KONG i Scrabble - ordspill.com

KONG i Scrabble

KONG er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GKNO.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
K2O2N1G2

Ved å legge til én bokstav til KONG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EKONG 8
KNOGA 8
KNOGE 8
KONGA 8
KONGE 8

Ord som starter på KONG

OrdPoeng
KONGEVÅPNA 22
KONGEVÅPEN 22
KONGEBØKER 21
KONGROVEVEN 21
KONGEKÅPENE 21
KONGEKRABBA 21
KONGRESSBY 21
KONGEKRABBE 21
KONGROVEVET 21
KONGEBESØK 21
KONGEBYENE 21
KONGEBYEN 20
KONGEBREVER 20
KONGSHAUGEN 20
KONGEBYER 20
KONGEDØMMER 20
KONGEKÅPEN 20
KONGEPUDDEL 20
KONGROVEVA 20
KONGEBUDENE 20
KONGSKÅPER 20
KONGSKÅPEN 20
KONGEKÅPER 20
KONGEPUDLER 20
KONGEBÅTENE 20
KONGSKÅPA 19
KONGEGAMBIT 19
KONGEBREVA 19
KONGSKÅPE 19
KONGEVOGNER 19
KONGEKÅPA 19
KONGEKÅPE 19
KONGEBORGEN 19
KONGEDØMMA 19
KONGEBUDET 19
KONGEDØMME 19
KONGEBÅTEN 19
KONGEBLÅTT 19
KONGROVEV 19
KONGEBÅTER 19
KONGEEMBLEM 19
KONGEÆTTER 18
KONGEÆTTEN 18
KONGESKIPET 18
KONGEBY 18
KONGEBUDA 18
KONGSGÅRDER 18
KONGSSØNNEN 18
KONGSBLODET 18
KONGSLYSEN 18
KONGEMØDRE 18
KONGSLYSET 18
KONGEBORGA 18
KONGEBOKEN 18
KONGSLYSER 18
KONGEPOKAL 18
KONGSSØNNER 18
KONGEHUSET 18
KONGEBOLIG 18
KONGSHAUG 18
KONGEBLODET 18
KONGESØNNEN 18
KONGELOSJEN 18
KONGEVOGNA 18
KONGEVEGENE 18
KONGSDØTRER 18
KONGEDØTRER 18
KONGEBLÅE 18
KONGEBREV 18
KONGESUITER 17
KONGEBOAEN 17
KONGEBILENE 17
KONGEFLAGGA 17
KONGORØDT 17
KONGLESIVET 17
KONGEØRNEN 17
KONGEBOKA 17
KONGSRÅDENE 17
KONGEØRNER 17
KONGEBUD 17
KONGEBOAER 17
KONGEVEGER 17
KONGEDØTRE 17
KONGELOSJE 17
KONGEBORG 17
KONGESUITEN 17
KONGEBLÅ 17
KONGSDØTRE 17
KONGEVATNET 17
KONGESKIPA 17
KONGLEBITEN 17
KONGEHUSA 17
KONGEPALASS 17
KONGEÆTTA 17
KONGEVOGN 17
KONGSLURENE 17
KONGRUENSER 17
KONGEBARNET 17
KONGSLYSA 17
KONGEPARENE 17
KONGEVEIENE 17
KONGEVALGA 17
KONGEBÅT 17
KONGEVEGEN 17
KONGLEBITER 17
KONGELIGHET 17
KONGENAVNA 16
KONGSNAVNA 16
KONGLESIVA 16
KONGEPARET 16
KONGRUERER 16
KONGRUENTE 16
KONGEVEIER 16
KONGESTIVT 16
KONGESTOFF 16
KONGEBILEN 16
KONGRUERES 16
KONGSRÅDER 16
KONGSBARNA 16
KONGSLUREN 16
KONGEÅLENE 16
KONGEFLAGG 16
KONGEHODET 16
KONGEBILER 16
KONGESUITE 16
KONGSRÅDEN 16
KONGEVATNA 16
KONGEVANNA 16
KONGESTIVE 16
KONGEHODER 16
KONGEHALLEN 16
KONGESKIP 16
KONGLOMERAT 16
KONGEREKKEN 16
KONGOLESISK 16
KONGEGULT 16
KONGESØNN 16
KONGEVALG 16
KONGEKRONER 16
KONGEMAKTEN 16
KONGEMIDDAG 16
KONGEBOK 16
KONGEØRNA 16
KONGEHUS 16
KONGEHALLER 16
KONGSHALLER 16
KONGEBLOD 16
KONGSGÅRD 16
KONGSLURER 16
KONGSLYS 16
KONGRUERTE 16
KONGEBARNA 16
KONGSBLOD 16
KONGSHALLEN 16
KONGETOGENE 16
KONGEÆTT 16
KONGEVEIEN 16
KONGSSØNN 16
KONGEREKKA 15
KONGEKRONE 15
KONGESLANGE 15
KONGESEGLET 15
KONGEREKENE 15
KONGSGARDER 15
KONGETRONEN 15
KONGERIKENE 15
KONGSTANKEN 15
KONGESANGER 15
KONGESANGEN 15
KONGESAGAEN 15
KONGSTANKER 15
KONGEORDENE 15
KONGETOGET 15
KONGSORDENE 15
KONGESTOLER 15
KONGESLOTTA 15
KONGSEMNENE 15
KONGOLESERE 15
KONGSMANNEN 15
KONGESTOLEN 15
KONGEMORDA 15
KONGRUENS 15
KONGEPARA 15
KONGESTIV 15
KONGLEBIT 15
KONGEBARN 15
KONGRUERT 15
KONGEÅLEN 15
KONGEHODE 15
KONGRUENT 15
KONGSNAVN 15
KONGEÅLER 15
KONGENAVN 15
KONGEHODA 15
KONGETRUE 15
KONGEVANN 15
KONGRUERE 15
KONGSBARN 15
KONGEVEG 15
KONGEBOA 15
KONGEØRN 15
KONGEVATN 15
KONGLESIV 15
KONGEKRONA 15
KONGEMOREN 15
KONGEMAKTA 15
KONGEREKKE 15
KONGOLESER 14
KONGSEMNER 14
KONGSDATTER 14
KONGEMAKT 14
KONGEHALL 14
KONGENITALT 14
KONGETITLER 14
KONGSHALL 14
KONGETOGA 14
KONGEDATTER 14
KONGERIKER 14
KONGEMORA 14
KONGEMORD 14
KONGEREKER 14
KONGESLOTT 14
KONGEREKEN 14
KONGETRU 14
KONGRESSENE 14
KONGETRONA 14
KONGSRÅD 14
KONGERIKET 14
KONGESTION 14
KONGSORDET 14
KONGETITTEL 14
KONGSLUR 14
KONGESEGLA 14
KONGSEMNET 14
KONGSTANKE 14
KONGEBIL 14
KONGETRONE 14
KONGEVEI 14
KONGEPAR 14
KONGEORDET 14
KONGRUER 14
KONGEMOR 13
KONGESAGA 13
KONGENIALE 13
KONGEREKE 13
KONGEORDA 13
KONGETOG 13
KONGEÅL 13
KONGENITTE 13
KONGRESSAL 13
KONGERIKE 13
KONGSEMNA 13
KONGESANG 13
KONGSMENN 13
KONGSEMNE 13
KONGEREKA 13
KONGESEGL 13
KONGSGARD 13
KONGRESSEN 13
KONGSEDENE 13
KONGROENE 13
KONGESTOL 13
KONGSMANN 13
KONGENITAL 13
KONGSORDA 13
KONGERIKA 13
KONGENIALT 13
KONGEEDENE 13
KONGRESSER 13
KONGELIGE 13
KONGEEDER 12
KONGSORD 12
KONGSEDEN 12
KONGROEN 12
KONGELIG 12
KONGETRO 12
KONGEORD 12
KONGROER 12
KONGENIAL 12
KONGENITT 12
KONGSEDER 12
KONGEEDEN 12
KONGROA 11
KONGRESS 11
KONGLENE 11
KONGAENE 11
KONGRO 10
KONGLER 10
KONGENE 10
KONGSED 10
KONGAER 10
KONGEED 10
KONGLEN 10
KONGAEN 10
KONGLE 9
KONGER 9
KONGLA 9
KONGEN 9
KONGA 8
KONGE 8

Ord som slutter med KONG

OrdPoeng
LUFTEBALKONG 22
BRANNBALKONG 21
FRONTBALKONG 20
SLOTTSBALKONG 20
SILKEKOKONG 17
BALKONG 13
KOKONG 11
FLAKONG 11
EKONG 8

Bøyningsformer av KONG

Lignende ord av KONG

Anagram av KONG

For mer informasjon om ordet KONG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KONG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok