KRAN i Scrabble - ordspill.com

KRAN i Scrabble

KRAN er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKNR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
K2R1A1N1

Ved å legge til én bokstav til KRAN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYNKA 11
RUNKA 9
NURKA 9
KNARP 9
KORAN 7
KORNA 7
FRANK 7
ORKAN 7
NARKO 7
KRONA 7
RANKT 6
RANKE 6
RAKNE 6
RAKEN 6
KRANS 6
KRANE 6
AKNER 6
ANKER 6
KNATR 6
KNART 6
KLARN 6
KAREN 6
KANTR 6
KANER 6
ERKNA 6
DRANK 6
ARKEN 6
ANRIK 6
ANKRE 6
SKARN 6

Ord som starter på KRAN

OrdPoeng
KRANSEPÅLEGGING 25
KRANGLESCENENE 25
KRANFARTØYENE 24
KRANGLESCENEN 24
KRANGLESCENER 24
KRANFARTØYET 23
KRANGLESCENE 23
KRANFARTØYER 23
KRANFARTØYA 22
KRANIEBRUDDENE 21
KRANSKONVALLENE 21
KRANFARTØY 21
KRANSKONVALLER 20
KRANSEBÅNDENE 20
KRANKAPASITETEN 20
KRANIEBRUDDET 20
KRANBJELKENE 20
KRANSKONVALLEN 20
KRANSEBINDINGER 20
KRANSEBINDINGEN 20
KRANKAPASITETER 20
KRANIEBRUDDA 19
KRANGLEVORENT 19
KRANSEBÅNDET 19
KRANBJELKEN 19
KRANSEBINDERIER 19
KRANSEBINDERIET 19
KRANBJELKER 19
KRANIEBROTTENE 19
KRANSEBINDINGA 19
KRANIEBROTTET 18
KRANGLEVORNE 18
KRANSEBINDERNE 18
KRANBJELKE 18
KRANSEBINDEREN 18
KRANSKONVALL 18
KRANIEBRUDD 18
KRANGLEVOREN 18
KRANSEBINDERIA 18
KRANSESKÅLENE 18
KRANSEBINDING 18
KRANKAPASITET 18
KRANSEBÅNDA 18
KRANSEBÅND 17
KRANSESKÅLER 17
KRANIEBROTTA 17
KRANFØRERNE 17
KRANFØREREN 17
KRANVOGNENE 17
KRANBRUENE 17
KRANGLEFANTENE 17
KRANSEBANDENE 17
KRANSEBINDERE 17
KRANSESKÅLEN 17
KRANSEBINDERI 17
KRANGLEFANTER 16
KRANANLEGGENE 16
KRANFØRERE 16
KRANVOGNEN 16
KRANBRUER 16
KRANIEBROTT 16
KRANSEBANDET 16
KRANBRUEN 16
KRANVOGNER 16
KRANSLILJENE 16
KRANHUSENE 16
KRANSEBINDER 16
KRANGLEFANTEN 16
KRANSARTERIENE 15
KRANBROENE 15
KRANGLINGENE 15
KRANANLEGGET 15
KRANSEGILDENE 15
KRANSLILJEN 15
KRANSEBANDA 15
KRANKROKENE 15
KRANSLILJER 15
KRANSVENENE 15
KRANSEKAKENE 15
KRANKLEIKENE 15
KRANSESKÅL 15
KRANFØRER 15
KRANHUSET 15
KRANVOGNA 15
KRANBRUA 15
KRANSLILJA 14
KRANSEKAKEN 14
KRANBILENE 14
KRANGLINGER 14
KRANBROEN 14
KRANGLEFANT 14
KRANBROER 14
KRANKROKER 14
KRANKLEIKER 14
KRANSVENEN 14
KRANSEKAKER 14
KRANANLEGGA 14
KRANKLEIKEN 14
KRANKROKEN 14
KRANSELAGENE 14
KRANSEBAND 14
KRANSARTERIER 14
KRANBRU 14
KRANSARTERIEN 14
KRANHUSA 14
KRANSÅRENE 14
KRANSEGILDET 14
KRANVOGN 14
KRANBANENE 14
KRANSVENER 14
KRANSLILJE 14
KRANSEGILDER 14
KRANGLINGEN 14
KRANSINGENE 13
KRANBROA 13
KRANSELAGET 13
KRANBILER 13
KRANHUS 13
KRANSÅREN 13
KRANSÅRER 13
KRANSARTERIE 13
KRANSEGILDE 13
KRANSEGILDA 13
KRANBANER 13
KRANANLEGG 13
KRANGLINGA 13
KRANBANEN 13
KRANBILEN 13
KRANSEKAKA 13
KRANSEKAKE 13
KRANSVENE 13
KRANSÅRE 12
KRANSELAGA 12
KRANARMENE 12
KRANINGENE 12
KRANSINGEN 12
KRANKROK 12
KRANIUM 12
KRANBRO 12
KRANBANE 12
KRANSÅRA 12
KRANSINGER 12
KRANKLEIK 12
KRANSSTILTE 12
KRANGLING 12
KRANGLENDE 12
KRANSELAG 11
KRANINGER 11
KRANGELEN 11
KRANINGEN 11
KRANBIL 11
KRANGELET 11
KRANSINGA 11
KRANGLEDE 11
KRANGLENT 11
KRANARMER 11
KRANSSTILT 11
KRANARMEN 11
KRANKESTE 11
KRANGLENE 11
KRANGLETE 11
KRANGLER 10
KRANKERE 10
KRANKEST 10
KRANGLES 10
KRANSING 10
KRANGLET 10
KRANGLNE 10
KRANKENE 10
KRANINGA 10
KRANGLEN 10
KRANSENDE 10
KRANENDE 9
KRANGLE 9
KRANKEN 9
KRANKER 9
KRANGLA 9
KRANING 9
KRANSETE 9
KRANSENE 9
KRANIENE 9
KRANSEDE 9
KRANGEL 9
KRANARM 9
KRANGL 8
KRANIER 8
KRANSET 8
KRANSES 8
KRANIET 8
KRANETE 8
KRANENE 8
KRANSER 8
KRANKE 8
KRANSEN 8
KRANKT 8
KRANK 7
KRANSE 7
KRANET 7
KRANIA 7
KRANER 7
KRANEN 7
KRANSA 7
KRANES 7
KRANS 6
KRANE 6
KRANA 6

Ord som slutter med KRAN

OrdPoeng
CONTAINERKRAN 24
VARMTVANNSKRAN 22
AVSTENGINGSKRAN 21
AVLØPSKRAN 21
VARMTVASSKRAN 21
BYGGEKRAN 20
VARMVATNKRAN 20
KJEMPEKRAN 19
KALDTVANNSKRAN 19
STOPPEKRAN 18
KALDTVASSKRAN 18
ETTGREPSKRAN 17
BUTIKKRAN 17
FLYTEKRAN 16
TAPPEKRAN 16
LØFTEKRAN 15
MOBILKRAN 15
HAVNEKRAN 15
PENGEKRAN 14
OLJEKRAN 13
HEISEKRAN 12
DERRIKKRAN 12
VANNKRAN 12
VASSKRAN 12
UTEKRAN 11
KIOSKRAN 11
BANKRAN 11
ØLKRAN 11
LASTEKRAN 10
GASSKRAN 10

Lignende ord av KRAN

Anagram av KRAN

For mer informasjon om ordet KRAN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KRAN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok