KRON i Scrabble - ordspill.com

KRON i Scrabble

KRON er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KNOR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
K2R1O2N1

Ved å legge til én bokstav til KRON kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KORNY 12
ÅKORN 10
MORKN 8
KRONE 7
SNORK 7
ORKEN 7
ORKAN 7
NORSK 7
NARKO 7
KRONT 7
EKORN 7
KRONA 7
KNORT 7
KORTN 7
KORNE 7
KORNA 7
KOREN 7
KORAN 7
KONTR 7
KONER 7
KROEN 7

Ord som starter på KRON

OrdPoeng
KRONGLEBJØRKA 27
KRONGLEBJØRK 26
KRONEBELØPENE 25
KRONINGSBYENE 24
KRONEBELØPET 24
KRONGLEBJERKA 23
KRONJUVELENE 23
KRONEBELØPA 23
KRONINGSBYER 23
KRONGLEFURUEN 23
KRONGLEFURUER 23
KRONINGSBYEN 23
KRONGLEBJERK 22
KRONEBELØP 22
KRONJUVELEN 22
KRONJUVELER 22
KRONGLEFURUA 22
KRONESTYKKENE 22
KRONGLEFURU 21
KRONEBØKENE 21
KRONHJULENE 21
KRONESTYKKET 21
KRONESTYKKER 21
KRONINGSBY 21
KRONPRINSBARN 21
KRONESTYKKA 20
KRONEKSEMPLER 20
KRONEMYNTENE 20
KRONPRINSPAR 20
KRONJURISTEN 20
KRONHJULET 20
KRONEBØKER 20
KRONJURISTER 20
KRONOSKOPENE 20
KRONARGUMENTA 20
KRONJUVEL 20
KRONESTYKKE 20
KRONEKSEMPLET 20
KRONHJORTENE 20
KRONEKSEMPLA 19
KRONOSKOPER 19
KRONARGUMENT 19
KRONHJULA 19
KRONERULLINGA 19
KRONEKSEMPEL 19
KRONEAUTOMAT 19
KRONEMYNTEN 19
KRONEMUTTEREN 19
KRONOSKOPET 19
KRONESØMMEN 19
KRONIKKPLASS 19
KRONEMYNTER 19
KRONHJORTEN 19
KRONHJORTER 19
KRONOSKOPA 18
KRONAVLINGER 18
KRONOGRAMMET 18
KRONARVINGER 18
KRONOGRAMMER 18
KRONKOLONIENE 18
KRONPRINSESSE 18
KRONEKURSENE 18
KRONOLOGISKE 18
KRONEMUTTERE 18
KRONHJUL 18
KRONIKKERINGA 18
KRONERULLING 18
KRONIKØRENE 18
KRONARVINGEN 18
KRONEMUTRENE 18
KRONJURIST 18
KRONAVLINGEN 18
KRONEVERDIENE 18
KRONPRINSESSA 18
KRONELYSENE 18
KRONEMUTTER 17
KRONOTROPT 17
KRONOTROPE 17
KRONEKURSEN 17
KRONEKURSER 17
KRONAVLINGA 17
KRONELYSET 17
KRONOGRAMMA 17
KRONTRÆRNE 17
KRONHJORT 17
KRONEBOKEN 17
KRONIKØRER 17
KRONDYRENE 17
KRONIKØREN 17
KRONJORDENE 17
KRONOSKOP 17
KRONEMUTRER 17
KRONOLOGISK 17
KRONIKKERING 17
KRONEVERDIEN 17
KRONKOLONIEN 17
KRONEVERDIER 17
KRONVASALLEN 17
KRONPRINSENE 17
KRONOLOGIENE 17
KRONVASALLER 17
KRONOGRAFENE 17
KRONKOLONIER 17
KRONEMYNT 17
KRONESTIGNING 17
KRONIKKERENDE 17
KRONETILLEGGA 17
KRONESTIGINGA 17
KRONINGSFERDA 17
KRONINGSFERD 16
KRONOMETERET 16
KRONARVING 16
KRONRØRENE 16
KRONPRINSER 16
KRONOGRAFER 16
KRONOLOGIEN 16
KRONAVLING 16
KRONVITNENE 16
KRONJORDER 16
KRONOTROP 16
KRONBLADENE 16
KRONREGALIENE 16
KRONJORDEN 16
KRONOMETRENE 16
KRONRUSTENE 16
KRONEBOKA 16
KRONOGRAFEN 16
KRONPRINSEN 16
KRONETILLEGG 16
KRONDYRET 16
KRONBEINENE 16
KRONELYSA 16
KRONOLOGENE 16
KRONRAKINGEN 16
KRONESTIGING 16
KRONOLOGIER 16
KRONEMERKENE 16
KRONGLINGENE 16
KRONOLOGEN 15
KRONEMERKER 15
KRONREGALIER 15
KRONRÅDENE 15
KRONTRÆR 15
KRONEKURS 15
KRONVITNET 15
KRONASJENE 15
KRONRØRET 15
KRONBENENE 15
KRONEVERDI 15
KRONIKKERES 15
KRONGLINGER 15
KRONBLADER 15
KRONRAKINGA 15
KRONOLOGER 15
KRONESØM 15
KRONGLINGEN 15
KRONRUSTER 15
KRONIKKERER 15
KRONBEINET 15
KRONIKØR 15
KRONKOLONI 15
KRONELYS 15
KRONBLADET 15
KRONDYRA 15
KRONJORDA 15
KRONGLASSENE 15
KRONVILTET 15
KRONEMERKET 15
KRONVITNER 15
KRONIDIOTENE 15
KRONVASALL 15
KRONEBOK 15
KRONOMETRET 15
KRONRUSTEN 15
KRONIKKERTE 15
KRONGODSENE 15
KRONIDIOTEN 14
KRONGLASSET 14
KRONRAKENDE 14
KRONIDIOTER 14
KRONGLINGA 14
KRONEMERKE 14
KRONBLADA 14
KRONDUENE 14
KRONRÅDET 14
KRONVITNA 14
KRONASJEN 14
KRONBEINA 14
KRONLAUST 14
KRONOGRAF 14
KRONOGRAM 14
KRONÅRENE 14
KRONPRINS 14
KRONRUSTA 14
KRONOLOGI 14
KRONLAUSE 14
KRONVITNE 14
KRONJORD 14
KRONRØRA 14
KRONLØST 14
KRONLØSE 14
KRONDYR 14
KRONBENET 14
KRONASJER 14
KRONEMERKA 14
KRONGODSER 14
KRONOMETRE 14
KRONOMETER 14
KRONGODSET 14
KRONIKKERE 14
KRONIKKERT 14
KRONOMETRA 14
KRONIKKENE 14
KRONRAKING 14
KRONDUEN 13
KRONÅRET 13
KRONBENA 13
KRONRÅDA 13
KRONASJE 13
KRONBEIN 13
KRONLISTENE 13
KRONGLENDE 13
KRONVILT 13
KRONIKEREN 13
KRONBLAD 13
KRONRUST 13
KRONDUER 13
KRONLAUS 13
KRONLØS 13
KRONRØR 13
KRONIKERER 13
KRONOLOG 13
KRONIKKER 13
KRONGODSA 13
KRONIKKEN 13
KRONRAKETE 13
KRONRAKEDE 13
KRONIKERNE 13
KRONGLASSA 13
KRONINGENE 13
KRONGLING 13
KRONGLEDE 12
KRONLISTEN 12
KRONRAKER 12
KRONLISTER 12
KRONEISENE 12
KRONIKERE 12
KRONDUE 12
KRONBEN 12
KRONDUA 12
KRONRÅD 12
KRONÅRA 12
KRONRAKTE 12
KRONINGER 12
KRONGODS 12
KRONINGEN 12
KRONGLENE 12
KRONGLASS 12
KRONRAKET 12
KRONGLETE 12
KRONRAKES 12
KRONIDIOT 12
KRONIKER 11
KRONGLET 11
KRONGLER 11
KRONIKK 11
KRONEISER 11
KRONLISTA 11
KRONGLES 11
KRONÅR 11
KRONEISEN 11
KRONRAKT 11
KRONTREET 11
KRONRAKE 11
KRONRAKA 11
KRONGLEN 11
KRONISKE 11
KRONINGA 11
KRONISK 10
KRONING 10
KRONENDE 10
KRONLIST 10
KRONRAK 10
KRONGLA 10
KRONTREA 10
KRONGLE 10
KRONGL 9
KRONETE 9
KRONEDE 9
KRONENE 9
KRONTRE 9
KRONEIS 9
KRONEN 8
KRONES 8
KRONTE 8
KRONET 8
KRONER 8
KRONA 7
KRONT 7
KRONE 7

Ord som slutter med KRON

OrdPoeng
KOKOSMAKRON 18
ASYNKRON 15
TAUTOKRON 15
SYNKRON 14
TORNEKRON 12
BEKRON 11
OMIKRON 11
ISOKRON 10
MAKRON 9
MIKRON 9
DIAKRON 9
DAKRON 8

Lignende ord av KRON

Anagram av KRON

For mer informasjon om ordet KRON kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KRON til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok