KRAN i Scrabble - ordspill.com

KRAN i Scrabble

KRAN er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKNR.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
K2R1A1N1

Ved å legge til én bokstav til KRAN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYNKA 11
KNAVR 9
RUNKA 9
BRANK 9
KNARP 9
NURKA 9
ORKAN 7
KRONA 7
NARKO 7
KORAN 7
KORNA 7
FRANK 7
RAKNE 6
RANKE 6
RANKT 6
KRINA 6
KRANS 6
RAKEN 6
AKNER 6
KRANE 6
ANKER 6
KNATR 6
KNART 6
KLARN 6
KAREN 6
KANTR 6
KANER 6
ERKNA 6
DRANK 6
ARKEN 6
ANRIK 6
ANKRE 6
SKARN 6

Ord som starter på KRAN

OrdPoeng
KRANSEPÅLEGGING 25
KRANGLESCENENE 25
KRANFARTØYENE 24
KRANGLESCENEN 24
KRANGLESCENER 24
KRANFARTØYER 23
KRANGLESCENE 23
KRANFARTØYET 23
KRANFARTØYA 22
KRANSKONVALLENE 21
KRANFARTØY 21
KRANIEBRUDDENE 21
KRANSEBINDINGEN 20
KRANBJELKENE 20
KRANIEBRUDDET 20
KRANSEBÅNDENE 20
KRANSKONVALLER 20
KRANSKONVALLEN 20
KRANKAPASITETER 20
KRANSEBINDINGER 20
KRANKAPASITETEN 20
KRANBJELKER 19
KRANBJELKEN 19
KRANSEBINDERIER 19
KRANSEBÅNDET 19
KRANIEBRUDDA 19
KRANSEBINDERIET 19
KRANSEBINDINGA 19
KRANGLEVORENT 19
KRANIEBROTTENE 19
KRANSESKÅLENE 18
KRANGLEVORNE 18
KRANSEBINDEREN 18
KRANGLEVOREN 18
KRANSEBINDING 18
KRANSEBINDERIA 18
KRANSKONVALL 18
KRANIEBROTTET 18
KRANSEBÅNDA 18
KRANKAPASITET 18
KRANIEBRUDD 18
KRANSEBINDERNE 18
KRANBJELKE 18
KRANIEBROTTA 17
KRANSESKÅLEN 17
KRANBRUENE 17
KRANSEBÅND 17
KRANSEBINDERE 17
KRANVOGNENE 17
KRANFØRERNE 17
KRANSEBANDENE 17
KRANSEBINDERI 17
KRANFØTTENE 17
KRANFØREREN 17
KRANGLEFANTENE 17
KRANSESKÅLER 17
KRANSFURENE 16
KRANGLEFANTEN 16
KRANBRUER 16
KRANIEBROTT 16
KRANSEBANDET 16
KRANANLEGGENE 16
KRANSEBINDER 16
KRANFØTTER 16
KRANVOGNEN 16
KRANFØRERE 16
KRANGLEFANTER 16
KRANVOGNER 16
KRANHUSENE 16
KRANSLILJENE 16
KRANBRUEN 16
KRANVOGNA 15
KRANSARTERIENE 15
KRANSEBANDA 15
KRANSLILJEN 15
KRANBROENE 15
KRANSØLENE 15
KRANBRUA 15
KRANSFUREN 15
KRANSFURER 15
KRANKLEIKENE 15
KRANSEGILDENE 15
KRANSVENENE 15
KRANSLILJER 15
KRANKHETENE 15
KRANANLEGGET 15
KRANFØRER 15
KRANSESKÅL 15
KRANKROKENE 15
KRANSEKAKENE 15
KRANSNÅLENE 15
KRANGLINGENE 15
KRANHUSET 15
KRANKROKEN 14
KRANKHETEN 14
KRANSNÅLEN 14
KRANSVENEN 14
KRANSEGILDET 14
KRANSARTERIEN 14
KRANKLEIKEN 14
KRANSNÅLER 14
KRANBILENE 14
KRANKROKER 14
KRANGLERIENE 14
KRANGLINGER 14
KRANSEKAKEN 14
KRANANLEGGA 14
KRANSEKAKER 14
KRANSMOSENE 14
KRANGLINGEN 14
KRANKLEIKER 14
KRANGLEFANT 14
KRANSEGILDER 14
KRANSELAGENE 14
KRANSVENER 14
KRANSEBAND 14
KRANKHETER 14
KRANBROEN 14
KRANVOGN 14
KRANHUSA 14
KRANBRU 14
KRANSARTERIER 14
KRANBROER 14
KRANSØLET 14
KRANSFURE 14
KRANSLILJE 14
KRANBANENE 14
KRANSLILJA 14
KRANSÅRENE 14
KRANSÅRER 13
KRANSINGENE 13
KRANGLERIET 13
KRANSEGILDE 13
KRANSVENE 13
KRANKHETA 13
KRANSMOSEN 13
KRANSARTERIE 13
KRANBANER 13
KRANBILER 13
KRANSELAGET 13
KRANSNÅLA 13
KRANSEGILDA 13
KRANGLINGA 13
KRANHUS 13
KRANSØLA 13
KRANSEKAKE 13
KRANSEKAKA 13
KRANSÅREN 13
KRANBANEN 13
KRANKINGEN 13
KRANSMOSER 13
KRANBROA 13
KRANBILEN 13
KRANANLEGG 13
KRANGLERIER 13
KRANKLIGE 12
KRANSÅRA 12
KRANSMOSE 12
KRANIUM 12
KRANBANE 12
KRANSÅRE 12
KRANGLERIA 12
KRANGLING 12
KRANSNÅL 12
KRANBRO 12
KRANKROK 12
KRANKLEIK 12
KRANSINGER 12
KRANKHET 12
KRANSSTILTE 12
KRANSINGEN 12
KRANARMENE 12
KRANFOTEN 12
KRANKINGA 12
KRANSØL 12
KRANGLENDE 12
KRANSELAGA 12
KRANKING 11
KRANGLERI 11
KRANGELET 11
KRANSELAG 11
KRANGLEDE 11
KRANSSTILT 11
KRANGLENE 11
KRANARMEN 11
KRANGELEN 11
KRANKLIG 11
KRANKESTE 11
KRANBIL 11
KRANINGEN 11
KRANGLENT 11
KRANARMER 11
KRANGLETE 11
KRANSINGA 11
KRANKENDE 11
KRANFOT 10
KRANGLET 10
KRANKEST 10
KRANKERE 10
KRANINGA 10
KRANSENDE 10
KRANKEDE 10
KRANSING 10
KRANKETE 10
KRANGLES 10
KRANGLNE 10
KRANGLEN 10
KRANGLER 10
KRANKENE 10
KRANGLE 9
KRANIALE 9
KRANGEL 9
KRANGLA 9
KRANKES 9
KRANING 9
KRANSETE 9
KRANSEDE 9
KRANKEN 9
KRANIALT 9
KRANSENE 9
KRANKET 9
KRANARM 9
KRANKER 9
KRANIENE 9
KRANKA 8
KRANKE 8
KRANKT 8
KRANGL 8
KRANIET 8
KRANIER 8
KRANSES 8
KRANSET 8
KRANENE 8
KRANIAL 8
KRANSER 8
KRANSEN 8
KRANSE 7
KRANEN 7
KRANSA 7
KRANIA 7
KRANET 7
KRANER 7
KRANK 7
KRANE 6
KRANA 6
KRANS 6

Ord som slutter med KRAN

OrdPoeng
CONTAINERKRAN 24
VARMTVANNSKRAN 22
AVSTENGINGSKRAN 21
VARMTVASSKRAN 21
AVLØPSKRAN 21
VARMVATNKRAN 20
BYGGEKRAN 20
KALDTVANNSKRAN 19
KJEMPEKRAN 19
KALDTVASSKRAN 18
STOPPEKRAN 18
JIBBKRAN 18
ETTGREPSKRAN 17
BUTIKKRAN 17
TAPPEKRAN 16
FLYTEKRAN 16
LØPEKRAN 16
HAVNEKRAN 15
MOBILKRAN 15
LØFTEKRAN 15
TAPPKRAN 15
PENGEKRAN 14
FØDEKRAN 14
BRUKRAN 14
VEGGKRAN 14
PRAMKRAN 13
OLJEKRAN 13
DAMPKRAN 13
VANNKRAN 12
BROKRAN 12
HEISEKRAN 12
VASSKRAN 12
TÅRNKRAN 12
DERRIKKRAN 12
BANKRAN 11
BILKRAN 11
UTEKRAN 11
ØLKRAN 11
KIOSKRAN 11
LOSSEKRAN 11
SODAKRAN 10
LASTEKRAN 10
KIKKRAN 10
GASSKRAN 10
SAKSKRAN 10
SOTKRAN 9
TREKRAN 8
ISKRAN 7

Lignende ord av KRAN

Anagram av KRAN

For mer informasjon om ordet KRAN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KRAN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok