KONG i Scrabble - ordspill.com

KONG i Scrabble

KONG er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GKNO.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
K2O2N1G2

Ved å legge til én bokstav til KONG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KNOGA 8
KNOGE 8
KONGE 8

Ord som starter på KONG

OrdPoeng
KONGEVÅPENET 24
KONGEVÅPNENE 24
KONGRESSBYENE 24
KONGEBESØKET 23
KONGRESSBYEN 23
KONGRESSBYER 23
KONGEVÆRELSA 23
KONGEVÆRELSE 23
KONGEVÅPNA 22
KONGEBESØKA 22
KONGEPJOLTER 22
KONGEVÅPEN 22
KONGEKRABBER 22
KONGETRUSKAP 22
KONGEPINGVIN 22
KONGEKRABBEN 22
KONGROVEVENE 22
KONGROVEVER 21
KONGEPUDLENE 21
KONGEDØMMENE 21
KONGETRIBUNE 21
KONGEGAMBITEN 21
KONGROVEVEN 21
KONGRESSBY 21
KONGEKRABBE 21
KONGEBREVENE 21
KONGEBOLIGENE 21
KONGEKRABBA 21
KONGROVEVET 21
KONGEBESØK 21
KONGROVEVA 20
KONGREGASJON 20
KONGEDØMMER 20
KONGEPUDLER 20
KONGEBOLIGEN 20
KONGEEMBLEMA 20
KONGEPOKALEN 20
KONGEDØMMET 20
KONGEBREVER 20
KONGEBOLIGER 20
KONGEBORGENE 20
KONGEPUDDEL 20
KONGETROSKAP 20
KONGEBREVET 20
KONGEPOKALER 20
KONGEVOGNENE 20
KONGEBREVA 19
KONGRESSVALG 19
KONGEVENNLIG 19
KONGSGÅRDENE 19
KONGEBLÅTT 19
KONGEDØMMA 19
KONGLESKJELL 19
KONGEDØMME 19
KONGEGAMBIT 19
KONGESKIPENE 19
KONGROVEV 19
KONGEEMBLEM 19
KONGEBORGEN 19
KONGEVOGNER 19
KONGEBORGER 19
KONGELOSJENE 19
KONGEHUSENE 19
KONGEDØTRENE 19
KONGEVOGNEN 19
KONGSDØTRENE 19
KONGEKRONINGA 19
KONGEÆTTENE 19
KONGSLYSENE 19
KONGESØNNENE 19
KONGELOSJEN 18
KONGEBOLIG 18
KONGEØRNENE 18
KONGRESSJEF 18
KONGESØNNEN 18
KONGSGÅRDEN 18
KONGEVATNENE 18
KONGSDØTRER 18
KONGLEBITENE 18
KONGEBOAENE 18
KONGESKIPET 18
KONGEBORGA 18
KONGELOSJER 18
KONGSLYSER 18
KONGEDØTRER 18
KONGEVEGENE 18
KONGEÆTTER 18
KONGSLYSET 18
KONGESØNNER 18
KONGRUERENDE 18
KONGEHUSET 18
KONGEPOKAL 18
KONGEVOGNA 18
KONGLOMERATET 18
KONGEMIDDAGER 18
KONGEKRONING 18
KONGESUITENE 18
KONGRUENSENE 18
KONGEBLÅE 18
KONGENAVNENE 18
KONGEFLAGGET 18
KONGELIGHETA 18
KONGEBREV 18
KONGEPALASSA 18
KONGSNAVNENE 18
KONGSGÅRDER 18
KONGSLYSEN 18
KONGEVANNENE 18
KONGEÆTTEN 18
KONGESTOFFET 18
KONGESUITEN 17
KONGLEBITER 17
KONGEREKKENE 17
KONGEDØTRE 17
KONGESALUTT 17
KONGSLYSA 17
KONGESTOFFA 17
KONGRUENSEN 17
KONGEBLÅ 17
KONGEFLAGGA 17
KONGEVATNET 17
KONGESTIONENE 17
KONGELOSJE 17
KONGLEBITEN 17
KONGEPALASS 17
KONGSNAVNET 17
KONGRESSHALL 17
KONGEMAKTENE 17
KONGEØRNEN 17
KONGELIGHET 17
KONGEVANNET 17
KONGEVEIENE 17
KONGEÆTTA 17
KONGEMORDENE 17
KONGEVEGEN 17
KONGEVOGN 17
KONGLOMERATA 17
KONGEHUSA 17
KONGESKIPA 17
KONGEBOAEN 17
KONGEØRNER 17
KONGOLESISKE 17
KONGEKRONENE 17
KONGEPARENE 17
KONGEBOAER 17
KONGEBORG 17
KONGSDØTRE 17
KONGEVEGER 17
KONGRUENSER 17
KONGEFAMILIE 17
KONGESUITER 17
KONGENAVNET 17
KONGSTANKENE 16
KONGOLESERNE 16
KONGEDATTEREN 16
KONGSDATTEREN 16
KONGEKRONER 16
KONGESANGENE 16
KONGESTIONEN 16
KONGESAGAENE 16
KONGSGARDENE 16
KONGEREKKEN 16
KONGESLANGER 16
KONGESLOTTET 16
KONGETRONENE 16
KONGSMENNENE 16
KONGEMAKTEN 16
KONGOLESEREN 16
KONGESEGLENE 16
KONGESTIONER 16
KONGESLANGEN 16
KONGEMORDET 16
KONGLOMERAT 16
KONGRUERTE 16
KONGENAVNA 16
KONGSLYS 16
KONGEÆTT 16
KONGESKIP 16
KONGEVEIEN 16
KONGRUERES 16
KONGESTOFF 16
KONGRUENTE 16
KONGESØNN 16
KONGEVANNA 16
KONGEØRNA 16
KONGESUITE 16
KONGRUERER 16
KONGSNAVNA 16
KONGEPARET 16
KONGEFLAGG 16
KONGEVEIER 16
KONGSGÅRD 16
KONGEHUS 16
KONGEVATNA 16
KONGEKRONEN 16
KONGOLESISK 16
KONGEMAKTER 16
KONGEMIDDAG 16
KONGEREKKER 16
KONGESAGAER 15
KONGRUENT 15
KONGETITLENE 15
KONGSGARDEN 15
KONGEREKKA 15
KONGETRONEN 15
KONGSMANNEN 15
KONGESLOTTA 15
KONGEMORDA 15
KONGENAVN 15
KONGEØRN 15
KONGSTANKER 15
KONGLEBIT 15
KONGEVATN 15
KONGRESSALER 15
KONGSEMNENE 15
KONGOLESERE 15
KONGEPARA 15
KONGESANGEN 15
KONGEMAKTA 15
KONGRESSALEN 15
KONGSDATTERA 15
KONGSGARDER 15
KONGEVEG 15
KONGESANGER 15
KONGESLANGE 15
KONGEKRONE 15
KONGESAGAEN 15
KONGSTANKEN 15
KONGEDATTERA 15
KONGEBOA 15
KONGETRONER 15
KONGRUERE 15
KONGESEGLET 15
KONGEVANN 15
KONGEKRONA 15
KONGRUERT 15
KONGERIKENE 15
KONGEREKKE 15
KONGSNAVN 15
KONGRUENS 15
KONGEMAKT 14
KONGRUER 14
KONGEPAR 14
KONGEMORD 14
KONGEVEI 14
KONGETITTEL 14
KONGSEMNET 14
KONGESTION 14
KONGSEMNER 14
KONGESLOTT 14
KONGESEGLA 14
KONGSTANKE 14
KONGETRONA 14
KONGERIKET 14
KONGOLESER 14
KONGENITALE 14
KONGRESSENE 14
KONGENITALT 14
KONGSDATTER 14
KONGEDATTER 14
KONGERIKER 14
KONGETRONE 14
KONGETITLER 14
KONGRESSEN 13
KONGESAGA 13
KONGRESSAL 13
KONGENITAL 13
KONGERIKE 13
KONGSGARD 13
KONGENIALT 13
KONGSEMNA 13
KONGSMENN 13
KONGERIKA 13
KONGSMANN 13
KONGESANG 13
KONGROENE 13
KONGESEGL 13
KONGSEMNE 13
KONGELIGE 13
KONGRESSER 13
KONGENIALE 13
KONGELIG 12
KONGROEN 12
KONGENIAL 12
KONGROER 12
KONGRESS 11
KONGLENE 11
KONGROA 11
KONGLER 10
KONGLEN 10
KONGENE 10
KONGRO 10
KONGEN 9
KONGLE 9
KONGER 9
KONGLA 9
KONGE 8

Ord som slutter med KONG

OrdPoeng
LUFTEBALKONG 22
BRANNBALKONG 21
FRONTBALKONG 20
SLOTTSBALKONG 20
SILKEKOKONG 17
BALKONG 13
KOKONG 11
FLAKONG 11

Bøyningsformer av KONG

Lignende ord av KONG

Anagram av KONG

For mer informasjon om ordet KONG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KONG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok