KUB i Scrabble - ordspill.com

KUB i Scrabble

KUB er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BKU.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
K2U4B4

Ved å legge til én bokstav til KUB kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BRUK 11
BUKA 11
BUKE 11
BUKL 11
BUKT 11
BULK 11
BUNK 11
BUSK 11
KUBA 11
KUBE 11

Ord som starter på KUB

OrdPoeng
KUBIKKSJARMØREN 32
KUBIKKSJARMØRER 32
KUBIKKSJARMØR 30
KUBEKOMPONENTEN 29
KUBBEFURUENE 29
KUBEKOMPONENTER 29
KUBBEFURUER 28
KUBBTØMMERET 28
KUBBEFURUEN 28
KUBEKOMPONENT 27
KUBBEFURUA 27
KUBIKKINNHOLDET 27
KUBBEFURU 26
KUBBELYSENE 26
KUBIKKINNHOLDA 26
KUBBTØMMER 26
KUBBTØMRENE 26
KUBIKKRØTTENE 26
KUBIKKDESIMETER 25
KUBBELYSET 25
KUBANSKFØDTE 25
KUBIKKMÅLENE 25
KUBIKKRØTTER 25
KUBIKKENHETENE 25
KUBETEKSTURENE 25
KUBIKKINNHOLD 25
KUBBTØMRA 24
KUBIKKENHETER 24
KUBETEKSTURER 24
KUBEORIENTERING 24
KUBBTØMRE 24
KUBBELYSA 24
KUBETEKSTUREN 24
KUBANSKFØDT 24
KUBIKKENHETEN 24
KUBIKKMÅLET 24
KUBIKKMÅLA 23
KUBÆSJEN 23
KUBIKKMETERNE 23
KUBBELYS 23
KUBBEVEDEN 23
KUBIKKENHETA 23
KUBIKKMETEREN 23
KUBBESTOLENE 23
KUBBVEDEN 22
KUBIKKMÅL 22
KUBIKKFOTEN 22
KUBETEKSTUR 22
KUBBESTOLER 22
KUBIKKENHET 22
KUBIKKTALLENE 22
KUBBESTOLEN 22
KUBEPLANENE 21
KUBÆSJ 21
KUBBEVED 21
KUBIKKTALLET 21
KUBEFORMEDE 21
KUBEFORMETE 21
KUBIKKMETER 21
KUBIKKROTEN 21
KUBEFORMET 20
KUBIKKFOT 20
KUBLOMMENE 20
KUBEMANETENE 20
KUBBESTOL 20
KUBBVED 20
KUBBINGEN 20
KUBEPLANET 20
KUBIKKTALLA 20
KUBIKKROTA 20
KUBJELLENE 20
KUBIKKTALL 19
KUBJELLEN 19
KUBIKKROT 19
KUBIKKERNE 19
KUBLOMMEN 19
KUBÅNDENE 19
KUBIKKEREN 19
KUBEMANETEN 19
KUBATUREN 19
KUBEMANETER 19
KUBJELLER 19
KUBLOMMER 19
KUBEPLANA 19
KUBBINGA 19
KUBEFORMA 19
KUBREMSENE 18
KUBIKKERE 18
KUBERINGEN 18
KUBJELLA 18
KUBJELLE 18
KUBIKKENE 18
KUBUSENE 18
KUBBENDE 18
KUBBING 18
KUBÅNDET 18
KUBISTISKE 18
KUBEPLAN 18
KUBIKKEN 17
KUBREMSEN 17
KUBATUR 17
KUBBENE 17
KUBUSER 17
KUBBEDE 17
KUBREMSER 17
KUBBETE 17
KUBIKKER 17
KUBISTISK 17
KUBUSEN 17
KUBISMENE 17
KUBEMANET 17
KUBERINGA 17
KUBÅNDA 17
KUBBES 16
KUBBER 16
KUBBET 16
KUBÅND 16
KUBANDENE 16
KUBISMER 16
KUBISTENE 16
KUBERENDE 16
KUBANERNE 16
KUBBEN 16
KUBEINENE 16
KUBANSKE 16
KUBINGEN 16
KUBISMEN 16
KUBANEREN 16
KUBERING 16
KUBIKK 15
KUBISKE 15
KUBANSK 15
KUBREMS 15
KUBANERE 15
KUBLOM 15
KUBANDET 15
KUBISME 15
KUBBA 15
KUBINGA 15
KUBUS 15
KUBISTEN 15
KUBBE 15
KUBEINET 15
KUBITALE 15
KUBISTER 15
KUBENENE 15
KUBITALT 15
KUBB 14
KUBING 14
KUBISK 14
KUBITAL 14
KUBENET 14
KUBERER 14
KUBANDA 14
KUBENDE 14
KUBERTE 14
KUBERES 14
KUBANER 14
KUBEINA 14
KUBEDE 13
KUBAND 13
KUBETE 13
KUBERT 13
KUBIST 13
KUBENE 13
KUBERE 13
KUBENA 13
KUBEIN 13
KUBES 12
KUBER 12
KUBEN 12
KUBET 12
KUBE 11
KUBA 11

Lignende ord av KUB

Anagram av KUB

For mer informasjon om ordet KUB kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KUB til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok