEKTOREN 15
KOLLABERET 15
KOLLUKENE 15
KOLLASJENE 15
KOLLHUER 15
KOLLABERER 15
KOLLATERINGA 15
KOLLSEGLING 15
KOLLIDERINGA 15
KOLLASJON 15
KOLLEKTIV 15
KOLLEKTORER 15
KOLLISJON 15
KOLLAPSEDE 15
KOLLSEILINGA 15
KOLLAPSENE 15
KOLLABERTE 15
KOLLASJEN 14
KOLLATERING 14
KOLLAPSES 14
KOLLAPSET 14
KOLLSEGLEDE 14
KOLLAPSEN 14
KOLLATERENDE 14
KOLLSEGLETE 14
KOLLUKER 14
KOLLABERE 14
KOLLASJER 14
KOLLHUA 14
KOLLAPSER 14
KOLLABERA 14
KOLLUKEN 14
KOLLSEILENDE 14
KOLLAGENENE 14
KOLLABERT 14
KOLLHUE 14
KOLLSEILING 14
KOLLATORENE 14
KOLLIDERING 14
KOLLIDERENDE 14
KOLLAGENET 13
KOLLEKTOR 13
KOLLEGIALE 13
KOLLABER 13
KOLLODIALE 13
KOLLEGAENE 13
KOLLODIALT 13
KOLLSEGLET 13
KOLLUKE 13
KOLLOIDALT 13
KOLLEGIALT 13
KOLLIMERTE 13
KOLLUKA 13
KOLLAPSE 13
KOLLATORER 13
KOLLSEGLES 13
KOLLEGIENE 13
KOLLEKTENE 13
KOLLSEGLER 13
KOLLAPSA 13
KOLLAGRENE 13
KOLLAGERET 13
KOLLATOREN 13
KOLLOIDALE 13
KOLLOIDENE 13
KOLLEKTER 12
KOLLAGENA 12
KOLLINGEN 12
KOLLAPS 12
KOLLAGENE 12
KOLLODIAL 12
KOLLOIDAL 12
KOLLASJ 12
KOLLEGENE 12
KOLLSEILTE 12
KOLLSEGLA 12
KOLLOIDER 12
KOLLSEGLE 12
KOLLEGAER 12
KOLLIDERES 12
KOLLSEILES 12
KOLLETTENE 12
KOLLATERER 12
KOLLEGIET 12
KOLLEKTEN 12
KOLLEGIER 12
KOLLEGIAL 12
KOLLOIDET 12
KOLLIDERTE 12
KOLLEGAEN 12
KOLLSEILER 12
KOLLATERES 12
KOLLIMERT 12
KOLLIDERER 12
KOLLATERTE 12
KOLLOIDA 11
KOLLEGIA 11
KOLLINGA 11
KOLLSEGL 11
KOLLIDERT 11
KOLLEGER 11
KOLLAGRA 11
KOLLAGET 11
KOLLETTEN 11
KOLLSEILE 11
KOLLSEILT 11
KOLLAGER 11
KOLLATERE 11
KOLLATERT 11
KOLLATOR 11
KOLLOIDE 11
KOLLAGEN 11
KOLLAGRE 11
KOLLETTER 11
KOLLIDERE 11
KOLLASENE 11
KOLLAGA 10
KOLLEGA 10
KOLLEREN 10
KOLLOID 10
KOLLEKT 10
KOLLING 10
KOLLIENE 10
KOLLIDER 10
KOLLSEIL 10
KOLLENDE 10
KOLLERNE 10
KOLLATER 10
KOLLASEN 10
KOLLASER 10
KOLLAG 9
KOLLIER 9
KOLLEDE 9
KOLLIET 9
KOLLERE 9
KOLLETE 9
KOLLENE 9
KOLLETT 9
KOLLIA 8
KOLLAS 8
KOLLET 8
KOLLER 8
KOLLEN 8
KOLLES 8
KOLLI 7
KOLLE 7
KOLLA 7

Ord som slutter med KOLL

OrdPoeng
STYREPROTOKOLL 26
MØTEPROTOKOLL 25
VAKTPROTOKOLL 24
SKIFTEPROTOKOLL 24
DOMSPROTOKOLL 22
TINGPROTOKOLL 21
RETTSPROTOKOLL 21
GLYKOKOLL 19
KRYSOKOLL 18
JONSOKKOLL 18
PROTOKOLL 16
BLÅKOLL 15
SKOLL 7

Bøyningsformer av KOLL

Lignende ord av KOLL

Anagram av KOLL

For mer informasjon om ordet KOLL kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KOLL til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok