KUB i Scrabble - ordspill.com

KUB i Scrabble

KUB er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BKU.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
K2U4B4

Ved å legge til én bokstav til KUB kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BRUK 11
BUKA 11
BUKE 11
BUKL 11
BUKT 11
BULK 11
BUNK 11
BUSK 11
KUBA 11
KUBE 11

Ord som starter på KUB

OrdPoeng
KUBIKKSJARMØRER 32
KUBIKKSJARMØREN 32
KUBIKKSJARMØR 30
KUBEKOMPONENTER 29
KUBEKOMPONENTEN 29
KUBBEFURUENE 29
KUBBEFURUEN 28
KUBBTØMMERET 28
KUBBEFURUER 28
KUBIKKINNHOLDET 27
KUBEKOMPONENT 27
KUBBEFURUA 27
KUBIKKRØTTENE 26
KUBBELYSENE 26
KUBBEFURU 26
KUBIKKINNHOLDA 26
KUBBTØMRENE 26
KUBBTØMMER 26
KUBIKKRØTTER 25
KUBANSKFØDTE 25
KUBBELYSET 25
KUBIKKMÅLENE 25
KUBIKKDESIMETER 25
KUBETEKSTURENE 25
KUBIKKENHETENE 25
KUBIKKINNHOLD 25
KUBETEKSTUREN 24
KUBIKKMÅLET 24
KUBEORIENTERING 24
KUBANSKFØDT 24
KUBIKKENHETEN 24
KUBBTØMRE 24
KUBBELYSA 24
KUBBTØMRA 24
KUBETEKSTURER 24
KUBIKKENHETER 24
KUBIKKMETEREN 23
KUBIKKMETERNE 23
KUBÆSJEN 23
KUBBESTOLENE 23
KUBBEVEDEN 23
KUBIKKMÅLA 23
KUBBELYS 23
KUBIKKENHETA 23
KUBBVEDEN 22
KUBBESTOLEN 22
KUBIKKMÅL 22
KUBETEKSTUR 22
KUBIKKTALLENE 22
KUBBESTOLER 22
KUBIKKENHET 22
KUBIKKFOTEN 22
KUBBEVED 21
KUBÆSJ 21
KUBIKKTALLET 21
KUBEFORMETE 21
KUBEFORMEDE 21
KUBIKKROTEN 21
KUBIKKMETER 21
KUBEPLANENE 21
KUBIKKROTA 20
KUBIKKTALLA 20
KUBBINGEN 20
KUBLOMMENE 20
KUBEFORMET 20
KUBIKKFOT 20
KUBBVED 20
KUBBESTOL 20
KUBJELLENE 20
KUBEPLANET 20
KUBEMANETENE 20
KUBLOMMER 19
KUBJELLER 19
KUBÅNDENE 19
KUBATUREN 19
KUBIKKTALL 19
KUBEMANETEN 19
KUBIKKEREN 19
KUBEFORMA 19
KUBIKKERNE 19
KUBEMANETER 19
KUBEPLANA 19
KUBJELLEN 19
KUBIKKROT 19
KUBBINGA 19
KUBLOMMEN 19
KUBJELLA 18
KUBBENDE 18
KUBEPLAN 18
KUBREMSENE 18
KUBÅNDET 18
KUBIKKERE 18
KUBJELLE 18
KUBISTISKE 18
KUBUSENE 18
KUBERINGEN 18
KUBBING 18
KUBIKKENE 18
KUBÅNDA 17
KUBUSEN 17
KUBBEDE 17
KUBATUR 17
KUBERINGA 17
KUBISMENE 17
KUBBENE 17
KUBIKKER 17
KUBREMSEN 17
KUBBETE 17
KUBREMSER 17
KUBUSER 17
KUBEMANET 17
KUBIKKEN 17
KUBISTISK 17
KUBERING 16
KUBÅND 16
KUBANEREN 16
KUBISMEN 16
KUBISTENE 16
KUBINGEN 16
KUBBEN 16
KUBBER 16
KUBISMER 16
KUBANSKE 16
KUBBES 16
KUBEINENE 16
KUBANERNE 16
KUBERENDE 16
KUBANDENE 16
KUBBET 16
KUBIKK 15
KUBANSK 15
KUBISKE 15
KUBITALE 15
KUBREMS 15
KUBUS 15
KUBBE 15
KUBISME 15
KUBBA 15
KUBINGA 15
KUBISTER 15
KUBENENE 15
KUBITALT 15
KUBANDET 15
KUBEINET 15
KUBISTEN 15
KUBANERE 15
KUBLOM 15
KUBISK 14
KUBB 14
KUBERTE 14
KUBING 14
KUBENDE 14
KUBERES 14
KUBANER 14
KUBITAL 14
KUBANDA 14
KUBEINA 14
KUBERER 14
KUBENET 14
KUBEIN 13
KUBEDE 13
KUBERE 13
KUBENA 13
KUBENE 13
KUBETE 13
KUBERT 13
KUBIST 13
KUBAND 13
KUBER 12
KUBEN 12
KUBET 12
KUBES 12
KUBE 11
KUBA 11

Lignende ord av KUB

Anagram av KUB

For mer informasjon om ordet KUB kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet KUB til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok