KRON i Scrabble - ordspill.com

KRON i Scrabble

KRON er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KNOR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
K2R1O2N1

Ved å legge til én bokstav til KRON kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KORNY 12
ÅKORN 10
MORKN 8
KRONE 7
SNORK 7
ORKEN 7
ORKAN 7
NORSK 7
NARKO 7
KRONT 7
EKORN 7
KNORT 7
KROEN 7
KORTN 7
KORNE 7
KORNA 7
KORAN 7
KONTR 7
KONER 7
KRONA 7

Ord som starter på KRON

OrdPoeng
KRONGLEBJØRKENE 29
KRONGLEBJØRKEN 28
KRONGLEBJØRKER 28
KRONGLEBJØRKA 27
KRONGLEBJØRK 26
KRONGLEBJERKENE 25
KRONEBELØPENE 25
KRONGLEBJERKEN 24
KRONGLEFURUENE 24
KRONGLEBJERKER 24
KRONINGSBYENE 24
KRONEBELØPET 24
KRONPRINSPARENE 23
KRONINGSBYER 23
KRONGLEBJERKA 23
KRONINGSBYEN 23
KRONJUVELENE 23
KRONPRINSBARNET 23
KRONGLEFURUER 23
KRONEBELØPA 23
KRONGLEFURUEN 23
KRONGLEFURUA 22
KRONPRINSBARNA 22
KRONEBELØP 22
KRONJUVELER 22
KRONESTYKKENE 22
KRONPRINSPARET 22
KRONEAUTOMATENE 22
KRONGLEBJERK 22
KRONARGUMENTENE 22
KRONJUVELEN 22
KRONIKKPLASSENE 22
KRONJURISTENE 21
KRONIKKPLASSER 21
KRONPRINSBARN 21
KRONPRINSPARA 21
KRONINGSBY 21
KRONIKKPLASSEN 21
KRONEAUTOMATER 21
KRONARGUMENTET 21
KRONEKSEMPLENE 21
KRONERULLINGENE 21
KRONHJULENE 21
KRONARGUMENTER 21
KRONPRINSREGENT 21
KRONESTYKKET 21
KRONEAUTOMATEN 21
KRONESTYKKER 21
KRONGLEFURU 21
KRONEKSEMPELET 21
KRONESTYKKE 20
KRONHJORTENE 20
KRONESTYKKA 20
KRONHJULET 20
KRONEMYNTENE 20
KRONJURISTEN 20
KRONJURISTER 20
KRONPRINSPAR 20
KRONEKSEMPLER 20
KRONARGUMENTA 20
KRONEKSEMPLET 20
KRONERULLINGER 20
KRONPRINSESSENE 20
KRONERULLINGEN 20
KRONJUVEL 20
KRONPRETENDENT 19
KRONPRINSESSER 19
KRONEKSEMPEL 19
KRONESTIGNINGER 19
KRONHJORTEN 19
KRONETILLEGGENE 19
KRONIKKPLASS 19
KRONEMUTTERNE 19
KRONESTIGNINGEN 19
KRONHJULA 19
KRONEMUTTEREN 19
KRONEKSEMPLA 19
KRONESTIGINGENE 19
KRONARGUMENT 19
KRONEINNSAMLING 19
KRONERULLINGA 19
KRONAVLINGENE 19
KRONINGSFERDENE 19
KRONHJORTER 19
KRONEMYNTEN 19
KRONPRINSESSEN 19
KRONARVINGENE 19
KRONEMYNTER 19
KRONEAUTOMAT 19
KRONAVLINGEN 18
KRONELYSENE 18
KRONINGSFERDEN 18
KRONARVINGEN 18
KRONINGSFERDER 18
KRONESTIGNINGA 18
KRONESTIGINGEN 18
KRONETILLEGGET 18
KRONEKURSENE 18
KRONIKØRENE 18
KRONERULLING 18
KRONHJUL 18
KRONEVERDIENE 18
KRONVASALLENE 18
KRONPRINSESSA 18
KRONPRINSESSE 18
KRONAVLINGER 18
KRONKOLONIENE 18
KRONEMUTRENE 18
KRONARVINGER 18
KRONOLOGISKE 18
KRONJURIST 18
KRONESTIGINGER 18
KRONEMUTTERE 18
KRONEKURSER 17
KRONEMUTTER 17
KRONKOLONIER 17
KRONPRINSENE 17
KRONOLOGISK 17
KRONIKØRER 17
KRONEKURSEN 17
KRONELYSET 17
KRONHJORT 17
KRONESTIGNING 17
KRONETILLEGGA 17
KRONESTIGINGA 17
KRONINGSFERDA 17
KRONIKKERENDE 17
KRONEMYNT 17
KRONIKØREN 17
KRONOGRAFENE 17
KRONEVERDIER 17
KRONVASALLER 17
KRONKOLONIEN 17
KRONOLOGIENE 17
KRONEMUTRER 17
KRONEVERDIEN 17
KRONVASALLEN 17
KRONJORDENE 17
KRONAVLINGA 17
KRONEMERKENE 16
KRONOMETERET 16
KRONESTIGING 16
KRONETILLEGG 16
KRONINGSFERD 16
KRONOMETRENE 16
KRONGLINGENE 16
KRONREGALIENE 16
KRONBLADENE 16
KRONOGRAFER 16
KRONOGRAFEN 16
KRONPRINSEN 16
KRONOLOGIEN 16
KRONVITNENE 16
KRONELYSA 16
KRONJORDER 16
KRONJORDEN 16
KRONOLOGENE 16
KRONAVLING 16
KRONOLOGIER 16
KRONRUSTENE 16
KRONARVING 16
KRONPRINSER 16
KRONBLADER 15
KRONJORDA 15
KRONVITNER 15
KRONRUSTEN 15
KRONOLOGEN 15
KRONKOLONI 15
KRONREGALIER 15
KRONBLADET 15
KRONIDIOTENE 15
KRONVITNET 15
KRONOLOGER 15
KRONVASALL 15
KRONIKKERTE 15
KRONIKØR 15
KRONEMERKET 15
KRONOMETRET 15
KRONGLINGER 15
KRONELYS 15
KRONEMERKER 15
KRONGLASSENE 15
KRONIKKERES 15
KRONEKURS 15
KRONGODSENE 15
KRONIKKERER 15
KRONGLINGEN 15
KRONRUSTER 15
KRONEVERDI 15
KRONPRINS 14
KRONOLOGI 14
KRONÅRENE 14
KRONBLADA 14
KRONEMERKE 14
KRONOGRAF 14
KRONJORD 14
KRONRUSTA 14
KRONVITNE 14
KRONOMETRE 14
KRONVITNA 14
KRONGLASSET 14
KRONOMETRA 14
KRONIDIOTEN 14
KRONIKKENE 14
KRONEMERKA 14
KRONGLINGA 14
KRONIDIOTER 14
KRONIKKERE 14
KRONGODSET 14
KRONIKKERT 14
KRONOMETER 14
KRONGODSER 14
KRONINGENE 13
KRONIKKER 13
KRONGLENDE 13
KRONIKEREN 13
KRONIKERER 13
KRONGLING 13
KRONIKERNE 13
KRONÅRET 13
KRONOLOG 13
KRONIKKEN 13
KRONBLAD 13
KRONGODSA 13
KRONRUST 13
KRONGLASSA 13
KRONÅRA 12
KRONGLENE 12
KRONGODS 12
KRONEISENE 12
KRONINGEN 12
KRONGLETE 12
KRONGLEDE 12
KRONIDIOT 12
KRONINGER 12
KRONGLASS 12
KRONIKERE 12
KRONIKK 11
KRONGLET 11
KRONEISEN 11
KRONINGA 11
KRONISKE 11
KRONIKER 11
KRONÅR 11
KRONGLEN 11
KRONEISER 11
KRONGLES 11
KRONGLER 11
KRONENDE 10
KRONISK 10
KRONGLE 10
KRONING 10
KRONGLA 10
KRONGL 9
KRONETE 9
KRONEDE 9
KRONENE 9
KRONEIS 9
KRONER 8
KRONTE 8
KRONET 8
KRONES 8
KRONEN 8
KRONE 7
KRONA 7
KRONT 7

Ord som slutter med KRON

OrdPoeng
KOKOSMAKRON 18
ASYNKRON 15
SYNKRON 14
BEKRON 11
OMIKRON 11
ISOKRON 10
MAKRON 9
MIKRON 9
DIAKRON 9

Lignende ord av KRON

Anagram av KRON

For mer informasjon om ordet KRON kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KRON til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok