KUB i Scrabble - ordspill.com

KUB i Scrabble

KUB er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BKU.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
K2U4B4

Ved å legge til én bokstav til KUB kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BRUK 11
BUKA 11
BUKE 11
BUKL 11
BUKT 11
BULK 11
BUNK 11
BUSK 11
KUBA 11
KUBE 11

Ord som starter på KUB

OrdPoeng
KUBIKKSJARMØREN 32
KUBIKKSJARMØRER 32
KUBIKKSJARMØR 30
KUBEKOMPONENTEN 29
KUBEKOMPONENTER 29
KUBBTØMMERET 28
KUBEKOMPONENT 27
KUBIKKINNHOLDET 27
KUBBTØMMER 26
KUBIKKINNHOLDA 26
KUBBTØMRENE 26
KUBIKKRØTTENE 26
KUBBELYSENE 26
KUBIKKRØTTER 25
KUBANSKFØDTE 25
KUBIKKINNHOLD 25
KUBIKKDESIMETER 25
KUBIKKMÅLENE 25
KUBBELYSET 25
KUBIKKENHETENE 25
KUBETEKSTURENE 25
KUBBEVEDENE 24
KUBBTØMRA 24
KUBBELYSA 24
KUBBTØMRE 24
KUBANSKFØDT 24
KUBETEKSTURER 24
KUBETEKSTUREN 24
KUBIKKENHETER 24
KUBIKKMÅLET 24
KUBIKKENHETEN 24
KUBEORIENTERING 24
KUBBELYS 23
KUBBEVEDER 23
KUBIKKMÅLA 23
KUBIKKENHETA 23
KUBBEVEDEN 23
KUBBESTOLENE 23
KUBIKKMETEREN 23
KUBIKKMETERNE 23
KUBIKKENHET 22
KUBBESTOLER 22
KUBIKKMÅL 22
KUBETEKSTUR 22
KUBBESTOLEN 22
KUBIKKTALLENE 22
KUBBEVED 21
KUBIKKROTEN 21
KUBEPLANENE 21
KUBIKKTALLET 21
KUBEFORMETE 21
KUBIKKMETER 21
KUBEFORMEDE 21
KUBIKKROTA 20
KUBBESTOL 20
KUBIKKTALLA 20
KUBJELLENE 20
KUBEFORMET 20
KUBEPLANET 20
KUBIKKROT 19
KUBEPLANA 19
KUBJELLEN 19
KUBIKKTALL 19
KUBÅNDENE 19
KUBEFORMA 19
KUBIKKERNE 19
KUBJELLER 19
KUBIKKEREN 19
KUBEPLAN 18
KUBREMSENE 18
KUBIKKERE 18
KUBJELLE 18
KUBIKKENE 18
KUBBENDE 18
KUBISTISKE 18
KUBJELLA 18
KUBÅNDET 18
KUBUSENE 18
KUBINGENE 17
KUBREMSER 17
KUBREMSEN 17
KUBISTISK 17
KUBIKKEN 17
KUBÅNDA 17
KUBUSER 17
KUBBETE 17
KUBIKKER 17
KUBBENE 17
KUBUSEN 17
KUBISMENE 17
KUBBEDE 17
KUBANSKEN 17
KUBBEN 16
KUBÅND 16
KUBISMEN 16
KUBANERNE 16
KUBBER 16
KUBANSKE 16
KUBISMER 16
KUBINGER 16
KUBINGEN 16
KUBBES 16
KUBISTENE 16
KUBEINENE 16
KUBANEREN 16
KUBBET 16
KUBERENDE 16
KUBANDENE 16
KUBREMS 15
KUBINGA 15
KUBANERE 15
KUBISKE 15
KUBANSK 15
KUBBA 15
KUBBE 15
KUBISME 15
KUBENENE 15
KUBISTER 15
KUBEINET 15
KUBANDET 15
KUBISTEN 15
KUBUS 15
KUBIKK 15
KUBING 14
KUBISK 14
KUBENET 14
KUBB 14
KUBERER 14
KUBANER 14
KUBERES 14
KUBENDE 14
KUBEINA 14
KUBANDA 14
KUBERTE 14
KUBERT 13
KUBIST 13
KUBEIN 13
KUBENA 13
KUBETE 13
KUBENE 13
KUBAND 13
KUBEDE 13
KUBERE 13
KUBES 12
KUBER 12
KUBEN 12
KUBET 12
KUBE 11
KUBA 11

Lignende ord av KUB

Anagram av KUB

For mer informasjon om ordet KUB kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KUB til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok