KONG i Scrabble - ordspill.com

KONG i Scrabble

KONG er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GKNO.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
K2O2N1G2

Ved å legge til én bokstav til KONG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
EKONG 8
KNOGA 8
KNOGE 8
KONGA 8
KONGE 8

Ord som starter på KONG

OrdPoeng
KONGEBESØKA 22
KONGEBØKENE 22
KONGEVÅPEN 22
KONGEVÅPNA 22
KONGEBØKER 21
KONGEKRABBA 21
KONGEBESØK 21
KONGROVEVEN 21
KONGRESSBY 21
KONGEBYENE 21
KONGEKÅPENE 21
KONGROVEVET 21
KONGROVEVA 20
KONGEBÅTENE 20
KONGSHAUGEN 20
KONGEBREVET 20
KONGEBYER 20
KONGSKÅPEN 20
KONGEPUDLER 20
KONGEKÅPER 20
KONGEBYEN 20
KONGSKÅPER 20
KONGEKÅPEN 20
KONGROVEV 19
KONGEBUDET 19
KONGEKÅPE 19
KONGSKÅPA 19
KONGEKÅPA 19
KONGEDØMMA 19
KONGEMØDRER 19
KONGEÆTTENE 19
KONGSKÅPE 19
KONGEVOGNER 19
KONGEBREVA 19
KONGEBÅTEN 19
KONGEGAMBIT 19
KONGEBORGEN 19
KONGEBLÅTT 19
KONGEDØMME 19
KONGEBORGER 19
KONGEBÅTER 19
KONGEHUSENE 19
KONGEØRNENE 18
KONGSLYSER 18
KONGEBUDA 18
KONGEBOAENE 18
KONGEVOGNA 18
KONGEBLÅE 18
KONGSLYSEN 18
KONGEMØDRE 18
KONGEBORGA 18
KONGSGÅRDER 18
KONGSBLODET 18
KONGEVALGET 18
KONGEÆTTER 18
KONGEPOKAL 18
KONGEBOKEN 18
KONGESØNNER 18
KONGEBOLIG 18
KONGSSØNNEN 18
KONGSLYSET 18
KONGELOSJER 18
KONGEHUSET 18
KONGSGÅRDEN 18
KONGEÆTTEN 18
KONGEBREV 18
KONGEDØTRER 18
KONGSHAUG 18
KONGEBY 18
KONGESKIPET 18
KONGEVEGENE 18
KONGSDØTRER 18
KONGELOSJEN 18
KONGESØNNEN 18
KONGSSØNNER 18
KONGRUENSER 17
KONGEØRNER 17
KONGEBOAER 17
KONGSLURENE 17
KONGEBORG 17
KONGELOSJE 17
KONGEHUSA 17
KONGSRÅDENE 17
KONGEÆTTA 17
KONGEPARENE 17
KONGESKIPA 17
KONGENAVNET 17
KONGESTOFFA 17
KONGESALUTT 17
KONGEVEIENE 17
KONGEBOKA 17
KONGEBOAEN 17
KONGORØDT 17
KONGEVANNET 17
KONGSLYSA 17
KONGEBUD 17
KONGELIGHET 17
KONGSDØTRE 17
KONGEDØTRE 17
KONGLEBITEN 17
KONGEØRNEN 17
KONGEVEGER 17
KONGSBARNET 17
KONGEBILENE 17
KONGLESIVET 17
KONGEBLÅ 17
KONGEBÅT 17
KONGEVALGA 17
KONGEVEGEN 17
KONGESUITER 17
KONGEVOGN 17
KONGSLUREN 16
KONGSHALLEN 16
KONGEBARNA 16
KONGOLESISK 16
KONGSLYS 16
KONGEHODET 16
KONGEVATNA 16
KONGESTIVE 16
KONGEVANNA 16
KONGRUERER 16
KONGEPARET 16
KONGSLURER 16
KONGESTOFF 16
KONGLESIVA 16
KONGRUERTE 16
KONGENAVNA 16
KONGETOGENE 16
KONGSHALLER 16
KONGEFLAGG 16
KONGRUERES 16
KONGEREKKER 16
KONGSNAVNA 16
KONGSRÅDER 16
KONGEVEIER 16
KONGESTIVT 16
KONGRUENTE 16
KONGESUITE 16
KONGEKRONEN 16
KONGEREKKEN 16
KONGEBILER 16
KONGLOMERAT 16
KONGSRÅDEN 16
KONGEHODER 16
KONGSBARNA 16
KONGEBILEN 16
KONGEMIDDAG 16
KONGEHALLER 16
KONGEGULT 16
KONGESØNN 16
KONGEVALG 16
KONGSGÅRD 16
KONGEMORDET 16
KONGEBLOD 16
KONGEVEIEN 16
KONGESKIP 16
KONGSBLOD 16
KONGSSØNN 16
KONGEÅLENE 16
KONGEMAKTER 16
KONGEØRNA 16
KONGEHUS 16
KONGEÆTT 16
KONGEBOK 16
KONGEKRONER 16
KONGETRUE 15
KONGEHODA 15
KONGSGARDER 15
KONGEØRN 15
KONGEPARA 15
KONGEORDENE 15
KONGESANGEN 15
KONGERIKENE 15
KONGRUENT 15
KONGRUERT 15
KONGESAGAEN 15
KONGESLANGE 15
KONGEMORDA 15
KONGEKRONE 15
KONGEVANN 15
KONGSNAVN 15
KONGESTOLER 15
KONGRUENS 15
KONGETOGET 15
KONGENAVN 15
KONGEBOA 15
KONGSBARN 15
KONGLESIV 15
KONGSORDENE 15
KONGRUERE 15
KONGEREKKA 15
KONGEMOREN 15
KONGSTANKER 15
KONGLEBIT 15
KONGEBARN 15
KONGETRONER 15
KONGEREKKE 15
KONGESEGLET 15
KONGEMAKTA 15
KONGSMANNEN 15
KONGEÅLEN 15
KONGEHODE 15
KONGEVEG 15
KONGEKRONA 15
KONGETRONEN 15
KONGESTIV 15
KONGEVATN 15
KONGEÅLER 15
KONGSDATTER 14
KONGENITALE 14
KONGETITLER 14
KONGENITALT 14
KONGEDATTER 14
KONGESTION 14
KONGEREKER 14
KONGRUER 14
KONGEMORA 14
KONGSHALL 14
KONGEMORD 14
KONGERIKER 14
KONGEMAKT 14
KONGEHALL 14
KONGEVEI 14
KONGERIKET 14
KONGESEGLA 14
KONGSEMNER 14
KONGETOGA 14
KONGEBIL 14
KONGETRONA 14
KONGSEMNET 14
KONGSTANKE 14
KONGETRONE 14
KONGSLUR 14
KONGEREKEN 14
KONGESLOTT 14
KONGOLESER 14
KONGEORDET 14
KONGETRU 14
KONGSRÅD 14
KONGEPAR 14
KONGSORDET 14
KONGEÅL 13
KONGSORDA 13
KONGELIGE 13
KONGEREKE 13
KONGEMOR 13
KONGEORDA 13
KONGERIKA 13
KONGETOG 13
KONGESANG 13
KONGEREKA 13
KONGSMANN 13
KONGESAGA 13
KONGERIKE 13
KONGESEGL 13
KONGENITAL 13
KONGENIALE 13
KONGENITTE 13
KONGRESSER 13
KONGENIALT 13
KONGRESSAL 13
KONGEEDENE 13
KONGSEDENE 13
KONGRESSEN 13
KONGSMENN 13
KONGSEMNE 13
KONGSEMNA 13
KONGROENE 13
KONGESTOL 13
KONGSGARD 13
KONGSEDEN 12
KONGSEDER 12
KONGEEDEN 12
KONGSORD 12
KONGENITT 12
KONGEORD 12
KONGEEDER 12
KONGETRO 12
KONGROEN 12
KONGROER 12
KONGENIAL 12
KONGELIG 12
KONGAENE 11
KONGRESS 11
KONGROA 11
KONGLENE 11
KONGRO 10
KONGAEN 10
KONGLER 10
KONGSED 10
KONGENE 10
KONGAER 10
KONGEED 10
KONGLEN 10
KONGLE 9
KONGER 9
KONGLA 9
KONGEN 9
KONGA 8
KONGE 8

Ord som slutter med KONG

OrdPoeng
LUFTEBALKONG 22
BRANNBALKONG 21
FRONTBALKONG 20
SLOTTSBALKONG 20
SILKEKOKONG 17
BALKONG 13
KOKONG 11
FLAKONG 11
EKONG 8

Bøyningsformer av KONG

Lignende ord av KONG

Anagram av KONG

For mer informasjon om ordet KONG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KONG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok