KRON i Scrabble - ordspill.com

KRON i Scrabble

KRON er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver KNOR.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
K2R1O2N1

Ved å legge til én bokstav til KRON kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KORNY 12
ÅKORN 10
MORKN 8
KRONE 7
SNORK 7
ORKEN 7
ORKAN 7
NORSK 7
NARKO 7
KRONT 7
EKORN 7
KNORT 7
KROEN 7
KORTN 7
KORNE 7
KORNA 7
KORAN 7
KONTR 7
KONER 7
KRONA 7

Ord som starter på KRON

OrdPoeng
KRONGLEBJØRKENE 29
KRONGLEBJØRKEN 28
KRONGLEBJØRKER 28
KRONGLEBJØRKA 27
KRONGLEBJØRK 26
KRONEBELØPENE 25
KRONGLEBJERKENE 25
KRONGLEBJERKER 24
KRONINGSBYENE 24
KRONGLEFURUENE 24
KRONEBELØPET 24
KRONGLEBJERKEN 24
KRONGLEFURUEN 23
KRONEBELØPA 23
KRONINGSBYER 23
KRONINGSBYEN 23
KRONGLEFURUER 23
KRONJUVELENE 23
KRONPRINSBARNET 23
KRONGLEBJERKA 23
KRONPRINSPARENE 23
KRONGLEBJERK 22
KRONIKKPLASSENE 22
KRONARGUMENTENE 22
KRONEAUTOMATENE 22
KRONJUVELEN 22
KRONGLEFURUA 22
KRONESTYKKENE 22
KRONJUVELER 22
KRONPRINSBARNA 22
KRONEBELØP 22
KRONPRINSPARET 22
KRONESTYKKER 21
KRONPRINSBARN 21
KRONJURISTENE 21
KRONPRINSPARA 21
KRONINGSBY 21
KRONEAUTOMATER 21
KRONHJULENE 21
KRONEKSEMPLENE 21
KRONARGUMENTER 21
KRONIKKPLASSER 21
KRONEAUTOMATEN 21
KRONESTYKKET 21
KRONPRINSREGENT 21
KRONARGUMENTET 21
KRONEKSEMPELET 21
KRONGLEFURU 21
KRONIKKPLASSEN 21
KRONERULLINGENE 21
KRONHJULET 20
KRONARGUMENTA 20
KRONEKSEMPLER 20
KRONERULLINGER 20
KRONPRINSESSENE 20
KRONJURISTEN 20
KRONHJORTENE 20
KRONESTYKKE 20
KRONESTYKKA 20
KRONJURISTER 20
KRONEMYNTENE 20
KRONERULLINGEN 20
KRONPRINSPAR 20
KRONEKSEMPLET 20
KRONJUVEL 20
KRONEMYNTEN 19
KRONERULLINGA 19
KRONHJORTEN 19
KRONIKKPLASS 19
KRONEKSEMPLA 19
KRONEMYNTER 19
KRONARGUMENT 19
KRONEAUTOMAT 19
KRONEKSEMPEL 19
KRONHJORTER 19
KRONESTIGINGENE 19
KRONAVLINGENE 19
KRONINGSFERDENE 19
KRONPRINSESSEN 19
KRONESTIGNINGER 19
KRONETILLEGGENE 19
KRONARVINGENE 19
KRONEMUTTEREN 19
KRONEINNSAMLING 19
KRONPRETENDENT 19
KRONEMUTTERNE 19
KRONESTIGNINGEN 19
KRONPRINSESSER 19
KRONHJULA 19
KRONARVINGEN 18
KRONINGSFERDEN 18
KRONEMUTTERE 18
KRONELYSENE 18
KRONEKURSENE 18
KRONHJUL 18
KRONESTIGNINGA 18
KRONKOLONIENE 18
KRONETILLEGGET 18
KRONIKØRENE 18
KRONAVLINGEN 18
KRONESTIGINGEN 18
KRONARVINGER 18
KRONPRINSESSA 18
KRONVASALLENE 18
KRONEVERDIENE 18
KRONJURIST 18
KRONOLOGISKE 18
KRONERULLING 18
KRONPRINSESSE 18
KRONAVLINGER 18
KRONINGSFERDER 18
KRONEMUTRENE 18
KRONESTIGINGER 18
KRONVASALLEN 17
KRONOLOGISK 17
KRONEKURSER 17
KRONEMUTRER 17
KRONEVERDIEN 17
KRONETILLEGGA 17
KRONJORDENE 17
KRONEMYNT 17
KRONEVERDIER 17
KRONELYSET 17
KRONINGSFERDA 17
KRONESTIGNING 17
KRONKOLONIER 17
KRONPRINSENE 17
KRONIKØRER 17
KRONESTIGINGA 17
KRONOGRAFENE 17
KRONIKØREN 17
KRONVASALLER 17
KRONIKKERENDE 17
KRONKOLONIEN 17
KRONHJORT 17
KRONEKURSEN 17
KRONAVLINGA 17
KRONEMUTTER 17
KRONOLOGIENE 17
KRONESTIGING 16
KRONGLINGENE 16
KRONOMETERET 16
KRONINGSFERD 16
KRONREGALIENE 16
KRONETILLEGG 16
KRONEMERKENE 16
KRONOMETRENE 16
KRONOLOGIER 16
KRONELYSA 16
KRONOLOGENE 16
KRONJORDEN 16
KRONAVLING 16
KRONARVING 16
KRONPRINSER 16
KRONOLOGIEN 16
KRONVITNENE 16
KRONOGRAFEN 16
KRONBLADENE 16
KRONJORDER 16
KRONPRINSEN 16
KRONOGRAFER 16
KRONRUSTENE 16
KRONOLOGEN 15
KRONIKØR 15
KRONRUSTER 15
KRONIDIOTENE 15
KRONOLOGER 15
KRONELYS 15
KRONBLADER 15
KRONVITNET 15
KRONJORDA 15
KRONEKURS 15
KRONVITNER 15
KRONRUSTEN 15
KRONREGALIER 15
KRONKOLONI 15
KRONIKKERER 15
KRONBLADET 15
KRONGODSENE 15
KRONVASALL 15
KRONOMETRET 15
KRONEMERKET 15
KRONEMERKER 15
KRONGLINGEN 15
KRONIKKERES 15
KRONGLINGER 15
KRONGLASSENE 15
KRONEVERDI 15
KRONIKKERTE 15
KRONVITNA 14
KRONPRINS 14
KRONIDIOTEN 14
KRONOLOGI 14
KRONVITNE 14
KRONOGRAF 14
KRONOMETER 14
KRONÅRENE 14
KRONRUSTA 14
KRONJORD 14
KRONGODSER 14
KRONIKKERT 14
KRONIDIOTER 14
KRONEMERKE 14
KRONIKKENE 14
KRONOMETRE 14
KRONGLASSET 14
KRONOMETRA 14
KRONGLINGA 14
KRONBLADA 14
KRONEMERKA 14
KRONGODSET 14
KRONIKKERE 14
KRONGLING 13
KRONIKKER 13
KRONBLAD 13
KRONGLASSA 13
KRONRUST 13
KRONIKKEN 13
KRONOLOG 13
KRONIKERER 13
KRONIKEREN 13
KRONIKERNE 13
KRONGLENDE 13
KRONÅRET 13
KRONINGENE 13
KRONGODSA 13
KRONÅRA 12
KRONGODS 12
KRONIDIOT 12
KRONGLEDE 12
KRONGLASS 12
KRONGLETE 12
KRONEISENE 12
KRONINGER 12
KRONGLENE 12
KRONIKERE 12
KRONINGEN 12
KRONGLES 11
KRONGLET 11
KRONGLEN 11
KRONIKER 11
KRONISKE 11
KRONINGA 11
KRONGLER 11
KRONÅR 11
KRONEISEN 11
KRONEISER 11
KRONIKK 11
KRONGLE 10
KRONGLA 10
KRONISK 10
KRONING 10
KRONENDE 10
KRONEIS 9
KRONETE 9
KRONENE 9
KRONEDE 9
KRONGL 9
KRONEN 8
KRONER 8
KRONTE 8
KRONET 8
KRONES 8
KRONT 7
KRONA 7
KRONE 7

Ord som slutter med KRON

OrdPoeng
KOKOSMAKRON 18
ASYNKRON 15
SYNKRON 14
BEKRON 11
OMIKRON 11
ISOKRON 10
MAKRON 9
MIKRON 9
DIAKRON 9

Lignende ord av KRON

Anagram av KRON

For mer informasjon om ordet KRON kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KRON til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok