KRIG i Scrabble - ordspill.com

KRIG i Scrabble

KRIG er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GIKR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
K2R1I1G2

Ved å legge til én bokstav til KRIG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GNIRK 7
GRISK 7
KRIGA 7
KRIGE 7
KRING 7

Ord som starter på KRIG

OrdPoeng
KRIGSULYKKE 23
KRIGSØYEMED 23
KRIGSFARTØY 23
KRIGSHUMØRA 23
KRIGSHUMØR 22
KRIGSMUSEUM 21
KRIGSBØKENE 21
KRIGSBYTTET 21
KRIGSUTSTYR 21
KRIGSFLYGER 20
KRIGSBYTTA 20
KRIGSLYKKEN 20
KRIGSBYENE 20
KRIGSBYTTE 20
KRIGSBØKER 20
KRIGSHYLET 19
KRIGSBYEN 19
KRIGSLYKKA 19
KRIGSBYER 19
KRIGSVÅRENE 19
KRIGSRYKTER 19
KRIGFØRINGA 19
KRIGSRYKTET 19
KRIGSLYKKE 19
KRIGSFLYENE 19
KRIGSFRYKT 19
KRIGSHAVNER 18
KRIGSHAVNEN 18
KRIGSHYLA 18
KRIGSFØRSEL 18
KRIGSVIKTIG 18
KRIGSHERJET 18
KRIGSRYKTE 18
KRIGSVÅRER 18
KRIGSVÅREN 18
KRIGSLYSTNE 18
KRIGSFLYET 18
KRIGSRYKTA 18
KRIGFØRING 18
KRIGSOMRÅDE 18
KRIGFØRENDE 18
KRIGSLYSTEN 18
KRIGSBUDET 18
KRIGSGRAVEN 17
KRIGSEPOSER 17
KRIGSMÅLENE 17
KRIGSROPENE 17
KRIGSFLYA 17
KRIGSBY 17
KRIGSGJELDA 17
KRIGSSKIPET 17
KRIGSMUSEET 17
KRIGSÅRSAKA 17
KRIGSHERJA 17
KRIGSHYL 17
KRIGSVIINGA 17
KRIGSMUSEER 17
KRIGSGRAVER 17
KRIGSBUDA 17
KRIGSPREMIE 17
KRIGSEPOSET 17
KRIGSFUNNET 17
KRIGSGUDENE 17
KRIGSHAVNA 17
KRIGSBEFALA 17
KRIGSARKIVA 17
KRIGSBOKEN 17
KRIGSLOVENE 17
KRIGSBEFAL 16
KRIGSBOKA 16
KRIGSTRUEDE 16
KRIGSLOVEN 16
KRIGSGJELD 16
KRIGSHAVN 16
KRIGSÅRSAK 16
KRIGSMÅLET 16
KRIGSVIING 16
KRIGSEPOSA 16
KRIGSLOVER 16
KRIGSTRØTT 16
KRIGSGUDEN 16
KRIGSGRAVA 16
KRIGSFUNNA 16
KRIGSVIGDE 16
KRIGSROPET 16
KRIGSGUDER 16
KRIGSARKIV 16
KRIGSMUSEA 16
KRIGERVISET 16
KRIGSSKIPA 16
KRIGSFLY 16
KRIGSVÅR 16
KRIGERLIVET 16
KRIGSSPILLA 16
KRIGSSÅRENE 16
KRIGSTRUETE 16
KRIGSSPELLA 16
KRIGSPLANER 16
KRIGSVARENE 16
KRIGSBARNET 16
KRIGSTAPENE 16
KRIGSRÅDENE 16
KRIGSLURENE 16
KRIGSPILENE 16
KRIGSTROMMA 16
KRIGSBUD 16
KRIGSHODET 15
KRIGSTRUET 15
KRIGSFOTENE 15
KRIGSPILEN 15
KRIGSBARNA 15
KRIGSFILMEN 15
KRIGERVISA 15
KRIGSVARER 15
KRIGSLURER 15
KRIGSTAPET 15
KRIGSLUREN 15
KRIGSOFFER 15
KRIGSBOK 15
KRIGSPILER 15
KRIGSSPILL 15
KRIGSSKOLEN 15
KRIGSSPELL 15
KRIGSRÅDET 15
KRIGSSLUTT 15
KRIGSHELTER 15
KRIGSRISIKO 15
KRIGSMAKTER 15
KRIGSHODER 15
KRIGSGRAV 15
KRIGSMUSE 15
KRIGSEPOS 15
KRIGSHELTEN 15
KRIGSVIETE 15
KRIGSVIGD 15
KRIGSFILMER 15
KRIGSOFRENE 15
KRIGSVAREN 15
KRIGSÅRENE 15
KRIGSMASKIN 15
KRIGSMAKTEN 15
KRIGSSKIP 15
KRIGSRÅDEN 15
KRIGSMÅLA 15
KRIGSKORSET 15
KRIGSFUNN 15
KRIGSRÅDER 15
KRIGSFANGER 15
KRIGSFORLIS 15
KRIGSTOGENE 15
KRIGSHISSER 15
KRIGSVIEDE 15
KRIGSVIDDE 15
KRIGSROPA 15
KRIGSSÅRET 15
KRIGSFANGEN 15
KRIGSSKOLER 15
KRIGSROMAN 14
KRIGSSKADER 14
KRIGSMANNEN 14
KRIGSLEKENE 14
KRIGSSKADDE 14
KRIGSFARENE 14
KRIGSLEIKEN 14
KRIGSMINNET 14
KRIGSGASSER 14
KRIGSKASSER 14
KRIGSSKADEN 14
KRIGSMINNER 14
KRIGSENKENE 14
KRIGSDAGENE 14
KRIGSSEGLER 14
KRIGSRAMMA 14
KRIGSVIET 14
KRIGSMAKTA 14
KRIGSTAPA 14
KRIGSRÅDA 14
KRIGSVIER 14
KRIGSSÅRA 14
KRIGSBARN 14
KRIGSÅRET 14
KRIGSSKOLE 14
KRIGERLIV 14
KRIGSVIES 14
KRIGSVIDD 14
KRIGSTRUA 14
KRIGSVARE 14
KRIGERVIS 14
KRIGSPILA 14
KRIGSMOTET 14
KRIGSHODA 14
KRIGSHODE 14
KRIGSPLAN 14
KRIGSVARA 14
KRIGSFANGE 14
KRIGSTOGET 14
KRIGSFOTER 14
KRIGSKORSA 14
KRIGSGUD 14
KRIGSSKOEN 14
KRIGSMÅL 14
KRIGSLOV 14
KRIGSROP 14
KRIGSRETTEN 13
KRIGSSKOA 13
KRIGSDANSER 13
KRIGSDANSEN 13
KRIGSSÅR 13
KRIGSLUR 13
KRIGSTRETTE 13
KRIGSTEATER 13
KRIGSLISTEN 13
KRIGSFILM 13
KRIGSKORS 13
KRIGSOFRE 13
KRIGSÅRA 13
KRIGSOFRA 13
KRIGSRÅD 13
KRIGSSTIENE 13
KRIGSTEATRE 13
KRIGSVIE 13
KRIGSVIS 13
KRIGSPIL 13
KRIGSLEDERE 13
KRIGSVIA 13
KRIGSTAP 13
KRIGSFASEN 13
KRIGSTITTEL 13
KRIGSLEKEN 13
KRIGSSKADA 13
KRIGSENKER 13
KRIGSENKEN 13
KRIGSDAGEN 13
KRIGSSKADD 13
KRIGSKASSA 13
KRIGSSEILER 13
KRIGSFARER 13
KRIGSALARM 13
KRIGSSONER 13
KRIGSFASER 13
KRIGSMALTE 13
KRIGSMINNA 13
KRIGSDAGER 13
KRIGSTITLER 13
KRIGSMAKT 13
KRIGSSONEN 13
KRIGSLISTER 13
KRIGSKASSE 13
KRIGSMINNE 13
KRIGSTOGA 13
KRIGSTEATRA 13
KRIGSSKADE 13
KRIGSHELT 13
KRIGSFAREN 13
KRIGSLEKER 13
KRIGSVI 12
KRIGSÅR 12
KRIGSSKO 12
KRIGSTOG 12
KRIGSSTIER 12
KRIGSLISTA 12
KRIGSMOT 12
KRIGSTRETT 12
KRIGSSONE 12
KRIGSLEDER 12
KRIGSFARE 12
KRIGSLEIK 12
KRIGSFASE 12
KRIGSENKA 12
KRIGSMENN 12
KRIGINGEN 12
KRIGSGASS 12
KRIGSFOT 12
KRIGSMANN 12
KRIGSSONA 12
KRIGSMALT 12
KRIGSENKE 12
KRIGERSKE 12
KRIGSSTIEN 12
KRIGSDANS 11
KRIGSLIST 11
KRIGINGA 11
KRIGSDAG 11
KRIGSLEK 11
KRIGERSK 11
KRIGSRETT 11
KRIGERNE 10
KRIGING 10
KRIGENDE 10
KRIGSSTI 10
KRIGEREN 10
KRIGSTID 10
KRIGERE 9
KRIGENE 9
KRIGEN 8
KRIGET 8
KRIGES 8
KRIGER 8
KRIGE 7
KRIGA 7

Ord som slutter med KRIG

OrdPoeng
CYBERKRIG 28
FRIGJØRINGSKRIG 27
UTRYDDELSESKRIG 25
ATOMBOMBEKRIG 25
ARVEFØLGEKRIG 24
PROPAGANDAKRIG 24
ANTIUBÅTKRIG 23
INNBYRDESKRIG 23
UTMATTELSESKRIG 21
TREDVEÅRSKRIG 21
OPIUMSKRIG 20
SNØBALLKRIG 20
BEFRIELSESKRIG 20
EROBRINGSKRIG 20
NAPOLEONSKRIG 20
OPIUMKRIG 19
UBÅTKRIG 19
FORSVARSKRIG 19
TRETTIÅRSKRIG 18
NARKOTIKAKRIG 18
ANGREPSKRIG 17
GERILJAKRIG 17
TOFRONTSKRIG 17
PARTISANKRIG 17
BORGERKRIG 17
RELIGIONSKRIG 17
VERDENSKRIG 16
ØRKENKRIG 16
SJØKRIG 16
STILLINGSKRIG 16
GJENGKRIG 16
FRIHETSKRIG 16
STJERNEKRIG 16
PUTEKRIG 16
KYSTKRIG 16
VINTERKRIG 15
KOKAINKRIG 15
BENSINKRIG 15
BUDKRIG 15
HANDELSKRIG 15
RABATTKRIG 15
KAPERKRIG 15
NERVEKRIG 14
LYNKRIG 14
STAMMEKRIG 14
NAVNEKRIG 14
BOERKRIG 14
LUFTKRIG 14
BLITSKRIG 14
TRUSKRIG 13
SMÅKRIG 13
KLASSEKRIG 13
GRENSEKRIG 13
PRISKRIG 13
VANNKRIG 13
NARKOKRIG 13
ØLKRIG 12
KASTEKRIG 12
ATOMKRIG 12
DRONEKRIG 12
BEKRIG 11
GATEKRIG 11
FELTKRIG 11
STORKRIG 11
GASSKRIG 11
TROSKRIG 11
RASEKRIG 10
ETERKRIG 10
LANDKRIG 10
MATKRIG 10
ORDKRIG 10

Bøyningsformer av KRIG

Lignende ord av KRIG

Anagram av KRIG

For mer informasjon om ordet KRIG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KRIG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok