KRAN i Scrabble - ordspill.com

KRAN i Scrabble

KRAN er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKNR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
K2R1A1N1

Ved å legge til én bokstav til KRAN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYNKA 11
RUNKA 9
NURKA 9
KNARP 9
KORAN 7
KORNA 7
FRANK 7
ORKAN 7
NARKO 7
KRONA 7
RANKT 6
RANKE 6
RAKNE 6
RAKEN 6
KRANS 6
KRANE 6
AKNER 6
ANKER 6
KNATR 6
KNART 6
KLARN 6
KAREN 6
KANTR 6
KANER 6
ERKNA 6
DRANK 6
ARKEN 6
ANRIK 6
ANKRE 6
SKARN 6

Ord som starter på KRAN

OrdPoeng
KRANSEPÅLEGGING 25
KRANGLESCENENE 25
KRANFARTØYENE 24
KRANGLESCENEN 24
KRANGLESCENER 24
KRANFARTØYER 23
KRANGLESCENE 23
KRANFARTØYET 23
KRANFARTØYA 22
KRANIEBRUDDENE 21
KRANSKONVALLENE 21
KRANFARTØY 21
KRANSEBÅNDENE 20
KRANIEBRUDDET 20
KRANBJELKENE 20
KRANSKONVALLEN 20
KRANKAPASITETER 20
KRANSEBINDINGER 20
KRANSKONVALLER 20
KRANKAPASITETEN 20
KRANSEBINDINGEN 20
KRANSEBINDERIER 19
KRANSEBÅNDET 19
KRANGLEVORENT 19
KRANSEBINDERIET 19
KRANIEBRUDDA 19
KRANBJELKEN 19
KRANSEBINDINGA 19
KRANIEBROTTENE 19
KRANBJELKER 19
KRANSKONVALL 18
KRANGLEVOREN 18
KRANIEBRUDD 18
KRANGLEVORNE 18
KRANBJELKE 18
KRANSEBÅNDA 18
KRANKAPASITET 18
KRANSEBINDING 18
KRANSEBINDERNE 18
KRANSESKÅLENE 18
KRANSEBINDEREN 18
KRANIEBROTTET 18
KRANSEBINDERIA 18
KRANSEBINDERI 17
KRANVOGNENE 17
KRANFØREREN 17
KRANFØRERNE 17
KRANSESKÅLEN 17
KRANSEBANDENE 17
KRANSEBÅND 17
KRANSESKÅLER 17
KRANSEBINDERE 17
KRANIEBROTTA 17
KRANBRUENE 17
KRANGLEFANTENE 17
KRANVOGNEN 16
KRANVOGNER 16
KRANSLILJENE 16
KRANIEBROTT 16
KRANSEBANDET 16
KRANGLEFANTEN 16
KRANSEBINDER 16
KRANANLEGGENE 16
KRANGLEFANTER 16
KRANBRUEN 16
KRANFØRERE 16
KRANHUSENE 16
KRANBRUER 16
KRANFØRER 15
KRANSEBANDA 15
KRANSARTERIENE 15
KRANKROKENE 15
KRANSESKÅL 15
KRANSLILJER 15
KRANSLILJEN 15
KRANSEGILDENE 15
KRANBRUA 15
KRANSEKAKENE 15
KRANKLEIKENE 15
KRANVOGNA 15
KRANANLEGGET 15
KRANSVENENE 15
KRANBROENE 15
KRANHUSET 15
KRANGLINGENE 15
KRANGLINGER 14
KRANSARTERIER 14
KRANBROER 14
KRANKROKEN 14
KRANKROKER 14
KRANHUSA 14
KRANBRU 14
KRANSEKAKEN 14
KRANSVENEN 14
KRANANLEGGA 14
KRANKLEIKEN 14
KRANSARTERIEN 14
KRANSEBAND 14
KRANKLEIKER 14
KRANSLILJE 14
KRANVOGN 14
KRANSVENER 14
KRANBANENE 14
KRANGLINGEN 14
KRANSÅRENE 14
KRANSEGILDER 14
KRANSLILJA 14
KRANSEKAKER 14
KRANBILENE 14
KRANGLEFANT 14
KRANSELAGENE 14
KRANSEGILDET 14
KRANBROEN 14
KRANSEGILDE 13
KRANSEGILDA 13
KRANSARTERIE 13
KRANBROA 13
KRANHUS 13
KRANSELAGET 13
KRANSINGENE 13
KRANSÅRER 13
KRANANLEGG 13
KRANSEKAKE 13
KRANBANER 13
KRANSVENE 13
KRANBILEN 13
KRANSÅREN 13
KRANSEKAKA 13
KRANBILER 13
KRANBANEN 13
KRANGLINGA 13
KRANGLENDE 12
KRANSINGER 12
KRANSÅRE 12
KRANSÅRA 12
KRANBANE 12
KRANBRO 12
KRANKLEIK 12
KRANKROK 12
KRANSSTILTE 12
KRANINGENE 12
KRANIUM 12
KRANARMENE 12
KRANSELAGA 12
KRANSINGEN 12
KRANGLING 12
KRANGLENT 11
KRANGELET 11
KRANGLEDE 11
KRANARMER 11
KRANSELAG 11
KRANGELEN 11
KRANGLETE 11
KRANKESTE 11
KRANBIL 11
KRANINGEN 11
KRANSINGA 11
KRANGLENE 11
KRANSSTILT 11
KRANINGER 11
KRANARMEN 11
KRANSING 10
KRANGLES 10
KRANGLNE 10
KRANGLET 10
KRANGLEN 10
KRANGLER 10
KRANINGA 10
KRANKENE 10
KRANSENDE 10
KRANKEST 10
KRANKERE 10
KRANKER 9
KRANGLE 9
KRANENDE 9
KRANING 9
KRANSETE 9
KRANKEN 9
KRANGLA 9
KRANIENE 9
KRANSEDE 9
KRANGEL 9
KRANARM 9
KRANSENE 9
KRANKT 8
KRANGL 8
KRANKE 8
KRANSEN 8
KRANIER 8
KRANIET 8
KRANSER 8
KRANENE 8
KRANSES 8
KRANSET 8
KRANETE 8
KRANIA 7
KRANES 7
KRANEN 7
KRANER 7
KRANSE 7
KRANET 7
KRANSA 7
KRANK 7
KRANA 6
KRANE 6
KRANS 6

Ord som slutter med KRAN

OrdPoeng
CONTAINERKRAN 24
VARMTVANNSKRAN 22
AVSTENGINGSKRAN 21
VARMTVASSKRAN 21
AVLØPSKRAN 21
BYGGEKRAN 20
VARMVATNKRAN 20
KALDTVANNSKRAN 19
KJEMPEKRAN 19
KALDTVASSKRAN 18
STOPPEKRAN 18
ETTGREPSKRAN 17
BUTIKKRAN 17
TAPPEKRAN 16
FLYTEKRAN 16
LØFTEKRAN 15
MOBILKRAN 15
HAVNEKRAN 15
PENGEKRAN 14
OLJEKRAN 13
DERRIKKRAN 12
HEISEKRAN 12
VANNKRAN 12
VASSKRAN 12
BANKRAN 11
KIOSKRAN 11
UTEKRAN 11
ØLKRAN 11
LASTEKRAN 10
GASSKRAN 10

Lignende ord av KRAN

Anagram av KRAN

For mer informasjon om ordet KRAN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KRAN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok