KRON i Scrabble - ordspill.com

KRON i Scrabble

KRON er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KNOR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
K2R1O2N1

Ved å legge til én bokstav til KRON kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KORNY 12
ÅKORN 10
MORKN 8
KRONE 7
SNORK 7
ORKEN 7
ORKAN 7
NORSK 7
NARKO 7
KRONT 7
EKORN 7
KRONA 7
KNORT 7
KORTN 7
KORNE 7
KORNA 7
KOREN 7
KORAN 7
KONTR 7
KONER 7
KROEN 7

Ord som starter på KRON

OrdPoeng
KRONGLEBJØRKA 27
KRONGLEBJØRK 26
KRONEBELØPENE 25
KRONEBELØPET 24
KRONINGSBYENE 24
KRONEBELØPA 23
KRONGLEBJERKA 23
KRONINGSBYER 23
KRONINGSBYEN 23
KRONJUVELENE 23
KRONGLEFURUEN 23
KRONGLEFURUER 23
KRONGLEBJERK 22
KRONESTYKKENE 22
KRONEBELØP 22
KRONGLEFURUA 22
KRONJUVELER 22
KRONJUVELEN 22
KRONPRINSBARN 21
KRONESTYKKER 21
KRONPRINSPARA 21
KRONESTYKKET 21
KRONEBØKENE 21
KRONGLEFURU 21
KRONHJULENE 21
KRONINGSBY 21
KRONEMYNTENE 20
KRONEKSEMPLER 20
KRONESTYKKE 20
KRONJURISTEN 20
KRONHJORTENE 20
KRONJURISTER 20
KRONEKSEMPLET 20
KRONARGUMENTA 20
KRONOSKOPENE 20
KRONEBØKER 20
KRONJUVEL 20
KRONESTYKKA 20
KRONHJULET 20
KRONPRINSPAR 20
KRONARGUMENT 19
KRONEAUTOMAT 19
KRONOSKOPER 19
KRONOSKOPET 19
KRONEKSEMPEL 19
KRONHJORTEN 19
KRONEMYNTER 19
KRONOGRAMMENE 19
KRONEMYNTEN 19
KRONHJULA 19
KRONESØMMEN 19
KRONEMUTTEREN 19
KRONEKSEMPLA 19
KRONHJORTER 19
KRONIKKPLASS 19
KRONARVINGEN 18
KRONOGRAMMET 18
KRONIKØRENE 18
KRONEKURSENE 18
KRONIKKERINGA 18
KRONARVINGER 18
KRONAVLINGER 18
KRONEVERDIENE 18
KRONPRINSESSA 18
KRONKOLONIENE 18
KRONPRINSESSE 18
KRONEMUTTERE 18
KRONELYSENE 18
KRONOLOGISKE 18
KRONAVLINGEN 18
KRONOSKOPA 18
KRONOGRAMMER 18
KRONERULLING 18
KRONJURIST 18
KRONEMUTRENE 18
KRONHJUL 18
KRONOSKOP 17
KRONDYRENE 17
KRONOTROPE 17
KRONIKØRER 17
KRONOGRAMMA 17
KRONEMYNT 17
KRONELYSET 17
KRONAVLINGA 17
KRONIKØREN 17
KRONEKURSER 17
KRONEMUTTER 17
KRONOLOGISK 17
KRONOTROPT 17
KRONEBOKEN 17
KRONTRÆRNE 17
KRONEVERDIEN 17
KRONVASALLEN 17
KRONEMUTRER 17
KRONVASALLER 17
KRONOGRAFENE 17
KRONOLOGIENE 17
KRONJORDENE 17
KRONIKKERING 17
KRONKOLONIEN 17
KRONKOLONIER 17
KRONEVERDIER 17
KRONEKURSEN 17
KRONESTIGNING 17
KRONETILLEGGA 17
KRONESTIGINGA 17
KRONIKKERENDE 17
KRONHJORT 17
KRONPRINSENE 17
KRONOMETERET 16
KRONAVLING 16
KRONINGSFERD 16
KRONBEINENE 16
KRONVITNENE 16
KRONGLINGENE 16
KRONRØRENE 16
KRONARVING 16
KRONRAKINGEN 16
KRONETILLEGG 16
KRONEMERKENE 16
KRONESTIGING 16
KRONOGRAFER 16
KRONREGALIENE 16
KRONPRINSER 16
KRONJORDEN 16
KRONOLOGIER 16
KRONEBOKA 16
KRONRUSTENE 16
KRONOGRAFEN 16
KRONBLADENE 16
KRONDYRET 16
KRONELYSA 16
KRONOTROP 16
KRONOLOGIEN 16
KRONOMETRENE 16
KRONOLOGENE 16
KRONJORDER 16
KRONPRINSEN 16
KRONBLADET 15
KRONIKKERES 15
KRONOLOGER 15
KRONRUSTER 15
KRONEVERDI 15
KRONGLINGEN 15
KRONBEINET 15
KRONRAKINGA 15
KRONGODSENE 15
KRONIKKERTE 15
KRONOMETRET 15
KRONGLASSENE 15
KRONIKKERER 15
KRONGLINGER 15
KRONASJENE 15
KRONREGALIER 15
KRONEMERKER 15
KRONEMERKET 15
KRONIDIOTENE 15
KRONRÅDENE 15
KRONJORDA 15
KRONVITNER 15
KRONEBOK 15
KRONRUSTEN 15
KRONESØM 15
KRONELYS 15
KRONVILTET 15
KRONRØRET 15
KRONIKØR 15
KRONDYRA 15
KRONTRÆR 15
KRONOLOGEN 15
KRONKOLONI 15
KRONEKURS 15
KRONVITNET 15
KRONBENENE 15
KRONBLADER 15
KRONVASALL 15
KRONVITNA 14
KRONDUENE 14
KRONRÅDET 14
KRONASJEN 14
KRONPRINS 14
KRONLAUSE 14
KRONBEINA 14
KRONVITNE 14
KRONGLASSET 14
KRONLAUST 14
KRONLØSE 14
KRONIDIOTER 14
KRONOGRAF 14
KRONBLADA 14
KRONÅRENE 14
KRONRUSTA 14
KRONEMERKE 14
KRONBENET 14
KRONOGRAM 14
KRONASJER 14
KRONRØRA 14
KRONIKKENE 14
KRONIKKERT 14
KRONDYR 14
KRONOMETRA 14
KRONEMERKA 14
KRONOMETER 14
KRONGODSER 14
KRONRAKING 14
KRONGLINGA 14
KRONLØST 14
KRONGODSET 14
KRONIKKERE 14
KRONJORD 14
KRONOLOGI 14
KRONOMETRE 14
KRONRAKENDE 14
KRONIDIOTEN 14
KRONOLOG 13
KRONRÅDA 13
KRONDUER 13
KRONLØS 13
KRONLAUS 13
KRONVILT 13
KRONRØR 13
KRONBENA 13
KRONÅRET 13
KRONRUST 13
KRONBLAD 13
KRONASJE 13
KRONDUEN 13
KRONBEIN 13
KRONIKERER 13
KRONRAKETE 13
KRONIKKER 13
KRONGODSA 13
KRONGLENDE 13
KRONIKERNE 13
KRONIKEREN 13
KRONIKKEN 13
KRONGLASSA 13
KRONRAKEDE 13
KRONGLING 13
KRONLISTENE 13
KRONINGENE 13
KRONRAKES 12
KRONRAKER 12
KRONGODS 12
KRONEISENE 12
KRONLISTEN 12
KRONINGER 12
KRONLISTER 12
KRONBEN 12
KRONDUE 12
KRONRÅD 12
KRONDUA 12
KRONGLEDE 12
KRONÅRA 12
KRONRAKTE 12
KRONIKERE 12
KRONGLETE 12
KRONRAKET 12
KRONGLASS 12
KRONGLENE 12
KRONIDIOT 12
KRONINGEN 12
KRONIKK 11
KRONISKE 11
KRONÅR 11
KRONEISER 11
KRONIKER 11
KRONRAKA 11
KRONGLET 11
KRONRAKT 11
KRONRAKE 11
KRONGLES 11
KRONINGA 11
KRONGLEN 11
KRONEISEN 11
KRONTREET 11
KRONGLER 11
KRONLISTA 11
KRONGLA 10
KRONISK 10
KRONTREA 10
KRONGLE 10
KRONRAK 10
KRONENDE 10
KRONLIST 10
KRONING 10
KRONGL 9
KRONENE 9
KRONEDE 9
KRONTRE 9
KRONEIS 9
KRONETE 9
KRONEN 8
KRONES 8
KRONET 8
KRONER 8
KRONTE 8
KRONA 7
KRONT 7
KRONE 7

Ord som slutter med KRON

OrdPoeng
KOKOSMAKRON 18
ASYNKRON 15
TAUTOKRON 15
SYNKRON 14
TORNEKRON 12
BEKRON 11
OMIKRON 11
ISOKRON 10
MAKRON 9
MIKRON 9
DIAKRON 9
DAKRON 8

Lignende ord av KRON

Anagram av KRON

For mer informasjon om ordet KRON kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KRON til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok